توجه توجه

این نوشتار  دست به بررسی عددی نیروی  هوایی امریکا و روسیه زده شده است . این نوشتار یک قیاس نیست و از اول قرار بود دو نیروی هوایی جدا  بررسی شوند ولی برای جذابیت  بیشتر مقاله انها را در یک نوشتار اورده ام از این رو نمی توان برتری و یا کمتری را بر اساس این مقاله مشخص کرد. از انجایی برنامه معرفی نیروی زمینی و دریایی نیز برای این دو ارتش وجود دارد این بسته به نظر خوانندگان محترم است که ایا در ادامه  نیروی زمینی  و دریایی این دو ارتش باهم اورده شوند و یا در مقالات  جدا(از این رو کامنت بگذارید تا بتوانم تصمیم بگیرم)

همچنین توجه شود که بالگردها در ارتش امریکا جز نیروی زمینی  هستند ولی در ارتش روسیه جز نیروی هوایی از این رو  دربخش نیروی زمینی  معرفی می شوند . همچنین  هواپیماهای  نیروی دریایی نیز در بخش نیروی دریایی خواهند . موشک های بالستیک و پهپاد ها را  نیز در بخش نیروی زمینی خواهد امد

اعداد تسلیحاتی روسی از منابع روسی از جمله یک عکس نوشته خبر گذاری اسپودنیک  روسی اورده شده است و هر جا در پرانتز  نوشته شده منابع روسی در واقع  منظور  اسپودنیک است . امار دقیق نیست  ولی نباید چندان با این ارقام فاصله  داشته باشند

از انجایی که در مورد هواگردها و موشک های لیست مقالات جدا در سایت امد از این رو توضیح اضافی برای طولانی نشدن مقاله داده نشده  و با کلیک روی اسم هواپیما میتوانید  به مقاله اختصاصی ان بروید

در انتهایی مقاله منابع این مقاله امده است . برخی از منابع اورده شده که اهمیت بیشتری دارد از جمله در مورد برخی سفارشات جنگندهای جدید و لیستی از جنگنده های موجود دو کشور

شکاری رهگیری در انواع مختلف

نیروی هوایی امریکا

اف۱۵ ایگل: نیروی هوایی امریکا دارای ۲۰۰  فروند شکاری رهگیر اف۱۵ سی و دی ایگل است .  نیروی هوایی دست کم ۲۰۰۰ اف۱۵ ایگل دریافت کرد ولی همکنون  حدود ۲۰۰ فروند  را در خدمت دارد که در حال ارتقا انها به رادار ارایه فازی فعال ای پی جی ۶۳ وی ۳ برای باقی ماند در خدمت تا سال ۲۰۳۰ میلادی است.البته برنامه های ارتقاء دیگری نیز وجود دارد ولی همکنون تنها برنامه ارتقاء فعلی شامل این مورد می شود . اف۱۵ های در خدمت بین سال های ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۲ ساخته شده اند

اف۲۲ رپتور: جنگنده نسل پنج که همکون در  نقش شکاری رهگیر در خدمت است. ۱۷۸ فروند اف۲۲ همکنون در خدمت نیروی هوایی  امریکا می باشد که انتظار می رود تا ۲۵ سال اینده همچنان در خدمت باقی بماند. از جمله ارتقائات جاری نصب موشک امرام  نسخه دی با برد ۱۸۰ کیلومتر، افزایش قابلیت رادار با ارتقا نرم افزاری می باشد.البته با در نظر گرفتن توان حمل سلاح هدایت ماهواره ای میتوان از اف۲۲ در نقش تهاجمی نیز استفاده کرد. اف۲۲ بین سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ تحویل شد

نیروی هوایی روسیه

سوخو۲۷: این کشور ۱۸۱ (به گفته روسها) تا ۲۲۰ فروند سوخو۲۷ در اختیار دارد که از این  تعداد ۴۰ فروند نسخه  اموزشی رزمی  دو سرنشینه   و ۸۲ فروند نسخه ارتقا یافته  اس ام است. نسخه اس ام توان انجام عملیات تهاجمی با سلاح هدایت شونده نیز دارد. سوخو۲۷ قبل از سال ۱۹۹۱ در زمان شوروی دریافت شده اند

میگ۲۹: روسیه  ۱۵۴ (به گفته روسها)  تا ۲۰۰ فروند میگ۲۹ در اختیار نیروی هوایی روسیه است  که از این تعداد ۴۰ فروند ان  از نوع اس ام تی و یو بی تی است که در واقع سفارش الجزایر بود که به دلیل کیفیت بد تولید  پس داده  داده شد و تحویل ارتش روسیه شد و در انجا به خدمت گرفته. روسها ۱۶ فروند اس ام تی دیگر در سال ۲۰۱۵ سفارش داده اند. به غیر از نسخه های اس ام تی تمامی میگ۲۹ قبل از سال ۱۹۹۱ در زمان شوروی و زمان شوروی تحویل شده است

