تهیه و تنظیم: رضا نوری (رنو)

چندی است که پس از بیانیه روسیه مبنی بر عدم فروش جنگنده به ایران مجددا بحث خرید جنگنده در بین افراد علاقه مند رونق گرفته است. گذشته از اینکه در شرایط سیاسی فعلی گزینه ای جز خرید از روسیه نداریم بد نیست جنگنده ها روز جهان را از لحاظ مشخصات اصلی فنی و اقتصادی بررسی کنیم در این میان محصولات چینی به لحاظ اینکه عمدتا کپی محصولات روسی است آورده نشده است. در این راستا اینجناب جدولی تهیه کرده ام و پارامترهای مختلف را در کنار هم قرارداده تا برای خوانندگان مقایسه آن آسانتر باشد و اگر اطلاعات دیگری غیر از اطلاعات درج شده در جدول دارند به راحتی بتوانند جدول را با دانسته های خود به روز و نتیجه گیری مورد نظر خود را مجددا انجام دهند. (اعداد جدول رند شده اند)

در این گفتار مولفه های قیمت تمام شده در عمر مفید، حداکثر سرعت و توانایی ابرکروز، میزان حمل سلاح، برد انتقالی و کیفیت رادار مورد بررسی قرار گرفته است.

مولفه های اقتصادی:

با دانستن هزینه خرید اولیه و هزینه هر ساعت پرواز هواپیما و با در نظر گرفتن ۶۰۰۰ ساعت عمر پروازی برای یک هواپیما می توان هزینه نهایی خرید و استفاده از یک جنگنده را در عمر مفید آن بر آورد کرد.

مولفه های فیزیکی:

خصوصیات فیزیکی یک هواپیما تحت تاثیر قدرت موتور و طراحی بدنه آن و قدرت اسکلت است. این خصوصیات را نهایتا در ۳ مولفه حداکثر سرعت و ابر کروز، توان حمل تسلیحات و برد انتقالی یک جنگنده به عنوان فاکتور های اصلی فیزیکی می توان بررسی کرد.

مولفه راداری:

کیفیت سیستم راداری بسیار مهم است ولی در این گفتار فاصله کشف و درگیر شدن با اهداف مورد نظر در کنار نوع رادار مورد توجه قرار گرفته است. قدرت کشف رادار برای سطح مقطع های مختلف نیز عامل بسیار مهمی است ولی چون این بحث به تفصیل در مقاله ” گزینه های پیشنهادی جهت نوسازی ناوگان هوایی ایران”  آورده شده از تکرار آن خودداری می شود.

در خصوص امتیاز دهی به رادار ها موارد زیر در نظر گرفته شده است:

برد کشف رادار: ۷۰ درصد

برای مقایسه عادلانه، برد کشف هر جنگنده در برابر هدفی با سطح مقطع راداری معادل ۱۰ متر مربع ملاک برد کشف راداری قرار گرفته است.

قابلیت نقشه برداری ۲ بعدی: ۱۰ درصد

قابلیت نقشه برداری ۳ بعدی: ۲۰ درصد

ارزش فعال بودن آرایه فازی: ۱۰ درصد (به علت کارایی بهتر و مقاومت بیشتر در برابر جنگ الکترونیک)

لازم به ذکر است که هرکدام از مولفه های ذکر شده علاوه بر کمیت شامل کیفیت نیز می باشد که از سطح تخصص من بالاتر و به درد کارشناسان  نظامی می خورد تا علاقه مندان غیر نظامی. برای مثال در توان نقشه برداری ۲ بعدی اف۱۶ ایی گفته می شود رزولوشن ۶۰ سانتی متر است و برای سوخو۳۵ این مقدار ۳ متر است و یا این رزولوشن برای جنگنده های آمریکایی تا ۳ برابر دقیق تر از نسخه های صادراتی همان جنگنده به کشورهای دیگر است.

یعنی اگر راداری بیشترین برد را در گروه خود داشته باشد ولی آرایه فازی فعال نباشد و توان نقشه برداری نیز نداشته باشد حداکثر ۷۰ امتیاز میگیرد.

عواملی چون میزان سطح مقطع راداری جنگنده ها و قابلیت جنگ شبکه محور نیز با توجه به جدید بودن این سیستمها و عدم استفاده در شرایط واقعی بررسی نمی شود. در انتها باید اضافه کرد که برای شرایط مختلف و نیاز های مختلف کشورها ممکن است اهمیت ۴ مولفه گفته شده یکسان نباشد ولی در این گفتار اهمیت همگی یکسان در نظر گرفته شده و درصد های گفته شده نسبت به بهترین حالت تناسب گرفته شده است.

برای بررسی، جنگنده ها را در ۲ بلوک ارزان قیمت و گران قیمت دسته بندی می کنیم. و برای هر گروه با استفاده از سیستم امتیاز دهی بر مبنای ۱۰۰  و میانگین گیری نهایی جایگاه هر کدام را مشخص می کنیم. امتیاز های هر گروه از گروه دیگر مجزا است مثلا اگر موتور گریپن در گروه اول نمره ۱۰۰ گرفته و موتور سوخو۳۵ در گروه دوم امتیاز ۱۰۰ را به خود اختصاص داده به معنی کارایی یکسان این ۲ موتور نیست بلکه به این معنی است که موتور گریپن از بین ۵ هواپیمای گروه ارزان قیمت بهترین کارایی و موتور سوخو۳۵ در گروه هواپیماهای گران قیمت بهترین کارایی را دارد.

نام اف۳۵ ای اف۱۸ سوپر هورنت اف۱۶ ایی اف۱۵ کا
قیمت (میلیون دلار) ۱۳۰ ۶۵ ۶۰ ۱۰۵
هزینه هر ساعت پرواز (دلار) ۴۳۲۰۰ ۱۳۲۰۰ ۱۲۰۰۰ ۳۲۵۰۰
هزینه برای ۶۰۰۰ ساعت تقریبا عمر مفید ۳۰ سال  (میلیون دلار) ۳۸۹ ۱۴۴ ۱۳۲ ۳۰۰
طول (متر) ۱۵٫۶۷ ۱۸٫۳۱ ۱۵٫۰۶ ۱۹٫۴۳
بلندی  (متر) ۴٫۳۳ ۴٫۸۸ ۴٫۸۸ ۵٫۶۳
وزن خالی (کیلوگرم) ۱۳۲۰۰ ۱۴۵۵۰ ۸۵۰۰ ۱۴۳۰۰
بیشترین وزن (کیلوگرم) ۳۱۸۰۰ ۲۹۹۴۰ ۱۹۲۰۰ ۳۶۷۰۰
نسبت رانش به وزن متوسط
(کمترین و بیشترین وزن)
۰٫۸۷ ۰٫۹ ۱٫۰۶ ۱٫۰۳
قدرت هر موتور با پس سوز (پاوند) ۴۳۰۰۰ ۲۲۰۰۰ ۳۲۵۰۰ ۲۹۰۰۰
بیشترین سرعت (ماخ) ۱٫۶ ۱٫۸ ۲ ۲٫۵
سرعت سوپر کروز (ماخ) ۱٫۲ ماخ برای ۱۵۰ کیلومتر
برد انتقالی (کیلومتر) با سوخت داخلی ۲۲۰۰ کیلومتر با مخزن سوخت خارجی ۳۷۰۰ کیلومتر با سه مخزن سوخت خارجی حدود ۳۹۰۰ کیلومتر با ۵ مخزن سوخت خارجی۴۲۰۰ کیلومتر با ۵ مخزن سوخت خارجی۵۵۰۰ کیلومتر
رادار APG-81 APG-79 APG-80 APG-63 v3
نوع رادار آرایه فازی فعال آرایه فازی فعال آرایه فازی فعال آرایه فازی فعال
برد کشف برای سطح مقطع ۱۰ متر مربع (کیلومتر) ۳۵۰ ۲۳۰ ۲۰۰ ۲۹۰
توان درگیری همزمان ۸ هدف ۸ هدف ۸ هدف ۸ هدف
توان نقشه برداری ۳ بعدی ۲ بعدی ۲ بعدی ۳ بعدی
تسلیحات شش جایگاه خارجی و چهار جایگاه داخلی با مجموع ۸ تن ۱۱ جایگاه و ۸ تن سلاح ۱۱ جایگاه و ۷٫۷ تن سلاح ۲۱ جایگاه و ۱۰ تن سلاح

*****

نام تایفون نسخه ۳ رافال نسخه ۴ گریپن ایی
قیمت (میلیون دلار) ۱۲۵ ۱۱۰ ۸۵
هزینه هر ساعت پرواز (دلار) ۳۲۴۰۰ ۲۸۰۰۰ ۷۸۰۰
هزینه برای ۶۰۰۰ ساعت تقریبا عمر مفید ۳۰ سال  (میلیون دلار) ۳۱۹ ۲۷۸ ۱۳۲
طول (متر) ۱۵٫۹۶ ۱۵٫۲۷ ۱۴٫۱
بلندی  (متر) ۵٫۲۸ ۵٫۳۴ ۴٫۵
وزن خالی (کیلوگرم) ۱۱۰۰۰ ۱۰۳۰۰ ۶۸۰۰
بیشترین وزن (کیلوگرم) ۲۳۵۰۰ ۲۴۵۰۰ ۱۶۰۰۰
نسبت رانش به وزن متوسط
(کمترین و بیشترین وزن)
۱٫۰۶ ۰٫۸۹ ۰٫۸۷
قدرت هر موتور با پس سوز (پاوند) ۲۰۲۳۰ ۱۷۰۰۰ ۲۲۰۰۰
بیشترین سرعت (ماخ) ۲ ۱٫۸ ۲
سرعت سوپر کروز (ماخ) ۱٫۵ ۱٫۴ ۱٫۲
برد انتقالی (کیلومتر) با سه مخزن خارجی ۳۷۰۰ کیلومتر با پنچ مخزن بیش از ۴۴۰۰ کیلومتر با سه مخزن خارجی ۳۷۰۰ کیلومتر با پنچ مخزن بیش از ۴۴۰۰ کیلومتر با سه مخزن خارجی ۳۲۰۰ کیلومتر
رادار CAESAR RBE 2 ES-05 Raven
نوع رادار آرایه فازی فعال آرایه فازی فعال آرایه فازی فعال
برد کشف برای سطح مقطع ۱۰ متر مربع (کیلومتر) ۳۵۰ ۲۱۰ ۲۸۵
توان درگیری همزمان ۶ هدف ۶ تا ۸ هدف
توان نقشه برداری ۳ بعدی ۳ بعدی  ۲ بعدی
تسلیحات ۱۳ جایگاه و۷٫۵ تن سلاح ۱۴ جایگاه و ۹٫۵ تن سلاح ۹ جایگاه و  ۶٫۵ تن سلاح

****

نام میگ۳۵ سوخو۳۰ سوخو۳۵
قیمت (میلیون دلار) ۵۰ ۴۵ ۶۳
هزینه هر ساعت پرواز (دلار) ۱۵۶۰۰ ۲۴۰۰۰ ۳۶۰۰۰
هزینه برای ۶۰۰۰ ساعت تقریبا عمر مفید ۳۰ سال  (میلیون دلار) ۱۴۴ ۱۸۹ ۲۷۹
طول (متر) ۱۷٫۳ ۲۱٫۰۹ ۲۱٫۹
بلندی  (متر) ۴٫۷۳ ۶٫۳۶ ۵٫۹
وزن خالی (کیلوگرم) ۱۱۰۰۰ ۲۴۹۰۰ ۱۸۴۰۰
بیشترین وزن (کیلوگرم) ۲۲۴۰۰ ۳۴۵۰۰ ۳۴۵۰۰
نسبت رانش به وزن متوسط
(کمترین و بیشترین وزن)
۱٫۰۸ ۰٫۸۴ ۱٫۰۹
قدرت هر موتور با پس سوز (پاوند) ۱۹۸۴۰ ۲۷۶۰۰ ۳۱۹۰۰
بیشترین سرعت (ماخ) ۲٫۲ ۲ ۲٫۲
سرعت سوپر کروز (ماخ) ۱٫۶
برد انتقالی (کیلومتر) با سه مخزن خارجی ۳۰۰۰ کیلومتر ۳۰۰۰ کیلومتر با سوخت داخلی  و ۳۹۰۰ کیلومتر با دو مخزن سوخت خارجی ۳۶۰۰ کیلومتر با سوخت داخلی  و ۴۵۰۰ کیلومتر با دو مخزن سوخت خارجی
رادار Zouk-AE N001 M Bars Irbis
نوع رادار آرایه فازی فعال آرایه فازی غیر فعال آرایه فازی غیر فعال
برد کشف برای سطح مقطع ۱۰ متر مربع (کیلومتر) ۳۵۰ ۲۱۵ ۲۸۵
توان درگیری همزمان ۶ هدف ۴ هدف ۸ هدف
توان نقشه برداری ۲ بعدی ۲ بعدی ۲ بعدی
تسلیحات ۹ جایگاه و  ۵٫۵ تن سلاح ۱۲ جایگاه و ۸ تن سلاح ۱۲ جایگاه و ۸ تن سلاح

گروه ارزان قیمت شامل اف۱۶ ایی، اف۱۸ ایی ، گریپن ، سوخو۳۰ و میگ ۳۵ می باشد. هزینه کلی این هواپیما ها برای ۳۰ سال بین ۱۳۰ تا ۱۹۰ میلیون دلار است. در این بین سوخو۳۰ با هزینه خرید اولیه کمتر و گریپن با هزینه تعمیر و نگهداری بسیار پایین از سایر گزینه ها متمایز شده اند. اف۱۶ نیز که به عنوان یک جنگنده ارزان قیمت طراحی شده بود با به روز کردن سیستمها دیگر نه به لحاظ کارایی و نه قیمت چیزی کمتر از اف۱۸ ایی نیست. البته قسمت عمده افزایش قیمت در نسخه ایی (امارات) مربوط به هزینه های تحقیق و توسعه آن است که امارات پرداخت کرده و در کل قیمت جنگنده با توجه به تیراژ تولید محدود آن بسیار افزایش یافته (تقریبا ۲۳ میلیون به ازای هر هواپیما).

در مورد موتور، میگ۳۵ بیشترین حداکثر سرعت را دارد ولی این گریپن است که با توجه به توانایی ابرکروز بهترین قابلیت موتوری را دارد.

از لحاظ توانایی حمل تسلیحات، گریپن کمترین میزان و اف۱۸ بیشترین میزان حمل سلاح را دارد.

از لحاظ برد انتقالی میگ۳۵ کمترین مقدار و اف۱۶ بیشترین مقدار را دارد.

تمامی این جنگنده ها بجز سوخو۳۰ از رادار ارایه فازی فعال بهره مند بوده و کمابیش قدرت یکسانی در این زمینه دارند. رادار سوخو۳۰ اگرچه بسیار کارا است ولی از نوع آرایه فازی غیر فعال است، البته با توجه به وجود رادار آرایه فازی فعال برای میگ۳۵ و سوخو۵۰ امکان به روز رسانی به این رادار وجود دارد.

نام جنگنده سوخو۳۰ میگ۳۵ گریپن ایی اف۱۸ ایی اف۱۶ ایی
هزینه ۳۰ سال ۵۷ ۹۱ ۱۰۰ ۹۱ ۱۰۰
قابلیت موتور ۸۵ ۹۰ ۱۰۰ ۸۰ ۸۵
توانایی حمل سلاح ۱۰۰ ۶۹ ۸۱ ۱۰۰ ۹۶
برد انتقالی ۹۳ ۷۱ ۷۶ ۹۳ ۱۰۰
قابلیت رادار ۵۳ ۹۰ ۷۷ ۶۶ ۶۰
مجموع امتیاز ۳۸۸ ۴۱۱ ۴۳۴ ۴۳۰ ۴۴۱

با توجه به جدول فوق اف۱۶ ایی  ایی بهترین انتخاب در بین هواپیماهای ارزان قیمت هستند ولی حداکثر اختلاف کارایی این گروه تقریبا ۱۲ درصد است. هرچند امارات تقریبا مبلغ ۳ میلیارد دلار بیشتر از قیمت واقعی جنگنده پرداخت کرده است ولی میتوان نتیجه گیری کرد که این هزینه به لحاظ اقتصادی بیشتر یک سرمایه گذاری در راستای خرید یک جنگنده با کارایی بهتر بوده است.

با در نظر گرفتن بودجه ثابت میتوان مشاهده کرد که با هزینه ۱۵۰ فروند سوخو۳۰ (تقریبا یک اسکادران ۱۲ فروندی برای هر پایگاه هوایی) جهت خرید و تعمیر و نگهداری در مدت ۳۰ سال می توان ۱۹۷ فروند میگ۳۵ خریداری کرد. در این صورت توان دفاعی از نظر تعداد (به لحاظ کیفیت میگ۳۵ از لحاظ رادار و قدرت مانور برتر است ولی این موارد را به حساب نمی آوریم) ۳۱ درصد بیشتر است در حالی که توان تهاجمی از نظر میزان حمل سلاح ۱۰ درصد کمتر است ولی برد مسلح میگ۳۵ بسیار کمتر از سوخو۳۰ است. لذا گرچه به لحاظ اقتصادی صرفه با خرید میگ۳۵ است ولی این کار با توجه به برد کمتر میگ۳۵ به هیچ وجه توصیه نمی شود. گزینه بهتر تهیه هر ۲ جنگنده است. با پول ۱۵۰ فروند سوخو۳۰ بهتر است ۸۵ فروند سوخو۳۰ برای ۶ پایگاه و ۸۵ فروند میگ۳۵ برای ۶ پایگاه دیگر تهیه کرد. در این صورت توان دفاعی ۱۳ درصد بیشتر شده در حالی که توان تهاجمی ۴ درصد کمتر می شود. در کل نیز تعداد ۲۰ فروند هواپیمای بیشتر تهیه می شود. سناریو فوق برای حداقل نوسازی ناوگان هوایی است که ایران در حال حاضر به دنبال آن است. در صورتی که بودجه بیشتری در اختیار باشد میتوان از میگ۳۵ و سوخو۳۵ به صورت همزمان استفاده کرد.

گروه جنگنده های گران قیمت شامل سوخو۳۵، تایفون۳، رافال۴ ، اف۱۵ کا و اف۳۵ ای می باشد. در این گروه سوخو۳۵ ارزان ترین گزینه از لحاظ قیمت اولیه و هزینه کلی است و اف۳۵ گران ترین گزینه.

از لحاظ موتور، سوخو۳۵ بهترین کارکرد را دارد و اف۳۵ ضعیف ترین کارکرد را به نمایش گذاشته است حتی توانایی ابرکروز اف۳۵ نیز به ۱۵۰ کیلومتر محدود می شود.

از نظر حمل تسلیحات، اف۱۵ کا بهترین و تایفون کمترین قابلیت را دارد.

از لحاظ برد انتقالی، اف۱۵ کا بهترین جایگاه و اف۳۵ پایین ترین جایگاه را دارد.

از نظر رادار نیز سوخو۳۵ رادار آرایه فازی غیر فعال و سایر جنگنده ها رادار آرایه فازی فعال داردند.

نام جنگنده سوخو۳۵ تایفون ۳ رافال ۴ اف۳۵ ای اف۱۵ کا
هزینه ۳۰ سال ۱۰۰ ۸۶ ۹۹ ۶۲ ۹۳
قابلیت موتور ۱۰۰ ۹۰ ۸۰ ۷۰ ۸۰
توانایی حمل سلاح ۸۰ ۷۵ ۹۵ ۸۰ ۱۰۰
برد انتقالی ۸۵ ۸۷ ۸۷ ۶۷ ۱۰۰
قابلیت رادار ۶۷ ۱۰۰ ۷۲ ۸۷ ۸۸
مجموع امتیاز ۴۳۲ ۴۳۸ ۴۳۳ ۳۶۶ ۴۶۱

باتوجه به امتیازهای جدول بالا اف۳۵ پایین ترین رتبه را دارد ولی با در نظر گرفتن این نکته که فاکتورهای بسیار زیادی در راستای پنهانکار بودن این جنگنده قربانی شده اند هیچ کدام از جنگنده های بالا در شرایط جنگی حتی اگر از سلاح های یکسان استفاده شود (و برتری سلاح های مخصوص اف۳۵ در نظر گرفته نشوند)، رقیبی برای اف۳۵ به حساب نمی آیند. از بین سایر جنگنده ها، کارا ترین جنگنده اف۱۵ کا می باشد. این گروه نیز در کل اختلاف چندانی از نظر کارایی با یکدیگر ندارند (در حدود ۶ درصد).

