توجه توجه

این نوشتار  دست به بررسی عددی نیروی  هوایی امریکا و روسیه زده شده است . این نوشتار یک قیاس نیست و از اول قرار بود دو نیروی هوایی جدا  بررسی شوند ولی برای جذابیت  بیشتر مقاله انها را در یک نوشتار اورده ام از این رو نمی توان برتری و یا کمتری را بر اساس این مقاله مشخص کرد. از انجایی برنامه معرفی نیروی زمینی و دریایی نیز برای این دو ارتش وجود دارد این بسته به نظر خوانندگان محترم است که ایا در ادامه  نیروی زمینی  و دریایی این دو ارتش باهم اورده شوند و یا در مقالات  جدا(از این رو کامنت بگذارید تا بتوانم تصمیم بگیرم)

همچنین توجه شود که بالگردها در ارتش امریکا جز نیروی زمینی  هستند ولی در ارتش روسیه جز نیروی هوایی از این رو  دربخش نیروی زمینی  معرفی می شوند . همچنین  هواپیماهای  نیروی دریایی نیز در بخش نیروی دریایی خواهند . موشک های بالستیک و پهپاد ها را  نیز در بخش نیروی زمینی خواهد امد

اعداد تسلیحاتی روسی از منابع روسی از جمله یک عکس نوشته خبر گذاری اسپودنیک  روسی اورده شده است و هر جا در پرانتز  نوشته شده منابع روسی در واقع  منظور  اسپودنیک است . امار دقیق نیست  ولی نباید چندان با این ارقام فاصله  داشته باشند

از انجایی که در مورد هواگردها و موشک های لیست مقالات جدا در سایت امد از این رو توضیح اضافی برای طولانی نشدن مقاله داده نشده  و با کلیک روی اسم هواپیما میتوانید  به مقاله اختصاصی ان بروید

در انتهایی مقاله منابع این مقاله امده است . برخی از منابع اورده شده که اهمیت بیشتری دارد از جمله در مورد برخی سفارشات جنگندهای جدید و لیستی از جنگنده های موجود دو کشور

شکاری رهگیری در انواع مختلف

نیروی هوایی امریکا

اف۱۵ ایگل: نیروی هوایی امریکا دارای ۲۰۰  فروند شکاری رهگیر اف۱۵ سی و دی ایگل است .  نیروی هوایی دست کم ۲۰۰۰ اف۱۵ ایگل دریافت کرد ولی همکنون  حدود ۲۰۰ فروند  را در خدمت دارد که در حال ارتقا انها به رادار ارایه فازی فعال ای پی جی ۶۳ وی ۳ برای باقی ماند در خدمت تا سال ۲۰۳۰ میلادی است.البته برنامه های ارتقاء دیگری نیز وجود دارد ولی همکنون تنها برنامه ارتقاء فعلی شامل این مورد می شود . اف۱۵ های در خدمت بین سال های ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۲ ساخته شده اند

اف۲۲ رپتور: جنگنده نسل پنج که همکون در  نقش شکاری رهگیر در خدمت است. ۱۷۸ فروند اف۲۲ همکنون در خدمت نیروی هوایی  امریکا می باشد که انتظار می رود تا ۲۵ سال اینده همچنان در خدمت باقی بماند. از جمله ارتقائات جاری نصب موشک امرام  نسخه دی با برد ۱۸۰ کیلومتر، افزایش قابلیت رادار با ارتقا نرم افزاری می باشد.البته با در نظر گرفتن توان حمل سلاح هدایت ماهواره ای میتوان از اف۲۲ در نقش تهاجمی نیز استفاده کرد. اف۲۲ بین سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ تحویل شد

نیروی هوایی روسیه

سوخو۲۷: این کشور ۱۸۱ (به گفته روسها) تا ۲۲۰ فروند سوخو۲۷ در اختیار دارد که از این  تعداد ۴۰ فروند نسخه  اموزشی رزمی  دو سرنشینه   و ۸۲ فروند نسخه ارتقا یافته  اس ام است. نسخه اس ام توان انجام عملیات تهاجمی با سلاح هدایت شونده نیز دارد. سوخو۲۷ قبل از سال ۱۹۹۱ در زمان شوروی دریافت شده اند

میگ۲۹: روسیه  ۱۵۴ (به گفته روسها)  تا ۲۰۰ فروند میگ۲۹ در اختیار نیروی هوایی روسیه است  که از این تعداد ۴۰ فروند ان  از نوع اس ام تی و یو بی تی است که در واقع سفارش الجزایر بود که به دلیل کیفیت بد تولید  پس داده  داده شد و تحویل ارتش روسیه شد و در انجا به خدمت گرفته. روسها ۱۶ فروند اس ام تی دیگر در سال ۲۰۱۵ سفارش داده اند. به غیر از نسخه های اس ام تی تمامی میگ۲۹ قبل از سال ۱۹۹۱ در زمان شوروی و زمان شوروی تحویل شده است

میگ۳۱:  روسیه بین ۸۰(به گفته روسها) تا ۱۳۲ فروند میگ۳۱ در اختیار  دارند که به گفته منابع  غربی  تا سال ۲۰۱۸  قرار است  ۱۰۰ فروند به نسخه بی ام ارتقا یابد  که شامل توان حمل موشک ار۷۷ و موشک  ضد رادار خا ۳۱ است. میگ۳۱ ارتش روسیه بین سالهای ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۲ در زمان شوروی تحویل شده است

میگ۳۱

میگ۲۹

سوخو۲۷

جنگنده چند منظوره

اف۱۶: نیروی هوایی امریکا بین ۸۰۳ تا ۹۵۷ فروند اف۱۶ در اختیار دارد که همگی از نوع سی و دی هستند و البته حدود ۷۰۰ اف۱۶ به شکل ذخیره نگهداری می شوند که بخشی از نوع سی ودی و بخشی از نوع ای و بی هستند .قرار است حدود ۵۰۰ فروند اف۱۶ به رادار اریه فازی جنبشی ای پی جی ۸۳ ارتقا یابند که شامل ارتقا تسلیحاتی و الکترونیک نیز می شود . اف۱۶ در خدمت بین سال ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۹ تحویل شده اند

اف۳۵:جنگنده نسل پنچ چند منظوره نسل پنجم  که همکنون ۷۱ فروند ان در خدمتی نیروی هوایی امریکا است ۷۶  فروند دیگر نیز سفارش  شده  و بر اساس برنامه ریزی  ۱۷۷۰ فروند اف۳۵ ای برای نیروی هوایی ساخته خواهد شد(بر اساس برنامه ریزی ممکن است بر اثر مسائل مالی کاهش نیز یابد برای نمونه ترامپ رییس جمهور اینده امریکا معتقد است هزینه این برنامه بالا رفته ایشان نمی تواند برنامه را متوقف کند زیرا بودجه تولید داده شد و سفارش نیز داده شد ولی میتواند از سفارشات هر سال مالی پنتاگون کم کند و مثلا تعداد سفارشات را از ۱۷۷۰ در نهایت به ۱۲۰۰ و یا ۱۰۰۰ فروند برساند  البته این نیز مشخص نیست زیرا مثلا اف۱۶ از سال ۱۹۷۴ تا ۱۹۹۹ برای ارتش امریکا تولید شد که چهار دولت را به خود دید از این رو همه چیز بسته به اینده دارد )

اف۱۵ ایی استراک ایگل: جنگنده تهاجمی چند منظوره که ۲۵۷ فروند ان در خدمت است و در حال تجهیز به رادار اریه فازی ای پی جی ۶۳ وی ۳ برای خدمت تا سال ۲۰۳۰ هستند. استراک ایگلها بین سالهای ۱۹۸۸ تا ۲۰۰۲ میلادی تحویل شده اند

همچنین ارتش امریکا از حدود ۳۰۰ جنگنده اف۱۶ و اف۴ در نقش هدف پرنده بدون سرنشین استفاده میکند

F-35

F-16

نیروی هوایی روسیه

سوخو۳۰: نیروی هوایی روسیه  همکنون دارای  ۶۶ فروند سوخو۳۰ اس ام است ، ۲۰ فروند سوخو۳۰ ام۲ و ۳ فروند سوخو۳۰(نسخه اولیه) نیز در خدمت است  و ۲۸ فروند دیگر سفارش  دیگر نیز  از سوخو۳۰ اس ام سفارش داده اند.  در مجموع ۸۴ سوخو۳۰ سفارش داده شده است

سوخو ۳۴: روسها ۱۰۰ فروند سوخو۳۴ سفارش داده اند که بیشتر این میزان را تحویل گرفته اند. قرار بود ۱۲۰ فروند از این پرنده در نهایت جایگزین ناوگان سوخو۲۴ شود که در اینده تنها جنگنده تهاجمی روسها خواهد بود

سوخو۳۵: روسیه  در مجموع  دو سفارش ۴۸ فروندی سوخو۳۵ را داده است (برخی منابع دو سفارش ۵۰ فروند) که همکنون نیمی از این تعداد را به خدمت گرفته است. برنامه ریزی نهایی دریافت ۱۳۲ فروند سوخو۳۵  است از این رو یک دسته دیگز نیز ممکن است سفارش داده شود

میگ۳۵: نسخه پیشرفته تر میگ۲۹ که توسط کمپانی میگ توسعه یافته است. این جنگنده قرار نیست به شکل انبوه وارد خدمت روسیه شود و تنها ۳۷ فروند ان برای راه افتادن خط تولید این جنگنده سفارش داده شده است که در اینده نچندان دور اماده عملیات می شود

پاکفا:شکاری رهگیر و  نسل پنچ روسها که در حال حاظر  تنها شش پیش نمونه از ان ساخته شده. قرار بود تعداد سفارش اولیه ۵۲ فروند باشد ولی به دلیل تحریم غرب و مشکلات مالی  همکنون شامل ۱۲ فروند است  و برای سفارش  ۶۰ فروندی دیگری نیز  برنامه ریزش شده و گفته شده میزان نهایی سفارشات  ۱۵۰ فروند خواهد بود

پاکفا

SU-30SM

میگ۳۵

سوخو۳۴

سوخو۳۵

جنگنده پشتیبانی و تهاجمی

نیروی هوایی امریکا

A-10C: همکنون ۲۹۱ فروند از این پرنده در خدمت است که با وجود تصمیم برای خروج از خدمت فعلا در خدمت باقی مانده .این جنگنده در اخرین ارتقا که شامل نسخه سی میباشد مجهز به سلاح هدایت ماهواره ای،کابین به روز دیجیتال  و رایانه جدید شد . ای۱۰ بین سالهای ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۴ تحویل شدند

AC-130: هواپیمای پشتیبانی  هوایی و توپخانه پرنده بر اساس سی ۱۳۰ هرکولس و سوپر هرکولس. همکنون ۲۸ فروند از مدلهای مختلف در خدمت است که تا سال ۲۰۲۰ همه انها از نسخه جدید سوپر هرکولس خواهند بود

A-10

AC-130

نیروی هوایی روسیه

سوخو۲۴: همکنون ۲۴۰ (به گفته روسها)تا  ۲۷۷ فروند سوخو۲۴  در خدمت نیروی هوایی روسیه است که در کنار سوخو۲۵ تنها جنگندهای نسل سوم روسها هستند. از این تعداد ۶۰ فروند سوخو۲۴ ام۲ نسخه ارتقا یافته است.تمامی فنسرهای در دهه در زمان شوروی ۱۹۸۰ ساخته شده اند و تعدادی از انها از نسخه شناسایی ام ار هستند

سوخو۲۵: همکنون ۱۹۵ تا ۱۹۹ فروند سوخو۲۵ در خدمت روسها است که  قرار است تا سال ۲۰۲۰ رقم ۸۰ فروند ان ارتقا و به نسخه اس ام ارتقا یابند. تمامی سوخو۲۵ در دهه ۱۹۸۰ در زمان شوروی ساخته شده اند