میگ۳۱:  روسیه بین ۸۰(به گفته روسها) تا ۱۳۲ فروند میگ۳۱ در اختیار  دارند که به گفته منابع  غربی  تا سال ۲۰۱۸  قرار است  ۱۰۰ فروند به نسخه بی ام ارتقا یابد  که شامل توان حمل موشک ار۷۷ و موشک  ضد رادار خا ۳۱ است. میگ۳۱ ارتش روسیه بین سالهای ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۲ در زمان شوروی تحویل شده است

میگ۳۱

میگ۲۹

سوخو۲۷

جنگنده چند منظوره

اف۱۶: نیروی هوایی امریکا بین ۸۰۳ تا ۹۵۷ فروند اف۱۶ در اختیار دارد که همگی از نوع سی و دی هستند و البته حدود ۷۰۰ اف۱۶ به شکل ذخیره نگهداری می شوند که بخشی از نوع سی ودی و بخشی از نوع ای و بی هستند .قرار است حدود ۵۰۰ فروند اف۱۶ به رادار اریه فازی جنبشی ای پی جی ۸۳ ارتقا یابند که شامل ارتقا تسلیحاتی و الکترونیک نیز می شود . اف۱۶ در خدمت بین سال ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۹ تحویل شده اند

اف۳۵:جنگنده نسل پنچ چند منظوره نسل پنجم  که همکنون ۷۱ فروند ان در خدمتی نیروی هوایی امریکا است ۷۶  فروند دیگر نیز سفارش  شده  و بر اساس برنامه ریزی  ۱۷۷۰ فروند اف۳۵ ای برای نیروی هوایی ساخته خواهد شد(بر اساس برنامه ریزی ممکن است بر اثر مسائل مالی کاهش نیز یابد برای نمونه ترامپ رییس جمهور اینده امریکا معتقد است هزینه این برنامه بالا رفته ایشان نمی تواند برنامه را متوقف کند زیرا بودجه تولید داده شد و سفارش نیز داده شد ولی میتواند از سفارشات هر سال مالی پنتاگون کم کند و مثلا تعداد سفارشات را از ۱۷۷۰ در نهایت به ۱۲۰۰ و یا ۱۰۰۰ فروند برساند  البته این نیز مشخص نیست زیرا مثلا اف۱۶ از سال ۱۹۷۴ تا ۱۹۹۹ برای ارتش امریکا تولید شد که چهار دولت را به خود دید از این رو همه چیز بسته به اینده دارد )

اف۱۵ ایی استراک ایگل: جنگنده تهاجمی چند منظوره که ۲۵۷ فروند ان در خدمت است و در حال تجهیز به رادار اریه فازی ای پی جی ۶۳ وی ۳ برای خدمت تا سال ۲۰۳۰ هستند. استراک ایگلها بین سالهای ۱۹۸۸ تا ۲۰۰۲ میلادی تحویل شده اند

همچنین ارتش امریکا از حدود ۳۰۰ جنگنده اف۱۶ و اف۴ در نقش هدف پرنده بدون سرنشین استفاده میکند

F-35

F-16

نیروی هوایی روسیه

سوخو۳۰: نیروی هوایی روسیه  همکنون دارای  ۶۶ فروند سوخو۳۰ اس ام است ، ۲۰ فروند سوخو۳۰ ام۲ و ۳ فروند سوخو۳۰(نسخه اولیه) نیز در خدمت است  و ۲۸ فروند دیگر سفارش  دیگر نیز  از سوخو۳۰ اس ام سفارش داده اند.  در مجموع ۸۴ سوخو۳۰ سفارش داده شده است

سوخو ۳۴: روسها ۱۰۰ فروند سوخو۳۴ سفارش داده اند که بیشتر این میزان را تحویل گرفته اند. قرار بود ۱۲۴فروند از این پرنده در نهایت جایگزین ناوگان سوخو۲۴ شود که در اینده تنها جنگنده تهاجمی روسها خواهد بود.(میزان تحویلی تا تابستان سال ۲۰۱۷ رقم ۱۰۳ فروند است)

سوخو۳۵: روسیه  در مجموع  دو سفارش ۴۸ فروندی سوخو۳۵ را داده است (برخی منابع دو سفارش ۵۰ فروند) که همکنون نیمی از این تعداد را به خدمت گرفته است. برنامه ریزی نهایی دریافت ۱۳۲ فروند سوخو۳۵  است از این رو یک دسته دیگز نیز ممکن است سفارش داده شود