البته باید در نظر داشت که قیمت این جنگنده ها برای تولید کننده بسیار کمتر است و دلیل اینک تولید کنندگان تایفون یا فرانسه، اف۱۵ کا را خریداری نمی کنند این است که جنگندهای تولیدی خودشان تقریبا با نصف قیمت ذکر شده در جدول تولید می شود و هزینه پرداختی صرف ایجاد اشتغال و گردش مالی در کشورهای خودشان می شود، در ضمن استقلال نظامی خود را حفظ می کنند وگرنه برای کشورهای دیگر چندان فرقی از لحاظ قیمت نهایی و کارایی وجود ندارد. در نهایت احتمالا با توجه به هزینه بالای اف۳۵ کشور های متحد آمریکا به تعداد محدود از این جنگنده خریداری کرده و برای عملیاتهای تهاجمی استفاده خواهند کرد درحالی که برای گشت هوایی و تامین امنیت مرزها از جنگنده های ارزان تر استفاده می کنند این گزینه ای است که اخیرا استرالیا مد نظر قرار داده و بجای خرید ۱۰۰ فروند اف۳۵ در حال بررسی خرید ۲۴ فروند اف۳۵ و جایگزینی اف۱۸ های قدیمی با اف۱۸ سوپر هورنت است.

در انتها از تمامی دوستانی که قصد دارند نظرات خود را مطرح کنند تقاضا دارم چند نکته را رعایت کنند.

۱: ابتدا نظرات قبلی را مطالعه کنید شاید سوال مد نظرشان قبلا پرسیده شده و جواب داده شده باشد.

۲: مقاله مربوط به جنگنده ها است لطفا سوالات مربوط موشک، قایق های تندرو، هواپیماهای بی سرنشین و سایر سیستم ها را در مقاله های مربوطه مطرح کنید.

۳: اطلاعات مربوط به هزینه های خرید با توجه به ورژن جنگنده ها و سفارش خریدار و همچنین زمان تحویل، متغیر است و ممکن است تا ۲۰ درصد در منابع مختلف اختلاف دیده شود. این مورد در خصوص هزینه های هر ساعت پرواز با توجه به قیمت سوخت و هزینه نیروی انسانی تفاوت بیشتری دارد اگر اعداد دیگری در منابع مختلف که بیشتر مورد تایید شما است، در نظر دارید می توانید جدول مخصوص برای خودتان تهیه و نتیجه گیری کنید نهایتا خلاصه آن را در قالب نظر مطرح نمایید.

88+

کاربرانی که این مطلب را پسندیده اند:

 • avatar
 • avatar
 • avatar
 • avatar
 • avatar
 • avatar
 • avatar

درباره

235 دیدگاه

 • سلام امتیاز سوخو ۳۰ رو بر مبنای ۳۸۸ دادید؟! آیا نسخه اس ام و ام کا کا منظورتونه یا نسخه های قدیمی تر ؟ 

 • دوستان عزیز رنووتارخ  باتوجه به اینکه قیمت صادرات جنگنده ازکشوری به کشور دیگر تابع نظام خاصی است و کشور صادرکننده سیاستهای چندگانه ای  برای صادرات حتی یک نوع ازجنگنده دارند و مثال بارزان اف۱۶امارات و عراق که ظاهرا جنگنده‌های اماراتی ازلحاظ تسلیحات برترازعراق هستند ایامیشودانتظارداشت که روسیه جنگنده ای درسطح  هند به ماتحویل دهد؟؟

  • امروزه که قابلیتهای راداری و جنگ الکترونیک نقش زیادی در نبردها دارند، عاقلانه این است که کشورهای سازنده به خاطر حفظ اسرار نظامی خود هم که شده آخرین تکنولوژی مورد استفاده خودشان را صادر نکنند. اگر اف۱۶ هایی که به امارات صادر کرده اند بعضا از اف۱۶ های خود آمریکا قابلیتهای راداری بهتری دارد دلیل این است که جنگنده های با قابلیت بهتر در آمریکا وجود دارد و به زودی کل ناوگان اف۱۶ ارتش آمریکا  بازنشسته می شود. (گارد ملی با ورود اف۳۵ هنوز هم از اف۱۶ استفاده می کند)

 • قیمت های تایفون و رافال واقعا درسته؟! اف ۳۵ با کاهش قیمتش یا توجه به نسل پنج بودنش و تایفون و رافال با نسل ۴/۵ یه کم عجیب نیست قیمتاشون؟! بعد رافال یعنی اینقدر توانایی داره که فرانسه تنها میخواد از اون استفاده کنه ؟

   • خب اینجوری که کسی رافال و تایفون نمیخره همین الان اختلاف قیمتشون ۳۰ میلیون میشه !!!!!

    • رافال و تایفون برد بیشتری دارن و برای انجام عملیات تهاجمی دست کم در زمینه میزان حمل سلاح و برد برتر هستند برای بسیاری از کشورها که نیازی به نسل پنچم ندارند بهتر . از طرفی در حال حاظر به شکل رسمی رافال تایفون و اف۳۵ ای هم قیمت هستند حتی رافال کمی ارزانتر هم است

    • به هر کسی که اف۳۵ نمی فروشند. این افراد برای نوسازی ناوگان خود از بین هواپیماهای نسل ۴٫۵ باید انتخاب کنند.

     • خب الان بغیر اعراب و ایران ( بماند که ما حتی نسل چهارم هم نمیتونیم بخریم) همه میخرن و میتونن نسل پنج داشته باشن در کل ضرر بزرگی برای تایفون و رافال هستش 

     • سلام آقای رنو کم پیدایی.. تومقاله گزینه های پیشنهادی  دیگه با موبایل نمیشه کامنت گذاشت یه فکری واسه ویرایش  بکنید ..آقای رنو لطف کنیدبصورت اجمالی جواب بدین.جنگندهای مولتی رلی که اسم می برم قیمتاولیه شون و قیمت  تمام شده بعداز۲۰سال با۵۰۰۰ساعت پروازچقدرمیشه ۱سوخو۳۵__۲سوخو۳۰__۳اف۱۵استریک_۴__رافائل__۵_تایفون_۶__گریپین_۷__اف۱۵….اگه واسه استانداردشدن جواب ساعت و سال روخواستین کم یازیادکنیدبه اختیارخودتان.. ضمنااخرین ورژن با رادار آرایه فازی فعال مدنظرباشد ..

     • عمر متعارف جنگنده های نسل ۴ تقریبا ۶۰۰۰ ساعت است. با این عمر مفید، هزینه خرید و تعمیر و نگهداری تخمینی جنگنده ها به شرح زیر است.۱٫ میگ۳۵: ۱۴۵ میلیون دلار۲٫ سوخو۳۰: ۱۹۰ میلیون دلار۳٫ سوخو۳۵: ۳۰۰ میلیون دلار۴٫ تایفون: ۳۲۰ میلیون دلار۵٫ رافال: ۲۸۰ میلیون دلار۶٫ گریپین: ۱۳۰ میلیون دلار۷٫ اف۱۵: ۳۰۰ میلیون دلار۸٫ اف۱۶: ۱۳۰ میلیون دلار۹٫ اف۱۸: ۱۴۵ میلیون دلار۱۰٫ اف۳۵: ۴۰۰ میلیون دلار

 • سلام جناب رنو شما در یکی از کامنت هایتان در مقاله ” گزینه های پیشنهادی جهت نوسازی نیروی هوایی ایران ” گفته بودید برد رادار اف جی ای ۳۵ میگ ۳۵ برضد ۱۰ متر مربع ۲۷۰کیلومتر میباشد ولی در اینجا میگویید ۳۵۰ کیلومتر کدام یکی درست است ؟؟

  • با سلام . این رادار چند بار اسم عوض کرده. کلا از این خانواده ۳ رادار تولید شده.  با بردهای ۲۰۰، ۲۷۰ و گفته میشود آخرین ورژن برد ۳۵۰ کیلومتر دارد. مهمترین تفاوت غیر از برد توان تفکیک، قدرت پردازش و توان نقشه برداری از سطح آنها است. بسته به سفارش مشتری برای کشور های کم درآمد حتی ممکن است از رادار های Slot-Planner یا حتی قدیمی تر تا رادار آرایه فازی فعال با بیشترین برد برای کشورهایی که حاضر باشند پول آن را پرداخت کنند روی جنگنده میگ نصب شود. تفاوت ارقام گفته شده ناشی از این موضوع است.

 • خسته نباشید و تشکر بابت مقاله خوب و جامعتوندر مورد هزینه های هر ساعت پرواز با بالگردها اطلاعاتی در دست دارید؟اصلا راجع به بالگردها فرمول محاسبه هزینه مثل آنچه که برای جنگنده ها هست،وجود داره؟

 • با سلاماگر بودجه ای برابر ۲ میلیارد دلار برای نیروی هوایی در نظر بگیریم و محدودیت خرید از غرب و شرق نیز نداشته باشیم به نظر شما چه ترکیبی از هواپیماها برای شرایط فعلی ایران با در نظر گرفتن تنشهای احتمالی با عربستان و اسرائیل بهتر است. با تشکر فروان از مقاله خوب تان

  • سلام دو میلیارد اصلا پولی نیست برای خرید شما بخوای صد تا جنگنده بخری از غرب بالای ۱۵ میلیارد و شایدم بیشتر لازم داری

  • با سلام اگر قرار بر خرید با این پول باشد ۱۰۰ فروند یاک ۱۳۰ با قطعات یدکی و … بیشتر نمیتوان خرید یا ۳۰-۴۰ فروند میگ۳۵٫ اما اگر منظور بودجه ای برابر سالانه ۲ میلیارد دلار باشد؛ برای محصولات شرقی از دیدگاه بودجه، به مقاله “بودجه نظامی پیشنهادی و نوسازی نیروی های نظامی ایران” در همین سایت قسمت مربوط به هواپیما مراجعه کنید همچنین از دیدگاه سطح مقطع نیز میتوانید به مقاله “گزینه های پیشنهادی جهت نوسازی نیروی هوایی ایران” مراجعه کنید.به طور خلاصه میتوان گفت با ۲ میلیارد دلار میتوان در پایان ۳۰ سال نیروی هوایی: ۵ فروند آواکس، ۱۰ فروند تانکر و در حدود ۱۰۰ فروند انواع هواپیمای ترابری، ۱۰۰ فروند یاک۱۳۰ و ۲۰۰ فروند جنگنده سوخو۳۰ به همراه ۳۰ سامانه دفاع موشکی کوتاه برد و ۱۰ سامانه برد متوسط و ۱۰ سامانه برد بلند برای پدافند هوایی خواهد داشت. البته هزینه ۱۰۰ فروند میگ۳۵ و ۱۰۰ فروند سوخو۳۵ تقریبا معادل ۲۰۰ فروند سوخو۳۰ است که  ترکیب بهتری است.با این مبلغ می توان بسته به مدل، تعداد کمتری هواپیمای آموزشی، پشتیبانی و آواکس غربی تهیه کرد. اما در خصوص جنگنده به نظر من ۱۵۰ فروند اف۱۸ ایی به عنوان دفاع هوایی و اگر امکان تهیه اف۳۵ باشد ۴۰ فروند  اف۳۵، اگر امکان آن نبود ۲۰۰ فروند اف۱۸ سری ایی بهتر است تهیه شود. این هواپیما هم سطح مقطع بسیار کمتری نسبت به اف۱۵ و اف۱۶ دارد و هم قیمت بسیار مناسبی دارد.

  • ممنون از پاسختان. اما منظور من فقط ۲ میلیارد دلار بود. در شرایط فعلی ایران  ۱۰۰ فروند یاک بیشتر به کار ایران می آید یا ۴۰ فروند میگ ۳۵ یا گزینه ارزانتری مانند جی ۱۰ که بتوان تعداد بیشتری تهیه کرد

   • سوال بسیار سختی استجدال همیشگی بین کمیت و کیفیتاگر مبلغ ۱ میلیارد را ملاک قرار میدادید بدون شک پاسخ  ۵۰ فروند یاک۱۳۰ بود چرا که داشتن ۱۵ فروند میگ۳۵ دردی را دوا نمی کند.اگر مبلغ ۳ میلیارد را ملاک قرار میدادی نیز گرچه از نظر من ایران نیاز به حداقل ۱۵۰ جنگنده دارد، ولی با توجه به سطح خطرات موجود پیشنهاد من خرید نزدیک به ۴۵ فروند میگ۳۵ حداقل مناطق با خطر بالاتر را میتوانستیم به جنگنده های جدید مجهز کنیم.اما برای ۲ میلیارد دلار واقعا سخت است که نظر بدهم، اگر سطح تهدیدات جدی باشد ۳۰ فروند میگ۳۵ ولی در شرایط فعلی من ۱۰۰ فروند یاک۱۳۰ تهیه میکردم و کلیه اف۵، اف۷، میراژ، سوخو۲۰ و ۲۲ را از رده خارج می کردم تا از آلومینیوم آنها قوطی نوشابه درست کنند.اما در مورد جی۱۰؛ بارها گفته ام که این هواپیما در عمر مفید خود از میگ۳۵ نیز گران تر است و هنوز صادر نشده قرار هم نیست به این زودی صادر شود چرا که چین هنوز در حال نوسازی ناوگان خود است. داشتن ۶۰ فروند جی۱۰ کارایی بالاتری نسبت به ۳۰ فروند میگ۳۵ ندارد فقط یک عدد بر روی کاغذ است و در درگیری هوایی با کشورهای منطقه هواپیمای گرانتری نابود می شود.

 • آقای رنو تبریک می گویم مثل این که میشود به تفاهم رسید نظر شما چیه؟http://www.mashreghnews.ir/fa/news/625933/۳-پیشنهاد-برای-تحقق-دستورِ-استراتژیک-فرمانده-نیروی-هوایی-در-اولویت-برای-افزایش-توان-تهاجمی

  • فعلا که فقط حرف زدند. تو این چند سال هم سعی کردند توان تهاجمی رو افزایش بدن ولی نتونستن. امیدوارم که از این به بعد بهتر عمل کنند.

 • سلام به دلیل علاقه دوستان به بحث این که چرا ایران سوخو ۳۰ را انتخاب کرد به
  بعضی از آنها می پردازیم

  الف) کلیه سلاح هایی که ایران می خواهد وارد کند بر اساس تجربیات جنگ سوریه و
  عراق می باشد. در این جنگ نیروی هوایی (به ویژه روسیه) نقش مهمی در پشتبانی نیروی
  زمینی بازی کرد در این تجربه وتجربه های دیگر ثابت شد که جنگنده های دو کابین
  درحمله به اهداف سطحی کارایی بهتری از جنگنده های تک کابین دارند(البته جنگندهای
  تهجمی استریت ایگل و سوفا و سوپرهرنت اف هم همگی دوکابین هستند)این تجربه همچنین
  درمورد باگرد های کاموف ۵۰ ومیل ۲۸ هم وجود داشت که به ساخت کاموف ۵۲ منجرشد روسیه
  در نبرد سوریه به صورت گسترده از توپولوف۲۲ وسوخو۳۴ وسوخو۳۰استفاده می کند از این
  رو ایران هم به دنبال یک جنگنده دو کابین می گردد . به همین دلیل کلیه جنگنده های
  تک کابین از لیست انتخاب حذف شدن دلیل انتخاب نشدن سوخو ۳۵ هم تک کابین بودن آن می
  باشد. ب) از طرفی چون ایران به دلایل مختلف از جمله سرمایه گزاری روی خط تولید در
  درون کشور فقط خواهان خرید یک جنگنده است . پس کلیه جنگنده های تخصصی از لیست حذف
  می شوند.چون باید بیش از یک جنگنده خریداری شود. سوخو ۳۴ هم چون یک جنگنده تخصصی
  تهاجمی است از لیست حذف شد. به این ترتیب ایران به دنبا یک جنگنده چند منظوره
  دوکابین است از میان جنگنده های کنونی روسیه فقط جنگنده های سوخو ۳۰ و میگ ۳۵ چنین
  شرایطی دارند(البته در آینده سو خو ۵۰ هندی هم یک جنگنده دو کابین چندمنظوره خواهد
  بود.) میگ ۳۵ داری را دار آرایه فازی فعال است و سطح مقطع راداری کمتری از سوخو۳۰
  دارد ولی سوخو ۳۰ توان حمل مهمات بیشتر و سوخت بیشتری دارد یعنی میگ ۳۵ رهگیر
  بهتری است و سو خو ۳۰ جنگنده تهاجمی بهتری می باشد  و برای یک جنگ مشابه سوریه بهتر از میگ۳۵ است
  برای همین ایران سوخو ۳۰ را انتخاب کرد . ج) اما چرا ایران به دنبال جنگنده های
  چینی نرفت در میان جنگنده های چینی کنونی فقط جی ۱۶ شرایط مورد نظر ایران را دارد
  وجی۱۰(این جنگنده دوکابین هم نیست) به دلایل مشابه میگ ۳۵ از گردونه رقابت حذف می
  شود. منابع غربی جنگنده جی ۱۶ (کپی چینی سوخو۳۰ )را در بعضی از زمینه ها(مثلا
  رادار ارایه فازی و مهمات هوشمند دور برد) حتی از جنگنده روسی برتر می دانند اما
  فعلا چین این جنگنده را صادر نمی کند. دلایل مختلفی هم برای آن گفته شده از قبیل
  این که چین تا نیاز داخلی خود را تعمین نکند صادرات شروع نمی شود و دیگر این که چین
  نمی خواهد روابط خوب خود با روسیه را به خطر بیندازد و دیگر این که چین به علت
  وابستگی به روسیه در تولید موتور بدون کمک روسیه قادر به صادرات آن نیست و…  د) البته یکی دیگر از دلایل انتخاب سوخو ۳۰ این
  است که امکان تولید سفارشی و شخصی سازی و بروز رسانی آن به وسیله روسیه چین و هند و
  حتی ایران در زمینه های مختلف از جمله ایجاد توان ابرکروز و رادارها و هشدار دهنده
  های جدید و مهمات هوشمند دور برد وجود دارد و چون این جنگنده در چند کشور تولید می
  شود تحریمها اثر کمتری روی آن دارد و امکان واگذاری خط منتاژ آن به ایران بیشتر
  است. برای انتخاب یاک ۱۳۰ هم دلایل مشابهی وجود دارد از جمله توانایی پشتیبانی
  نزدیک هوایی با تشکر .