SU-25

SU-24

بمب افکنها

نیروی هوایی امریکا

بی۵۲: نیروی هوایی امریکا همچنان  از این پیروند جنگجو بعد از  ۶۰ سال استفاده میکند. این  بمب افکن در ویتنام عراق یوگسلاوی افغانستان و لیبی  حضور داشته و همچنان در خدمت است و بعید است تا سال ۲۰۴۵ از خدمت خارج شود زیرا بهترین سکوی پرتاب موشک کروز به حساب می اید.۷۷ فروند از این بمب افکن  در خدمت ارتش امریکا هستند که طی ده سال گذشته در  کنار موشک کروز توان حمل  سلاح های هدایت ماهواره ای و برخی از انها ضد کشتی  نیز یافته اند. این هواپیماها در سال ۱۹۶۲ تحویل شده اند

ب۱ لنسر : ۶۱  فروند بمب افکن ب۱ لنسر همکنون در خدمت ارتش امریکا هستند که یک برنامه ارتقا تسلیحاتی شامل نصب موشک های کروز دوربرد  تا  ۱۰۰۰ کیلومتر را در حال سپری کردن هستند. حدود ۲۴ فروند نیز به شکل ذخیره نگهداری می شند. بخشی از این ناوگان در اینده با بی۲۱ جایگزین خواهد شد. این بمب افکنها در دهه ۱۹۸۰ تحویل شده اند

ب۲:  بمب افکن استیلز  در خدمت که ۲۰ فروند ان به شکل عملیاتی در دسترس است و گفته شده تا سال ۲۰۵۸ در خدمت باقی خواهد ماند. این پرنده نیز جدیدا به موشک های  کروز با برد ۱۰۰۰ کیلومتر تجهیز شده اند. این بمب افکنها در دهه ۱۹۹۰ تحویل شده اند

B2

B1

B52

نیروی هوایی روسیه

توپلوف ۹۵: همکنون تنها توربوپراپ است که در نفش بمب افکن در خدمت است و نقش ب۵۲ را برای روسها دارد. همکنون ۴۱ تا ۶۵(به گفته روسها) از این بمب افکن در خمت است که موشک های کروز نوینی  از خانواده خا ۵۵ روی ان نصب شده است . انتظار می رود   تا سال ۲۰۴۰ در خدمت باقی بماند. توپلوف های در خدمت در دهه ۱۹۷۰ ساخته شده اند و از نسخه اس ام هستند و نسخه های قدیمی تر از خدمت خارج شده اند

توپلوف ۲۲:  بمب افکن مافوق صوت روسها که بین ۶۳(به گفته روسها ) تا ۱۱۰ فرند ان در خدمت روسیه است  و جدید برای بمب باران فرشی در سوریه از ان استفاده شده است. قرار است ۲۵ فروند انها ارتقا یابند. تمامی توپلوف های ۲۲ از نسخه ام۳ در دهه ۱۹۸۰ در زمان شوروی تحویل شده اند

توپلوف ۱۶۰: بزرگترین بمب افکن روسها که همکنون ۱۳ فروند ان در خدمت است و قرار است ده فروند ان مورد ارتقا قرار بگیردند. اگرچه در اخبار از  برنامه ریزی  برای سفارش  ۴۰ فروند دیگر امده ولی هنوز سفارشی رسمی داده نشده است. تمامی  بمب افکنها به غیر دو فروند در دهه ۱۹۸۰ در زمان شوروی تحویل داده شده است. یکی در دهه ۱۹۹۰ و یکی در دهه گذشته و یک فروند نیز یک سال است  در خط تولید است و اگر مشکلی پیش نیاید در سال ۲۰۱۸ عملیاتی می شود

هواپیما اموزشی

نیروی هوایی امریکا

تی-۶ ای تگزان۲: هواپیمای  اموزشی  توربوپراپ بر اساس پی سی ۹ سوئیس که در امریکا تولیدشد ۴۹۹ فروند ان در خدمت است که جایگزین تی ۳۷ شد. این هواپیما در سالهای بعد از سال ۲۰۰۰ تحویل شده است

تی ۳۸ تالون: جت اموزشی  مافوق صوت غیر مسلح  که در واقع جد اف۵ حساب می شود .۴۸۰ فروند از این جت در خدمت است که قرار  است  طی برنامه تی ایکس  جایگزین  شود و چندنی جت امریکایی و خارجی در این برنامه حضور دارند.این جت در دهه ۱۹۶۰ و ۷۰ تحویل شده است

تی ۳۸

تی۶

همچنین  نیروی هوایی دارای ۵۰ هواپیمای بزرگ و کوچک اموزشی  دیگر برای اموزش هواپیمای خاص است

نیروی هوایی روسیه

ال۳۹ الباتروس: هواپیمای اموزشی  جت ساخت چک اسلاواکی سابق  که بین ۲۰۰ تا ۲۲۰ فروند ان در نقش اموزشی  در خدمت است  و قرار است در اینده  با یاک ۱۳۰ جایگزین شود. این جتها در دهه در زمان شوروی ۱۹۸۰ تحویل شده اند

یاک۱۳۰: جت اموزشی  ساخت یاک با توان پشتیبانی هوایی نزدیک. همکنون حدود ۸۰ فروند ساخته شد و سفارش اولیه شامل ۱۰۰ فروند است ممکن است ۲۰۰ فروند از ان ساخته شود.

YAK130

L-39

سوخت رسان

نیروی هوایی امریکا

کی سی ۱۳۵: همکنون ۳۹۷ فروند کی سی ۱۳۵(نسخه سوخت رسان بوئینگ ۷۰۷) در خدمت نیروی هوای امریکا است که  در نقش لجستیک  نیز استفاده می شوند  و بزرگترین  ناوگان سوخت رسان جهان  است . کی سی ۱۳۵ در خدمت کنونی بین سال های ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۱ تحویل شده اند

کی سی۱۰: همکنون ۵۹ فروند کی سی۱۰ که بر اساس هواپیمای مسافربری  سی۱۰ ساخته شد در خدمت نیروی هوایی  است که برای سوخت رسانی به ناوگان ترابری و سوخت رسان این  ارتش استفاده می شود. اکثر کی سی ۱۰ ها در دهه ۱۹۸۰ تولید شدند

کی سی ۴۶:نسخه سوخت رسان اینده  بر اساس بوئینگ ۷۶۷ که قرار است جایگزین برخی کی سی ۱۳۵ ها شود  که قرار است ۱۰۰ فروند از ان تولید شود. سفارش  اولیه برای تحویل سال ۲۰۱۸ رقم ۱۸ فروند است

اچ سی ۱۳۰: نسخه سوخت رسان سی ۱۳۰ مشابه کی سی ۱۳۰ برای نیروی هوایی  برای سوخت رسانی  به بالگردهای نیروی هوایی .۱۳۰ فروند در خدمت است که در دهه ۱۹۸۰ تحویل شده اند

HC-130

KC46

کی سی ۱۳۵

KC10

نیروی هوایی روسیه

ایلوشین ۷۸ مادیوس: همکنون تنها سوخت رسان نیروی هوایی روسیه ۱۹ فروند ایلوشین ۷۸ مادوس بر اساس هواپیمای ترابری ایلیوشن  ۷۶ هست(به گفته روسها ۱۵ فروند). قرار است این هواپیما با نسخه سوخت رسان ایلیوشین ۴۷۶ جایگزین شود . همگی در دهه ۱۹۸۰ در زمان شوروی تحویل شده اند

IL-78

اواکس و جنگ الکترونیک

نیروی هوایی امریکا

ایی-۳ سنتری: تنها اواکس نیروی همایی امریکا ۳۰ فروند هواپیمای ایی ۳ سنتوری است که بر اساس بوئینگ  ۷۰۷ ساخته شده است. همکنون نیروی هوایی امریکا در حال برنامه ریزی  برای جایگزین این هواپیما با نسخه  ای از بوینگ   ۷۶۷ است. اواکسها  در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ تحویل شده اند که البته سه نوبت ارتقا یافته اند(نیروی دریایی امریکا بیش از صد اواکس ایی۲  دارد که گهگاه در عملیات های مهم به نیروی هوایی غرض داده می شود)

بوئینک ایی۴: پست فرمانده  ای  پرنده بر اساس بوئینگ ۷۴۷ سری ۲۰۰ که چهار فروند ان در خدمت است

ایی ۸ جوینت استار: پست فرمانده ای، جاسوس الکترونیک  و اواکس زمینی (اسم من دراوردی) برای رصد  تحرک نیروی زمینی  دشمن . همکنون ۱۶  فروند از این هواپیما در خدمت نیروی هوایی امریکا است  و در اینده با نسخه ای از بوئینگ ۷۶۷ جایگزین می شود. این هواپیما در دهه ۱۹۸۰ تحویل شده است

ایی سی ۱۳۰: نسخه جنگ الکترونیک و جاسوس الکترونیک  هواپیمای  ترابری هرکولس .۲۱ فروند از ان در خدمت است

ار سی ۱۳۵: نسخه جاسوس الکترونیک  و جنگ الکترونیک بر اساس بوئینگ ۷۰۷٫ ۲۲ فروند در خدمت است

ام سی ۱۳۰: نسخه جاسوس  الکترونیک و جنگ روانی   بر اساس سی ۱۳۰: ۵۴ فروند از این نسخه در خدمت است

یو۲: هواپیمای شناسایی بلند پرواز که ۳۱ فروند ان در خدمت است

E-3

U2

E-8C

RC135

HC130

MC130

نیروی هوایی روسیه

ای ۵۰ : تنها اواکس در خدمت نیروی هوایی روسیه که ۱۳  تا ۱۸ (به گفته روسها) فروند در خدمت است. در اینده با ای ۱۰۰ جایگزین خواهد شد . البته سه فروند از ای ۵۰ فعلی نیز ارتقا یافته اند. تمامی ای ۵۰ در دهه ۱۹۸۰ در زمان شوروی تحویل داده شده اند

هواپیما جاسوس الکترویکی: نیروی هوای روسیه  از ۵ فروند انتنوف  ۱۲ ،  ۶  فروند انتنوف  ۲۶،  ۱۴ فروند انتنوف۳۰ و در خدمت  دارد که در نقش جاسوس الکترونیک از انها استفاده میکند

ایلیوشین ۸۰: پست فرمانده ای که چهار فروند ان در خدمت ارتش روسیه است که بر اساس هواپیمای مسافربری ایلوشین ۸۶ ساخته شده است . البته از قرار دو فروند زمینگیر است و قرار است در نهایت با دو فروند ایلیوشن ۹۶  جایگزین شود. این هواپیما در دهه ۱۹۸۰ در زمان شوروی تحویل شده اند

ایلیوشن ۸۲: پست فرمانده ای که دو فروند ان در خدمت روسیه است و بر اساس هواپیما ترابری  ایلوشین ۷۶ ساخته شده است . این هواپیما در دهه ۱۹۸۰ در زمان شوروی تحویل شد است

توپلوف ۲۰۴: دو فروند از این هواپیما در نقش جاسوس الکترونیک و جنگ الکترونیک در خدمت روسیه است که  به تازگی تحویل داده شده است.