میگ۳۵: نسخه پیشرفته تر میگ۲۹ که توسط کمپانی میگ توسعه یافته است. این جنگنده قرار نیست به شکل انبوه وارد خدمت روسیه شود و تنها ۳۷ فروند ان برای راه افتادن خط تولید این جنگنده سفارش داده شده است که در اینده نچندان دور اماده عملیات می شود

پاکفا:شکاری رهگیر و  نسل پنچ روسها که در حال حاظر  تنها شش پیش نمونه از ان ساخته شده. قرار بود تعداد سفارش اولیه ۵۲ فروند باشد ولی به دلیل تحریم غرب و مشکلات مالی  همکنون شامل ۱۲ فروند است  و برای سفارش  ۶۰ فروندی دیگری نیز  برنامه ریزش شده و گفته شده میزان نهایی سفارشات  ۱۵۰ فروند خواهد بود

پاکفا

SU-30SM

میگ۳۵

سوخو۳۴

سوخو۳۵

جنگنده پشتیبانی و تهاجمی

نیروی هوایی امریکا

A-10C: همکنون ۲۹۱ فروند از این پرنده در خدمت است که با وجود تصمیم برای خروج از خدمت فعلا در خدمت باقی مانده .این جنگنده در اخرین ارتقا که شامل نسخه سی میباشد مجهز به سلاح هدایت ماهواره ای،کابین به روز دیجیتال  و رایانه جدید شد . ای۱۰ بین سالهای ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۴ تحویل شدند

AC-130: هواپیمای پشتیبانی  هوایی و توپخانه پرنده بر اساس سی ۱۳۰ هرکولس و سوپر هرکولس. همکنون ۲۸ فروند از مدلهای مختلف در خدمت است که تا سال ۲۰۲۰ همه انها از نسخه جدید سوپر هرکولس خواهند بود

A-10

AC-130

نیروی هوایی روسیه

سوخو۲۴: همکنون ۲۴۰ (به گفته روسها)تا  ۲۷۷ فروند سوخو۲۴  در خدمت نیروی هوایی روسیه است که در کنار سوخو۲۵ تنها جنگندهای نسل سوم روسها هستند. از این تعداد ۶۰ فروند سوخو۲۴ ام۲ نسخه ارتقا یافته است.تمامی فنسرهای در دهه در زمان شوروی ۱۹۸۰ ساخته شده اند و تعدادی از انها از نسخه شناسایی ام ار هستند

سوخو۲۵: همکنون ۱۹۵ تا ۱۹۹ فروند سوخو۲۵ در خدمت روسها است که  قرار است تا سال ۲۰۲۰ رقم ۸۰ فروند ان ارتقا و به نسخه اس ام ارتقا یابند. تمامی سوخو۲۵ در دهه ۱۹۸۰ در زمان شوروی ساخته شده اند

SU-25

SU-24

بمب افکنها

نیروی هوایی امریکا

بی۵۲: نیروی هوایی امریکا همچنان  از این پیروند جنگجو بعد از  ۶۰ سال استفاده میکند. این  بمب افکن در ویتنام عراق یوگسلاوی افغانستان و لیبی  حضور داشته و همچنان در خدمت است و بعید است تا سال ۲۰۴۵ از خدمت خارج شود زیرا بهترین سکوی پرتاب موشک کروز به حساب می اید.۷۷ فروند از این بمب افکن  در خدمت ارتش امریکا هستند که طی ده سال گذشته در  کنار موشک کروز توان حمل  سلاح های هدایت ماهواره ای و برخی از انها ضد کشتی  نیز یافته اند. این هواپیماها در سال ۱۹۶۲ تحویل شده اند

ب۱ لنسر : ۶۱  فروند بمب افکن ب۱ لنسر همکنون در خدمت ارتش امریکا هستند که یک برنامه ارتقا تسلیحاتی شامل نصب موشک های کروز دوربرد  تا  ۱۰۰۰ کیلومتر را در حال سپری کردن هستند. حدود ۲۴ فروند نیز به شکل ذخیره نگهداری می شند. بخشی از این ناوگان در اینده با بی۲۱ جایگزین خواهد شد. این بمب افکنها در دهه ۱۹۸۰ تحویل شده اند