 • در بین خرید ها بهترین خرید جی ۱۰چین هستش چون همون جنگنده لابی اسراییلی با بهره گیری های جدیدتر و بهتره بهترین گزینس

  • اگر امکان خرید میگ۳۵ یا اف۱۶ به عنوان یک جنگنده ارزان قیمت وجود داشته باشد، خرید جی۱۰ پول دور ریختن است. این هوا پیما فقط به درد خود چین می خورد که ناوکان دفاع هوایی قدیمی و نسل سوم خود را تا حدی بهینه سازی کند. خود چین هم برای رهگیری و تهاجم از این هواپیما استفاده نمی کند

 • سلام خدمت دوستان عزیزم آقایان تارخ و رنو گرامی خسته نباشید خواهش می کنم به
  سوال من هر دو استاد گرامی پاسخ بدهید ۱- به نظر شما چرا روسیه هم زمان دوجنگنده
  سوخو۳۰اس ام و سوخو۳۵اس را برای ارتش روسیه ساخت. هردو سال ۲۰۱۳وارد خدمت شدند ودر
  نبرد سوریه شرکت کردند علت این موازی کاری چی بوده؟ ۲- اگر روسیه در کنار سوخو۳۵اس
  میگ۳۵ را به جای سوخو۳۰اس ام تولید میکرد بهتر نبود؟ ۳- آیا این موضوع درست است که
  سوخو۳۵اس رهگیر بهتری است و سوخو ۳۰اس ام در حملات تهاجمی به سطح(زمین ودریا) بهتر
  عمل می کند؟ ۴- به نظر شما چرا روسیه روی میگ۳۵ رادار آرایه فازی فعال نسب کرده
  ولی روی سوخو۳۵اس نه و رادار باند ال ریشه بال را حذف کرده ؟ در سته که روسیه نگران
  نبود مشتری برای سوخو۵۰بوده؟

  • من به شخصه اضهار نظر رسمی از سوی مقامت روسی در این مورد ندیدم و فقط می توانم در این باره گمانه زنی انجام دهم.  ………. ۱- به نظر شما چرا روسیه هم زمان دوجنگنده سوخو۳۰اس ام و سوخو۳۵اس را برای ارتش روسیه ساخت؟ جواب: هزینه تعمیر و نگهداری سوخو۳۰ کمتر است. ……….. ۲- اگر روسیه در کنار سوخو۳۵اس میگ۳۵ را به جای سوخو۳۰اس ام تولید میکرد بهتر نبود؟ جواب: فلسفه طراحی و ماموریت این ۲ جنگنده متفاوت است در ضمن روسها دست به سفارش نزدیک به ۳۰ فروند میگ۳۵ زده و انتظار میرود کلیه ناوگان میگ خود را با این جنگنده یا ورژن های جدید تر در حال توسعه جایگزین کند. …………….. ۳- آیا این موضوع درست است که سوخو۳۵اس رهگیر بهتری است و سوخو ۳۰اس ام در حملات تهاجمی به سطح(زمین ودریا) بهتر عمل می کند؟ جواب: سوخو۳۵ با توجه به موتور و قابلیت ابر کروزی که دارد همچنین سیستم راداری بهتر نسبت به سوخو۳۰ برای رهگیری مناسب تر است. برای تهاجم زمینی هم من اطلاعی راجع به رادار سوخو۳۰٫اس.ام ندارم ولی به احتمال زیاد رادار سوخو۳۵ برای این کار بهتر است چرا که یک نسل جلو تر از خانواده رادار بارس است. …………..۴- به نظر شما چرا روسیه روی میگ۳۵ رادار آرایه فازی فعال نسب کرده ولی روی سوخو۳۵اس نه و رادار باند ال ریشه بال را حذف کرده ؟ اگر از این موضوع بگذریم که تکنولوژی راداری روسیه از غرب عقب تر است باید گفت، شرکت های هواپیما سازی معمولا با توجه به نیازهای ارتش در مناقصات طراحی شرکت می کنند و طرحی را ارائه می کنند که با کمترین قیمت تمام نیاز های خواسته شده را بر آورده کند. در خصوص رادار ریشه بال نیز می توان حدث زد که روسیه قبل از طرح سوخو۵۰ برای رهگیری نسل ۵ هواپیماها به توسعه این رادار برای سوخو۳۵ کرد و امروزه که قرار است این نقش را سوخو۵۰ به عهده بگیرد این رادار از سوخو۳۵ حذف شده است. از آنجایی که اگر سوخو۳۵ این رادار را هم داشته باشد از فواصل بسیار دور قابل شاسایی است داشتن این رادار خیلی کارایی ندارد و برای اینکه خریدار مجبور به خرید سوخو۵۰ شود و قیمت سوخو۳۵ پایین بیایید این رادار را حذف کرده اند. در خصوص نگرانی برای بازاریابی سوخو۵۰ نیز باید گفت ظاهرا روسیه در پی فروش پر تعداد این جنگنده نیست و بازار اصلی برای روسیه و هند با کمتر از ۱۵۰فروند و در کل ۱۰۰ فروند دیگر برای سایر مشتریان از جمله ۲۰ فروند برای ایران است. قیمت گذاری هدف برای فروش بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ فروند برای سر شکن کردن هزینه های تحقیق و توسعه بین هند و روسیه بوده است. این اطلاعات فروش تایید نشده است و شاید در آینده هدف گذاری روسها برای فروش نیز تغییر کند.

   • روسیه مدعی شده به علت قیمت کمتر فروش سوخو۵۰ بیشتر از اف۳۵ آمریکا خواهد شد این نشان می دهد که روسیه توقع دارد مشتریان این کشور میگ۲۹ ها وسوخو۳۰ های خود را با سوخو۵۰ جایگزین کنند

   • پاسخ به ناشناس • تیر ۷, ۱۳۹۵ در ۲۰:۴۷ ………. من بعید میدانم که کشوری گل سرسبد نیروی هوایی خود را به غیر از هم پیمانان استراتژیکش بدهد. در این صورت به سرعت رازهای تکنولوژی آن هواپیما بر ملا می شود و راههای مقابله با آن کشف می شود. گفته می شود که ورژنی از سوخو۳۵ را با محفظه داخلی و سطح مقطع کمتر از ۱ متر مربع و رادار آرایه فازی فعال به قیمت ۸۰ الی ۱۰۰ میلیون دلار جهت صادرات در نظر دارد. تقریبا چیزی معادل اف۱۵ سایلنت که در این صورت جدا از بحث سلاح، از جنگنده های اروپایی نیز برتر است. سوخو۵۰ با امکانات رادار گریزی که جهت مقابله با اف۳۵ و تا حدی اف۲۲ را برای خودش و شاید هند، تهیه می کند.

 • اگر این مبلغ برای یک نیرو باشه خیلی خوبه با ۹٫۵میلیارد میشه ۱۵۰تا سوخو۳۵خرید یا خیلی چیرهای دیگر ولی با شرایط مالی کنونی ایران جور نیست خرید برای یک نیزو هم درست نیست باقیمت سوخو۳۰ هم جور نیست مگر هزینه خط نولید هم در نظر بگیریم  در نیروی در یایی مگر ناوهواپیمابر بخریم که با این بوجه جور باشه  در نیروی زمینی هم مگر هوانیروز هم اضافه بشه ایران در خرید قبلی خودش از روسیه سوخو ۲۴ میگ۲۹ و تانک تی ۷۲ وزیردر یایی کیلوخرید این بار  احتمالا سوخو ۳۰ اس ام یاک ۱۳۰ تانک تی ۹۰ اس ام و زیر در یایی کلاس لادا مد نظر با شه اگر هلیکوپتر هم اضافه بشه تعدادشان کم می شه به هر حال بعیده با این مبلغ بیشنر از ۸۴ تا سوخو ۳۰ خرید که در این صورت به نظر من خرید ۸۴ فروند سوخو ۳۵ بهتر از ۸۴ فروند سوخو۳۰ هست به نظر شما اگر ایزان هلیکوپتر بخره چی بهتره چرا؟

  • عدد های خود شما را در مورد موتور و رادار وغیره جمع کردم با ۴۰ میلیون دلار  ۲- رادارهای  Zhuk-AEوZhuk-PHوN036e و N050e وجود دارد در مورد غیرفعال هم رادار Zhuk-MSFEنوع صادراتی مدل MSF است و در حال حاضر پیشرفته ترین نوع صادراتی غیرفعال رادار ژوک میباشد. این رادار قابلیت استفاده در جنگنده های سوخو۳۵و۳۰ را دارد. جدیدترین نسخه ارتقا یافته مدل M بوده و برد شناسایی آن تقریبا ۵۰% بیشتر از مدل پایه است.توانائیهای هوا به زمین آن مشابه مدل MS بوده و برد شناسایی تانکها ۵ کیلومتر افزایش و به ۳۰ رسیده است.از یک آتن غیرفعال PESA با قطر و توان خروجی بیشتر و ۱۶ فرکانس مختلف استفاده میکند.این رادار قابلیت نصب و استفاده در رهگیر میگ۳۱ را دارد و از این بابت رقیبی است برای رادار مشهور زاسلون.مشخصات:وزن: ۳۰۵ کیلوگرمقطر آنتن: ۹۸۰ میلیمترتوان خروجی: ۸ کیلوواتزاویه جستجو: ۷۰± افقی و ۷۰± عمودیقدرت درگیری:شناسایی همزمان ۳۰ هدف هوایی و حمله به ۶ تای آنهاشناسایی چندین هدف زمینی و حمله به ۴ تای آنهابرد هوا به هوا (RCS=5m²):۱۷۰ الی ۱۸۰ کیلومتر به جلو و ۵۵ الی ۶۰ کیلومتر به عقببرد هوا به زمین:گروه تانک: ۳۰ کیلومترپل ریلی: ۱۳۰ کیلومترقایق موتوری: ۱۵۰ کیلومترناوشکن: ۳۰۰ کیلومتر

   • عدد های من را جمع میکردید میشد ۴۰ میلیون بابت جنگنده به اضافه ۵ میلیون بابت اختلاف قیمت کل سیستم راداری سوخو۳۰ با سوخو۳۵ میشد ۴۵ میلیون دلار میگویید کم است نهایتا ۵۰ میلیون دلار بقیه قیمت ۱۵ میلیون دلار اختلاف قیمت را چگونه حساب کردید؟

   • عدد های من را جمع میکردید میشد ۴۰ میلیون بابت جنگنده به اضافه ۵ میلیون بابت اختلاف قیمت کل سیستم راداری سوخو۳۰ با سوخو۳۵ میشد ۴۵ میلیون دلار میگویید کم است نهایتا ۵۰ میلیون دلار بقیه قیمت ۱۵ میلیون دلار اختلاف قیمت را چگونه حساب کردید؟ موتور ۱۰ میلیون ۵ میلیون هم بدنه و شاسی کلا میشود ۶۵ میلیون هم قیمت سوخو۳۵٫ اگر قرار باشد همه این چیزها عوض شود که سوخو۳۵ می خریدیم. من گفتم فقط سیستم راداری سوخو۳۰ با ۳۵ را ایران میخواهد عوض کند و روسها موافقت نکرده اند

   • به نظز من اگر  نسخه سه بعدی Zhuk-AE با یک انتن به قطر   ۹۸۰ میلیمتر سفارش بدیم بهتره در غیره این صورت باید ار رقیب اربیز که قرار بود روی سوخو ۳۵ نسب بشه یعنی رادار Zhuk-MSFE  استفاده کنیم بهتر از باروس است

   • پاسخ به ناشناس • تیر ۱, ۱۳۹۵ در ۱۹:۲۹ …………… خواست ما یک بخش است و قبول کردن روسیه و هزینه برای انجام این درخواست مساله دیگر. در صورت عملی شدن درخواست شما سوخو۳۰ ایران از تمامی سوخو۳۰ ها و سوخو۳۵ های روسیه، به لحاظ راداری قدرتمند تر خواهد شد و به لحاظ نظامی و بازاریابی این کار اشتباه است و روسیه نخواهد کرد. از طرف دیگر رادار ژوک که شما معرفی کرده اید جهت میگ طراحی شده است و اضافه کردن تعداد المانها گرچه کار سختی نیست ولی نیاز به تغییر نرم افزار و سخت افزار در تمام سطوح حتی خنک کننده سیستم، دارد. از طرف دیگر نرم افزار این رادار، برای یکپارچه شدن با سیستم میگ۳۵ طراحی شده است و برای سازگار کردن نرم افزار این رادار با سوخو۳۰، نیاز به یک کار سفارشی است که هزینه این کار را زیاد تر می کند. فکر نکنم این کار شدنی باشد. البته فعلا که اصل قرارداد روی هواست.

   • سلام آمریکا تمام جنگنده های نسل ۴ خود از جمله اف۱۵ اس ای وایی و اف۱۶
    بلوک۵۲ و۶۰و اف۱۸ ایی و اف خود را و اروپا جنگنده های یوروفایتر و رافائل وگریپین
    ایی را به رادار ارایه فازی فعال مجهز کرده اند این در حالی است که وجود این
    جنگنده های پیش رفته از یک طرف و قیمت بالای اف ۳۵ از طرف دیگر اثر منفی بر فروش
    اف ۳۵ داشته است. تنها جنگنده نسل ۴ روسی مجهز به رادار ارایه فازی فعال میگ ۳۵
    است که به تولید انبوه نرسید. میگ ۳۵ و سوخو۳۵ به نسبت سوخو۳۰ فروش اندکی داشته
    اند. علت اصلی مجهز نشدن جنگنده های روسی به رادار ارایه فازی فعال عبارت است از
    ۱-روسیه بسیار دیرتر از غرب به رادار ارایه فازی فعال دست یافت ۲-کم بود بوجه
    ۳-نبود مشتری وسفارش خارجی. هند به جای میگ۳۵ وسوخو۳۵ به دنبال رافائل و سوخو۵۰
    است چین هم خودش کپی جنگنده های روسی را با رادار ارایه فازی فعال و جی ۲۰  و جی ۳۱ تولید می کند اگر قیمت سوخو ۵۰ بالا
    باشد (بیشتر از ۱۰۰میلیون دلار خواهد بود) وسوخو۳۰و ۳۵ همچنان در خط تولید باقی
    بمانند روسیه دیر یا زود آنهارا به رادار ارایه فازی فعل مجهز خواهد کرد وجود
    مشتری خارجی می تواند این روند را تسریع نماید. 

 • سلام میدونم نباید در اینجا نظر میدادم ولی چون آقای نوری (رنو) در جواب یکی از دوستان جواب دادن گفتم من هم اینجا سؤالم رو بپرسم که ادامه رشته قبلی سوالات باشه:اینکه فرمودین ایران میخواهد جنگنده سوخو ٣٠ رو با رادار پیشرفته تر سفارش بده و این منحر به افزایش قیمت میشهاین رادار جدید اسمش چیه و چه مشخصاتی داره؟ چون احتمالا ۵ سال دیگه میخوایم بگیریمش این کار رو میکنند و آیا ممکنه سرمایه گذاری روی راداری باشه که هنوز تکمیل نشده و تا اون موقع تکمیل بشه؟ یا حتی امکان داره راداری ساخت چین باشه از نوع آرایه فازی فعالباتشکر اگر لازم دونستین نظرم رو به قسمت جنگنده سوخو ٣٠ منتقل کنید اگر بنا باشه سوخو ۳۰ به روز بشه باید موتور هشدار دهنده ها و او ال اس هم به روز بشه روسیه چند مدل رادار ارایه فازی فعال موجود داره  این موارد چقدر به قیمت سو خو ۳۰ اضافه می کنه واختلافش با سوخو ۳۵ چقدر می شه مهم است  اگر از چین بخریم بهتر است تسلیحاتی که چین داره ولی روسیه نداره بخریم (موشک وبمبهای دقیق ودوربرد)

  • حقیقت این است که هنوز قراردادی بسته نشده و مذاکرات در جریان است، حداقل من چیز قطعی در این مورد نشنیده ام. ظاهرا ایران قصد داشت سوخو۳۰ با سیستم راداری و کلیه سنسورهای سوخو۳۵ سفارش بدهد ولی روسیه قبول نکرده است. دلیل نپذیرفتن روسیه این بود که این کار باعث خواهد شد سایر کشورهای دارنده سوخو۳۰ بجای خرید سوخو۳۵ دست به ارتقا سوخو۳۰ های قدیمی بزنند. این اتفاق یکبار برای میگ۲۹ افتاد و بسیاری از کشورها بجای خرید هواپیمای جدید دست به ارتقا به نسخه اس.ام.تی میگ۲۹ زدند که یک شکست اقتصادی برای میگ بود. گرچه روسیه با این سیستم راداری موافقت نکرده ولی ظاهرا با نصب نسل جدید رادارهای بارس و سنسورهای جدید از همان خانواده بر روی سوخو۳۰ مشکلی ندارد در این حالت قیمت سوخو۳۰ از حدود ۴۰ میلیون دلار به حدود ۴۵ میلیون دلار افزایش می یابد. در مورد به کارگیری رادرا چینی نیز احتمال آن بسیار کم است. سوخو۳۵ در نسخه پایه تقریبا ۶۵ میلیون دلار و سوخو۳۰ در نسخه پایه ۴۰ میلیون دلار قیمت دارد. میتوان ۱۰ میلیون دلار به خاطر موتور قویتر با قابلیت ابرکروز، ۵ میلیون دلار اختلاف قیمت سیستم راداری، ۵ میلیون دلار بدنه و شاسی تقویت شده و ۵ میلیون دلار برای سایر موارد در نظر گرفت. چین جنگنده جهت صادرات ندارد تنها خط تولید جی۱۰ در پاکستان با نام جی.اف۱۷ راه اندازی شده که پاکستان نیز از عملکرد آن خیلی راضی نیست

   • با سلام با این قیمت ها سوخو۳۰ از سوخو۳۵ هم گرانتر می شود تاره سطح مقطع راداریش هم بیشتر است بهتر است سوخو۳۵ با رادار ارایه فاری فعال سفارش بدیم ۲- با نوجو به نیروی هوایی اسرائیل عربستان وامارات ما هر جنگنده ای که بخریم باید رادارش ارایه فازی فعال باشه حد اقل یه چیزی مثل رادار والکترونیک میگ۳۵ وحداکثر مثل رادار صادراتی سوخوتی۵۰ به هند دز موزد جنگنده های چینی بعید است که جی ۱۶ بدون رضایت روسیه صادر شود اگر جی ۱۰ سی را در کنار جنگنده روسی بخریم می نوانند در کنارهم با پوشش نقاط ضعف هم نیروی هوایی قویتری ایجاد کنند به نظر شما جی ۱۰سی بهتر است یا میگ۳۵ هایکوپتر میل۲۸ چطور

   • پاسخ به ناشناس • خرداد ۳۱, ۱۳۹۵ در ۲۰:۴۹  ………..چطور حساب کردید که سوخو۳۰ با رادار جدید از سوخو۳۵ گرانتر شده؟ در خصوص بهتر بودن سوخو۳۵ شکی در این موضوع نیست ولی هزینه خرید و نگهداری آن تقریبا ۵۰ درصد گرانتر از سوخو۳۰ است اگر پولش باشد خیلی خوب است ولی ظاهرا بودجه نیست. رادار آرایه فازی فعال هم فعلا برای سوخوهای خود روسیه نصب نشده چطور می خواهید که روسیه برای ما نصب کند؟ خیلی به اسم آرایه فازی فعال و غیر فعال حساس نباشید کیفیت مهمتر است. رادار بارس هم به اندازه کافی خوب است . به نظر من میگ۳۵ برای دفاع هوایی بسیار بهتر است و جی۱۰ سی هنوز روی کاغذ است مدل های قبلی که پاکستان تولید کرد که رضایت بخش نبوده. راجع به هلیکوپتر اطلاعات کافی ندارم

 • اگر این مبلغ برای یک نیرو باشه خیلی خوبه با ۹٫۵میلیارد میشه ۱۵۰تا سوخو۳۵خرید یا خیلی چیرهای دیگر ولی با شرایط مالی کنونی ایران جور نیست خرید برای یک نیزو هم درست نیست باقیمت سوخو۳۰ هم جور نیست مگر هزینه خط نولید هم در نظر بگیریم  در نیروی در یایی مگر ناوهواپیمابر بخریم که با این بوجه جور باشه  در نیروی زمینی هم مگر هوانیروز هم اضافه بشه ایران در خرید قبلی خودش از روسیه سوخو ۲۴ میگ۲۹ و تانک تی ۷۲ وزیردر یایی کیلوخرید این بار  احتمالا سوخو ۳۰ اس ام یاک ۱۳۰ تانک تی ۹۰ اس ام و زیر در یایی کلاس لادا مد نظر با شه اگر هلیکوپتر هم اضافه بشه تعدادشان کم می شه به هر حال بعیده با این مبلغ بیشنر از ۸۴ تا سوخو ۳۰ خرید که در این صورت به نظر من خرید ۸۴ فروند سوخو ۳۵ بهتر از ۸۴ فروند سوخو۳۰ هست به نظر شما اگر ایران هلیکوپتر بخره چی بهتره چرا؟

  • ایران به شدت نیازمند تجهیزات
   نظامی جدید است که به حدی فرسوده شده اند که قابل ارتقا نیستند یا ارزش ارتقا
   ندارند اذا برای همه نیروها باید تسلیحات و تجهیزات جدید خریداری شود. یکی از این
   نیروها نیروی هوایی است که حداقل باید ۱۵۰ فروند هواپیمای رزمی جدید و در حدود ۵۰
   فروند هواپیمای آموزش برای این نیرو تهیه شود. به همین ترتیب برای نیروی زمینی،
   هوانیروز، نیروی دریایی و تجهیزات مورد نیاز جهت پشتیبانی این نیروها؛ ولی من
   اطلاعی از این نیازها ندارم.