A-50

IL-80

IL-82

TU-204R

هواپیمای  ترابری

سی۵ گلاکسی: این هواپیما بزرگترین  هواپیمای ترابری  ارتش امریکا با توان حمل ۱۲۰ تن بار است . ۵۵ فروند از ان در خدمت است که ارتقا یافته اند و همگی در دهه ۱۹۷۰ ساخته شده اند

سی۱۷ گلاب مستر : هواپیمای تربری با توان حمل ۸۰ تن بار. ۲۲۲ فروند از این هواپیما در خدمت است که همگی بین  دهه ۱۹۹۰ و دهه اول و دوم قرن فعلی تحویل شده اند و سن کمی دارند

سی ۱۳۰ هرکولس: پرتعداد ترین هواپیمای ترابری  ارتش امریکا . ۲۶۱ فروند از نسخه هرکولس و ۱۲۰ فروند نسخه سوپر هرکولس در خدمت است. هرکولس های در خدمت محوصل دهه ۱۹۸۰ و  سوپر هرکولس ها در دهه گذشته ساخته شده اند. ۱۰۰ هرکولس نیز به شکل ذخیره نگهداری می شوند

سی۲۷: هواپیمای ترابری دو موتور برای نیروی های ویژه. ده  فروند ان ساخته شده است

سی۱۲: هواپیمای دو موتور بر اساس سوپر کینگ  در نقش ارتباطی. ۱۰۴ فروند از این هواپیما  در خدمت است

سی۱۳۰

C17

C5

C-12

نیروی هوایی روسیه

انتنوف۱۲: هواپیما چهار موتوره در کلاس  سی ۱۳۰ با توان حمل  ۲۰ تن بار  . ۶۰ فروند از این هواپیما در خدمت است که همگی در دهه در زمان شوروی ۱۹۶۰ تحویل شده اند(از سال ۱۹۷۲ دیگر تولید نمی شود)

انتنوف۲۲ : هواپیمای ترابری چهار موتوره  با توان حمل ۸۰ تن بار . ۵ فروند در خدمت است که همگی در دهه ۱۹۷۰ در زمان شوروی ساخته شده اند

انتنوف  ۲۶: هواپیما ترابری با توان دو موتوره با توان حمل ۹ تن بار. ۱۰۹ فرند از این هواپیما در خدمت است که در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ در زمان شوروی ساخته شده اند

انتنوف۷۲: هواپیمای ترابری دو موتوره توربوفن .۲۶ فروند در خدمت است که در دهه ۱۹۸۰ در زمان شوروی ساخته شده اند

انتنوف ۱۲۴: بزرگترین هواپیمای  ترابری روسها با توان حمل ۱۲۲ تن در نسخه فعلی. ۹ فروند از این هواپیما عملیاتی است که در دهه ۱۹۸۰ در زمان شوروی ساخته شده اند

ایلیوشین ۷۶: هواپیمای ترابری  چهار موتوره  با توان حمل بار بین ۴۰ تا ۶۰ تن بسته به مدل . ۹۱ فروند از این هواپیما در خدمت است که متعلق به دوران شوروی است و قرار است با ۴۰ فروند ایلیوشن ۴۷۶ در اینده جایگزین شود

انتنوف ۱۴۰: هواپیمای  ترابری دو موتوره. قرار بود چهل فروند ان به خدمت گرفته شود ولی با قطع رابطی اکرایین و روسیه تنها سه فروند طی چند سال گذشته تحویل شد

AN26

IL-76

AN-140

AN-22

AN-124

پدافند هوایی

در ارتش  امریکا پدافند هوایی در اختیار نیروی زمینی  است ولی در این قسمت اورده می شود

پاترویت: این ارتش دارای ۱۱۰۰ لانچر پرتاب پاتریت میباشد در حالی  که ۴۸۵ فروند به شکل عملیاتی در خدمت است و مابقی برای مواقع خاص ذخیره  شده اند(چون خاک ایالات  متحده  به شکل طبیعی  بین دو اقیانوس است و جمله هوایی به ان عملا ممکن نیست و یا خیلی دور از ذهن نیازی به پوشش با پدافند ندارد  وقتی نیروی هوایی و جنگندهای ان  وجود دارد از این رو نیمی از لانچرها تنها ساخته شده و به شکل ذخیره نگهداری می شوند و نیم عملیاتی  دیگر هم معمولا خارج از مرزهای امریکا مستقر هستند)

اونجر: سامانه ارتفاع پایین شامل هشت موشک استینگر  روی یک خودروی هاموی: ۸۰۰ دستگاه به خدمت گرفته شده است

همچنین ۴۰۰ دستگاه توپ دفاعی هوایی ام۱۶۳ شامل توپ گاتیلینگ  ام۶۱ روی نفربر ام۱۱۳ به شکل ذخیره نگهداری می شود

تاد: سامانه ضد بالستیک که ۲۴ اتش ار ان در خدمت است  که هر اتش  بار شامل یک رادار و مرکز فرمانده ای و سه لانچر پرتاب موشک است

SLAMRAAM: همچنین ارتش امریکا از تعدادی محدود اتش بار سامانه SLAMRAAM  که شامل موشک هوا به هوای امرام در نقش پدافندی است استفاده میکند

همچنین ارتش امریکا ۱۰۰۰ لانچر موشک هاوک را به شکل ذخیره نگهداری میکند

ام۱۶۳

تاد

SLAMRAAM

پاتریوت

اونجر

روسیه

اس۲۰۰(سام۵). هنوز دو اتش  بار  شامل هر اتش بار سه لانچر پرتاب از این موشک قدیمی  در خدمت روسها قرار دارد ولی به زودی از خدمت خارج می شوند

سام۶: یک اتش  بار سام ۶ در قالب نیروی های نظامی روسیه در ارمنستان همچنان مستقر است

سام۸: در حدود ۲۴۰ دستگاه سام۸ در سال ۲۰۱۵ میلادی در خدمت بود. گذارش قبلی مربوط  به سال ۲۰۰۷ بوده ۴۰۰ دستگاه در خدمت بود

سام۹:سامانه ارتفاع  پایین  شامل چهار موشک فروسرخ . ۲۰۰ تا ۲۵۰ عراده از ان در خدمت است

اس۳۰۰: ارتش روسیه به شکل عملیات دارای  ۷۶۸ لانچر سامانه اس ۳۰۰ پی یو(سری پی یو شامل انواع مختلف  است که نسخه ضد کروز و پدافند  هوایی است و شامل نسخه های چون پی ام یو ۱ و ۲ نیز می شود ) و حدود ۲۰۰  لانچر اس ۳۰۰ وی(نسخه ضد موشک  تاکتیک) است که توسط فرمانده ای هوا فضای  روسیه  نگهداری می شود

سام۱۹ تانگوستا:۲۰۴ سامانه دفاع هوایی ارتفاع  پایین تانگوستا در خدمت نیروی زمینی  روسیه است

سام ۱۳: ۳۵۰ عراده از این سامانه ارتفاع پایین شامل چهار موشک فروسرخ ارتفاع پایین است

تورم ام۱ و ام۲ : ۱۹۵ دستگاه پرتابگر تورم ام۱ و ام۲  در خدمت نیروی  زمینی  ارتش روسیه است

بوک(سام۱۱ و ۱۷):  ۳۷۰به روایتی ۲۲۰  اتش بار بوک در خدمت  نیروی زمین روسیه هستند

شلیکا: همچنان  ۱۳۰ عراده توپ دفاع هوایی شیلیکا در خدمت نیروی زمینی روسیه است

اس ۴۰۰: ۲۲۰ لانچر اس ۴۰۰ توسط روسها سفارش داده شده است که بخشی از این تحویل داده شده است

پانتسیر اس ۱: ۷۲  لانچر پرتاب پانتسیر  همکنون در خدمت نیروی زمینی روسیه است

تور

پانتسیر

اس ۴۰۰

اس۳۰۰

سام۸

سام۱۳

تانگوستا

بوک

هر دو ارتش از تعداد زیادی  سامانه شانه  پرتاب چون استینگر و ایگلا استفاده میکنند

همان طور که گفته شد قرار نیست این مقاله یک قیاس باشد ولی  این بخش را تنها برای اطلاع بیشتر از توان این دو نیروی هوایی اورده ام

نیروی هوایی امریکا و کلا ارتش امریکا توان تهاجمی بسیار بالاتری دارند. این مسئله کاملا مشخص است زیرا نیروی هوایی امریکا به اندازه جنگندهای نیروی هوایی روسیه فقط هواپیمای سوخت رسان دارد و به سرعت میتواند صدها جنگنده با سوختگیری هوایی به هر جا منتقل کند این توانی است که روسها اصلا  ندارند زیرا توان سوخت گیری انها محدود است مورد بعد این است که نیروی هوایی امریکا نتنها جنگنده بیشتری دارد بلکه ارتش امریکا چند برابر بیشتر از روسها جنگنده دارد زیرا برای نمونه سپاه تفنگدار دریایی و نیروی دریایی امریکا در مقاله نیروی دریایی خواهد امد روی هم حدود ۱۲۰۰  فروند هورنت و سوپر هورنت و ای وی ۸ بی دارند در حالی که نیروی دریایی روسی کمتر از ۵۰ جنگنده دارد .از طرفی بخش عمده نیروی هوایی امریکا غیر اف۱۵ ایگل  همگی چند منظوره هستند حتی اف۲۲ هم  با سلاح هدایت ماهواره ای توان تهاجمی بالای دارد در حالی که بخشی زیادی از ناوگان  نیروی هوایی روسیه مانند میگ۲۹ ،سوخو۲۷ و میگ۳۱ تنها شکاری هستند.

البته روسها در سرزمین خودشان جای امنی دارند زیرا  انها تحت پوشش چتر سامانه های پرتعداد دفاعی خود قرار دارند و دست کم تا زماین که نخواهندبه جای حمله کنند در سرزمین خودشان کاملا وضعیت خوبی دارند.البته امریکا در سرزمین خود حتی وضیعت بهتری دارد زیرا انها بین دو اقیانوس قرار دارند عملا هیچ کس توان تهاجم موثر به انها را ندارد حتی برای پرتاب موشک کروز هواپرتاب نیز هر دشمنی باید مسافت بسیاری را در دل اقیانوس  طی کند انهم اگر بتوند از دست تعداد زیادی جنگنده ناو هواپیما بر بیاید

روسها ارتش دارند که بازمانده از دوران شوروی است البته انها یک برنامه جدی در نوسازی جنگندهای خود دارند که دارند ان را اجرا میکنند ولی خوب مشکل بودجه و کمی بودجه گریبان انها را گرفته است زیرا اقتصاد روسی به تحولات خارجی بسیار حساس است برای نمونه تحریم ها باعث کاهش یک سوم ارزش پول این کشور شد و یا قیمت نفت زیرا عمده درامد روسها از قیمت نفت و گاز و منابع طبیعی است. البته این نوسازی بیشتر در بخش جنگنده ها است و در بحش ترابری این ناوگان وافعا فرسوده است و هنوز برنامه درستی برای جایگزینی ان در دست نیست

در کل حکایت نیروی هوایی روسیه و امریکا و در کل هر ارتشی در جهان حکایت ان ضرب المثل ما ایرانها است که میگویم ..هر چی پول بدی آش سبزی شیرازی می خوری…(بودجه دفاعی امریکا ۵۸۱ میلیارد دلار و روسیه  ۶۰ میلیارد دلار )

برای پیوستن به کانال تلگرام سایت جنگاوران اینجا را کلیک کنید

منابع

http://sandrermakoff.livejournal.com/921126.html(پی دی اف امار تسلیحات نیروی هوایی جهان در سال ۲۰۱۶)

https://drive.google.com/file/d/0B8iBvTb9gHXZWjZMb1BpLUFqdDQ/view?pref=2&pli=1

http://www.janes.com/article/59249/russia-orders-30-more-su-30sm-fighters

http://rbth.com/defence/2015/04/07/russian_defense_ministry_to_slash_orders_for_new_pak_fa_aircraft_45033.html

https://www.flightglobal.com/news/articles/algeria-returns-39faulty39-mig-29s-221771/

http://en.yibada.com/articles/144482/20160723/mikoyan-mig-35-jet-fighter-enter-service-egyptian-air-force.htm

http://www.janes.com/article/57187/russia-orders-50-su-35s-multirole-fighters

https://www.f35.com/global/participation/united-states

http://www.globalfirepower.com

https://ria.ru/defense_safety/20161103/1480604920.html

http://www.armstrade.org/includes/periodics/news/2016/1021/145037740/detail.shtml

http://www.army-technology.com/projects/avenger/

http://www.airdefenseartillery.com/ada_website_08/attach/ADA%20Map%20-%20Unit%20Locations%20-%2011×17%20.pdf

 

95+

کاربرانی که این مطلب را پسندیده اند:

 • avatar
 • avatar
 • avatar
 • avatar
 • avatar
 • avatar
 • avatar
 • avatar
 • avatar
 • avatar

191 دیدگاه

 • اقای تارخ روس ها سر درد نمیگیرن از این همه تنوع مدل از هواپیما؟واقعا همه این جنگنده ها شون ایننقدر فرق داره که اسم های مختلف میدارن؟ الان چه فرقی بین سوخو ۳۴ و ۳۵؟ یا سامانه های پدافندی جورواجوی که دارند؟ سرمون گیج رفت!!!