ب۲:  بمب افکن استیلز  در خدمت که ۲۰ فروند ان به شکل عملیاتی در دسترس است و گفته شده تا سال ۲۰۵۸ در خدمت باقی خواهد ماند. این پرنده نیز جدیدا به موشک های  کروز با برد ۱۰۰۰ کیلومتر تجهیز شده اند. این بمب افکنها در دهه ۱۹۹۰ تحویل شده اند

B2

B1

B52

نیروی هوایی روسیه

توپلوف ۹۵: همکنون تنها توربوپراپ است که در نفش بمب افکن در خدمت است و نقش ب۵۲ را برای روسها دارد. همکنون ۴۱ تا ۶۵(به گفته روسها) از این بمب افکن در خمت است که موشک های کروز نوینی  از خانواده خا ۵۵ روی ان نصب شده است . انتظار می رود   تا سال ۲۰۴۰ در خدمت باقی بماند. توپلوف های در خدمت در دهه ۱۹۷۰ ساخته شده اند و از نسخه اس ام هستند و نسخه های قدیمی تر از خدمت خارج شده اند

توپلوف ۲۲:  بمب افکن مافوق صوت روسها که بین ۶۳(به گفته روسها ) تا ۱۱۰ فرند ان در خدمت روسیه است  و جدید برای بمب باران فرشی در سوریه از ان استفاده شده است. قرار است ۲۵ فروند انها ارتقا یابند. تمامی توپلوف های ۲۲ از نسخه ام۳ در دهه ۱۹۸۰ در زمان شوروی تحویل شده اند

توپلوف ۱۶۰: بزرگترین بمب افکن روسها که همکنون ۱۳ فروند ان در خدمت است و قرار است ده فروند ان مورد ارتقا قرار بگیردند. اگرچه در اخبار از  برنامه ریزی  برای سفارش  ۴۰ فروند دیگر امده ولی هنوز سفارشی رسمی داده نشده است. تمامی  بمب افکنها به غیر دو فروند در دهه ۱۹۸۰ در زمان شوروی تحویل داده شده است. یکی در دهه ۱۹۹۰ و یکی در دهه گذشته و یک فروند نیز یک سال است  در خط تولید است و اگر مشکلی پیش نیاید در سال ۲۰۱۸ عملیاتی می شود

هواپیما اموزشی

نیروی هوایی امریکا

تی-۶ ای تگزان۲: هواپیمای  اموزشی  توربوپراپ بر اساس پی سی ۹ سوئیس که در امریکا تولیدشد ۴۹۹ فروند ان در خدمت است که جایگزین تی ۳۷ شد. این هواپیما در سالهای بعد از سال ۲۰۰۰ تحویل شده است

تی ۳۸ تالون: جت اموزشی  مافوق صوت غیر مسلح  که در واقع جد اف۵ حساب می شود .۴۸۰ فروند از این جت در خدمت است که قرار  است  طی برنامه تی ایکس  جایگزین  شود و چندنی جت امریکایی و خارجی در این برنامه حضور دارند.این جت در دهه ۱۹۶۰ و ۷۰ تحویل شده است

تی ۳۸

تی۶

همچنین  نیروی هوایی دارای ۵۰ هواپیمای بزرگ و کوچک اموزشی  دیگر برای اموزش هواپیمای خاص است

نیروی هوایی روسیه

ال۳۹ الباتروس: هواپیمای اموزشی  جت ساخت چک اسلاواکی سابق  که بین ۲۰۰ تا ۲۲۰ فروند ان در نقش اموزشی  در خدمت است  و قرار است در اینده  با یاک ۱۳۰ جایگزین شود. این جتها در دهه در زمان شوروی ۱۹۸۰ تحویل شده اند

یاک۱۳۰: جت اموزشی  ساخت یاک با توان پشتیبانی هوایی نزدیک. همکنون حدود ۸۰ فروند ساخته شد و سفارش اولیه شامل ۱۰۰ فروند است ممکن است ۲۰۰ فروند از ان ساخته شود.

YAK130

L-39

سوخت رسان

نیروی هوایی امریکا

کی سی ۱۳۵: همکنون ۳۹۷ فروند کی سی ۱۳۵(نسخه سوخت رسان بوئینگ ۷۰۷) در خدمت نیروی هوای امریکا است که  در نقش لجستیک  نیز استفاده می شوند  و بزرگترین  ناوگان سوخت رسان جهان  است . کی سی ۱۳۵ در خدمت کنونی بین سال های ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۱ تحویل شده اند

کی سی۱۰: همکنون ۵۹ فروند کی سی۱۰ که بر اساس هواپیمای مسافربری  سی۱۰ ساخته شد در خدمت نیروی هوایی  است که برای سوخت رسانی به ناوگان ترابری و سوخت رسان این  ارتش استفاده می شود. اکثر کی سی ۱۰ ها در دهه ۱۹۸۰ تولید شدند