   از طرف دیگر بودجه ایران محدود
   است در گذشته سالانه در حدود ۶ میلیارد بودجه نظامی بوده که هیچ خریدی با آن انجلم
   نشده و عملا نیروی هوایی هیچ پروازی ندارد. در گام اول بایددر نظر داشت که هر
   بودجه ای که برای خرید در نظر گرفته شود به صورت یکجا پرداخت نمی شود. مثلا اگر
   قرار باشد ۱۵۰ فروند هواپیما به قیمت هر فروند ۴۵ میلیون دلار خریداری شود، همه
   این پول یکجا پرداخت نمی شود بلکه بر اساس تعهد سازنده در مورد تعداد تحویلی در
   سال پرداخت می شود. پس اگر ۷ میلیارد قرارباشد پرداخت شود و این تعداد هواپیما در
   ۷ سال تحویل شود سالی ۱ میلیارد پرداخت میشود و قسط بعدی پس از تحویل سری اول
   هواپیما ها پرداخت خواهد شد یا چیزی از این قبیل. اما بحث اصلی پس از تحویل
   هواپیما است، هواپیما را که برای پارک کردن در فرودگاه نمیخریم باید از آن استفاده
   شود لذا با فرض ۲۰۰ ساعت پرواز برای هر جنگنده در سال پس از تحویل ۱۵۰ فروندجنگنده
   و در نظر گرفتن ۲۴۰۰۰ دلار هزینه پرواز برای هر ساعت می توان دید که سالانه ۷۲۰
   میلیون دلار باید پرداخت شود که با احتساب تسلیحات مصرفی باید سالانه ۱ میلیارد
   دلار فقط برای قسمت رزمی نیروهوایی به بودجه اضافه کرد. به همین ترتیب در حدود ۱
   میلیارد دلار برای پشتیبانی و لجستیک، در همین حدود برای هوانیروز، نیروی زمینی و
   نیروی دریایی یعنی با فرض ثابت ماندن کل هزینه های قبلی بودجه دفاعی باید سالانه ۴
   میلیارد دلار اضافه شود

   • رقم ۱ میلیارد دلار که برای نیروی هوایی بیان شده حداقل مورد نیاز است (۱۵۰ فروند جنگنده سوخو۳۰) که باید سالانه هزینه شود برای حداقل میزان ساعت پرواز. در صورتی که سطح قدرت بازدارنده هوایی مورد نظر باشد باید ۱۰۰ فروند سوخو۳۵ نیز در نظر گرفت که هزینه خرید و تعمیر و نگهداری آنها نیز ۱ میلیارد دلار خواهد بود. هزینه خرید و تعمیر و نگهداری ۷ آواکس، ۷ تانکر و ۱۴ فروند انواع هواپیماهای ترابری همچنین نوسازی پایگاهها پدافند آنها را نیز اگر بخواهیم باری دوره ۳۰ ساله در نظر بگیریم مبلغ تقریبی ۱ میلیارد دلار دیگر برای نیروی هوایی باید اختصاص داد. حال اینکه اقتصاد ایران چقدر توان پرداخت داشته باشد مبحث دیگری است.

 • یک سوال دیگر خدمت آقای رنو داشتم جنگنده f22 حداقل برد راداری ۳۰۰ کیلومتری داره اگر دماغه جنگنده رو نسبت به سطح افق ۹۰ یا ۸۰ درجه بالا بیاریم یعنی جنگنده عمود بر سطح زمین بشه رادار جنگنده میتونه تا ارتفاع ۱۰۰ کیلومتری از سطح زمین رو جست و جو کنه؟ ۲- خلبان قادر به تحمل فشار زاویه ۹۰ درجه صعود هستش؟

  • برد رادار ناشی از قابلیت دریافت امواجی است که توسط فرستنده رادار ارسال شده. امواج رادار به طور کلی از نوع امواج الکترو مغناطیس هستند و لذا با ارتفاع از سطح زمین به مشکلی بر نمی خورند اما در خصوص سوال شما که جنگنده را عمود بر زمین فرض کرده این یک مشکل وجود دارد (که البته احتمالا برای جنگنده های آینده که در فضای بالای جو پرواز می کنند حل خواهد شد) و آن لایه بندی های جو است. زمین تا ارتفاع تقریبا ۱۰ کیلومتری جو معمولی که ما در آن هستیم را دارا است با نام تروپوسفر. سپس لایه ای به قطر ۴۰ کیلومتر به نام استراتوسفر و بعد ۴۰ کیلومتر دیگر به نام مزوسفر وجود دارد (این ضخامت ها تقریبی است و برای عرض های جغرافیایی مختلف و فصول مختلف سال فرق می کند). دما، غلظت هوا  و نوع گازهای تشکیل دهنده در این لایه ها متفاوت است و لذا عملکرد امواج الکترو مغناطیس در آنها فرق دارد. مثال ساده آن نگاه کردن به یک قاشق در یک لیوان نیمه پر آب است که قاشق را به صورت شکسته می بینید من اطلاعی از شرایط نرم افزااری جنگنده ها ندارم ولی با توجه به اینکه این شرایط بسیار نادر است بعید است سخت افزار و نرم افزار لازم برای تصحیح خطای رادار های جنگنده وجود داشته باشد ولی این کار برای رادار های برد بلند که موشکهای بالستیک را رصد می کند و اواکس های پیشرفته انجام شده است. ……………… درخصوص حرکت عمودی جنگنده نیز باید گفت هواپیما های جدید برای تحمل فشار تا ۹ برابر گرانش طراحی می شوند البته این عدد برایند فشار افقی و عمودی و چرخشی در بحرانی ترین قسمت است. حرکت عمودی به سمت بالا اگر با سرعت ثابت انجام شود، فشاری بیشتر از فشاری که شما روی زمین احساس می کنید ندارد. و من جنگنده ای را سراغ ندارم که در حالت عمودی شتابی بیشتر از ۱٫۵ جی را فراهم کند که با احتساب گرانش زمین مجموعا در بحرانی ترین حالت این فشار ۲٫۵ جی می شود. اما مانورهای چرخشی مولفه شتاب زاویه ای را نیز به این معادله اضافه می کنند که تا ۹ جی افزایش می یابد. امروزه خلبان ها را برای تحمل فشار بیش از ۸ جی در مدت حدود ۱۰ ثانیه آموزش می دهند.

 • با سلام – از اقای رنو دو سوال دارم و اون اینکه در صورت درگیری ایران و امریکا و تسخیر اسمان ایران توسط امریکا ، ایران با استفاده از سیلوهای زیر کوه اقدام به پرتاب موشک می کند فرض می کنیم امریکا قادر به انهدام این سیلوها نباشدایا جنگنده ای مانند f22 می تواند موشکی را که در حال صعود به آسمان هست را با رادارش کشف و آن را با موشک دوربردی مانند امرام منهدم کند ۲- سطح مقطع موشک های بالستیک ۲۰۰۰ کیلومتری چقدره؟ و از چه فاصله ای توسط رادارهای ضد موشک قابل کشف هستند.

  • نکته اول اینکه فرض اول شما مبنی بر عدم توانایی انهدام اشتباه است آمریکا کاملا توانایی انهدام این سیلو ها را با سلاح متعارف دارد و حتی اکر با سلاح متعارف امکان آن نباشد با کلاهک های انرژی جنبشی (چیزی مانند گلوله های اورانیومی تانک ولی در ابعاد بزرگتر) یا سلاح هسته ای سنگر کوب این امکان وجود دارد. …………….. نکته دوم اینکه موشک های بالستیک پس از عبور از جو به راحتی قابل شناسایی هستند و حتی از روی مسیر پیموده شده آنها می توان محل پرتاب را شناسایی کرد پس در صورت درگیری با آمریکا روی یکبار شلیک این سیلوها بیشتر نباید حساب کرد آن هم به شرطی که از قبل محل آنها شناسایی نشده باشد. ………………. نکته سوم در خصوص شناسایی موشک ها قبل از ورود به جو. بدنه این موشک ها با توجه به شکلی که دارند سطح مقطع کمی دارد ولی بالچه های آن سطح مقطع زیادی دارد و به شرط اینکه جنگنده ها در زمان مناسب در مکان مناسب باشند به راحتی با موشک های حرارتی و یا راداری می توان آنها را از بین برد ولی مساله این است که این موشک ها به سرعت از تیر رس سایر موشکها خارج می شوند. بسته به نوع موشک در حدود ۳۶۰ ثانیه طول می کشد تا موشک به ارتفاعی در حدود ۳۶۰ کیلومتر و سرعتی در حدود ۱۲ ماخ برسد. در طی این مسیر با توجه به تغییر گرانش و مقاومت هوا شتاب افزایش می یابد. بازه ای که جنگنده در اختیار دارد تا بتواند موشک را هدف قرار دهد (با فرض سرعت ۴ ماخ برای موشک هواپیما)  تا نهایتا ۲ برابر سطح پرواز جنگنده یعنی در حدود ۳۶ کیلومتر است. چرا که موشکهای هوا به هوا برای فرار از جاذبه طراحی نشده اند. با یک فرض ساده کننده در حدود ۹۰ ثانیه جنگنده فرصت برای شناسایی تا اصابت دارد یعنی در فاصله کمتر از ۵۰ کیلومتری از سیلو باید قرار داشته باشد تا بتواند موشک را بزند در این فاصله تقریبا تمامی جنگنده ها با ساتفاده از کاونده فرو سرخ توانایی کشف موشک بالستیک را دارند (حتی بدون پشتیبانی آواکس و ماهواره) و در صورت داشتن موشک مناسب توانایی انهدام آن را نیز دارند. اگر فاصله بیشتر باشد و بتوان آن را رهگیری کرد نیز، دیگر موشک هواپیما فرصت کافی برای انهدام موشک بالستیک را ندارد. در مورد سطح مقطع موشک ها و فاصله کشف آن اطلاعات کافی ندارم.

   • اگر پس از سرکوب پدافند هوایی دوباره پدافند جلوی آمریکا بذاریم چی میشه؟شبکه دفاع هوایی تارعنکبوتیه.هر رادار یا سایتی که نابودشد فورا جایگزین میشه .لیبی که نیستیم یک پدافند داشته باشیم.خودمون نولید کننده پدافندیم.سامانه سوم خرداد.رادار و موشک رو روی یک خودرو نصب کردن.حالا شما بزنش بعدی میاد جاش. ولی اگه یک ریپتر یا اف۳۵ بخوره دیگه نمیشه جمعش کرد با این پروپاگاندای شکست ناپذیری.

    • سلام در بهترین حالت چند ساعت اگر سامانه دم دست باشه جایگزینی طول می کشه اونم باید رادار تو جاده زبر آتش هوایی دشمن بیاری حالا خطوط ارتباطی پلها سالم باشند نباشندو……تو این چند ساعت یک نیروی هوایی بزرک میتونه ما بقی شبکه منطقه تخریب کنه..دوم حرف شما اشتباه است به فرق یک اف۲۲ و یک ۳۵ هم سرنگون بشه اهمیتی ندارد مهم سرنوشت نهایی جنگ است کما اینکه در پل هاربر آمریکا شکست خورد در نهایت جنگ برد مکه در جنگ تلفات عادل است مورد بعد اینکه این تفکر که حمله باید مستقیم باشه به پایان رسیده امروزه جنگنده های غربی سلاح های با برد پانصد کیلومتر. حمل میکنند که اصلا نیازی به درگیری مستقیم نیست از خارج مرز های ما شلیک میسه ..مورد اخر مطالب زیرا بخوانید
     http://jangaavaran.ir/نکته-شماره-۱-پدافند-موشکی/

 • در بحثی که آقای رنو و علی داشتند یک موردی هست و اونم اینکه بله ایران نوعی کلاهک داره که از شهاب دو و سجیل تا عماد قابل نصب است و تصحیح گر آن خطا را از۵۰۰متر به ۵۰متر رسانده-در مورد شورای امنیت هم که بنده تابحال ندیدم هیچ یک از محافل غربی از تهدید شیمیایی توسط ایران گفته باشند،تهدید شیمیایی به قضیه صدام حسین بیشتر دیده ام که با حمله به عراق پرونده آن بسته بود.بیشتر نگرانی از دستیابی ایران به هسته ای بود که با برجام مرتفع شد.-البته من نقش بازدارندگی موشک های بالستیک را برخلاف آقای نوری بالا میبینم مثالش هم قضیه سوریه۲۰۱۳

 • سلاماقای تارخ بزرگوار وبزرگمنش من شخصا بابت نوع نگاه وپاسخگوبودن شما به تمام نظرات حتی غیرمنطقی ارادت خاصی بشما پیدا کردم اقای رنو هم تا امروز جوابگوییشون درچارچوب ادب ومنزلت نام سایت وزین جنگاوران بوده الا جوابی که به یک دوست(احتمالا نوجوان)داده شده که درشان نام شما نیست این نوع تمسخرجز دلسردی وسرخوردگی شخص،مقابل نتیجه ای نداره درمقابل یک جواب دوستانه باعث رفع اشتباه وپیشرفت شخص میشه خواهشا عنایت کنیدک سایت شمارو خیلی باارزش میدونم 

  • نکته اول اینکه یه سرچ درمقالات مختلف اجام بدبد با اسم ایشون ببینید چیز هایی که گفته شده را خارج از توهم میتونید طبقه بندی کنید. نکته دوم اینکه اگر کسی مدام بدون دلیل همینطور یه سری حرف بزنه و هیچ جوابی (در خور سخن هایی که گفته) گفته نشه این تفکر در ذهنش شکل میگیره که حتما داشته درست می گفته. با ساکت موندن و ملاحظات بیهوده تا حالا هیچ چیزی درست نشده. البته این نظر شخصی من است و به کسی توصیه نمی کنم ولی خودم طبق آن عمل می کنم.

 • با تشکر از آقای رنو از جواب بسیار منطقیشون پس این موشک ۲۰۰۰ کیلومتری که میگن دقتش زیر ۸ متره کلا جنگ روانیه؟

  • من شک دارم و نشنیدم البته اخبار موشک ها را هم خیلی دنبال نمی کنم. اما به نظر عقلی امکان پذیر نیست یا حداقل احتمال آن خیلی کم است. دقت موشک بالستیک در قدیم، نزدیک به یک متر در هر کیلومتر بود. امروزه هم تقریبا ۵ برابر دقیق تر شده مهم اینه که موشک های بالستیک بعد از جداشدن کلاهک خیلی توانایی مانور ندارند به شدت تحت تاثیر عوامل جوی (در هنگام ورود به جو) قرار می گیرد. ولی ظاهرا ژیروسکوپهایی در غرب توسعه پیدا کرده که خیلی دقیقه و معمولا برای موشکهای کروز به کار گرفته شده اما اگر به این ژیروسکوبها دسترسی داشته باشیم دقت موشکهای بالستیک هم تا حدی بالاتر می رود.

 • به نظرم ۴ سال دیگه روسیه میتونه به ایران تسلیحات خوب بفروشه.بهتره ۲۰۰ میگ ۳۵-۷۰ سوخو ۳۵-خرید خط تولید سوخو ۳۰ اس ام و برنامه برای تولید ۲۵۰ فروند-خرید ۹ آواکس بریف آ ۵۰ یو-در بخش ترابری هم ۳۵ آنتونوف ۱۷۸٫فک کنم تمام اینا میشه ۴۰ میلیارد دلار و با پرداخت سالی ۱۰ میلیارد دلار این نیرو هوایی همراه این تسلیحات و داشت. 

  • من با هرچه قدرتمند شدن نیروی هوایی کاملا موافقم حتی اگر از نیاز ایران بیشتر باشه. به شرط اینکه پولش باشه. برنامه شما بیشتر یک فانتزیه تا واقعیت. اصلا ساخت لیست خرید شما بیشتر از ۱۰ سال زمان میبره و هزینه تعمیر و نگهداری اون هم نزدیک به سالی ۵ میلیارد دلاره . کل بودجه نظامی ایران ۶ میلیارد دلاره. اگه بتونید با مسئولین هماهنگ کنید که بودجه رو به ۱۰ میلیارد افزایش بدن خیلی خوب میشه

   • به نظرم سپاه ۱۰۰ برابر این ۶ میلیارد دلار پول داره و باید کشور مدیریت با نظم داشته باشد و این هزینه به عنوان بودجه نظامی نسبت به پرسنل و شرایط به ارتش و سپاه تزریق بشه و خودتون میدونید ساخت سالی اصلا ۱۰ عدد شهر موشکی در ۵۰۰ متری زیر زمین چه هزینه ای دارد؟و با توجه به وضعیتی که داریم اینگونه خرید ها صورت بگیره در ضمن کشوری با ۵۶۰ هزار میلیارد دلار در آمد نمیشه ۴۰ میلیارد دلار هزینه نظامی کنه؟؟

   • پاسخ به محمد حسین • خرداد ۲۰, ۱۳۹۵ در ۲۳:۲۲ ……………..این سطح توهمی که شما داری اونایی که ال.اس.دی مصرف کردند هم ندارند. اگه خونت رو بدی آزمایش شاید یه ماده توهم زای جدید ازش در بیاد

  • ما سالی ۵۶۰ هزار میلیارد دلار درامد داریم !!!!! ؟   حالت خوبه بابا جان !!

 •  با سلام – من از آقای رنو فقط یک سوال دارم و اون
  اینکه اگر کشوری مثل عربستان با ۳۰۰ فروند جنگنده مدرن خودش
  قصد حمله و مسلط شدت بر آسمان ایران داشته باشه و در مرحله اول سامانه های
  پدافندی و جنگنده های f14 ما رو نابود کنه و در
  مرحله دوم برای نایود کردن تمام پایگاههای هوایی که  در اینجا  ۱۵
  پایگاه هوایی در نظر بگیریم ۳۰۰ جنگنده رو راهی آسمان ایران بکنه و برای هر پایگاه
  هوایی ۲۰ فروند با محموله مهمات ۴ تن برای هر جنگنده در نظر بگیریم که در هر حمله
  به هر یک از پایگاهها حدود ۸۰ تن مهمات فرو ریخته میشه که اگر کل ۳۰۰ فروند رو در
  نظر بگیریم  رقمی بالغ بر ۱۲۰۰ تن مهمات
  میشه که با این حجم مهمات هیچ اثری از پایگاههای هوایی ما نمی ماند حالا اگر ما
  استراتژی موشکی داشته باشیم که دقت موشک۲۰۰۰ کیلومتری ما زیر ۸ متر باشد ( به گفته
  یک از فرماندهان سپاه) و حداقل دارای ۲۰۰۰ فروند موشک باشیم و باز هم پایگاههای
  هوایی عربستان رو ۱۵ پایگاه در نظر بگیریم و به سوی هر پایگاه همزمان۸۰ فروند موشک
  ( هر موشک یک هدف) با کلاهک یک تنی شلیک کنیم که جمعا ۱۲۰۰ تن مهمات میشه که با
  این حجم مهمات تمام پایگاههای عربستان نابود میشه ایا به نظر شما چنین استراتژی نمی
  تواند برگ برنده حریف رو که نیروی مجهز هوایی باشد رو بگیرید و اون رو مجبور کنه با
  دیگر اهرم های قدرت نظامی ما درگیر بشه؟ البته من هیچ تعصبی نه به موشک و نه به هواپیما
  دارم  و قصد من فقط مطرح کردن بهترین
  راهکار هست.