 • البته نیروی هوایی روسیه نیروی دفاعی است نه تهاجمی پس تعداد کمتر دلیل همین امر است زیرا هیچ جنگنده دشمنی نمیتواند وارد اسمانی شود که شکارچیانی همچون سوخو۳۵ و پشتوانه انها اس۳۰۰و اس۴۰۰و غیره هستن.اما سیاست امریکا تهاجم علیه کشورهای ظعیف است پس علاوه بر تعداد جنگنده در امریکا باید تعدادی زیادی هم توسط ناو حمل و به نقاط مختلف بروند.در کل هزینه تولید و نگهداری این همه جنگنده بسیار بالاست.انسان همانند دیگر موجودات دارای تبع جنگ طلبانه و توسعه قلمرو است و شعور انسانیت عقل دوستی همش حرف هست.تمام دنیا فکر جنگ و عده ای فکر دفاع هستن.این دنیای ادمها است.

  • دوست گرامی پس دلیل نگهداری و در خدمت داشتن اینهمه بمب افکن توپولوف ۱۶۰و۲۲و۹۵وهمچنین سوخو۲۴و۳۴هم پیرو همین سیاست دفاعی هستش یا لشکز کشی به سوریه هم اقدامی دفاعیه ؟نه خیر دوست گرامی بقول استاد تارخ بی بی از بی چادری خونه نشین شده روسیه هم به نوبه خود از مداخله و حمله به کشورهای دیگر بدش نمیاد مثل حمله و آشغال کریمه در اوکراین و آبخازیا در گرجستان و دیگه از این بیشتر هم در توانش نیست چون نه متحد راهبردی درست و حسابی و قدرتمندی داره و نه از نظر مالی توان دراز تر کردن لنگش رو تو امور داخلی دیگر کشورها نداره به قول مثل قدیمی جسارت نباشه خدا خر رو دیده بهش شاخ نداده اگر روسیه توان مالی قوی و متحدان قدرتمندی داشت دنیا رو به گند میکشید

 • با سلام   اقای تارخ کاش در این مقایسه تعداد ناوگان هوایی دو کشور به طور مثال ناوگان هوایی آمریکا از چند پایگاه تشکیل شده و کلا شامل چند ناوگان و سر فرماندهی است اگر در بخش زمینی و دریایی نیز این بخش را اضافه کنید ممنون می شوم 😉😅آیا روس ها و چینی ها برنامه ای برای مواجه با اف۳۵ دارند  اصلا حال تصور کنیم در عالم خیال و با ورد و جادو هر۱۵۰جنگنده سوخو ۵۰ پکفا حریف ۱۸۷ فروند اف۲۲ شوند آنگاه چگونه از پس ۲۰۰۰ یا ۲۷۰۰ جنگنده اف ۳۵  بر خواهند آمد؟؟؟ حتی اگر روسیه و چین متحد شوند ؟؟؟ چینی ها چند فروند جی ۲۰ یا جی ۳۱ خواهند ساخت ?و آیا می توانند مانند آمریکا این تعداد جنگنده تولید کنند؟؟ با سپاس فراوان 

 • سلام. اقای تارخ اگر فرض کنیم ایران کپی برداری اف ۱۴ رو شروع کنه و مثلا چهارسال دیگه تموم بشه و تو عرض شش سال بعدش یعنی از الان ده سال دیگه حدود ۶۰۰ تا ازش بسازه تا چقدر در وضعیت ما درمقابل کشورهای اطراف تحول ایجاد میکنه؟

  • نویسنده

   قربونت برم ششصتا برای قدرتهای مثل فرانسه انگلستان روسیه هم خیلی زیاده بعد ما….طی بیست سال گذشته هیج.کشوری بیش از ۳۰۰ از یک جنگنده نساخته

   • فدای شما!خوب من رو حساب تکنولوژی ساده ترش درمقابل با خرید چند ده میلیاردی اعراب گفتم که منظورم بود با تعداد پوشش بدیم این نقص رو

   • اقای تارخ راستی یه سوال من سردر نمیارم اما انگار کلیپ شلیک موشک یا زهرا از چندنوع از این سامانه بود که یکی از اینا حتی تک لانچری بود.اره؟ بعد انگار مستقیم بهش نخور و نزیکاش ترکید و پهپاده سقوط کرد؟ درست دیدم یا بهش خورد موشک؟

   • خوب میدونم معقول نیست ولی باتوجه به اینکه بهمون نمیفروشن و تنها برگ برنده ماست پرسیدم. یعنی خودمم گفتم به فرض محال. حالا فقط میخوام بدونم در چنین حالتی چقد تاثیر داره اصلا تاثیر داره این تعداد یا نه

   • اصلا گیریم بسازه با تعداد دویست ؛سیصدتا جنگنده نسل چهارم اونم کپی ایرانی که ایضا بسیار بی کیفیت تر از نوع اصلی هم هست میخواد در مقابل آمریکا چیکار کنه اونم یک جنگنده بشدت مستعد دچار مشکل شدن در مقابل جنگ الکترونیک هست اونم در مقابل کشوری که سازنده اون جنگنده است و بخوبی به نقاط ضعف اون اشراف داره

 •  سلام اقای تاریخ عزیز خبرشنیدیدمعاون عملیات قرارگاه پدافند خاتم الانبیاء نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی
  ایران با تایید شلیک پدافند هوایی به یک  «کوادکوپتر» که در منطقه ممنوعه
  مرکز تهران پرواز می کرد، گفت: این پرنده با شلیک پدافند هوایی ساقط شده
  است. دمتون گرم. پدافندمون عالیه خدایی. سطح مقطع کواد کوپتر تقریبا میشه گفت هیچه. ای ولله بابا. ولی حیف اون موشک که رفته سمت اون اقای تاریخ میخواستم بدونم سطح مقطع کواد کوپترچقدر است ممنون

  • نویسنده

   موشک نبوده با توپ ۲۳ م م زدنش در ارتفاع ۱۰۰ متری زدنش
   سال پیشم یکی رو سر شاه چراغ با ای کی ۴۷ زدن
   زدن کواد کار سختی نیست تو سروریه با مسلسل مثل دوشکا میزنن

 • سلام میگ ۳۵ تا کنون مشتری خارجی پیدا نکرده چون میگ ۲۹ سابقه خوبی ندارد و
  برد عملیاتی (میگ ۳۵) ۹۰۰ کیلومتر و حد اکثر مهمات قابل حمل آن ۴۵۰۰ کیلوگرم است
  مشتریان روسیه سوخوی ۳۰ و ۳۵ و ۵۰ را انتخاب کردن خود روسیه هم کافی بود یک رادار
  آرایه فازی فعال(مثلا رادار سوخو ۵۰) روی سوخو۳۵ نسب کند تا یک جنگنده نسل۴ کامل
  داشته باشد از نظر سطح مقطع راداری هم با وجود سوخو ۵۰ نیازی به طراحی میگ۳۵ نیست
  اگر بنا به ادامه کار کارخانه میگویان است می توانست یک پروژه بهتر که ارزش هزینه
  کردن داشته باشد مثلا میگ ۳۹ را به سرانجام برساند یک جواب برای این سوال در سایت
  اسپوتنیک فارسی در بخش داده نمایی میگ ۳۵ پیدا کردم می خواستم بدونم به نظر شما
  درست است یا نه ؟ در این سایت آمده که ((در ژوئیه ۲۰۱۶ جدیدترین سامانه ناوبری
  برای فرود در روی ارشه برای کار با میگ ۳۵ تنظیم شد ودر ماه اوت هم آزمایشهای
  پروازی میگ ۳۵ شروع شد)) این جنگنده به موشکهای ضد کشتی خا ۳۵ و خا ۳۱ هم مجهز شده
  است به نظر می رسه که نسخه ناونشین سوخو ۵۰ برای جایگزینی سوخو ۳۳ در نظر گرفته
  شده(رقیب اف ۳۵ ) اما چون ناوهای هواپیمابر روسی کوچک هستند برای این که تعداد
  بیشتری جنگنده روی ناو جا داده شود در کنار تی۵۰ قرار است میگ ۳۵ دو و تک کابین
  (رقیب سوپرهورنت ایی و اف) به کار گرفته شود و جانشین میگ۲۹ کا شود علت این که فقط
  ۳۰ فروند سفارش داده شده هم همین است شما چی فکر می کنید ؟!   

  • نویسنده

   فعلا من ندیدم برنامه ای برای اوردن میگ۳۵ روی ناو داشته باشند و اصلا این مسئله نمیتواند درست باشد زیرا فاصله تولید میگ۲۹ کا با میگ۳۵ مگه چقدر است که یکی جایگزین دیگری شود

   • لینک سایت روسی را می گذارم  داده نمایی میگ ۳۵ بخش تاریخچه سال ۲۰۱۶http://sptnkne.ws/cmwyhttp://sptnkne.ws/cmwy 

   • میگ ۲۹ ام۲ ومیگ ۲۹ کا از پیش نمونه های میگ ۳۵ هستند و میگ ۳۵ از تکامل آنها بدست امده در مقاله میگ ۳۵ همین سایت شما امده

    • نویسنده

     بله من دارم جایگزینی میگ۳۵ با میگ۲۹ کا و خدمت در کنار میگ۲۹ کا میگم.. میگ۲۹ کا تفاوت جندانی از نظر کلی با میگ۳۵ نداره تنها رادار و الکترونیک متفاوتی دارند. همین الان نیروی دریایی در حال دریافت میگ۲۹ کا است و روسها هم ناو دیگری ندارند و نیازی به تعداد بیشتری ناو نشین الا که ناو جدید را سفارش دهند

 • سلام به دلیل حمایت ایران از مجاهدین افغانی و ماجرای لانه جاسوسی از همان اوایل انقلاب نه از شرق می نوانستیم سلاح بخریم نه از شرق با فشار جنگ به ناچار رفتیم دنبال ساخت …. مهندسی معکوس اسکاد ساده تر از اف ۱۴ بود پس موشک ساختیم  شوروی و فرانسه هم از پس امریکا بر نمی آمدن پس رفتیم دنبال بازدارندگی نظامی به جای برتری نظامی امکان کسب برتری نظامی بر عربستان و اسرائیل هم وجود ندارد هدف ایران از خرید سلاح های جدید مثل سوخو ۳۰ هم مقابله با شرایطی مثل جنگ سوریه است نه یک جنگ کلاسیک