کی سی ۴۶:نسخه سوخت رسان اینده  بر اساس بوئینگ ۷۶۷ که قرار است جایگزین برخی کی سی ۱۳۵ ها شود  که قرار است ۱۰۰ فروند از ان تولید شود. سفارش  اولیه برای تحویل سال ۲۰۱۸ رقم ۱۸ فروند است

اچ سی ۱۳۰: نسخه سوخت رسان سی ۱۳۰ مشابه کی سی ۱۳۰ برای نیروی هوایی  برای سوخت رسانی  به بالگردهای نیروی هوایی .۱۳۰ فروند در خدمت است که در دهه ۱۹۸۰ تحویل شده اند

HC-130

KC46

کی سی ۱۳۵

KC10

نیروی هوایی روسیه

ایلوشین ۷۸ مادیوس: همکنون تنها سوخت رسان نیروی هوایی روسیه ۱۹ فروند ایلوشین ۷۸ مادوس بر اساس هواپیمای ترابری ایلیوشن  ۷۶ هست(به گفته روسها ۱۵ فروند). قرار است این هواپیما با نسخه سوخت رسان ایلیوشین ۴۷۶ جایگزین شود . همگی در دهه ۱۹۸۰ در زمان شوروی تحویل شده اند

IL-78

اواکس و جنگ الکترونیک

نیروی هوایی امریکا

ایی-۳ سنتری: تنها اواکس نیروی همایی امریکا ۳۰ فروند هواپیمای ایی ۳ سنتوری است که بر اساس بوئینگ  ۷۰۷ ساخته شده است. همکنون نیروی هوایی امریکا در حال برنامه ریزی  برای جایگزین این هواپیما با نسخه  ای از بوینگ   ۷۶۷ است. اواکسها  در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ تحویل شده اند که البته سه نوبت ارتقا یافته اند(نیروی دریایی امریکا بیش از صد اواکس ایی۲  دارد که گهگاه در عملیات های مهم به نیروی هوایی غرض داده می شود)

بوئینک ایی۴: پست فرمانده  ای  پرنده بر اساس بوئینگ ۷۴۷ سری ۲۰۰ که چهار فروند ان در خدمت است

ایی ۸ جوینت استار: پست فرمانده ای، جاسوس الکترونیک  و اواکس زمینی (اسم من دراوردی) برای رصد  تحرک نیروی زمینی  دشمن . همکنون ۱۶  فروند از این هواپیما در خدمت نیروی هوایی امریکا است  و در اینده با نسخه ای از بوئینگ ۷۶۷ جایگزین می شود. این هواپیما در دهه ۱۹۸۰ تحویل شده است

ایی سی ۱۳۰: نسخه جنگ الکترونیک و جاسوس الکترونیک  هواپیمای  ترابری هرکولس .۲۱ فروند از ان در خدمت است

ار سی ۱۳۵: نسخه جاسوس الکترونیک  و جنگ الکترونیک بر اساس بوئینگ ۷۰۷٫ ۲۲ فروند در خدمت است

ام سی ۱۳۰: نسخه جاسوس  الکترونیک و جنگ روانی   بر اساس سی ۱۳۰: ۵۴ فروند از این نسخه در خدمت است

یو۲: هواپیمای شناسایی بلند پرواز که ۳۱ فروند ان در خدمت است

E-3

U2

E-8C

RC135

HC130

MC130

نیروی هوایی روسیه

ای ۵۰ : تنها اواکس در خدمت نیروی هوایی روسیه که ۱۳  تا ۱۸ (به گفته روسها) فروند در خدمت است. در اینده با ای ۱۰۰ جایگزین خواهد شد . البته سه فروند از ای ۵۰ فعلی نیز ارتقا یافته اند. تمامی ای ۵۰ در دهه ۱۹۸۰ در زمان شوروی تحویل داده شده اند

هواپیما جاسوس الکترویکی: نیروی هوای روسیه  از ۵ فروند انتنوف  ۱۲ ،  ۶  فروند انتنوف  ۲۶،  ۱۴ فروند انتنوف۳۰ و در خدمت  دارد که در نقش جاسوس الکترونیک از انها استفاده میکند

ایلیوشین ۸۰: پست فرمانده ای که چهار فروند ان در خدمت ارتش روسیه است که بر اساس هواپیمای مسافربری ایلوشین ۸۶ ساخته شده است . البته از قرار دو فروند زمینگیر است و قرار است در نهایت با دو فروند ایلیوشن ۹۶  جایگزین شود. این هواپیما در دهه ۱۹۸۰ در زمان شوروی تحویل شده اند

ایلیوشن ۸۲: پست فرمانده ای که دو فروند ان در خدمت روسیه است و بر اساس هواپیما ترابری  ایلوشین ۷۶ ساخته شده است . این هواپیما در دهه ۱۹۸۰ در زمان شوروی تحویل شد است

توپلوف ۲۰۴: دو فروند از این هواپیما در نقش جاسوس الکترونیک و جنگ الکترونیک در خدمت روسیه است که  به تازگی تحویل داده شده است.