  • سلام حالا از عملکرد عربستان بگذریم میشه تضمین کرد موشکهای ما انقدر انقدر دقیق هستند که یک موشک برای یک هدف؟حتی برای زدن یک اشیانه در عراق آمریکا دو کلکوم برای تضمین نابودی هدف شلیک میکردند..جالب اینکه برای زدن اشیانه باید دقیقا کلاهک به سقف اون بخوره نه کنارش

  • اگر فرض اول شما را در خصوص
   نابود کردن کلیه سامانه های پدافندی و اف۱۴ ها قبول داشته باشیم دیگر نیازی به زدن
   پایگاههای هوایی نیست. پایگاه بدون هواپیما چه کارایی دارد که ریسک حمله به آن را
   عربستان قبول کند؟ سایر هواپیما ها نیز اگر پرواز کنند از فاصله های بسیار دور
   شکار خواهند شد. به نظر من مرحله اول از کار
   انداختن سیستم راداری و پدافند است و مرحله دوم سیستمهای موشکی است. در این میان
   هر هواپیمایی نیز که به مقابله آنها بیاید به نسبت بالا نابود خواهد شد. اما در
   خصوص شلیک موشک باید گفت  که پروسه شلیک
   موشک دور برد با آنجه در فیلمها دیده می شود بسیار متفاوت است. این فرض که یک کلید
   را می چرخانند و ۱۰ ثانیه بعد هدف نابود می شود مختص موشکهای سوخت جامد و برد
   کوتاه است که از پرتابگرهای متحرک قابل پرتاب هستند. اکثر موشکهای دور برد فعلی
   ایران سوخت مایع هستند. در این میان باید ۲ نکته را نیز در نظر داشت، نخست اینکه
   تمامی پایگاههای هوایی به پدافند جداگانه مجهز هستند و باید حداقل نرخ از بین بردن
   ۵۰ درصدی برای سیستم های پدافند در نظر گرفت و دوم اینکه هدف قرار گرفتن آشیانه بتنی
   هواپیما با کلاهک های انفجاری معمولی مانند کلاهک موشکهای بالستیک به منزله از بین
   رفتن هواپیما نیست مگر اینکه دقیقا در ورودی آشیانه منفجر شود (بمبهای سنگر کوب
   باید دقیقا با زاویه نزدیک به قائم از سقف وارد شوند).برای بررسی توان هجومی ایران
   توسط موشک و با توجه به اینکه اطلاعات کافی در خصوص تعداد و محل سکوهای پرتاب وجود
   ندارد باید فرضیاتی انجام دهیم تا بتوان ارزش هجومی موشک ها را بهتر ارزیابی کنیم.
   موشکهایی که در حمله به عربستان می توان از آنها استفاده کرد را موشکهای با برد
   بالای ۳۰۰ کیلومتر در نظر میگیریم. نکته دیگر اینکه لزوما تمام موشکها در محل دلخواه
   نیستند به طور مثال شاید از هر نوع موشک یک چهارم الی یک سوم در مرزهای جنوبی واقع
   باشند که بتوان از آنها علیه عربستان استفاده کرد.شهاب ۱ : با سوخت مایع، به تعداد
   ۴۰۰ تیره، با برد ۳۰۰ کیلومتر و کلاهک ۱ تنی با دقت ۱۰۰ متر با توجه به دقت پایین
   این موشک به هیچ وجه قابلیت از کار انداختن پایگاههای هوایی را ندارد. شاید اگر هر
   ۴۰۰ تیره را به یک پایگاه هوایی شلیک کنیم ۵۰ درصد از کارایی آن از دست برود. با
   این موشک فقط می توان پایگاههای هوایی نزدیک خلیج فارس را هدف قرار داد و توان ضربه
   زدن به عمق عربستان را ندارد. شاید بهتر باشد با آنها تاسیسات نفتی را مورد حمله
   قرار داد و نه پایگاههای هوایی. نکته مثبت این موشکها این است که به راحتی از
   پرتاب گر های متحرک پرتاب می شوند لذا از کار انداختن انها سخت است ولی نکته منفی
   این است که یک الی دو ساعت زمان برای پرتاب موشک لازم است. و پس از اولین پرتاب
   باید مجددا به محل سیلوی موشک رفته بارگیری کند و برای شلیک آماده شود فاصلیه بین
   هر پرتاب به راحتی تا ۴ ساعت افزایش می یابد یعنی اگر ۱۰۰ پرتابگر هم اشته باشیم
   تقریبا ۱۶ ساعت این پروسه زمان نیاز دارد. در این میان  اگر تسلط هوایی را از دست داده باشیم به راحتی
   این پرتابگر ها و سیلوهای ذخیره این موشکها مورد هدف قرار می گیرند.فاتح ۱۱۰ : با سوخت جامد به
   تعداد نا معلوم با برد کمتر از ۳۰۰ کیلومتر و کلاهک ۶۵۰ کیلوگرمی با دقت ۱۰ الی ۵۰
   متر. این موشک نیز اکر متوسط دقت آن را ۳۰ متر در نظر بگیریم دقت کافی برای هدف
   قرار دادن ورودی آشیانه را ندارد مگر اینکه در تعداد بسیار زیاد به سمت هدف شلیک
   شود.شهاب ۲ : با سوخت مایع، به تعداد
   ۴۰۰ تیره، با برد ۷۵۰ کیلومتر و کلاهک ۷۵۰ کیلوگرمی با دقت ۵۰ الی ۵۰۰ متر با توجه
   به دقت بهتر  این موشک، شاید اگر هر ۴۰۰
   تیره را به یک پایگاه هوایی شلیک کنیم ۷۵ درصد از کارایی آن از دست برود. این موشک
   نیز عمدتا از پرتابگر های متحرک پرتاب می شودشهاب ۳: با سوخت مایع، به تعداد ۳۰۰
   الی ۴۰۰ تیره، با برد ۲۰۰۰ کیلومتر و کلاهک ۷۵۰ کیلوگرمی با دقت ۱۵۰ الی ۲۰۰ متر با
   توجه به دقت این موشک، شاید اگر هر ۴۰۰ تیره را به یک پایگاه هوایی شلیک کنیم ۵۰
   درصد از کارایی آن از دست برود. ولی با استفاده از آن پایگاههای عمق خاک عربستان
   را نیز می توان هدف قرار داد. این موشک نیز از پرتابگر های متحرک قابل پرتاب است
   ولی زمان آماده سازی آن نزدیک به ۶ ساعت است. همچنین با توجه به اینکه برد زیادی
   دارد از سیلوهای زیر زمینی نیز قابل پرتاب است. نکته مثبت پرتاب از سیلوهای زیر
   زمینی این است که همیشه تعدادی موشک آماده شلیک در آن قرار دارد و با توجه به
   تعداد سیلو در آرایش های ۱۲ تیره هر ۶ ساعت قادر به پرتاب ۲ تیره موشک است. نکته
   منفی نیز آن است که اگر مورد حمله قرار گیرد، دیگر نه خود سیلو و نه موشک های داخل
   انبار آن قابل استفاده نیستند.قدر ۱ (شهاب۴): با سوخت مایع، به
   تعداد نا معلوم (ولی با توجه به تحریم ها بعید است تعداد زیادی تولید شده باشد)، با
   برد ۲۰۰۰ کیلومتر و کلاهک ۷۵۰ کیلوگرمی با دقت ۳۰۰ متر با توجه به دقت این موشک.سجیل: با سوخت جامد، به تعداد نا
   معلوم (ولی با توجه به تحریم ها بعید است تعداد زیادی تولید شده باشد)، با برد ۲۰۰۰
   کیلومتر و کلاهک ۵۰۰ کیلوگرمی با دقت ۲۵۰ متر با توجه به دقت این موشک نیز برای
   حملات دقیق به آشیانه ها به کار نمی آید. تمام اطلاعات فوق را که در کنار
   هم قرار دهیم می بینیم که نهایتا ۴ پایگاه هوایی را می توانیم از رده خارج کنیم.
   این موشکها ارزش نظامی چندانی برای کشوری که وارد جنگ می شود ندارد ولی اگر علیه
   اهداف غیر نظامی و مردمی به کار رود، با توجه به وحشتی که ایجاد می کند می تواند
   تا حدی موثر باشد. اما مساله این است که به محض استفاده از موشک ارزش استراتژیک آن
   از دست می رود. فرض کنید در یک هفته نیز تمام موشکها را شلیک کردیم، بعد چه کار می
   توان کرد؟ مزیت هواپیما در این است که حتی اگر تمام پایگاههای جنوبی و مهمات موجود
   در آن از بین برود، هواپیماهای سایر پایگاهها با یک یا دو بار سوختگیری هوایی
   کاملا عملیاتی باقی می مانند تا زمانی که پایگاههای از بین رفته را بتوان سر و
   سامان داد.

    

   • البته جناب رنو پرتاب یک موشک سوخت با برد دوهزار کیلومتر بیشتر زمان میره فقط اسکادسی با برد پانصد کیلومتر هشت ساعت زمان میبرد من با همه آن صحبت مردم تنها لود یک اسکاد از خودروی حامل به روی خودروی پرتاب یک ساعت و سوختگیری انچهار ساعت و دادن مختصات و چک لیست اخر و دادن هوا تو لوله های آن برای تست چهار ساعت زمان می بره … بدون شک موشک بزرگتر سوخت مایع زمان بیشتری میبره

   • پاسخ به حمید تارخ • خرداد ۲۰, ۱۳۹۵ در ۱۷:۴۰ …………….سخن شما از نظر من درست است اما ادعا های عجیبی مسئولین نظامی می کنن. به همین خاطر در جهت تعدیل، عدد کمتری مبنا قرار داده شده است. البته در کل ماجرا تغییری ندارد نهایتا کل موشک ها را می توان به جای مثلا یک هفته در دو هفته شلیک کرد. مساله اصلی این است که خوب بعدش چه؟ وقتی که نه دفاع هوایی داشته باشی نه پدافند، عربستان با ۳۰ تا جنگنده و حتی بمب های بشکه ای کل تاسیسات زیر بنایی و شهر ها را می تواند مورد حمله قرار دهد. گرچه در سناریو گفته شده حداقل ۱۵۰ فروند هواپیما برای عربستان باقی می ماند.

   • سلام با توجه به این که ما تجربه هدایت اپتیکی وضد رادار وهدایت فعال راداری موشکهای بالستیک را داریم موشکهای خلیج فارس وهرمز ۱و۲وفاتح۱۱۰و۳۱۳ همچنین موشکهای لیزری مثل بینا و موشکهای فروسرخ ضد کشتی کروز هم ساختیم ورادار های میلی موجی هم که داریم برای هدایت ماهواره ای هم که از سیستم بیدو چین استفاده می کنیم شبکه گسترده رادارهای هدف گیری ماورای افق ایران در سواحل جنوبی و البته حضور پر رنگ پهپادها  وهواپیماها وبالگرد های کشت دریایی ایرانی در مناطق دریایی و رادارها وسونارهای شناورها وزیردریایی را هم که داریم امکان ساخت وپرتاب ماهواره هم که روبه گسترش است ماهواربر سیمرغ و موشک عماد را هم که ساختیم با این وجود  چرا فکر می کنید ایران  توان ساخت موشکهایی مثل پرشینگ۲ یا دی اف ۲۱دی(مد۴) را ندارد؟ آیا علت این همه تمرکز امریکا روی برنامه موشکی ایران واین تحریمهای جدید بعد از آزمایش عماد برای این نیست که ایران به ساخت این نوع موشکها بسیار نزدیک شده است؟ به زودی همه موشکهای بالستیک ایران به کلاهکهای نقطه زن مجهز خواهند شدتازه شما موشکهای کروز زمینی ایران مثل سومار ویا علی را در نظر نگرفتید در آینده ایران هم مثل امریکا در برد های کمتر از ۳۰۰۰ کیلومتر از موشکهای کروز  استفاده خواهد کرد ایران به دنبال نسخه زمینی یاخونت ونسخه هندی آن هم هست

   • پاسخ به ناشناس • خرداد ۲۱, ۱۳۹۵ در ۱۳:۰۴ ………..نکته اول اینکه من هیچ علاقه ای به موشک بالستیک ندارم. موشک بالستیک آنهم با برد بالای ۳۰۰ کیلومتر بدون داشتن کلاهک های کشتار جمعی ریالی ارزش جنگی ندارد. اگر صدام توانست با موشکهایش کاری بکند، ایران هم می تواند با شلیک موشک هدفی را بزند. …………..نکته دوم اینکه در جواب سوالی که مطرح شده بود و ربط بسیار کمی به موضوع مقاله داشت تقریبا ۴ صفحه جواب تهیه شده است. شما اگر خیلی مایل به بحث موشک هستید در زیر مقالات مربوط به موشک های مورد نظر خود می توانید تحلیل شخصی تان را اضافه کنید تا علاقه مندان با دیدگاه شما بیشتر آشنا شوند.  ………………. نکته سوم اینکه یک سری چیز هایی را در نظرات تان آورده اید که تا ۱۰ سال آینده نیز عملیاتی نمی شوند. دوست گرامی سیستم موقعیت یاب چینی حتی پوشش کامل روی چین ندارد که شما سناریو سازی برای استفاده در هدایت موشکی ایران را برای ان در نظر گرفته اید. یا سیستم های هدایت لیزری و فرو سرخ را از کی تا حالا روی موشکهای بالستیک نصب کرده اند که هیچ کسی متوجه نشده؟ به فرض هم که نصب شده باشد به چه طریف می خواهید هدف را نشانه گذاری لیزری کنید؟ به صرف شنیدن نام یک فن آوری لازم نیست غرق در تخیلات شوید و آسمان و ریسمان را به هم ببافید. ……………… بحث حساسیت امریکا و کشورهای منطقه روی برنامه موشکی به این لحاظ است که گفته می شود ساخت و نگهداری کلاهک شیمیایی در ایران سابقه داشته و در جنگ عراق استفاده شده. و حتی اگر انجام نشده باشد ساخت کلاهک های اولیه شیمیایی کار سختی نیست. سوریه از بیش از ۲۰ سالها قبل در حال ساخت سلاح شیمیایی است. چطور ایران نتواند. در حالی که تاثیر حمله با ۱۰۰ موشک کلاهک متعارف حتی به مراکز شهری چندان اثری ندارد، اگر در ۱۰۰ نقطه از شهر کلاهک های شیمیایی منفجر شود و هر کلاهک فقط ۱۰۰ نفر را آلوده کند، کار آن شهر تمام است هیچ سیستم پزشکی آمادگی مبارزه به ۱۰۰۰۰ بیمار بدحال را ندارد و هیچ کشوری قابلیت مبارزه با ترس ناشی از آن را ندارد در حالی که هر لحظه ممکن است سایر شهر ها نیز مورد اصابت قرار گیرند. تمام ترس غرب و کشور های منطقه از این موضوع است و این احتمال که ممکن است پاکستان به ایران در شرایط حساس مثلا جنگ با اسرائیل کلاهک اتمی بدهد.

   • سلام. در پاسخ به آقای رنو


    خرداد ۲۱, ۱۳۹۵ در ۱۷:۰۱ البته من با این نظر شما مخالفم. پاکستان به هیچ وجه حتی جنگ با اسرائیل هم امکان نداره به ایران کلاهک هسته‌ای بده و اصلا کلاهک‌های هسته ای پاکستان خودش یه تهدید برای ایرانه.بعد اینکه قضیه ساخت و نگهداری کلاهک شیمیایی چیه؟

   • پاسخ به MohammadJavad • خرداد ۲۱, ۱۳۹۵ در ۱۸:۲۱ ………… این که پاکستان به ایران کلاهک اتمی بدهد نظر  من نیست، نگرانی غرب و کشورهای همسایه است. خصوصا اینکه قدرت متمرکز در پاکستان وجود ندارد. سالها آمریکا به دنبال بن لادن می گشت در حالی که کنار یک پادگان در پاکستان زندگی می کرد و یا اینکه پاکستان حاضر نشد به خاطر روابط با ایران علی رغم فشارهای عربستان و تشویقهای آمریکا وارد جنگ یمن شود به همین دلیل امکان این وجود دارد که افرادی در ارتش پاکستان بدون هماهنگی با دولت برای ایران کلاهک اتمی فراهم کنند. نمونه این اتفاق در بحث غنی سازی افتاده است چرا فکر میکنید که دیگر اتفاق نمی افتد؟ ……………… در مورد استفاده از مواد شیمیایی نیز گفته می شود که در زمان حمله های شیمیایی عراق ایران نیز به مقداری کلاهک شیمیایی دست یافته و از آن استفاده کرده است. از آنجایی که عراق خود شروع کننده این ماجرا بود نمی توانست در خواست تحقیق کند. این ماجرا را ایران تحت امدادهای غیبی اعلام کرد به این شکل که عراق حمله شیمیایی کرد ولی یک دفعه باد آمد همه مواد شیمیایی را سمت خود عراقی ها برد. انگار عراقی ها اینقدر عقل نداشتند که وزش باد را پیشبینی کنند و علی رغم اینکه مسافت زیادی را این مواد شیمیایی به سمت عراقی ها حرکت کردند و غلظت آن رقیق شد همچنان تاثیر گذار بودند. اینکه کلاهک های شیمیایی استفاده شده در آن زمان غنیمت از عراق بود یا از سوریه گرفته شده بود نیز اطلاعی ندارم. اما سوریه تا همین چند سال پیش خط تولید سلاح شیمیایی و انبار بزرگی از این سلاح ها داشت. آیا خیلی غیر منطقی است که قبل از نابود کردن خط تولید دانشمندان آن و مقداری از این سلاح ها به ایران منتقل شده باشد؟ البته در مورد این مسائل فقط می توان گمانه زنی کرد و ایران در صورت دسترسی به آنها هرگز این موضوع را اعلام نمی کند. ……………… حتی اگر هیچ سلاح شیمیایی در حال حاضر نداشته باشیم ساحت کلاهک های گاز کلر بسیار ساده و بسیار موثر است گرچه تاثیر آن مانند گازهای شیمیایی نیست ولی اگر به یک مرکز جمعیتی برخورد کند اثر آن بیشتر از یک کلاهک انفجاری است چرا که کلاهک انفجاری عده زیادی را از بین می برد ولی تبعات آن ادامه ندارد و فقط خشم مردم طرف مقابل را بالا می برد. در حالی که مصدومان گارهای شیمیایی علاوه بر ترس ایجاد شده در بین مردم تعداد زیادی مصدوم بینایی و تنفسی رو دست کشور متخاصم می گذارد که اثرات تبلیغاتی  آن بیشتر است خصوصا اگر کشور مورد اصابت مهاجم باشد، در این صورت توجیه این مساله برای اذهان عمومی اصلا کار ساده ای نیست.

   • سلاح کشتار  جمعی حتی در آمریکا هم فقط نقش باز دارندگی دارد آیا کره شمالی می تواند به کره جنوبی وژاپن حمله کند اگر ما بمب شمیایی بزنیم امریکا چکار می کند از خداشان هست که ما این اشتباه را بکنیم

   • سلام حتی ۵ قدرت شورای امنیت هم جرات استفاده از سلاح کشتار جمعی را ندارند در صورت شروع جنگ اتمی کشوری سالم نمی ماند که پیروز جنگ باشد در بهترین حالت اگر ایران توان نظامی مثل چین وروسیه داشته باشد فقط به عنوان یک عامل ترسناک می تواند مانع شروع جنگ باشد واستفاده عملی از آن با حمله متقابل دشمن به نابودی دوطرف ختم میشود از موشکها در عمل فقط استفاده متعارف می شود کرد ایران هم مثل کشورهای پیشرو در این زمینه باید به دنبال موشکهای کروز برود که هم دقت بیشتر دارد وهم قیمت کمتر این نوع موشکها در تمام جنکهای قدرتهای بزرگ استفاده شده آخریش روسیه دز سوریه در مورد موشکهای بالستیک هم چاره ای جز ساخت موشکهایی مثل پرشینگ۲ دی اف ۲۱ دی و دی اف ۲۶ نیست برا باز دارنگی هسته ای هم بای موشکهایی مثل یاریس ودی اف ۴۱ ساخت

   • اسرائیل دارای بزرگترین وپیشرفته ترین نیروی هوایی خاورمیانه ویکی از بهترینهای جهان است این نیرو قادر به انجام هر عملیات واستفاده از هر سلاح لازم می باشد با این وحود چرا اسرائیل دازای موشکهای بالستیک جریکو ۱و۲و ۳و زیردریایی های موشک انداز است مگر تیروی هوایی نمی تواند بمب بازان اتمی کند عربستان که بمب اتمی ندارد با این نیروی هوایی چرا چند نوع موشک بالستیک از چین خریده وبه دنیال خرید موشک اسکندر از روسیه هست

   • پاسخ به ناشناس • خرداد ۲۲, ۱۳۹۵ در ۱۹:۵۳ ………….. به علت اینکه  اسرائیل بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ کلاهک اتمی دارد علاوه بر آن دارای کلاهک های شیمیایی و میکروبی هم هست. با همه این احوال و داشتن موشکهای دقیق تر از ایران وقتی که استراتژی حمله به مراکز اتمی ایران را بررسی می کردند به هیچ وجه استفاده از موشک بالستیک را در دستور کار نداشتند. بلکه عملیات بر اساس حمله با هواپیما و بمباران هوایی بود چرا که دقت بمباران بسیار بیشتر از موشک بالستیک است.

   • پاسخ به ناشناس • خرداد ۲۲, ۱۳۹۵ در ۱۹:۵۳ ………….. به علت اینکه  اسرائیل بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ کلاهک اتمی دارد علاوه بر آن دارای کلاهک های شیمیایی و میکروبی هم هست. با همه این احوال و داشتن موشکهای دقیق تر از ایران وقتی که استراتژی حمله به مراکز اتمی ایران را بررسی می کردند به هیچ وجه استفاده از موشک بالستیک را در دستور کار نداشتند. بلکه عملیات بر اساس حمله با هواپیما و بمباران هوایی بود چرا که دقت بمباران بسیار بیشتر از موشک بالستیک است. ریسک حمله اتمی یا سایر کلاهک های کشتار جمعی با موشک کاهش می یابد چرا که اولا بسیار سریع تر به هدف می رسد، دوما لازم نیست از فضای هوایی کشور دیگر رد شود. سوما حتی با وجود سیستمهای ضد موشک باز هم ریسک از بین رفتن کمتری نسبت به هواپیما دارد. شما هرچه بگویید موشک بالستیک بدون کلاهک کشتار جمعی  و حمله در تعداد زیاد ارزش چندانی ندارد. در برد کوتاه هم ارزش و دقت موشک کروز بسیار بیشتر است امروزه که موشک های کروز با برد بلند و توانایی حمل چندین کلاهک در حال توسعه است که عملا می توان آنها را یک هواپیمای یک بار مصرف در نظر گرفت.