 • سلام و تشکر به خاطر زحمتی که برای گردآوری مطالب کشیدید، سوال بنده راجع به ناوگان هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا بخصوص و در مرتبه بعد روسیه میباشد که به آنها اشاره نکردید، علت بخصوصی داشته عدم اشاره ی جنابعالی؟ 

  • نویسنده

   سلام اگر اشاره نکردم چون در مقاله نیروی زمینی دو.کشور خواهد امد ولی امریکا بزرگترین ناوگان بدون سرنشین داره ولی روسیه حتی از ما هم عقبتره

 • سلام اقای تاریخ میخواستم از شما بپرسم که سامانه پدافتد  موشکیه زمین به هواکه رادارهایه پالس داپلردارند چطوری در برابر جنگ الکترونیک مقاوم میشن چه مکانیزوطی میکنند مثلا فعللان سیستم یعد از بروز رسانی در برابر جنگ الترونیکی مقاوم شده سامانه مثله مرصاد مثله سام سه سام شیش وغیره ممنون     

 • با سلام و عرض ادب .اقای تارخ …من دیشب یه کامنتی در مورد این تب خرید جنگنده و قدرت افسانه ای و البته موهوم نیروی نظامی خودمون ..ایران گذاشته بودم که حدس میزدم تایید نکنید !! البته درک می کنم و اعتراضی ندارم ..هرچند امیدوارم این یکی رو مجاز بدونید 😉 قدرت نظامی یک کشورتابعی از ایتم ها و مؤلفه های گوناگون و متنوعیه..یکیش که خب مهمه میزان مجهز بودن نیروهای نظامی به تسلیحات روز و مدرنه…که ما به دلایل مشخص از این مورد به خصوص تاحدود زیادی محرومیم. فقط سوالی در اینجا برای من پیش میاد و اونم اینکه ..چرا مسئولان ایران این نیاز دامنه دار نیروهای نظامی به هواپیما و تجهیزات جنگی با یه برنامه ریزی منسجم و تخصیص بودجه به فعلیت در نمی ارن !!؟ اگر تکنولوژی تولید جنگنده رو نداریم …اقلا تانک خوب که می تونیم تولید کنیم …یا لا اقل ارتقاء ادوات موجود به روش اصولی مثل اسراییلیها ….این که در دسترس هست …چرا بحز موشک و پهپاد یه استراتژی مدون و فاز بندی شده برای تولید و ارتقاء ادوات و جنگ افزار تو ایران وجود نداره !!؟ هرچند در این دوتا هم بعید می دونم استراتژی کلمه درستی باشه …:-| 

  • نویسنده

   سلام کامنت موردی نداشت من تائیدش کردم ولی فکر کنم به دلیل سرعت نت درج نشد ولی الان چک کردم دوباره تائیدش کردم
   دلیلش اینکه ایران دنبال بازدارندگی بود و نه حتی خود جنگ و این تفکر که موشک بازدارندگی میاورد کلی بودجه مصرف کرد که به جای دیگه نمی رسید

 • سلام استاد لطفاً از هواپیمای ایلیوشین ۴٧۶ هم مطلب بگذارید گویا قراره در آینده ستون فقرات روسیه باشه . 

 • سلام آقای تارخ اس آر ۷۱ نیست چرا؟ همینطور پهپادها؟ و این جنگنده های بدون سرنشین چطوری هستن؟ آیا دانش و توان فنی و مالی بالایی میخواد؟ و آیا میتونن عملیات تهاجمی یا دفاعی انجام بدن یا فقط هدف هستن؟ و آیا جزو پهپادها حساب میشن؟

 • الان برای بار دوم مطلب رو خوندم. یک قسمت حیرت انگیزه.واقعا بی ۵۲ ها قراره تا ۲۰۴۵ خدمت بکنند؟! در این صورت فکرمیکنم یک رکورد باشه درسته؟ ایا هواگردی داریم که اینطور قدمت داشته باشه؟(منظورم طراحی و ورود بخدمت اون مدل هست وگرنه فکرنکنم هواپیمایی بتونه با ۹۰سال سن کماکان بپره!)البته بی ۵۲ های امریکا در این رکورد یک رقیب جدی دارن. فانتوم های ایرانی!ولی قشنگ سال ۲۰۴۵ استرافورتس میشه ..تی هواپیماها خخخخ

 • مقاله خوبی بود البته به نظر من اگه یکم تحلیلی تر میبود بهتر بود مثلا امریکا A10رو برا فلان نقش داره و به این دلیل در عمل بهتر یا بدتر از نمونه روسیش هست و دوم اینکه در جواب یکی از دوستان نوشته بودید من قصد مقایسه نداشتم به نظرم داشتید و بسیار هم کار خوبی هست که مقایسه انجام بشه چون مقایسه درک بهتری میده از وضعیت با تشکر

 • عالی بود.در کنار محدودیتهای بودجه بنظر میرسه روسیه خودش هم تمایل داره به سمت کاهش تنوع جنگنده ها بره.درسته؟ بعبارتی میخواد عمده جنگنده های عملیاتی را در فلانکر و فولبک و یاک ۱۳۰ خلاصه کنه.یک سوال رو هم عذرمیخوام بیربطه و اینجا طرح میکنم(البته در مطلب مربوطه مطرح کردم منتها صاحب مطلب، آقای رنو جواب دادن و ممنون میشم اینجا نظر شما رو هم بدونم)،بنظر شما درصورت دسترسی،غیر از سوخو ۳۰ ، به ۳۴ هم احتیاجی نداریم؟ طبق اون چیزی که در مطلب سوخو۳۴ در همین جنگاوران خوندم، از حیث الکترونیک و طیف سلاحهای قابل حمل، جنگنده بسیار پیشرویی(درحد روسیه) بشمار میره.خب درصورت خرید میتونه از نظر بمباران دقیق و عمقی و نابودی اهداف مهم سطحی بسیار کارساز باشه.درحالیکه از نظر الکترونیک و دفاع هوایی بخوبی میتونه از خودش دفاع کنه

  • نویسنده

   والا روسها تقربیا هرچی ساختن تولید کرد.. مثلا در امریکا نیروی هوایی تا بیست سال اینده فقط اف۳۵ تولید میکنه ولی در روسیه چندین جنگنده
   ما نیازی به سوخو۳۴ نداریم زیرا هم کمبود بودجه داریم و هم یک جنگنده چند منظوره برای ما بهتر است

  • استاد تارخ به اعتقاد شما سوخو ۳۰ از نظر عملکردی به استرایک ایگل شبیه تر است یا سوخو۳۴؟

 • بسیار عالی بود . فقط جناب تارخ جسارتا یه ایرادی بگیرم که شما اصلا لشگر عظیم پهپاد های نیروی هوایی آمریکا رو لحاظ نکردین تو این مقایسه

  • نویسنده

   سلام تعداد گردان نمیدونم تعداد لانچر اطلاع دارم ولی مشخص است هر کدام شامل چهار اتش بار و هر اتش بار شامل چهار لانچر است

 • سلام استاد میگ ۳۵ نسخه تک سرنشینه هم دارد؟چون در سایت دفتر طراحش united aircraft corporation نوشته بود نسخه تک سرنشینه هم دارد و گفته شده بود در ارتقا ناو آدمیرال کوزنیتسوف جایگزین سوخو ۳۳  و میگ ۲۹ ها می شود هم نسخه ۲ سرنشینه و هم نسخه تک سرنشینه ؟استاد روس ها در سال ۲۰۰۶ ، ۲۰۰ جنگنده سوخو ۳۴ و۱۲۰ فروند سوخو ۳۰ در ۲ سفارش ۶۰ فروندی طبق مقاله سوخو۳۴ و سوخو۳۰ همین سایت البته تا سال۲۰۲۰ که در مقایسه گفته نشده است؟ باز هم از وقتی که بی مزد ومنت برای کاربران سایت مگذارید تشکر می کنم و خطاب به کاربران می گویم همچین آدمای لوتی و بامرامی کم پیدا می شوند قدر بدانید😅

  • نویسنده

   سلام روسها در سال ۲۰۰۶ هیچ کدوم سفارش نداد برنامه سفارش داشت که در نهایت تعداد کم شد و سفارشات فعلی تا سال ۲۰۲۰ همانی این که در مقاله فعلی امده است
   نسخه تک سرنشینه هم دارد ولی تولید نشده است

 • سلام، مقاله خوبی بود ولی به اندازه ای که از “قلم آقای تارخ” انتظار میره خوب نبود. درسته گفتید قصد مقایسه ندارید ولی خب وقتی دو نیرو را در یک جا بررسی میکنید معمول ترین موضوع همین مقایسه است. و از نظر بنده برای کسی مثل شما مناسب نیست که شبیه جدول های ویکی پدیا مقاله بنویسید، چون خیلی راحت میشه تعداد هواپیما های هر نیرو رو از بسیاری سایت های نظامی و غیر نظامی پیدا کرد و نوشتن تعداد هر هواپیما زیاد چیز قابل توجهی نیست، به نظرم اگه بعلاوه شمار هواگرد ها در مورد تاثیر هر کدام هم در جنگ مینوشتید خیلی عالی میشد، فرضا میگفتید: “اف ۲۲ میتونه پوشش هوایی کاملی رو برای پیشروی نیروی زمینی ایجاد کنه و امکان هر گونه یورش هوایی دشمن به یگان های زمینی رو از بین ببره، با این پوشش میشه بدون نگرانی از تهاجم هوایی پیشروی کرد، اینکه آسمان در دست یک طرف باشه خودش بزرگ ترین مزیت هست و عملا طرف مقابل شکست میخوره چون نیروی هوایی خیلی تعیین کننده هست حتی فرضا: اگه نیروی زمینی نیروی A خیلی قوی تر از نیروی زمینی B باشه، ولی نیروی B دارای پوشش هوایی قوی تری باشه عملا پیروز میدانه(مثل جنگ ۱۹۶۷ و ۱۹۷۳) ” میشد در مورد تاثیر هر کدام از هواگرد های دیگه هم چنین چیزی نوشت،  و در پایان هر بخش مقایسه میشد، مثلا بعد از تکمیل شدن بخش جنگنده های رهگیر و برتری هوایی، میشد گفت با توجه به فلان دلایل آمریکا برتری داره نسبت به روسیه. در نهایت هم سوابق و پیروزی ها وشکست ها رو بیان میکردید و فرضا میگفتید آمریکا در این بخش از نیروی هوایی دارای فلان ضعف یا قوت است و اینو در فلان جنگ نشون داده ولی در مقابل روسیه در فلان بخش ضعف داره و در فلان بخش قوت داره و روسیه میتونه با این قوتی که داره در اون بخشی که آمریکا ضعف داره بهش ضربه بزنه یا برعکس. به نظر من اگه میخواید برای نیروی زمینی و دریایی هم صرفا به نوشتن اعداد و ارقام بسنده کنید کار جالبی نیست، و برای نوشتن صرف اعداد و ارقام بهتره هر کدوم رو جداگانه مقایسه کنید که همون هم نوشتن آمار خالی زیاد خوب نیست. 