A-50

IL-80

IL-82

TU-204R

هواپیمای  ترابری

سی۵ گلاکسی: این هواپیما بزرگترین  هواپیمای ترابری  ارتش امریکا با توان حمل ۱۲۰ تن بار است . ۵۵ فروند از ان در خدمت است که ارتقا یافته اند و همگی در دهه ۱۹۷۰ ساخته شده اند

سی۱۷ گلاب مستر : هواپیمای تربری با توان حمل ۸۰ تن بار. ۲۲۲ فروند از این هواپیما در خدمت است که همگی بین  دهه ۱۹۹۰ و دهه اول و دوم قرن فعلی تحویل شده اند و سن کمی دارند

سی ۱۳۰ هرکولس: پرتعداد ترین هواپیمای ترابری  ارتش امریکا . ۲۶۱ فروند از نسخه هرکولس و ۱۲۰ فروند نسخه سوپر هرکولس در خدمت است. هرکولس های در خدمت محوصل دهه ۱۹۸۰ و  سوپر هرکولس ها در دهه گذشته ساخته شده اند. ۱۰۰ هرکولس نیز به شکل ذخیره نگهداری می شوند

سی۲۷: هواپیمای ترابری دو موتور برای نیروی های ویژه. ده  فروند ان ساخته شده است

سی۱۲: هواپیمای دو موتور بر اساس سوپر کینگ  در نقش ارتباطی. ۱۰۴ فروند از این هواپیما  در خدمت است

سی۱۳۰

C17

C5

C-12

نیروی هوایی روسیه

انتنوف۱۲: هواپیما چهار موتوره در کلاس  سی ۱۳۰ با توان حمل  ۲۰ تن بار  . ۶۰ فروند از این هواپیما در خدمت است که همگی در دهه در زمان شوروی ۱۹۶۰ تحویل شده اند(از سال ۱۹۷۲ دیگر تولید نمی شود)

انتنوف۲۲ : هواپیمای ترابری چهار موتوره  با توان حمل ۸۰ تن بار . ۵ فروند در خدمت است که همگی در دهه ۱۹۷۰ در زمان شوروی ساخته شده اند

انتنوف  ۲۶: هواپیما ترابری با توان دو موتوره با توان حمل ۹ تن بار. ۱۰۹ فرند از این هواپیما در خدمت است که در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ در زمان شوروی ساخته شده اند

انتنوف۷۲: هواپیمای ترابری دو موتوره توربوفن .۲۶ فروند در خدمت است که در دهه ۱۹۸۰ در زمان شوروی ساخته شده اند

انتنوف ۱۲۴: بزرگترین هواپیمای  ترابری روسها با توان حمل ۱۲۲ تن در نسخه فعلی. ۹ فروند از این هواپیما عملیاتی است که در دهه ۱۹۸۰ در زمان شوروی ساخته شده اند

ایلیوشین ۷۶: هواپیمای ترابری  چهار موتوره  با توان حمل بار بین ۴۰ تا ۶۰ تن بسته به مدل . ۹۱ فروند از این هواپیما در خدمت است که متعلق به دوران شوروی است و قرار است با ۴۰ فروند ایلیوشن ۴۷۶ در اینده جایگزین شود

انتنوف ۱۴۰: هواپیمای  ترابری دو موتوره. قرار بود چهل فروند ان به خدمت گرفته شود ولی با قطع رابطی اکرایین و روسیه تنها سه فروند طی چند سال گذشته تحویل شد

AN26

IL-76

AN-140

AN-22

AN-124

پدافند هوایی

در ارتش  امریکا پدافند هوایی در اختیار نیروی زمینی  است ولی در این قسمت اورده می شود

پاترویت: این ارتش دارای ۱۱۰۰ لانچر پرتاب پاتریت میباشد در حالی  که ۴۸۵ فروند به شکل عملیاتی در خدمت است و مابقی برای مواقع خاص ذخیره  شده اند(چون خاک ایالات  متحده  به شکل طبیعی  بین دو اقیانوس است و جمله هوایی به ان عملا ممکن نیست و یا خیلی دور از ذهن نیازی به پوشش با پدافند ندارد  وقتی نیروی هوایی و جنگندهای ان  وجود دارد از این رو نیمی از لانچرها تنها ساخته شده و به شکل ذخیره نگهداری می شوند و نیم عملیاتی  دیگر هم معمولا خارج از مرزهای امریکا مستقر هستند)