   • پاسخ به ناشناس • خرداد ۲۲, ۱۳۹۵ در ۱۹:۵۳ …………. در ضمن از کجا معلوم اسرائیل مانند آمریکا موشک های هوا پرتاب اتمی نداشته باشد؟ هر جنگ افزاری کاربرد خود را دارد. تنها در ایران است که همه مسایل را می خواهند با موشک و پهباد حل کنند (که شدنی نیست) ولی دلیل اصلی آن است که دسترسی به جنگنده نداریم. به قول معروف ” گربه دستش به گوشت نمی رسید، می گفت پیف پیف چه بوی بدی میده” اگر دسترسی به جنگنده داشته باشیم و واقعا قصد حمله با سلاح کشتار جمعی را نداشته باشیم صرف این همه هزینه برای ساخت موشک چیزی به جز دیوانگی نیست. اخر کدام عقل سالمی قبول می کند که ۳ میلیون دلار بدهیم تا نهایتا ۱ تن مواد منفجره با دقت ۲۰۰ متر به هدف بزنیم؟ اگر خواستید بدانید دقت ۲۰۰ متر چقدر است زمین فوتبال را در نظر بگیرید ، به یکی می خواهید گل بزنید ولی توپ وارد آن یکی دروازه می شود. فاصله ۲ دروازه تقریبا ۱۰۰ متر است این فاصله را ۲ برابر کنید.

  • از آنجایی که بحث تهاجم با موشک
   همیشه در بین کاربران سایت طرفدار دارد، مقداری محاسبات آماری در خصوص تعداد موشک مورد
   نیاز برای هدف قرار دادن یک آشیانه جنگنده در ۲ حالت آشیانه های روی زمین و زیر
   زمین با فرضیات زیر انجام داده ام که امیدوارم یکبار برای همیشه این مساله روشن
   شود. آشیانه های هواپیما معمولا به صورت جفت ساخته می شود و فاصله زیادی از یکدیگر
   دارند. فقط تعداد محدودی جنگنده برای واکنش سریع همیشه آماده به پرواز قرار دارند
   و بقیه آشیانه ها فاصله ای در حدود ۵۰۰ متر از یکدیگر دارند. معمولا کشور ها تعداد
   آشیانه هایی که می سازند از تعداد هواپیماها بیشتر است و به صورت چرخشی جای
   هواپیما ها را تغییر می دهند تا ریسک غافلگیری را کمتر کنند (این فاکتور به حساب
   آورده نخواهد شد).

   ابعاد هر آشیانه ۵۰ متر در ۲۵
   متر در نظر گرفته می شود و درحالت جفت ۵۰ متر در ۵۰ متر مبنای محاسبه خواهد بود.

   شعاع تخریب هر کلاهک به متر
   برابر یک دهم وزن کلاهک است. کلاهک اگر بالای زمین منفجر شود تاثیر بیشتری دارد و
   اگر در داخل زمین منفجر شود تاثیر بسیار کمتری دارد. (اکثر کلاهکهای ایران از نوع چاشنی
   برخورد است و نه چاشنی مجاورت.)  

    برای نابودی جنگنده های داخل آشیانه روی زمین،
   کافی است کلاهک روی آشیانه یا در محدوده انفجار ورودی آشیانه برخورد کند.

   برای نابودی جنگنده های داخل آشیانه
   زیر زمین، باید کلاهک در محدوده انفجار ورودی آشیانه قبل از رمپ ورودی برخورد کند
   طول رمپ ۱۰۰ متر در نظر گرفته می شود و با توجه به اینکه اگر در محدوده رمپ موشک
   منفجر شود قسمت عمده موج انفجار به داخل آشیانه هدایت میشود کل سطح در نظر گرفته
   می شود.

   مبنای احتمال نابود شدن جنگنده: مساحتی
   است که اگر در آن موشک اصابت کند جنگنده از بین می رود به نسبت دایره ای به شعاع
   دقت موشک.

   نتیجه گیری به شرط اینکه مختصات
   دقیق آشیانه های مورد نظر را داشته باشیم:

   احتمال اصابت هر موشک شهاب۱ به
   هدف در تیر رس برای آشیانه روی زمین ۸۳ درصد و برای زیر زمین ۳۲ درصد است.

   احتمال اصابت هر موشک فاتح۱۱۰ به
   هدف در تیر رس برای آشیانه روی زمین ۱۰۰ درصد و برای زیر زمین ۱۰۰ درصد است.

   احتمال اصابت هر موشک شهاب۲ به
   هدف در تیر رس برای آشیانه روی زمین ۹ درصد و برای زیر زمین ۵ درصد است.

   احتمال اصابت هر موشک شهاب۳ به
   هدف در تیر رس برای آشیانه روی زمین ۲۴ درصد و برای زیر زمین ۱۴ درصد است.

   احتمال اصابت هر موشک سجیل به
   هدف در تیر رس برای آشیانه روی زمین ۵ درصد و برای زیر زمین ۵ درصد است.

   حال خودتان حساب کنید برای از
   بین بردن پایگاهی با ۲۰ الی ۳۰ جنگنده و نزدیک به ۵۰ آشیانه چه تعداد موشک نیاز
   است. البته شاید باند فرودگاه تخریب شود و برای مدتی پایگاه از سرویس خارج شود ولی
   پول موشکهایی که شلیک می شود از خسارتی که به دشمن وارد می شود بیشتر خواهد بود.

   علت تاثیر بیشتر شهاب۱ کلاهک
   سنگین تر و دقت بالاتر است ولی توان تهاجم به عمق دشمن را ندارد.

    

    
   برد (کیلومتر)
   کلاهک
   (کیلوگرم)
   دقت (متر)
   مساحت
   هدف
    آشیانه روی زمین
   مساحت
   هدف
    آشیانه زیر زمین
   شعاع دقت
   احتمال
   برخورد
   آشیانه روی زمین
   احتمال
   برخورد
   آشیانه زیر زمین

   شهاب ۱
   ۳۰۰
   ۱۰۰۰
   ۱۰۰
   ۲۶۱۰۰
   ۱۰۰۰۰
   ۳۱۴۰۰
   ۸۳%
   ۳۲%

   فاتح ۱۱۰
   ۳۰۰
   ۶۵۰
   ۳۰
   ۱۴۳۰۰
   ۱۰۰۰۰
   ۲۸۲۶
   ۱۰۰%
   ۱۰۰%

   شهاب ۲
   ۷۵۰
   ۷۵۰
   ۲۵۰
   ۱۷۳۰۰
   ۱۰۰۰۰
   ۱۹۶۲۵۰
   ۹%
   ۵%

   شهاب ۳
   ۲۰۰۰
   ۷۵۰
   ۱۵۰
   ۱۷۳۰۰
   ۱۰۰۰۰
   ۷۰۶۵۰
   ۲۴%
   ۱۴%

   سجیل
   ۲۰۰۰
   ۵۰۰
   ۲۵۰
   ۱۰۳۰۰
   ۱۰۰۰۰
   ۱۹۶۲۵۰
   ۵%
   ۵%

  • به نظر من جنگ مانند یک مکعب وجوه مختلفی داره . که یک وجهش ادوات نظامیه  . شماها که ماشاالله همتون استاد هستید لطفا بفرمایید اگر یک درگیری محدود در خلیج فارس بین ما و عربستان به وجود بیاد که در اینصورت تجاوز عربستان قطعا هوایی خواهد بود و به احتمال زیاد ما توان پاسخگویی در همان سطح را نخواهیم داشت , آیا حقوق بین الملل و سیاست جنگی اجازه خواهد داد که ما دست به موشک باران گسترده بزنیم ؟صحبت موشک باران محدود را هم نفرمایید که ارزش ریسک عملیات ناموفق را ندارد .به عنوان مثال یکی از انگیزه های ساخت موشک خلیج فارس , تخریب کمتر نسبت به موشکهای ضد کشتی بوده است تا بتوان در سطح ملایمتر و پایاپای مقابله کرد .از نظر بنده موضوع مهم فعلا اینست که ما توان پاسخگویی به عربستان را فقط در جنگ تمام عیار داریم و نه در سطوح دیگر .و قطعا مقابله ما با عربستان در سطوح پایینتر نتیجه ای جز باخت سیاسی ندارد (مثل قائله سفارت عربستان)

 • جنگنده روسی یا کپی چینی مسئله این است؟

  با سلام این موضوع بارها در همین سایت ودر مقالات ونظرات دوستان به ویژه
  سروران گرامی جناب تارخ و جناب رنو مطرح شده(مثلا مقاله جی ۱۱و۱۵و۱۶وسوخو۳۰وجایگاه
  جنگنده گرپین در بین رقیبان)وبا اجازه دوستان من فقط جمع بندی می کنم ۲جوابی که به
  سرعت به این سوال داده شد این بود که این جنگنده ها کپی جنگنده های روسی هستن
  وهمیشه اصل بهتر از کپی است دوم چین با امریکا رابطه گسترده اقتصادی دارد وبه خاطر
  ایران آن را به خطر نمی اندازد ولی در برسی های بیشتر نکاتی مشخص شد در مورد جواب
  اول ۱-سطح مقطع راداری جنگنده های چینی کمتر از سوخو ۳۰ روسی است مثلا جی ۱۱بی
  ۳متر وسوخو۳۰ ۵مترمربع است ۲-رادارجنگنده های چینی از نوع آرایه فازی فعال
  است(مثلا جی۱۱بی) در حالی که رادار سوخو روسی از نوع غیر فعال است اگر سوخو۳۵ با
  رادار آرایه فازی فعال تولید شود(که به زودی کپی چینی آن هم به بازار خواهد آمد)
  این مشکل تا حدودی حل می شود ولی با قیمت بیشتر ولی باز جنگنده های چینی برتریی
  دارند که حتی سوخوتی ۵۰هم ندارد نکته مسخره  ماجرا این است که جنگندههای چینی سلاح
  های چینی مشابه تاروس و اس دی بی ویا ای جی ام ۱۵۴ را حمل میکند که جنگنده های روسی نمی
  توانند حمل کند دلیل ان نیز الگو برداری چین از اکثر طرح های غربی و تلاش به ساخت
  نسخه های مشابه است. درمورد موشکهای تصویر ساز حرارتی وموشکهای رادار فعال شبکه
  محور دوربرد هم چین جلوتر از روسیه است مثل همه محصولات چینی قیمت جنگنده های چینی
  هم که کمتر از جنگنده های روسی است اما در مورد تحریم چین شاید امریکا بتواند چند
  شرکت محدود چینی را تحریم کند ولی تحریم گسترده چین مثل ایران یا حتی روسیه برای
  غرب ممکن نیست چین بزر گترین شریک تجاری غرب است تحریم گسترده این کشور می تواند
  اقتصاد امریکا و اروپا را به ورشکستگی کامل بکشاند وابستگی اقتصادی غرب به چین اگر
  بیشتر از چین به غرب نباشد کمتر نیست بزودی با تبدیل شدن چین به قدرت اول اقتصادی
  جهان شاهد تولد ابر قدرتی بسیار قویتر از شوروی سابق خواهید بود حال باید دوباره
  به این سوال پاسخ داد جنگنده روسی یا کپی چینی مسئله این است ؟

  • مساله اول یکبار در کامنتهای گذشت توضیح داده شده ولی ظاهرا علاقه ای به خواندن نظرات دیگران وجود ندارد، لذا مجبورم تکرار کنم. کپی کردن یک محصول اگر با کیفیت مناسب باشد هیچ اشکالی ندارد اگر گفته می شود جی۱۶ کپی سوخو ۳۰ است به این معنی است که دیگر لازم نیست این محصول بررسی شود همان گفته ها در موورد این محصول نیز صادق است و این نکته ناشی از این است که اطلاعات کمی از منابع مستقل برای جنگنده های چینی در دسترس است. …………………… نکته دوم، اگر این اتفاق بیوفتد و چین نیز حداقل در کلاس روسیه بتواند جنگنده تولید کند، برای ایران در زمینه تهیه جنگنده انتخاب های بیشتری به وجود خواهد آمد. اما در حال حاضر پاکستان که تنها خریدار جی-۱۰ است و با سرمایه گزاری فراوان خط تولید آن را راه اندازی کرده، در پی خرید اف۱۶ است فکر می کنید دلیل این کار چیست؟  ………………….. نکته سوم اینکه این همه کشور در دنیا که مشکل خرید از کشور خاصی را ندارند چرا جنگنده چینی نمی خرند؟ آیا تمام کارشناسان نظامی جهان مشکل درست فکر کردن دارند؟ در مورد رادار نیز فقط به اسم آرایه فازی فعال و غیر فعال اکتفا نکنید فاکتور های کمیتی زیادی به غیر از فعال بودن رادار در کیفیت آن نقش دارد. در گذشته عده ای غرب زده بودن و عده ای شرق زده. امروزه تعدادی عرب زده و چینی زده نیز به این گروه بندی ها اضافه شده. به جای طرفداری از کشور خاص یا استراتژی خاص باید نیاز های خود را تعیین و با چشم انداز بلند مدت در راستای منافع ملی (و نه گروه خاص یا ایده اولوژی خاص) نیاز های کشور را بر آورده کنیم.

 • اقای رنو همه ما میدانیم که جی اف ۱۷ ضعیف تر از میگ ۳۵ هست حالا چه برسه به اف ۱۵ عربستان ولی من از این جهت گفتم جی اف ۱۷ که خلبانان جوان ما چرا باید در تمرین شهید شن؟؟حداقل برای تمرینم که شده نباید از این جنگنده ها استفاده کرد چون طبق قانون خستگی اجسام این جنگنده ها نباید اصلا پرواز کنند و موزه بهترین جا برایشان است…بعد اصلا ۵ سال تموم شد از کجا معلوم روس و چین باز هم به ما جنگنده بدن؟؟تضمینی نیست واقعا پس حداقل ما یه هواپیمایی میخواهیم که بتواند پرواز کند حالا دفاع هوایی پیش کش

  • برای آموزش میشه با نصف قیمت خرید و تعمیر و نگهداری یاک۱۳۰ تهیه کرد حتی با توجه به نقش آموزشی آن شاید بتوان در مدت تحریم نیز آن را تهیه کرد. از کجا معلوم پاکستانی که برای مقابله با هند به کمک آمریکا وابسته است نیز به تعهداتش پایبند باشد؟

 • به نظر من برنامه باز سازی باید به دو برنامه کوتاه
  مدت و بلند مدت تقسیم شود. در مرحله اول ۸۸تا ۱۰۲ فروند سوخو۳۵ که به را دار ارایه
  فازی فعال و را دار باند ال ارایه فازی فعال ریشه بال و سیستم جنگ الکترونیک
  هیمالیا و او  ال اس ۵۰ ام و موشکهای
  ار۳۷ام و ار ۷۷ام۱ و ار۷۴ و خا۳۸ام۱ خا۵۸ اوش کا۱ مجهز شده باشد سفارش دهیم و در
  بلند مدت ۸۸ فروند سوخوتی۵۰ یا در صورت نبود جی ۳۱یاجی۲۶ سفارش دهیم فقط در صورتی
  که تولید جنگنده در ایران و انتقال تکنولوژی مطرح باشد و به هر دلیل نتوان ار
  سوخوتی۵۰ یا سوخو۳۵ استفاده کرد می شود از سوخو۳۰ که با آخرین تکنولوژیهای روز
  روسیه به روز شده باشد استفاده کرد ولی برای خرید جنگنده مناسب نیست

  • بهتر بود اساس تصمیم گیری در خصوص نوع هواپیما و تعداد آن را نیز بیان میکردید.

   • با توجه به وجود تعداد بسیار زیاداف ۱۵ اس ای و آی واف۱۶ایی و آی وتایفون و رافائل و… وحتی اف ۳۵ در منطقه وبوجه بیشتر انها وبوجه کم ما باید هواپیمایی که هم در کوتاه مدت وهم بلند مدت نیاز مارا برطرف کند و یک شانسی برای پیروزی داشته باشدانتخاب کنیم کشور های اصلی منطقه به دنبال اف۳۵ هستن ایران در کوتاه مدت به نسل ۵ دسترسی ندارد شانس سو خو۳۰ در برابر اینها جه در حمله وچه دفاع کم است میگ۳۵ به علت برد کم ومهمات کم نمی نواند ان را اسکرت کند ونوان تهاجمی وحتی دفاعی آن کم است سوخو۳۵تنها گزینه موجود است وقیمت ان فقط ۳میلیون ار اف۱۶ایی بیشتر است در مورد تعداد با ۱۵۰ فروند موافقم ولی اگر بوجه کم باشد با همان پول می شود ۱۰۲ سوخو۳۵خرید ودر هر پایگاه بیش از ۷ جنگنده قرارداد تعداد کم می شود ولی به علت فناوری بهتر بهروری بیشتر خواهد بود برای شروع نسل ۵ که اقدام اصلی است بعد از مسکن سو خو۳۵ با توحو به بودجه ایران ۸۸ فروند برای شروع خوب است فکر نمی کنم با ۳۰۰ فروند سوخو۳۰ قدیمی هم در برابر تکنواوژی وبوجه اینها ما کاری  از پیش ببریم فقط تلفات می دهیم بعید است بجز سوخو۳۵وتی۵۰ وگرینه های چینی چیزی پیدا  کنیم

   • پاسخ به ناشناس • خرداد ۱۵, ۱۳۹۵ در ۲۲:۱۴ ………….. داشتن بهترین تجهیزات خوب است به شرطی که حداقل نیازها را برآورده کند.  حال اکر ۱۰۲ فروند سوخو۳۵ بخریم چه اتفاقی می افتد. برای اینکه جنگنده ها را به صورت عملیاتی در خدمت داشته باشیم معمولا تعداد جنگنده های هر پایگاه را به ۳ بخش تقسیم می کنند. یک بخش در حال پرواز روزانه، یک بخش کاملا عملیاتی و آماده پرواز و یک بخش در حال تعمیر و نگهداری. خرید ۱۰۲ فروند سوخو به معنی این است که روزانه ۲٫۵ هواپیما در حال پرواز باشد و در کل ۵ هواپیما عملیاتی در هر پایگاه وجود خواهد داشت. اگر هواپیمای یک پایگاه مجاور را نیز حساب کنیم در کل ۱۰ فروند هواپیمایی که قابلیت واکنش سریع به تهدیدات دارند در اختیار خواهیم داشت. این تعداد برای مقابله با یک تهاجم ساده نیز کافی به نظر نمی رسد. نکته بعد در خصوص توان مورد نظر است سوخو۳۰ و سوخو۳۵ در بحث دفاع هوایی بر فراز مرزهای کشور تفاوت چندانی ندارند چرا که شناسایی دشمن با رادارهای زمینی است و نه رادار جنگنده. لذا به نظر من در بحث دفاع هوایی اگر قرار است از خانواده سوخو جنگنده تهیه کنیم، سوخو۳۰ اقتصادی تر است و با بودجه ثابت تعداد بیشتری جنگنده می توان به خدمت گرفت. اما در صورتی که بخواهیم عملیات تهاجمی انجام دهیم وضع فرق می کند و سوخو۳۵ مناسب تر است

 • اقای رنو بهتر نیست تا روسا هواپیما های سفارشی رو تحویل بدن ما چند اسکادران جی اف ۱۷ از پاکستان بخریم؟…هر چند وقت یکبار هواپیماهای نیرو هوایی سقوط میکنند.