  • نویسنده

   سلام اول کاربرد هر هواکرد مشخص است و مقاله در مورد ان در سایت است از این رو توضیح اینچنین باعث افزایش طول مقاله میشد و قیاس هم به دلایلی انجام نشد دستمان بسته است

   • منظورم این نبود که بنویسید اف۲۲ شکاری است و بی۲ بمب افکن و… منظورم این بود فرضا بنویسید نیروی هوایی آمریکا با داشتن اف۲۲ چه مزیتی مهمی بدست آورده یا روسیه با داشتن تی یو۱۶۰ چه مزیتی بدست آورده. امیدوارم منظورمو متوجه شید، اگه واسه این قیاس نکردید که روس پرست ها حمله میکنن که دلیل خوبی نیست چون یک نویسنده اونم نویسنده نظامی باید شجاع باشه و حقیقتو بگه و از سرزنش باکی نداشته باشه.(یه سوال دیگه: چرا آمریکا خط تولید اف۳۵ رو گسترش نمیده که سفارشات  زودتر تحویل بشن؟)

  • قیاس چی دیگه به قول عادل فردوسی پور تصاویر خودش گویای همه چیزه. مثه اینه بارسلونا رو با تیم بادران تهران مقایسه کنیم

   • تا این حد!!! آمریکا مثل بارسلونا و روسیه مثل بادران تهران !!!!!!! من فاصله نیروی هوایی آمریکایی ها با روس ها رو مثل رئال مادرید و اتلتیکو مادرید میدونم— 

 • مقاله عالی بود خسته نباشیددو تا سوال داشتم ، یکی اینکه فرق شکاری و جنگنده چیهدوم اینکه هواپیما های ریوت جوینت تو لیست نبود علتش چی بوده؟

  • نویسنده

   سلام ار سی ۱۳۵ شامل رویت جوینتدهم میشه
   جنگنده چند منظوره شامل جنگنده ای با توان انجام هر عملیاتی است ولی شکاری تنها عملیات دفاع هوایی

 • عالی بود و خسته نباشید ,لطفا با هم بزارید که نگاه کلی ترو نه مقایسه ای راحت تر باشه ,مثل همین عالیه .

 • همه چیز هم به اقتصاد نیست روسیه هم اقتصاد خوبی داره….یه بخشیش هم مربوط به تکنولوژیه

 • جناب تارخ بریتانیا و فرانسه در آسمان حریف قدرتمندی برای روسیه هستند؟

 • استاد سلام توی سایت گفته ترامپ به محض ورود به کاخ سفید تمام هزینه های اف ۳۵ رو متوفق میکنه ولی فکر نکنم کنگره اجازه بده به نظر شما کنگره میتونه مخالفت کنه یا خیر درباره ی اف ۳۵ چون به هر حال بوجه توسط کنگره اختصاص یافته اگه ترامپ این کارو بکنه کشورهایی که سرمایه گزاری و سفارش دادن صداشون در میاد که 

  • نویسنده

   تو کدوم سایت چنین حرفی زده؟ من لینک مشرق هم که چند روز پیش تو کانال گذاشتم امده بود که گفته در هزینه سرفجویی میکنم و امده بود که قرار نیست برنامه متوقف بشه

 • سلام آقای تارخ صفحه کلید گوشیم خرابه دوبار پیامم ناقص فرستاده شده سوالم اینه ۱_چرا روس ها تعداد هواگرد های خودشون رو کمتر اعلام کردند ؟ چون تو مقاله گفته شده به گفته روس ها فلانقدر و به گفته ناتو بهمان قدر ۲_ در سال ۱۹۹۱ وقتی شوروی فرو پاشید دارایی های قدیمی به شرح زیر داشت حدود شصت فروند میگ بیست و یک حدود پانصد فروند میگ بیست و سه حدود صد میگ بیست و پنج و حدود صد سوخو بیست و دو میخوام بدونم سرنوشت این جنگنده ها چی شد هنوز هم استفاده میشن یا زمینگیرن یا ذخیره یا اوراق ممنونم مقاله عالی بود

 • سلام از آنی که من فکر می کردم خیلی بهتر شده خسته نباشید نیروی دریایی و زمینی را هم همینگونه ادامه بدهید که حرف ندارد مرسی

 • خوب بود.در واقع برتری تکنولوژی رو نشون داد.درامد روسیه کم نیست.فروش تقریبا روزی ده میلیون بشکه نفت.گاز،طلا،الماس و…ولی به خاطرضعف تکنولوژی به شدت عقب افتاد که نتیجه حکمت کمونیست و بد رفتاری با دانشمندان بود

  • اتفاقا در زمان کمونیستی روسیه صنعتی شد در زمان تزارها یک کشور عقب افتاده وابسته به کشاورزی بود. هرچند که این صنعتی شدن جنایات زیادی رو در زمان استالین به همراه داست

   • در زمان ترازها پترکبیر سفرهای زیادی به اروپا میکرد و تحت تاثیر تمدن اروپا قرار گرفت و دانشمندان روسی را به اروپا برای کسب علم و دانش فرستاد تا روسیه پیشرفت کرد بعد از آن و پیروزی بر آلمان با استفاده از تکنولوژی آلمان و غنایم به دست آمده و سرزمین های جدید و بزرگ دوباره پیشرفت کرد

   • دانشمند به اروپا می فرستاد!؟ روسیه خودش جزء اروپاست ضمنا دانشمند که نمیره کسب علم بکنه دیگران ازش کسب علم میکنند روسیه ۱۹۱۷ دچار انقلاب کمونیستی شد و بعد از اون با زور و دیکتاتوری استالین صنعتی شد در هیچ کتاب تاریخی از روسیه زمان تزار بعنوان یک کشور صعنتی نام برده نشده بلکه یک کشور متکی به کشاورزی نام میبرند.

   • دوست گرامی شوروی قبل از جنگ دوم جهانی هم از نظر تولیدات نظامی کشور پیشرفته و قدرتمندی بود نمونه اش تولید جنگنده میگ۳ در سال ۱۹۳۹ که بلند پرواز ترین شکاری رهگیر جهت درگیری در ارتفاع بالا بود

 • سلام استاد در این مورد ماندم پس چرا ۳۷ سال است از پس ایران و کره شمالی و کوبا بر نیامده این تجهیزات را انگلیس فرانسه یا همین روسیه داشتند قوی تر عمل می کردند؟ امید که این ترامپ یه کاری بکنه ؟ در مورد مقالات که باهم باشد یا جدا به نظرم یه نظر سنجی تو تلگرام بزارید؟ 

  • نویسنده

   کوبا که بر میگردد به معاهده عدم دخالت نظامی با شوروی در دهه ۱۹۶۰ بر سر کوبا..کره شمالی هم خودش از هم اول اخر میپاشد میماند ایران که امیدوارم از پسش بر نیان
   در کل سیاست های یک کشور ربطی به مسائل نظامی ندارد
   احتمالا هیمن کار میکنم و نظر سنجی میگذارم

  • آمریکا هیچ وقت به ایران حمله نمیکنه چون به ایران بعنوان لولو نیاز داره اگه حمله کنه اونوقت با چه توجیهی میخواد رادار یک میلیارد دلاری به قطر بفروشه

 • استاد شما سایت خوبی دارید ولی یه بدی داره که مثلا وقتی یک سلاح را در گوگل سرچ می کنی سایت هایی مثل مشرق و امثال اون و روزنامه ها به دلیل اینکه بازدید بیشتری دارند میاد ولی تازگیا بهتر شده به امید روزی که سایت شما از بقیه سایت ها بازدید کننده بیشتر باشد

   • اقای تارخ سلام. یه پیشنهادی دارم اگر زحمت بکشید و یا خودتون یا یه نفر که واقعا کاربلد باشه مقالات رو که تو ویکی وجود ندارن یا ناقص هستن رو بذاره یعنی از مقالات شما جایگزین کنه خوب میشه هم میتونه لینک شما و هم لینک مرجع اصلی رو بده برا منبع که هم تو رتبه علمی و تعداد مقالات زبان فارسی تو ویکی تاثیر داره و هم سایت شما به نسبت معروف تر میشه و محبوب تر.امکانش هست؟

 • حمید خان دمت گرم. مقاله عالی بود. دوستان بیشتر به سمت مقایسه میرن. اگه قرار به مقایسه من فکر میکنم ما باید شورری ۱۹۹۰ با امریکا همون سال مقایسه کنیم. چون الان یه ابرقدرت نمیشه با روسیه سنجید. دوستان ذوب در روسیه واقعیت اینکه این کشور ابرقدرت که نیست. با این حال بازم من فکر میکنم توان هوایی روسها خیلی عالی برا خودشون. تصورم بدتر از این بود. تو بخش رهگیر یکم به نظرم قدیمین ولی در چند منظوره خیلی رسیه سرمایه گذاری کرده. یه چیز جالب اینکه حمید خان دلیل این تنوع سوخت رسان های امریکای چیه؟  چند مدل مختلف دارن. چرا از یکی استفاده نمیکنن هزینه ها فکر کنم نباید کمتر بشه؟ دلیلش به برد هوایی هر کدوم از این مدل های سوخت رسان برمیگرده یا دلایل دیگه داره از دید شما؟

  • نویسنده

   دلیل تنوع بر میگرده به اینکه ۷۰۷ برای سوختگیری به جنگندها ساخته شد ولی در دهه ۱۹۷۰ مشخص شد برای سوخت رسانی به هواپیمای بزرگ ترابری و بمب افکنها کوچک است و کی سی ۱۰ ساخته شد و کی سی ۱۳۰ هم برای نیروی دریایی

 • هواپیماv22 اوسپری جزو کدام نیرو است؟ امروز ظاهرا یکی شون توی ژاپن سقوط کرد اما تلفاتی نداشت

 • عالی بود در سلاحهای متعارف آمریکا برتری داره و نمی توان منکر شد ولی تسلیحات هسته ای این برتری را تحت شعاع قرار میده

 • سلام ۱- شوروی اوایل دهه۹۰ فرو پاشید نیازی به اثبات دوباره آن نیست درست است که پوتین کوشده است بخشی از اقتدار شوروی را زنده کند ولی تا یک اقتصاد نیرومند نداشته باشد روسیه شانسی نخواهد داشت و سالها باید تلاش کند تا به جایگاه شوروی برسد شوروی در آلمان شرقی بود و ناتو امروز در اوکراین است ولی با این وجود روسیه را نمی توان اشغال نظامی کرد ۲- چین در ست است که اقتصاد نیرومندتری نسبت به شوروی دارد ولی سالها باید برای رسیدن به امریکا تلاش کند اول باید از نظر اقتصادی امریکا را پشت سر بگذارد بعد نظامی این یعنی مردم چین چیزی از رشت اقتصادی خود نخواهند دید و هرچه در آورند باید بریزن تو شکم کپانی های نظامی۳- درست است که امریکا امروز قدرت اول نظامی است ولی تازه مسابقه تسلیحاتی با چین در حال شروع شدن است از زمان اولین آزمایش اتمی شوروی تا فروپاشی این کشور امریکا چندین دهه تمام توان خود را به کار برد تا شوروی را شکست داد حالا با چینی رو به رو می شود که اقتصادی بسیار نیرومند تر از شوروی دارد برای درک ابعاد این رقابت تسلیحاتی به این مثال دقت کنید قیمت هر فروند اف ۱۵ در بدو تولید چقدر بود و امروز قیمت هر فروند اف ۳۵ در بدو تولید چقدر است با این حساب فکر می کنید قیمت هر فرون جنگنده نسل ۶ چقدر خواهد شد ایا اقتصاد امریکا و جهان توان چنین رقابت تسلیحاتی را خواهد داشت تازه در پایان کار مثل شوروی یا باید بگذارند تمام این سلاحها بپوسند یا با هم بجنگند و همدیگر را نابود کنند جالب است که بدانید در کشوری که بی ۲ اف ۲۲ واف ۳۵ را ساخته و  تقریبا نمی از تولید ناخالص جهانی را در اختیار دارد در کشوری که میلیاردر هایی دارد که اگر امروز درآمدشان صفر شود و از مایه روزی یک میلیون دلار خرج کنند ۲۵۰ سال طول می کشد تا پولشان تمام شود! میلیونها نفر زیر خط فقر در امریکا زندگی می کنند و برای زنده ماندن به کمک سازمانهای خیریه نیاز مند هستند حتما یکبار دیگر صحبت های اقای ترامپ را گوش کنید (دوستان ما در مورد زیمباوه و اوگاندا صحبت نمیکنیم) نمی دانم شاید برای بیدار شدن بشریت لگدهای درد ناکتر از این لازم باشد به این امید که تمام بشریت بیدار شود و ببیند که به کجا می رود