اونجر: سامانه ارتفاع پایین شامل هشت موشک استینگر  روی یک خودروی هاموی: ۸۰۰ دستگاه به خدمت گرفته شده است

همچنین ۴۰۰ دستگاه توپ دفاعی هوایی ام۱۶۳ شامل توپ گاتیلینگ  ام۶۱ روی نفربر ام۱۱۳ به شکل ذخیره نگهداری می شود

تاد: سامانه ضد بالستیک که ۲۴ اتش ار ان در خدمت است  که هر اتش  بار شامل یک رادار و مرکز فرمانده ای و سه لانچر پرتاب موشک است

SLAMRAAM: همچنین ارتش امریکا از تعدادی محدود اتش بار سامانه SLAMRAAM  که شامل موشک هوا به هوای امرام در نقش پدافندی است استفاده میکند

همچنین ارتش امریکا ۱۰۰۰ لانچر موشک هاوک را به شکل ذخیره نگهداری میکند

ام۱۶۳

تاد

SLAMRAAM

پاتریوت

اونجر

روسیه

اس۲۰۰(سام۵). هنوز دو اتش  بار  شامل هر اتش بار سه لانچر پرتاب از این موشک قدیمی  در خدمت روسها قرار دارد ولی به زودی از خدمت خارج می شوند

سام۶: یک اتش  بار سام ۶ در قالب نیروی های نظامی روسیه در ارمنستان همچنان مستقر است

سام۸: در حدود ۲۴۰ دستگاه سام۸ در سال ۲۰۱۵ میلادی در خدمت بود. گذارش قبلی مربوط  به سال ۲۰۰۷ بوده ۴۰۰ دستگاه در خدمت بود

سام۹:سامانه ارتفاع  پایین  شامل چهار موشک فروسرخ . ۲۰۰ تا ۲۵۰ عراده از ان در خدمت است

اس۳۰۰: ارتش روسیه به شکل عملیات دارای  ۷۶۸ لانچر سامانه اس ۳۰۰ پی یو(سری پی یو شامل انواع مختلف  است که نسخه ضد کروز و پدافند  هوایی است و شامل نسخه های چون پی ام یو ۱ و ۲ نیز می شود ) و حدود ۲۰۰  لانچر اس ۳۰۰ وی(نسخه ضد موشک  تاکتیک) است که توسط فرمانده ای هوا فضای  روسیه  نگهداری می شود

سام۱۹ تانگوستا:۲۰۴ سامانه دفاع هوایی ارتفاع  پایین تانگوستا در خدمت نیروی زمینی  روسیه است

سام ۱۳: ۳۵۰ عراده از این سامانه ارتفاع پایین شامل چهار موشک فروسرخ ارتفاع پایین است

تورم ام۱ و ام۲ : ۱۹۵ دستگاه پرتابگر تورم ام۱ و ام۲  در خدمت نیروی  زمینی  ارتش روسیه است

بوک(سام۱۱ و ۱۷):  ۳۷۰به روایتی ۲۲۰  اتش بار بوک در خدمت  نیروی زمین روسیه هستند

شلیکا: همچنان  ۱۳۰ عراده توپ دفاع هوایی شیلیکا در خدمت نیروی زمینی روسیه است

اس ۴۰۰: ۲۲۰ لانچر اس ۴۰۰ توسط روسها سفارش داده شده است که بخشی از این تحویل داده شده است

پانتسیر اس ۱: ۷۲  لانچر پرتاب پانتسیر  همکنون در خدمت نیروی زمینی روسیه است

تور

پانتسیر

اس ۴۰۰

اس۳۰۰

سام۸

سام۱۳

تانگوستا

بوک

هر دو ارتش از تعداد زیادی  سامانه شانه  پرتاب چون استینگر و ایگلا استفاده میکنند

همان طور که گفته شد قرار نیست این مقاله یک قیاس باشد ولی  این بخش را تنها برای اطلاع بیشتر از توان این دو نیروی هوایی اورده ام