  • من موافق داشتن ۲ نوع جنگنده و از ۲ کشور هستم. به نظر من یک جنگنده ارزان قیمت برای دفاع هوایی بر فراز کشور و یک جنگنده گران قیمت و دور برد تهاجمی برای ایران لازم است. در مورد زمان از کجا معلوم جی.اف۱۷ را زود تر بتوانیم تحویل بگیریم؟ در حال حاضر پاکستان در حال نوسازی ناوگان خود برای مقابله با هند است و بعید است بتواند زود تر از روسها جنگنده را به ما تحویل دهد. از طرف دیگر گرچه جی.اف۱۷ بسیار ارزان تر است ولی هیچ چیزی بدون علت ارزان نمی شود. با توجه به جنگنده های کشور های همسایه، با این جنگنده نمیتوان دفاع هوایی را تامین کرد. به نظر من باید به عنوان جنگنده ارزان میگ۳۵ را تهیه کنیم. به عنوان جنگنده گران قیمت سوخو۳۰ بد نیست چرا که در آینده می توان سیستم راداری آن را به سیستم های جدید و موتور قدرتمند تر که قابلیت ابر کروز را بتواند تامیین کند مجهز کرد. البته فعلا که ایران در حال خرید سوخو۳۰ است ولی اگر میگ۳۵ را از روسها تهیه میکردیم می شد برای جنگنده دور برد جی۱۶ چینی را تهیه کنیم که در صورت کار شکنی روسها کل ناوگان هوایی فلج نشود. دوستانی که به علت قیمت پایین جی۱۰ و جی.اف۱۷ طرفدار این جنگنده ها هستند باید بدانند که هرچه قدر پول بدهی آش میخوری اگر ۱۰ تا از اینها را هم تهیه کنیم حریف ۲ تا اف۱۵ به روز شده عربستان نمی شود. ولی به عنوان آخرین گزینه ممکن اگر مجبور شویم باید آن را تهیه کنیم به هر حال از جنگنده های فعلی بهتر هستند

   • آقا این جی ۱۰ رو خارو ذلیل نکینید انقدر. در مدلهای پیشرفتش اصلا ارزون نیست

   • پاسخ به ناشناس • خرداد ۱۵, ۱۳۹۵ در ۱۹:۵۳ ……………… دوست عزیز هواپیما که آدم نیست تا خوار و ذلیل شود مگر می شود یک ماشین را ذلیل کرد. یک پیشنهاد برای شما دارم و یک سوال. لطف کنید وقت بگذارید از سایتهای معتبر، مشخصات (همان هایی که برای سایر هواپیماها نیز در قالب جدول آمده است) این مدل پیشرفته جی۱۰ را که میگویید استخراج کنید و با توجه به فرمول ساده امتیاز بندی امتیاز کلی آن را محاسبه کنید. نهایتا مشخصات و امتیاز را به عنوان نظر خودتان ارائه دهید. (اگر در محاسبه دچار مشکل شدید فقط مشخصات را بدهید من محاسبات را بر اساس گفته های شما انجام میدهم). اما سوال این است که آیا خود شما حاضرید در این هواپیما بنشینید و کار دفاع هوایی را در برابر اف۱۶ ایی و اف۱۵ های عربستان یا تایفون های ورژن ۳ آنها انجام دهید؟ باور کنید خلبان های ایران هم هم وطنان ما هستند. جانشان ارزشمند است، خانواده دارند و درست نیست که با یک ابزار نا مناسب آنها را به جنگی بفرستیم که حتی روی کاغذ هم احتمال پیروزی ندارند.

   • پاسخ به ناشناس • خرداد ۱۵, ۱۳۹۵ در ۲۰:۰۶ ……………. شما اگر مشخصات آورده شده در جدول ها را مطالعه می کردید متوجه می شدید که کرچه قیمت خرید میگ۳۵ بالا تر است ولی هزینه آن در مدت ۳۰ سال تقریبا ۳۱ درصد کمتر است.

   • سلام وارد بحث نمیشوم ولی اگر چاره ای نباشد جی ده از فیتر جدیدتر است حدالقل و برای مشخصات جی ده مقاله زیر مناسب استhttp://jangaavaran.ir/قیاس-جنگنده-j-10-با-رقیبان-غربی-خود/

   • پاسخ به ناشناس • خرداد ۱۵, ۱۳۹۵ در ۲۲:۴۷ ……………دانشمند بزرگ ؛ کی فیتر خریدیم که متوجه نشدیم؟ مگر اصلا دیگر تولید می شود؟؟ تعدادی فیتر فراری از عراق را عملیاتی کردیم آنهم نه به صورت کامل. اگر بین فیتر و جی۱۰ قرار شد انتخاب کنیم من هم با شما هم نظر هستم جی۱۰ بهتر است.

  • بنده کوچک شما هستم و منظورم همان فیترهای فراری است که مدام توسط دوستان تبلیغ میشود که چنان است(عمردهی انقلابی) میگویم اگر روزی بین این فیترها و جی ده مجبور به یک انتخاب باشیم خوب جی ده بتر است که شماهم تأیید فرمدین.

   • یک نیر آهن را اگر ۲۰ سال در کناری بیاندازید می پوسد و دیگر نمیتواند وزن تحمل گند. هواپیما که دیگر پر از المان های ضعیف با ضخامت کم است. نیروی هوایی شده مثل مکانیکی های ۲۰ سال پیش که یه ماشین اسقاطی میگرفتن از روی ماشین های اسقاطی دیگه قطعه باز میکردند و روش می بستند و در انتها سازنده ازش استفاده نمی کرد و به یه بدبختی میفروخت. پرسنل تعمیر و نگهداری یا مدیران آنها که چنین حرفهایی میزدند را باید سوار همین هواپیماها کرد ببینیم جرات می کنند سوار شوند.

 • سلام آقای تارخ قبلا روسها اعلام کرده بودند رادار زاسلون میگ ۳۱ توانایی کشف پرنده پنهانکار اف ۱۱۷ رو داشت. الان هم ادعا دارند با پکفا میتونن اف ۲۲ رو از ۸۰ یا ۹۰ کیلومتری کشف کنن. به نظرتون این درسته؟ چون اگه در فاصله ۹۰ کیلومتر اف ۲۲ کشف بشه پنهانکاریش زیاد اثری نمیکنه. حداقلش اینه که قبل شلیک اول اف ۲۲ خلبان پکفا کاملا برای درگیری آماده است.

 • سلام اقای تارخ.به نظرمن ایران تا پنج سال بعد تولید نفتش به روزانه ۶میلیون بشکه می رسه واگه بهای نفت هم ۸۰دلار برسه.با این حساب که روسیه تا پنج سال بعد سوخو ۵۰به مرحله تولید میرسونه اگه ایران بتونه به طور محدود از سوخو۵۰ استفاده کنه خیلی خوبه.ایران باید قرارداد خرید۱۰۰فروند میگ۳۵و۹۰فروند سوخو۳۵با ارتقا رادار و….و۲۴فروند سوخو۵۰ببنده.تا باداشتن یک نسل پنجم بتونیم با تحدید های جدید مقابله کنیم چیز دیگه ای که برای یک نیروی هوایی لازمه آواکس که برای ایران حدود۵فروند کافیه.ایران بایدبرای دراز مدت باچین هم کاری هایی برای طراحی وتولید جنگنده بکنه.

  • اگر های خوشبینانه ای به کار بردید. من هم امیدوارم بتوانیم جنگنده هایی که شما گفتید را با تعداد مشابه تهیه کنیم ولی احتمال آن برای سوخو۵۰ در بازه زمانی گفته شده بسیار پایین است مگر اینکه شرایط سیاسی جهانی به سمت جنگ سرد دیگری هدایت شود تا روسیه ایران را به سوخو۵۰ مسلح کند.

 • گزینه های پیشنهادی جهت بروز رسانی تسلیحات هوا پایه ایران

  گزینه های چینی خوبی هم وجود دارد ولی چون احتمال خرید جنگنده از روسیه بیشتر
  است فقط گزینه های روسی را نام می بریم

  موشک هوا به هوا

  کا-۳۷ ام

  کا-۷۷-۱(پ و و-ام) یا پ و و-اس دی یا پ و و –ای ایی-پی دی و پ
  و و پی

  پ و و-تی یا پ-۲۷ ایی تی۱

  پ ۷۴ یا پ ۷۳ ایی یا ام

  موشک هوا به سطح هدایت شونده

  خا ۶۱(یاخونت)هم نسخه زمینی وهم ضد کشتی

  کلاب نسخه
  هواپرتاب(ای) نسخه های

  ۳ ام
  ۵۴ ای ایی و۳ ام ۱۴ ای ایی

  خا ۶۵ اس دی

  Kh-36 Grom-1

  خا ۵۹ – ام کا ۲

  خا ۳۸ ام ۱(ام ۲)(ام کا ایی) یا خا ۲۹ تی ایی(ال)(دی)

  خا ۵۸ اوش کا ۱ یا اوش ایی

  KH-58USH E(k 1)

  خا ۳۱ پی(ای)

  خا ۳۵ ایی

  موشک غیره هدایت شونده

  اس ۸ ام ۱

  اس ۱۳ ال

  اس ۲۵۰ اف ام (پی یو)

  بمب هدایت شونده

  Kh-36P Grom-2

  کاب ۱۵۹۰۰ ال(اس)

  کاب ۱۵۰۰ کی ار(اس)

  کاب ۵۰۰ کی ار (او دی)(اس)

  بمبهای سنگر شکن ناپالم وخوشه ای

  BETAB-300 SH.P.

  ZAB-500

  RBK-500-250 PTAB-10-5

  RBK-250-275 AO-1

 • سلام خسته نباشید باتشکراز این سایت ومقاله های شما

  ۱-با توجو به تجربیات گذشته سیاست دفاعی ایران بر تولید سلاح در داخل کشوربا
  همه اشکالاتش متمرکز است ودر مرحله بعد واردات سلاح(در زمان جنگ به ما سیم خاردار
  هم نخواهند داد) قبل از برجام تحریم ها علت اصلی عدم واردات سلاح بود ولی اکنون
  کمبود بوجه علت اصلی است اگر ایران تصمیم به خریدی بگیرد که ارزش ریسک داشته باشد
  (حداقل ۱۰میلیارد دلار به بالا) روسیه و چین قبول خواهند کرد

  ۲-در مقاله ی شما همیشه بر کمیت تاکید می شود در صورتی که کیفیت مهمتر است در
  جنگ جهانی دوم نیروی هوایی انگلستان توانست نیروی هوایی پر تعداد تر آلمان را شکست
  دهد چون هواپیماهای بهتری داشت در جنگ ایران و عراق با این که عراق ۲۶ نوع هواپیما
  داشت و هر چقدر دلش می خواست می خرید ولی عمل کردش نسبت به ایرانی که تحریم کامل
  بود دیدیم اگر ایران تحریم نبود چه می شد به نظر من سو خو ۳۵ کم تعداد بهتر از سو خو
  ۳۰ پر تعداد است هواپیمای بی کیفیت فقط تلفات را زیاد می کند در بلند مدت هم باید
  بریم دنبال نسل ۵ سیاهی لشگر نیاید به کار یکی مرد جنگی به از صد هزار

  ۳-همان گونه که خود شما هم در مقاله آوردید اینها توانایی های پایه این جنگنده
  ها است و امکان بروز رسانی وشخصی سازی آنها بنابردر خواست مشتری وجود دارد ولی
  قیمت افزایش پیدامی کند مثلا در مورد سو خو ۳۰ امکان بروز رسانی رادار موتور سامانه
  الکترواپتیکی وهشدار دهنده ها  وسیستم
  رادیویی به انتخاب مشتری وجود دارد

  ۴-در مواردی مشخصات قدیمی هستند یا از قلم افتاده اند که به بعضی از آنها
  اشاره می کنم البته این مشخصات رادار اصلی جنگنده است  نه توان کل رادارها

  سو خو تی ۵۰ رادار ارایه فازی فعال

  N050 Byelka

  حدود ۱۵۰۰ ماژول گیرنده فرستنده برد کشف بیش از۴۰۰کیلومتر رهگیری همزمان بیش از
  ۶۰هدف وحمله همزمان به بیش از ۱۶ هدف دارای خلبان خود کار ارتفاع پست توان نقشه
  برداری ۳بعدی از فاصله ۲۵۰کیلومتری با دقت نیم متر سیستم الکترو اپتیکی او ال اس
  ۵۰ام با برد بیش از ۱۵۰ کیلومتر دارای توان فاصله یابی لیزری و علامت گزاری لیزری  سیستم جنگ الکترونیک هیمالیا

  سوخو ۳۵ اس سیستم هدایت با رادار ارایه فازی پسیو ایبریس پرواز خودکار در
  ارتفاع پایین برد کشف ۴۰۰کیلومتر رهگیری همزمان ۳۰ هدف وحمله همزمان به ۸ هدف با
  توان نقشه برداری ۲بعدی و او ال اس ۳۵ با برد۱۱۵کیلومتر دارای توان فاصله یابی
  لیزری

  سوخو۳۴ سیستم رادار جلو ارایه فازی پسیو

  B004

  برد کشف اهداف هوایی ۱۲۰کیلومتر رهگیری همزمان ۱۰هدف حمله همزمان به ۴هدف برد
  کشف اهداف زمینی ۳۰تا ۱۰۰کیلومترو برای کشتی ۳۰۰ کیلومتر دارای خلبان خود کار
  ارتفاع پست توان نقشه برداری ۳بعدی از ۱۵۰کیلومتری و سامانه الکترو اپتیکی با توان
  نشانه گزاری لیزری کایرا ۲۴ ام

  سوخو۳۰ نسخه روسی دارای رادار ارایه فازی پسیو باروس ار است

  BRLS H011R BARS-R

  برد کشف ۲۹۰ کیلومتر رهگیری همزمان ۱۵ هدف حمله همزمان به ۴  هدف دارای خلبان خود کار ارتفاع پست با توان
  نقشه برداری ۲بعدی و او ال اس ۳۰ با برد ۹۰ کیلومتر دارای توان فاصله یابی لیزری

  غیر از رادارهای آرایه فازی فعال ژوک ای ایی و ان ۰۳۶ ایی و ان ۰۵۰ ایی رادار
  ژوک پی اچ ایی هم قابل سفارش است

 • رادار ژوک ای ایی سه مدل از این رادار وجود دارد به نامهای اف جی ای۲۹ اف جی ای ۳۵ واف جی ای ۳۹ جدیترین مدل از رادار اف جی ای ۳۵ که در نمایشگاه ماکس ۲۰۱۳ به نمایش در امد اف جی ای۳۵( ۳دی) نام دارد که یک رادار ارایه فازی فعال سه بعدی می باشد این مدل قدرت بیشتری داشته و بصورت اغراق آمیزی گفته میشود قادر به شناسایی همزمان ۶۰ هدف از فاصله ۳۵۰ کیلومتری و رهگیری همزمان ۸ هدف هوایی و۶هدف زمینی می باشد این رادار در باند ال کارمی کندتوان خروجی این مدل۸کیلوواتز و تعداد دفعات ارسال و دریافت اطلاعات آن به ۱۵۰۰ الی ۱۶۰۰ با زاویه ۴۰ درجه افزایش یافته است همچنین این رادار قادر به نقشه برداری سه بعدی از سطح زمین از فاصله ۱۵۰ کیلومتری می باشد

 • رادار Zhuk-PHیک رادار پیشرفته آرایه فازی است که در باند I و J کار کرده و برای استفاده در جنگنده های میگ۳۳و۳۵ طراحی شده است و امکان نصب بر روی جنگنده سوخو۳۵ را دارد.مشخصات:وزن: ۲۵۰ کیلوگرمقطر آنتن: ؟توان خروجی: ۸٫۵ کیلوواتزاویه جستجو: ۹۰± افقی و ۶۰± عمودی و ۲۰± در اطراف جنگندهقدرت درگیری: شناسایی همزمان ۲۴ هدف و حمله به ۸ تای آنهابرد: ۱۶۵ کیلومتر در برابر یک جنگندهبرد باند X: 70 کیلومتربرد هوا به هوا : تا ۲۴۵ کیلومتر به جلو و ۶۰ کیلومتر به عقباین مدل یکی از قویترین و پیشرفته ترین رادارهای ژوک بوده و مخصوص جنگهای مدرن طراحی شده است. توانایی شناسایی و رهگیری هواپیماهای پنهانکار و مقابله با آنها را دارد. امکان درگیری هزمان با اهداف زمینی و هوایی از ویژگی مهم این رادار است.

 • رادار Zhuk-Aجدیدترین رادار از سری رادارهای ژوک است که از روش جستجوی آرایه اسکن الکترونیکی فعال (AESA) استفاده کرده و در باند L کار میکند.رادار از ۶۸۰ در ۴ کانال جستجوگر هر کدام با توان ۵ وات بهره میبرد.طوری طراحی شده است که برد شناسایی قادر به شناسایی ۳۰ هدف از فاصله ۱۳۰ کیلومتری و رهگیری ۶ تای آنها بصورت همزمان در هرگونه شرایط است.این رادار از سیستم خنک کننده مایع استفاده کرده و این امکان را دارد تا تعدادی از جستجوگرها برای خنک شدن و جلوگیری از آسیب دیدن رادار خاموش شود و بعد از خنک شدن رادار دوباره فعال شوند.دو مدل از این رادار وجود دارد به نامهای FGA-29 و FGA-35 که مدل قدرت بیشتری داشته و بصورت اغراق آمیزی گفته میشود قادر به شناسایی همزمان ۶۰ هدف از فاصله ۲۰۰ کیلومتری است!توان خروجی این مدل و تعداد دفعات ارسال و دریافت اطلاعات آن به ۱۰۰۰ الی ۱۱۰۰ با زاویه ۲۰ درجه افزایش یافته است.حداکثر دقت نقشه برداری این رادار در حالت هوا به زمین ۱ در ۱ متر میباشد.مشخصات:وزن:قطر آنتن: ۷۰۰ میلیمتر (مدل FGA-35)توان خروجی: ۶ کیلوواتزاویه جستجو: ۷۰± افقی و ۷۰± عمودیقدرت درگیری:شناسایی همزمان ۳۰ هدف هوایی و حمله به ۶ تای آنهاشناسایی چندین هدف زمینی و حمله به ۲ تای آنهابرد هوا به هوا:۲۰۰ کیلومتر در جنگهای مدرن (مدل FGA-35)برد هوا به سطح:۳۰۰ کیلومتر در برابر ناوهای بزرگدقت: تهیه نقشه ای با دقت ۱ در ۱ متر از هدفی در فاصله ۲۰ کیلومتری

 • اول باید سفارش ۹ آواکس بریف آ ۵۰ بو بدیم=۲ میلیارد دلار-مدرنیزه کردن اف ۱۴ ها-مدرنیزه کردن میگ ۹ ها به اس ام تی=۵۰۰ میلیون دلار-مدرنیزه کردن سوخو ۲۴ ها=۵۰۰ میلیون دلار-خرید خط تولید میگ ۳۵(اوضاع میگ بدجور خرابه حاضر هرکاری بکنه) و برنامه برای تولید ۱۵۰ فروند=۹ میلیارد دلار-خرید خط تولید سوخو۳۰ اس ام و برنامه تولید ۱۵۰ فروند۱۰-خرید ۲۴ تایفون یا رافائل و میتونیم تایفون و از سهمیه ایتالیا بخریم=۴ میلیارد دلار-خرید ۵۰ سوخو ۳۵=۳ میلیارد دلار—————————–کلا با تسلیحات و نگهداری میشه ۳۰ میلیارد دلار و اینارو میشه تحت نظارت شورای امنیت برای ۵ سال دیگه تولید کرد و طی ۵ سال قسطی پرداخت کرد یعنی سالی ۶ میلیارد دلار هزینه کنیم و به نظرم ممکنه.دوستان نظرتونو بگید ولی احتمالش هست که اروپایی ها نفروشن.

  • بستگی به اراده سیاسی کشور داره. برای برنامه اتمی خیلی بیشتر از اینها هزینه شد پس امکان هزینه کردن وجود دارد. در مورد پیشنهادات شما، ۷ آواکس کفایت می کند ولی ارتقا هواپیماهای فعلی آفتابه خرج لحیم کردن است. در کل این همه تنوع جنگنده از خانواده های مختلف هزینه تعمیر م نگهداری را به شدت بالا می برد. در مورد خط تولید باید در چشم انداز ۱۰ ساله آن را در نظر داشت. ولی ۱۵۰ فروند میگ۳۵، ۱۵۰ فروند سوخو۳۰ برای ایران به مدت طولانی کفایت می کند.