  • حالا این قسمت آخر حرفت چکار به قسمت اول داشت؟….خوب همه کشورها فقیر دارند..‌….‌‌در آمریکا به فقرا خوابگاه و غذا و آموزش رایگان داده می شود تا زمانی که کار پیدا کنند…..حتی برای فقرا هم بهشت است چه بسرسه و ثروتمندان…….ولی این فکر خودم هم بود که کشورها بخش اعظمی از درامدشان را برای مقاسد نظامی مصرف می کنند در حالی که این پول ها خیلی جاهای دیگر می توانست صرف شود که به بشریت خدمت کند…..ولی انسان است دیگر از روز اولی که آفریده شد جنگید و تا اون روزی که برود می جنگد

  • بنده بی تفسیر هستم هرچه فریاد دارید برسر انتخابات امریکا بکشید که خیلی چیزها را روکرد در مورد آمار فقرا وهزینه های نظامی هم تراپ بهتر جواب بده این که این آقا برنده شده نشان می دهد که خیلی ها مثل ایشان فکر می کنند حتی خانومهای امریکا اما آخر کار بی شک فقط آدم خوبها می مانند ویک دنیا صلح و انسانیت

   • نویسنده

    البته ترامپ کمتر از هیلری کیلنتون رای اورد ولی در رای الکترا پیروز شد…بخشی از دلایل انتخابات ایشان هم به مسائل ضد مهاجرت ربط داشت تا فقر و یا هرچیز دیگری

   • سلام جناب تارخ  اقا ترامپ هم باشعار ساختن آمریکایی بزرگترقدرتمندتر مرفه و کم کردن فقر وارد کاخ سفید شد داره به آذربایجان انواع هواپیماو اسلحه میده اما واسه قرن باغ تحریم کرده واز پشتیبانی خوددارای میکنه قبول کنید ازاین مسائل برای تحت فشار قراردادن کشورهایی که اسلحه بهشون فروخته استفاده میکنه مثله خود ما   -ضمنا هرساعت پرواز بی۲ هزاران دلار. هزینهداره هر چقدر هم بخواد از بمب ارزون استفاده بکنه هشتصد میلیارد دلار میشه همه انهایی از کمک غذای دولتی استفاده میکنن بی نیاز کنه ذ    ات حکومتهای امپریالیست لیبرالیستی همینه    

  • البته هیلاری هم خیلی با قبلیها فرقی نداشت در مورد ترامپ با شخصیت و حرفها و کارهای ایشان نباید حتی می توانست کاندید شود چه برسه که انتخاب هم بشود نیمی از مردم امریکا زن هستند با این وجود این آقا رای آورد به نظر من مردم از سیاست هر دو حزب خسته شده بودن پس به ناچار به تنهاکسی که متفاوت حرف میزد ومورد حمایت هیچ کس حتی حزب خودش هم نبود به عنوان دهنکجی رای دادن گزینه دیگری نبود

  • سلام بندهبا نظر شما کاملا موافقم  وقتی  که به شام شبتاب محتاج  باشید براتون افتخاری نیست که بمب افکن پنهانکاری دو میلیارددلاری آره توی عراق بمب دونه ای میلیون دلاریداره  می ریزه سر مردم بی‌دفاع 

    • نویسنده

     هر هدف نظامی مانند سیلوها انبارهای مهمات و هر هدفی که شما توی یک پادگان و یا یک مرکز میتوانید ببنید. جی دم این خوبی داره که مثلا ۲۰ تاش برای ۲۰ هدف رها میشه این اهداف تا ۱۰ کیلومتر هم با هم فاصله داشته باشند

 • استاد عالی بود لطفا نیروی دریای و نیروی زمینی را هم همینطور مقایسه کنید.استاد بوس

 • سلام .چرا جنگندهای چند دهه اخیر میگ و سوخو شبیه هم هستن یعنی خدایی هیچ طرح دیگه ای ندارن چرا روسا به سمت جنگده ای با ابعاد تایفون  یا  اف۱۶ نمیرن خدایی برا من که جای سوال .روسا کلا تو آموزشی از آمریکاییها بهتر هستن.مقاله بعدی اگه نیروهای دریایی و زمینی رو‌باهم بیارین یخورده شلوغ میشه،برا خودتون دردسر داره فقط. در کل واقعن زحمت کشیدین ممنون

 • سلام این سام ۸ عجب چیزیه به جز نسخه زمینی نسخه در یایی هم داره یانه آقای تارخ راستی عیدتم مبارک انشا الله خوش باشی فکر کنم توی این چند وقته کچل شدین نه چقدر در روز نظر میاد توسایت .

  • نویسنده

   سلام خواهشمیکنم تا زمانی که نظرات نظامی باشد وظیفه من است اگر سوادم برسد جواب دهم
   بله نسخه دریایی هم دارد در سایت مقاله ای در موردش است البته دیگر قدیمی شده است

 • سلام … جناب تارخ اگه بخوایم واقع بینانه به شرایط کنونی جهان نگاه کنیم باید لفظ “ابر قدرت” رو تنها برای کشور آمریکا بکار ببریم … ما بقی مثل روسیه و چین رو باید در دسته “قدرت” ها قرار بدیم … روسیه کم کم با این فرسودگی ناوگانش داره به کشوری تبدیل میشه که بیشتر قدرت و پتانسیل بازدارندگی داره و ضعف اقتصادی روسیه داره به بخش نظامی هم نفوذ میکنه … شاید یکی از عللی که روس ها از یک جمهوری خواه حمایت کردند همی باشه که امیدوارن تا با گسترش تجارت خارجیشون با ایالات متحده کمی از این وضعیت خارج بشن

 • سلام آقای تارخ ممنون عالی بود.اگه میشه چین رو هم در قیاس بذارین اگه هم امکانش نیست پس لطفا مقاله معرفی نیروی دریایی چین رو بذارین.در ضمن آش سبزی شیرازی رو خوب اومدی😂

 • سلام استاد مقاله خیلی عالی بود فقط ۲ قسمت بعدی چه موقع ارائه می شوند واقعا سنگ تمام گداشتی؟😀

 • سلام —- با تشکر — تفکرات دفاعی آمریکا هوا پایه است و تفکرات دفاعی روس ها زمین پایه است . بعد از جنگ تحمیلی با توجه به تجربیات زمان جنگ سیستم دفاعی ایران از هوا پایه به زمین پایه تغییر گرایش داد و به نظر با توجه به واقعیات مالی و علمی موفق بوده است .

  • نویسنده

   البته اصلا تفکر روسها زمین پاییه نیست و رفتن ما هم به این سمت کاری به جنگ تحمیلی ندارد بلکه بر میگردد به نابودی نیروی هوایی عراق در برابر ارتش امریکا به سرعت
   ارتش روسیه اگر تعداد زیادی سام دارد به دلیل وسعت زیاد است
   ما اگر به این سمت رفتیم چون دستمون به گوشت نمیرسید و اگرم گوش میدادن گربه بزرگ می امد میخوردش

   • سلام — در مورد روسیه یکی از دلایل زمین پایه بودن سیستم دفاعی برمی گرده به همین وسعت زیاد . و در مورد ایران ، طولانی شدن جنگ ایران دریافت که جنگنده احتیاج به لجستیک دارد و این یعنی وابستگی به کشور سازنده و از طرفی مزایایی سیستم پدافندی را نیز به خوبی درک کرده بود و البته اون حرفی که شما راجب گوشت و گربه زدی را الان همون گوشت را به عربستان و ترکیه دادند . این دو کشور وابسته آمریکا هستند . عربستان که کلا یک ساعت مستشار های آمریکایی دست از کار بکشند عزا می گیره . من فکر می کنم موضوع وابستگی شدید به کشور سازنده جنگنده مهمترین دلیل تغییر سیاست ایران از هوا پایه به زمین پایه بوده است و بقیه موضوع ها در درجه بعدی هستند و این به معنی این نیست که ایران دنبال قوی کردن ناوگان هوایی نبوده اتفاقا بوده ولی خوب ندادند

    • نویسنده

     والا این حرف درست نیست
     بارها در بسیاری از حتی کتابهای دورهای نظامی نیروی های نظامی ایران امده ایران به دلیل دیدن قدرت هوایی امریکا در جنگ اول خلیج فارس تغییر رویه داد زیرا انها دیدند هفتمین نیروی هوایی بزرگ جهان طی ۴۰ روز چه شد
     دوم این تفکر شما هم در مورد گوشت اشتباه است..اول ترکیه کشوری است خود اف۱۶ را تولید و بسیاری از قطعات را ساخت و در مورد عربستان هم خدایش بروید کمی تحقیق کنید بیبنید این ارتش امروزه به بیست سال پیش در زمینه لجستیک خیلی فرق کرده…نیروی هوایی با پدافند حتی در زمنیه دفاعی قابل جایگزینی نیست پدافند به سرعت قابل سرکوب است و شاهد این ادعا ده ها جنگ و عملکرد پدافند است….. ان چیزی که صدام را به طرف موشک اسکاد کشاند اف۱۴ نیروی هوایی و عدم توان بمب باران های موثر عمقی بود و نه پدافند
     بر اساس تفکر شما هرکی از ژاپن کره تا ترکیه عربستان و…. هر چی هواپیما از امریکا بخره وابسته است پس بر اساس این تفکر هرکی از هر جا جنگنده بخره وابسته است در حالی که اصلا اینچنین نیست وابستگی می اورد و نه تا این اندازه..نمونش ونزوئلا مگه تحریم نیست ولی اف۱۶ هایش عملیاتی است
     خوب است ادم از یک چیزی دفاع کند ولی باید نگاهی هم به تاریخ و عملکرد هر چیزی و منطق ای بودن ان بیندازیم
     ما در یک نبرد با هر کشوری برای حفظ اسمانمان نیاز به جنگنده داریم بیشتر تا سامانه ای که به راحتی سرکوب می شود..روسیه اگر این راه رفت چون پول لازم را ندارد مگه چین پول دارد و به سراغ جنگنده رفت

   • سلام  — ببینید این که ایران قدرت هوایی آمریکا را دید و به سمت زمین پایه رفت می تواند دلیل ثانویه باشد و زمینه های این تغییر در اواخر جنگ که نیروی هوایی با کمبود مواجه شده بود به وجود آمده بود و کشوری هم به ما جنگنده درست حسابی نمی فروخت .در مورد این که ترکیه در تولید اف ۱۶ مشارکت دارد . به نظر من جنگنده دو بخش مهم رادار و تسلیحات  دارد و فکر نمی کنم آمریکا به جز به اسرائیل اجازه دهد به رادار جنگنده ای که فروخته دست بزند . الان ژاپن پس با چه توجیهی دست به ساخت جنگنده برای خود میزند و یا هند با چه سیاستی از چندین کشور جنگنده می خرد و برنامه ساخت جنگنده را دنبال می کندو یا اروپا یورو فایتر را می سازد . این ها ناشی از عدم اعتماد و میل به عدم وابستگی است . عربستان الان دیروز ایران است . حرف این نیست که نیروی هوای بهتر است یا پدافند . مسئله عدم وابستگی و کارایی است . وگرنه هنوز یادمان نرفته شیرین کاری روس ها در قضیه تور ام یک  . حالا اس ۳۰۰ را هم خدا می داند .  و شما می بیند که سپاه می گوید ما به اس ۳۰۰ علاقه نداریم و به نظر من این ها نشانه عدم اعتماد است . من خودم از طرفداران پر پا قرص نیروی هوایی هستم اما نه اینجوری که مثلا بریم سوخو ۳۰ بخریم و بشود داستان میگ ۲۹ . ایده ال از نظر من در قدرت مند کردن نیروی هوای خرید تکنولوژی است .  در مورد سرکوب پدافند هوایی با سیستم دفاع فعال  با استفاده از یک توپ کاتلینگ و دیوار آتش که مجهز به سامانه اپتیکی باشد بیشتر خطرات دفع می شود .