نیروی هوایی امریکا و کلا ارتش امریکا توان تهاجمی بسیار بالاتری دارند. این مسئله کاملا مشخص است زیرا نیروی هوایی امریکا به اندازه جنگندهای نیروی هوایی روسیه فقط هواپیمای سوخت رسان دارد و به سرعت میتواند صدها جنگنده با سوختگیری هوایی به هر جا منتقل کند این توانی است که روسها اصلا  ندارند زیرا توان سوخت گیری انها محدود است مورد بعد این است که نیروی هوایی امریکا نتنها جنگنده بیشتری دارد بلکه ارتش امریکا چند برابر بیشتر از روسها جنگنده دارد زیرا برای نمونه سپاه تفنگدار دریایی و نیروی دریایی امریکا در مقاله نیروی دریایی خواهد امد روی هم حدود ۱۲۰۰  فروند هورنت و سوپر هورنت و ای وی ۸ بی دارند در حالی که نیروی دریایی روسی کمتر از ۵۰ جنگنده دارد .از طرفی بخش عمده نیروی هوایی امریکا غیر اف۱۵ ایگل  همگی چند منظوره هستند حتی اف۲۲ هم  با سلاح هدایت ماهواره ای توان تهاجمی بالای دارد در حالی که بخشی زیادی از ناوگان  نیروی هوایی روسیه مانند میگ۲۹ ،سوخو۲۷ و میگ۳۱ تنها شکاری هستند.

البته روسها در سرزمین خودشان جای امنی دارند زیرا  انها تحت پوشش چتر سامانه های پرتعداد دفاعی خود قرار دارند و دست کم تا زماین که نخواهندبه جای حمله کنند در سرزمین خودشان کاملا وضعیت خوبی دارند.البته امریکا در سرزمین خود حتی وضیعت بهتری دارد زیرا انها بین دو اقیانوس قرار دارند عملا هیچ کس توان تهاجم موثر به انها را ندارد حتی برای پرتاب موشک کروز هواپرتاب نیز هر دشمنی باید مسافت بسیاری را در دل اقیانوس  طی کند انهم اگر بتوند از دست تعداد زیادی جنگنده ناو هواپیما بر بیاید

روسها ارتش دارند که بازمانده از دوران شوروی است البته انها یک برنامه جدی در نوسازی جنگندهای خود دارند که دارند ان را اجرا میکنند ولی خوب مشکل بودجه و کمی بودجه گریبان انها را گرفته است زیرا اقتصاد روسی به تحولات خارجی بسیار حساس است برای نمونه تحریم ها باعث کاهش یک سوم ارزش پول این کشور شد و یا قیمت نفت زیرا عمده درامد روسها از قیمت نفت و گاز و منابع طبیعی است. البته این نوسازی بیشتر در بخش جنگنده ها است و در بحش ترابری این ناوگان وافعا فرسوده است و هنوز برنامه درستی برای جایگزینی ان در دست نیست

در کل حکایت نیروی هوایی روسیه و امریکا و در کل هر ارتشی در جهان حکایت ان ضرب المثل ما ایرانها است که میگویم ..هر چی پول بدی آش سبزی شیرازی می خوری…(بودجه دفاعی امریکا ۵۸۱ میلیارد دلار و روسیه  ۶۰ میلیارد دلار )

برای پیوستن به کانال تلگرام سایت جنگاوران اینجا را کلیک کنید

منابع

http://sandrermakoff.livejournal.com/921126.html(پی دی اف امار تسلیحات نیروی هوایی جهان در سال ۲۰۱۶)

https://drive.google.com/file/d/0B8iBvTb9gHXZWjZMb1BpLUFqdDQ/view?pref=2&pli=1

http://www.janes.com/article/59249/russia-orders-30-more-su-30sm-fighters

http://rbth.com/defence/2015/04/07/russian_defense_ministry_to_slash_orders_for_new_pak_fa_aircraft_45033.html

https://www.flightglobal.com/news/articles/algeria-returns-39faulty39-mig-29s-221771/

http://en.yibada.com/articles/144482/20160723/mikoyan-mig-35-jet-fighter-enter-service-egyptian-air-force.htm

http://www.janes.com/article/57187/russia-orders-50-su-35s-multirole-fighters

https://www.f35.com/global/participation/united-states

http://www.globalfirepower.com

https://ria.ru/defense_safety/20161103/1480604920.html

http://www.armstrade.org/includes/periodics/news/2016/1021/145037740/detail.shtml

http://www.army-technology.com/projects/avenger/

http://www.airdefenseartillery.com/ada_website_08/attach/ADA%20Map%20-%20Unit%20Locations%20-%2011×17%20.pdf

 

119+

کاربرانی که این مطلب را پسندیده اند:

  • avatar
  • avatar
  • avatar
  • avatar
  • avatar
  • avatar
  • avatar
  • avatar
  • avatar
  • avatar
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.