    • نویسنده

     اینکه چند کشور مانند هند و المان و یا هر کشوری دیگه رفتن سراغ ساخت جمنگنده البته در کنار خرید جنگنده نشان دهنده بی اعتمادی نیست زیرا اگر قرار بود اینچنین باشد کل خرید را قطع میکردند.. اینکه همیشه قعات در دسترس باشد عملا برای این کشورها ممکن نیست زیرا تجاس و یا جنگندها کره ای و زاپنی اکثرا موتور و اونیک خارجی دارند اینکه سلاح بومی شما قطعات خارحی انهم قطعات اصلی خارجی داشته باشد ایا به معنی این ست که کشور سازنده خیالش راحت است که دیگر دچار مشکل نخواهد شد؟
     بی علاقه ای سپاه به اس ۳۰۰ هم دلیلش این است که این سلاح روز اول برای ارتش خریدن مگه سپاه تور از روسیه سفارش داد

   • با سلام. این بخش حرفهاتون رو متوجه نشدم. ما به دلیل شکست عراق تو طوفان صحرا از دفاع هواپایه به سمت دفاع زمین پایه رفتیم مگه بدون داشتن هوا از زمین میشه دفاع کرد؟

    • نویسنده

     عراق در سال ۱۹۹۱ دارای هفتمین نیروی هوایی بزرگ جهان بود ولی به سرعت در هوا و زمین نا بود شد. این دید به وجود امد که ما برویم صدها جنگنده هم بخیرم در یک حمله توسط امریکا کاری از پیش نخواهیم برد از این رو رو به موشک اوردیم

  • به خدا رفتیم سوخو٣٠ بخریم حتی دنبال خط تولید هم رفتیم وقتی تحریم هستیم نمی دن باید بریم دنبال چیزی که در داخل بشه ساخت ساخت جنگنده در داخل هم مشکل زمانبر و پرهزینه است باید صبر کرد

  • بنده با نظر اقای تارخ درمورد تاثیری که نابودی ارتش عراق توسط امریکا بر ساختار فکری نظامیان ایران گذاشت کاملا موافق هستم.کافیست مجلات و کتابهای منتشره توسط نیروهای نظامی ایران را مطالعه کنید(مخصوصا از سال ۸۳ به این طرف).مطالبی که عمدتا توسط نخبگان نظامی ایران تهیه میشوند.من این شانس را داشتم تا بواسطه خدمت سربازی و اقوامی که شاغل بودند این مطالب را مطالعه کنم.به جرات میشود گفت تاثیری که جنگهای امریکا در عراق و افغانستان بر ایران گذاشت،جنگ هشت ساله نداشت.تا پیش از جنگهای اخیر،طرز فکر و سازمان نظامی ایران تغییر چندانی نکرده بود.عمده تغییرات شامل خریدهایی بود که تنها فلسفه اش نوسازی بود و نه تغییر نگرش نظامی.اما بعد از گرد و خاکهای(!) امریکا در منطقه،کمترین تاثیری که بر ایران داشت این بود که لشکرهای ارتش به تیپ های مستقل تبدیل و ساختار سپاه پاسداران،موزائیکی(تعبیری که خود سپاه بکار برد) شد. 

 • جالب ترین تفاوتشون توبخش سوخت رسان تعداد سوخت رسانهای آمریکا واقعا فضاییه فکر کنم آمریکا بتنهایی بیشتراز همه دنیا سوخت رسان داره تازه باید این رو هم حساب بکنیم که نیروی دریایی هم تعدادی نسخه سوخت رسان هرکولس رو در خدمت داره شاید دوستان بگن چرا آقای تارخ مقیاسه کمی کرد ولی خوب تقریبا تمام هواگردهای گفته شده توی مقاله های جداگانه ای معرفی شدن واشاره به تواناییهاشون باعث طولانی شدن مطلب میشد فقط یک سوال داشتم آیا روسها برنامه ای برای ساخت هواپیمای ترابری با توان حمل تا۸۰ تن بار دارن در صورتی که بخوان اینکارو بکنن بنظرتون صنایع ایلویشن آیا توانش رو داره؟

 • سلام آقای تارخ ممنون بابت مقاله آقای تارخ چند وقت پیش یه جا خوندم که روسیه قراره سال ۲۰۲۰ رادار پاکفا رو ارتقا بده و نسل جدید رادار که با ذرات نور(فوتون) کار میکنه رو عملیاتی آیا درسته یا نه مثل بقیه حرفای روسا دروغ هستن؟

 • با توجه به اطلاعاتی که از وضعیت روسیه دارم مشکل اقتصاد روسیه ۹۰ درصدش مربوط به کاهش قیمت نفته تا تحریمهای غرب تحریمهای غرب

 • عالی بود پ اینطوری باشه فک کنم چین و هند از روسیه قویترن فقط روسا هسته ایشونه که باعث شده تو مقام دوم باشه از لحاظ نظامی البته فک کنم.

 • سلام.باتشکر .البته قیاسی در کار نبود ولی جالب که دو ابر قدرت کجای کار هستن و چه فاصله ای با هم دارن.اگر در مورد نیروهای دیگر این قدرتها هم همینطور یک جا کار بشه بهتره چون لازم نیست در فهرست دنبال اونیکی ارتش بگردی ببینی چندچندن.برای نیروی دریای مثل زدین که ۱۲۰۰ تا در برابر ۵۰ تا یک جوابی برای کسی که به روسیه امید داره اگه یکجا بیاد اموزنده تره

 • اقای تاریخ بررسی لازم نبود کاملا مشخصه کی بهتره اخه چطور میشه بودجه نزدیک به ششصد میلیاردی را با شصت میلیارد مقایسه کرد تازه کیفیت ارتش امریکا هم ملاک مقاله نبود فقط تعداد

  • این بودجه ای که شما میگی بیشترش توی جیب کارمندان و نیروهای نظامی آمریکا در آمریکا و بیش از ۸۰۰ پایکاه نظامی آمریکا در سراسر جهان میره…تا تحقیق و توسعه و ساخت سلاح

   • نویسنده

    خیلی مهم نیست..مهم این است که بخش خرید و توسعه فناوری در امریکا بودحه بیشتری دریافت میکنه وانم با هزنیه کمتر زیرا امریکا زیر ساخت غیر نظامی بهتری در این زمینه داره که بسیاری از فناورها در مراکز غیر نظامی توسعه یافته و بعد به مراگز نظامی راه پیدا میکنه

   • بیشتر بودجه تو جیب کارمندان و پایگاهها میره؟! عجب! اتفاقا یکی از ایراداتی که ارتش امریکا به برخی از ارتشهای عضو ناتو میگیره اینه که چرا بخش زیادی از بودجه خودشون رو صرف نیروی انسانی میکنن.اصلا سقف مشخصی برای سهم این هزینه از کل بودجه دفاعی هر کشور وضع کردند و ارتشی نباید از یک درصد مشخصی بیشتر،بودجه صرف نیروی انسانی خودش بکنه.

 • سلام جناب تارخ…عالیه این مقاله…لطفا ارتش و نیروی دریایی رو هم اینطوری بنویسید مقالشو…

 • سلام. آقا حمید,ممنون از مقاله جالب شما. در مورد جداگانه یا توی یک مقاله, هردو خوب هست. راستی این خبر رو دیدم,به نطر شما, داعش می تواند از این پدافند بر ضد هواپیماهایی روسی یا سوریه استفاده کنه؟سیستم سام ۳ بوده از قرار. http://jamejamonline.ir/online/2657759860671037401/سیستم-موشکی-که-در-تدمر-به-دست-داعش-افتاد-عکس

 • سلام با تشکر . اگر اینفوگرافی نیروی هوایی امریکا مشابه روسیه رو میذاشتین خوب میشد

 • سلام واقعا خسته نباشید فوق العاده بود ممنون . اگه امکان داره برا جذاب تر شدن و راحتی مخاطب برا قیاس سریعتر این امار رو به صورت جدول در انتهای مقاله بزارید. تشکر

 • درود بیکران استاد خسته نباشید،اگه توان نیروهای هوایی جمهوری های جدا شده از شوروی رو حساب کنیم اوضاع تغییر خاصی میکنه (از لحاظ عددی) ؟

 • درود . استاد واقعا درجه ۱ بود مقالتون خسته نباشد واقعا از موقعی که با سایت شما اشنا شدم نگرش نسبت به تسلیحات به طور کل عوض شد واقعا ممنونم من تا اخر عمر شاگرد شما هستم . سپاس فراوان

 • سلام اقای تارخ دمت گرم خدا خیرت بده خیلی وقت بود منتظر همچین مقاله ایی بودم کلا ارتش امریکا از لحاظ کیفیتی از ارتش روسیه بهتره و بعد اینکه اکثریت داشته های روسیه مال دوران شورویه که نور به قبر رهبرانش بباره بازم تشکر میکنم مثل همیشه عالی و محشر بود🖒🖒🖒🖒🖒🖒❤❤❤❤❤

 • سلام ، بسیار عالی بود ، لطفا بخش های دیگر را هم بصورت مقایسه ای بیاورید.با تشکر از زحمات شما

 • سلام خسته نباشی آقای تارخ مقاله ی خوبی بود …نیروی هوایی روسیه یه نیروی قدیمی و بازمانده از دوران شوروی هست ولی پدافند این کشور خیلی نو نوار تر …..خوب هزینه ی خیلی کمتری هم داره تو زمینه ی آواکس ها و جنگ الکترونیک هم که دیگه فاصله بیداد میکنه این جور که پیش میره نیروی هوایی چین میتونه تا چند سال آینده از روسیه پیشی بگیره …وضعیت نسل ۵ روس ها هم که اصلا خوب نیست …آقای تارخ یه مقاله هم در مورد نیروهای دریایی و زمینی هم بزار…و یه انتقاد هم بکنم که شما هم مثل گلوبال فایر پاور مقایسه کمی انجام دادید…آخه میگ ۲۹ زمان شوروی کجا اف ۱۶ جدید کجا ۷۰ درصد نیرو هوایی روسیه مال شورویه

 • استاد لطفا در مورد نیروی زمینی و دریای هر کدام به شکل جدا مقاله بنویسید کسی که میخواهد فرضا در مورد نیروی زمینی روسها بخوانه دیگه نره نیم ساعت علاف بشه با تشکر پ.ن: عجب مقاله ای قربون دستت

 • عالی بود اقای تارخ فکر می کنم به یکی از جنجالی ترین و پرکامنت ترین مقالات سایت تبدیل بشه. بی تعارف توان نیروی هوایی آمریکا توی دنیا بی رقیبه چه خوشمون بیاد و چه نیاد. به نظرتون کدوم کشور می تونه در آینده از نظر تجهیزات نظامی و ترابری هوایی به پای آمریکا برسه

  • فکر کنم فقط چین از لحاظ عددی و کمیت بتونه به آمریکا برسه ولی از لحاظ کیفیت به هیچ عنوان

   • از لحاظ تعدادی هم بستگی داره….بستگی به اقدامات جدید اقتصادی و نظامی و سیاسی داره و…..داره که شاید دوباره چین نتونه به آمریکا برسه مگر اینکه اتفاق خاصی نیوفته