  • اف ۱۴ های ما مدل a هستن که مشکل دارن توی موتور و در نتیجه داگ فایتحالا بریم ارتقا بدیم؟! آمریکا تام کت مدل دی با شلیک موشک AIM-1`20 و دید در شب داشت سال ۲۰۰۶ بازنشسته شد یه طرحی بود شباهت اون به اف ۱۱۱!!!به نظر بنده اگر اف ۱۵ سایلنت ایگل رو بخریم خیلی بهتر از ارتقا اف ۱۴ هاست. دورانشون تمام شده.تایفون رو هم مطمئن باشید چون عربشستان سهامدارش هست اجازه نمیده  واگر هم بفروشن تجهیزات جدید (جگ الکترونیک و ارتقا سیستمها و موشک و…) رو عربستان اعمال میکند.با خرید رافل داسو موافقم جنگنده عزیزی هستش شبیه پرنده باز!

   • اف۱۵ سایلنت خیلی خوب و خیلی گران است. البته اگر با سطح پنهانکاری مناسب یعنی با سطح مقطع زیر ۰٫۰۱ متر مربع و رادار با قابلیت خوب به کسی بفروشند

 • سلام مقاله خوبی بود ی پیشنهاد از سمت من البته خودم در حد نظر دادن نمی دونم  کلی تر نگاه کنید به قضیه فقط به اعداد و ارقام  وابسته نشید تمام ویژگی های یک هواپیما با هم در میدان عمل سنجیده میشه باید به بودجه نظامی خودمون نگاهی کنید به حرفی بزنیم در خصوص هواپیما های چینی بسیار جنگنده های خوبی هستن این طور نیست که چون طرح اون از جنگنده های دیگر کشور ها الهام گرفته شده پس خوب نیست 

  • در خصوص بررسی دقیق تر از توان من خارج است اگر بحث میدان عمل مد نظر باشد اهمیت مهارت خلبان، تسلیحات مدرن، پشتیبانی اطلاعاتی و پدافندی را نیز باید به شرایط بررسی اضافه کنیم. در خصوص جنگنده های چینی بجر جی۱۰ نیز بحث، سر بی کیفیت بودن جنگنده نیست. مساله این است که وقتی سوخو۳۰ را بررسی می کنید عملا جی۱۶ را نیز بررسی کرده اید. در خصوص جی۱۰، اگر جنگنده خوبی بود خود چینی ها سراغ سایر جنگندهها نمی رفتند برای مقطع خاصی مناسب بود ولی یک مسیر بن بست است و اصولا فلسفه درستی از نظر من ندارد گرچه از تمام جنگنده های فعلی ایران بهتر است ولی تا مجبور نباشیم، بهتر است خرید نکنیم. در خصوص جنگندههای چینی در مقاله قبلی توضیح داده شد ولی مجدد اینجا نیز بیان می شود. …………………………..چین ابتدا شروع به مونتاژ هواپیما از خانواده میگ
   برای دفاع هوایی خود کرد در این راستا هواپیماهای جی۲ (میگ۱۵)، جی۵ (میگ۱۷)، جی۶
   (میگ۱۹) و جی۷ (میگ۲۱) که همگی نسل دوم بودند تولید شد. سپس دست به توسعه نسخه چند
   منظوره بر پایه میگ۲۱ با نام جی۸ زدند که به عنوان یک جنگنده نسل ۳ تا سطح فانتوم
   با الکترونیک بهتر ارتقا یافت، ولی چون پایه شکاری (میگ) داشت خیلی موفق نبود. بعد
   از آن دست به توسعه جنگنده چند منظوره نسل ۴ با نام جی۱۰ زدند و از طرح اسرائیلی، لاوی استفاده کردند که خود تلفیقی از میراژ و اف۱۶ بود. پس از آن جنگنده جی۱۱ که
   در واقع همان سوخو۲۷ بود به عنوان نسل ۴ مونتاژ و سپس تولید داخلی شد. در ادامه
   جی۱۵ بر پایه سوخو۳۳ (ناو نشین) و جی۱۶ بر پایه سوخو۳۰ به عنوان جنگنده نسل ۴٫۵
   تولید شدند. در آخر نیز جی۲۰ بر پایه میگ۴۲ (میگ۴۲ تاکنون تولید نشده ولی برای
   مقابله با اف۲۲ طراحی شده بود) و جی۳۱ بر پایه شکل ظاهری اف۳۵ به عنوان جنگنده چند منظوره
   نسل ۵ در حال توسعه هستند (ظاهرا چین توانسته با نفوذ به کامپیوترهای لاکهید
   مارتین مقداری از اطلاعات اف۳۵ را بدست آورد). 

   • حرف شما درست به رایانه های شرکت لاکهید مارتین نفوذ کرده اطلاعات درست کرده بین ساختن و اطلاعات داشتن زمین تا اسمون فرق هست  

 • سلام شاید بتونیم از اروپای شرقی جنگنده دست دوم بگیریم تا این ۵ سال بگذره . اگه بتونیم تعداد بیشتری میگ ۲۹ از کشورهای بلوک شرق تهیه کنیم و همراه با میگ ۲۹ های خودمون به استاندارد اس ام تی برسونیم از هیچی بهتره احتمالا روس ها هم موافقت کنند . با تشکر از جناب تارخ و آقای نوری

 • سلام، چینی ها به شدت تاکید میکنند که جی ۲۰ کاملا مستقلانه و با دانش چینی ساخته شده، روس ها میگن این جنگنده بر اساس پک فا ساخته شده بعلاوه الهام از چند طرح لغو شده روسی، از اون طرف آمریکایی ها میگن به احتمال خیلی زیاد این جنگنده با کپی از مشخصات اف ۱۱۷ ساخته شده یعنی از نظر سطح پنهانکاری در سطح اف۱۱۷ است. نظر شما چیه؟ اگه ما بخوایم جی ۲۰ بخریم میتونه در برابر اف۱۵ و اف۱۸ و اف۱۶ مقاومت کنه؟ با خرید جی ۲۰ احتمالش هست که عربستان و بقیه کشورای اطراف اف۳۵ دریافت کنند؟

  • اگر امریکا اف۲۲ را به کشوری فروخت، چین هم جی۲۰ را می فروشد. در مورد طرح جی۲۰ مهمترین شایعه ای که شنیده شده است، خرید طرح های میگ۴۲ توسط چین است. جی۲۰ هنوز عملیاتی نشده است ولی اگر مشخصات گفته شده درست باشد به راحتی در شرایط برابر حریف تمام هواپیماهای گفته شده با احتمال پیروزی بالا هست.

   • در مورد جی۳۱ باید گفت حد پنهانکاری آن در حدود سوخو۵۰ برآورد می شود یعنی بین ۰٫۵ الی ۰٫۰۱ متر مربع در صورتی که سطح مقطع ۰٫۰۱ را برای آن در نظر بگیریم و سطح مقطع اف۳۵ را نیز ۰٫۰۰۱ در نظر بگیریم تقریبا ۴۰ کیلومتر زودتر اف۳۵ می تواند جی۳۱ را شناسایی کند و شانس شلیک اول را دارد. در این حالت شانس پیروزی اف۳۵ بالاتر است. در مورد قابلیتهای مانور نیز تقریبا در یک سطح هستند. در مورد جی۲۶ نیز هیچ اطلاعاتی ندارم.

   • اگر گفته ها ادعا ها در خصوص سوخو۵۰ در مورد رادار و سطح مقطع درست باشد برد شناسایی هر ۲ تقریبا برابر است. در اینجا نبرد بر سر سلاح بهتر خواهد بود به هر حال شانس پیروزی بالا بر تمام جنگنده ها جز اف۳۵ را دارد و در مورد اف۳۵ شانس برابر دارد، در صورتی که اف۳۵ شانس شلیک اول را به هر دلیل از دست بدهد احنمال پیروزی سوخو۵۰ بسیار بالا خواهد بود. ولی باید در نظر داشت در نظرات بالا هواپیماهایی که هنوز عملیاتی نشده و هنوز قابلیتهای آنها معلوم نشده را داریم با هواپیمایی که نزدیک به ۲۰۰ فروند آن تولید شده مقایسه می کنیم. شاید در مرحله عمل، هیچ کدام از ادعاهای روس ها و چینی ها اتفاق نیوفتد.

  • من به شخصه علاقه ای به جی۱۰ ندارم و خرید آن را به عنوان آخرین انتخاب باقی مانده منطقی میدانم. اگر کسی علاقه مند به این جنگنده است می تواند وقت بگذارد و اطلاعات جدول را تهیه کند و با همین سیستم امتیاز دهی نماید و نتیجه نهایی را در قالب نظرات ارائه دهد.

   • پاسخ به ناشناس • خرداد ۱۳, ۱۳۹۵ در ۱۴:۰ ………دلایل عدم بررسی جنگنده های چینی در کامنت دیگری شرخ داده شده. اگر علاقه مندید مطالعه کنید

 • با سلام خدمت اساتید جناب تارخ عزیز و اقای نوری.عالی بود از این جهت که تهیه جدول کار مقایسه رو برای ما خیلی راحت کرد.یه نکته هم در جواب اقا رضا که تو کامنتا فرمودند ابرکروز ربطی به هواپیما ندارد و فقط مربوط به موتور میشود.بنده زیاد موافق نیستم البته منکر تاثیر توان نوتور نیستم ولی اولا که سطح منظر (نگاه از جلو به جنگنده)اف۲۲ قطعا کمتر از اف۱۵ هست به دلیل طراحی روان و بدون پرچ و کاملا صیقلی چون رپتور بدنه ای صاف دارد زیرا داشتن پرچ و پیچ جدا از بحث ایرودینامیکی تولید گرما کرده و پنهانکاری حرارتی رپتور را زیر سوال میبرد در صورتی که ایگل و تامکت نسل چهارم بدنه ای مملو از سطوح برامده و پرچهای فراوان دارند که در توان ابرکروز اثر منفی دارند.در ابر کروز شاید مهمتر از موتور طراحی ایرودینامیک باشد بعنوان مثال ایگل با وزن خالی ۱۳تن و مجموع قدرت ۵۰۰۰۰پوند تراست با پسوز به سرعت۲/۵ماخ و فاکسبت به دلیل طراحی بال باریک با پسای کمتر و وزن خالی ۲۰تن و مجموع قدرت موتور ۴۴۰۰۰۰پوند رانش با پس سوز.به سرعت۳ماخ میرسد..دلیل سرعت بیشتر فاکسبت باوجود وزن بیشتر و قدرت کمتر نسبت به ایگل طراحی بدنه و بال نازک ان است.با توجه به این مورد به نظر بنده حقیر طراحی بدنه در ابرکروز نقش مهمی دارد.تا نظر اساتید چه باشد.ممنون 

  • دوست عزیز شما اشتباه میکنید. سطح مقطع ایرودینامیکی اف ۲۲ بیشتر از اف ۱۵ است (حدود دو برابر و سطح مقطع ربطی به طراحی روان ندارد اندازه فیزیکی جسم است انچه شما گفتید ضریب دراگ را کاهش میدهد نه سطح مقطع دراگ را. اما در سرعتهای بالا دراگ شکلی خیلی بزرگتر از دراگ اصطحکاکی است (بیش از ۹۵ درصد دراگ شکلی است) در نتیجه اصطحکاک صطحی تاثیر کمی دارد. در مورد فاکس بت و اف ۱۵ هم اشتباه میکنید! در حالت سکون موتور اف۱۵ توان بیشتری از موتور فاکس بت دارد اما در سرعت ۲٫۵ ماخ جایی که موتور اف ۱۵ دیگر توانی ندارد (مقاومت هوا با توان موتور برابر است) موتور فاکس بت نیروی مهلکی تولید میکند (به نمودار تولید نیروی دو موتور در سرعت ۲٫۵ ماخ توجه کنید). ضمنا توجه کنیدحداکثر سرعت یک هواپیما زمانی است که نیروی دراگ (مقاومت هوا) با نیروی موتور برابر میشود.

   • وقتی موشکهای ایرانی تونست ناوچه اسراییلی با اون همه امکانات و رادار رو بشکنه و حتی تانکهای مرکاوای اسراییل که به قول کارشناسان بهترین بودن رو هدف قرار بده یعنی نمیتونه یه هواپیمای جنگی  رو سرنگون کنه یادمون نره آر کیو ۱۷۰ هم رادار گریز بود و چند تا پهباد اسراییلی رو هم سرنگون کردن  

    • سلام دوست عزیز در مورد ناوچه اسراییلی و تانک مرکاوا بیشتر مطالعه کنید میبینید اصلا داستان آن شکلی که برای شما گفتند نبوده…برای نمونه در مقاله تانک مرکاوا در همین سایت مطالب زیادی آمده و یا کشتی هم نشکست الان در خدمت است کافی است اسمش را سرج کنید ببینید همین الان هم در خدمت است تنهاراسیب دید..یک سرج ساده تنها میخواند انجام دهید ..
     https://en.m.wikipedia.org/wiki/INS_Hanit

 • سلام.الان در مقاله فرض رو بر کشوری مثل ایران قرار دادید؟؟مقالاتی مثل این در زمینه های زمینی و … دارید؟؟؟و اینکه مقاله در مورد امارات کی میذاریدش بیصبرانه منتظر هستم.تشکر بابت زحماتتون.

   • با درود بر استاد تارخشما از بین ۳ تانک برتر جهان البته به نظر منلئوپارد و ابرامز و لکلرک کدام رو پیشنهاد میدهید؟عراق صاحب تانک ابرامز هست ایا ما میتونیم یه چند تایش رو از عراق بگیریم و مهندسی معکوس کنیم؟ شما میفرمایید هواپیما بسیار سخت است ( علم الکترونیک و رایانه و هوافضا و…) میخواد ایا تانک رو میتونیم بسازیم؟ با چند درصد شبیه به ابرامز؟ (یعنی خومدان رو بکشیم! زور بزنیم آخرش)

    • سلام لئوپارد بهترین است ولی مسئله سر این است مهندسی معکوس چه را بکنیم؟ توپش که به درد ما نمیخورد مهمات استاندارد ما ۱۲۵ و ۱۰۵ م م است. موتورش هم باز از توان ما خارج است و راحت میتوان موتورش را از خارج خریئ از چین ویا اکراین… سامانه اتش هم یک وسیله الکترونیک است مهندسی معکوس ان ممکن نیست الا داشتن برخی فناوریها از جمله دید حرارتی

  • بدنه صالی مقاله مقایسه جنگنده هاست و نیاز ایران یا کشور خاصی در آن درنظر گرفته نشده. ولی نهایتا با توجه به بحث خرید سوخو۳۰ از جایگاه ایران نیز مختصر اشاره ای شده است.

 • به نظر بنده::::::به جز خرید  ::::سوخو ۳۰ ::::::باید میگ ۳۵::::::::و رافال داسو رو هم بخریم.:::::::::گریپن اییتایفون هم عالیه اما چون یکی از سهامداران و سرمایه گذاران آن عربستان است. مشکل هست به خدمت بگیریمش.آقای تارخ به نظر شما ما ۴ یا ۵ نوع هواپیما بخریم خوبه با تعداد کمتر و تنوع بیشتر؟؟؟؟::::::::::سوال دیگه::::: با گذشت ۵ سال و رفع تحریم تسلیحاتی ( به شرطی که تمدید نشود و امریکا هم وتو نکند خرید جنگنده ایران از اروپا)آیا فرانسوی ها مایلند که جنگنده به ما بفروشن؟

 • سلام اقای رنو معلومه که .اگه اف۳۵ داشتیم حداقل دیده هم نمیشدم (شاید)بهتر از اینه که نبینیم ولی دیده بشیم.اگه ما جنگنده نسل ۴ داشته باشیم باز هم دشمن رو نمیبینیم فقط جنگندمون رو در اسمون خودمون از دست میدیم

  • بحث امنیت هوایی با ندیدن و دیده نشدن تامین نمیشود. باید بتوانیم هواپیمای مهاجم را شناسایی کنیم و توان کافی برای رهگیری و نابودی آن داشته باشیم. شاید رسیدن به این نقطه در برابر تکنولوژی آمریکا رویا پردازی باشد ولی با توجه به شرایط سیاسی فعلی، دست کم باید توانایی مقابله با همسایگان محدوده ۱۵۰۰ کیلومتری از مرزهای خود را داشته باشم. این کار را در حال حاضر، با رادارهای نصب شده بر روی جنگنده ها نمی توان به نحو مطلوب انجام داد. شاید در آینده بتوان با رادارهای زمینی یا آواکس شانس رهگیری هواپیماهای نسل ۵ را توسعه داد که  از فاصله مناسب به نحوی که زمان کافی برای مقابله را در اختیار سایر واحدهای پدافندی و هوایی بگذارد ، قابلیت شناسایی هواپیماهای نسل ۵ را داشته باشد.

    • سلام شما یک دلیلی بیاور که انقدر به امریکا فشار امده باشد که اصلا به ما حمله کنند؟ مثلا ما کجا انچنان پا روی خرخره امریکا گذاشتیم منافعشو تحدید کردیم که به ما حمله کن در حالی که از صدقه سر ما صدها میلیارد سلاح هم فروخت…جنگ مگه خاله بازی است؟

   • پاسخ به ناشناس • خرداد ۱۴, ۱۳۹۵ در ۰۲:۳۱ ………… ایران مدتهاست که دستهاش رو کذاشته رو دیوار و توکل کرده به خدا.

   • جواب ۸:۰۶ بله حرف شما درسته و به خاطر همینه که انقدر رهبر بر اقتصاد مقاومتی تاکید دارن که یه نفر از اونور دنیا یه کاغذ امضا نکنه بعدش ما اینجا عزا بگیریم که امریکا مارو تحریم کرده . اگه اقتصاد مقاومتی به طور جدی بهش عمل بشه تاثیر تحریم به حداقل میرسه

 • سلام با توجه به این اطلاعات شانس برنده  اف ۳۵ یا سوخوی ۳۵ کدوم برنده میشن مقابل هم  ممنونم بدون طرفداری جواب بدین سایت های ایرانی و مجلات جنگفزار با تعصب شدید میگن سوخوی ۳۵ اف ۳۵ و مغلوب میکنه

  • در شرایط برابر و درگیری از روبرو (نه اینکه اف۳۵ ماموریتش را انجام داده باشد و در برگشن درحالی که سلاح کافی برای دفاع ندارد از پشت سر توسط سوخو۳۵ رهگیری شود)، به احتمال زیاد اف۳۵ برنده خواهد بود.

 • با سلام و تشکر۱-آیا واقعا هیچ نوع هواپیمای جنگنده ای را نمیتوانیم از هیچ کشوری بخریم و فقط همین هواپیماهای فرسوده را باید ارتقا دهیم.۲-تحریم فروش جنگنده تا چند سال دیگر است

  • ارتقاء جنگنده ها برای اهداف تحقیقاتی خوب است ولی ارتقا کل ناوگان آنهم این ناوگان فرسوده منطقی نیست.

  • در مورد تحریم‌های تسلیحاتی، محدودیتی ۵ ساله برای ایران در نظر گرفته شده است و تا پیش از آن هم ایران قادر خواهد بود آنچه را که در لیست «تسلیحات متعارف سازمان ملل» وجود دارد، با جلب رضایت اعضای شورای امنیت سازمان ملل خریداری کند. ………………در بند ۵ از بخش بیانیه قطعنامه ، در توضیح این مسئله آمده است:«تمامی کشورها، مشروط به اینکه شورای امنیت پیشاپیش بر مبنایی مورد به مورد، تصمیم به تصویب بگیرد، می‌توانند در این فعالیت‌ها مشارکت داشته و یا اجازه آن را صادر کنند: تأمین، فروش و یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم، هرگونه تانک جنگی، خودروهای رزمی زرهی، سامانه‌های توپخانه‌ای سنگین، هواپیماهای رزمی، بالگردهای تهاجمی، ناوهای جنگی، موشک‌ها و یا سامانه‌های موشکی، مطابق با اهداف “فهرست تسلیحات متعارف سازمان ملل”، یا مواد مرتبط، شامل قطعات یدکی، از داخل و یا از طریق قلمروهای تحت حاکمیتی‌شان، و یا توسط اتباع آنها و یا افراد تحت حاکمیت آنها، یا با استفاده از هواپیماها و یا کشتی‌های حامل پرچم‌های آنها، اعم از اینکه از قلمروشان نشأت گرفته یا خیر، به ایران، یا برای استفاده در داخل ایران و یا در جهت تأمین منافع ایران، و ارائه آموزش فنی، منابع یا خدمات مالی، پیشنهادات، دیگر خدمات و کمک‌های مرتبط با تأمین، فروش، انتقال، تولید، حفظ و نگهداری و یا استفاده از تسلیحات و مواد مرتبط توصیف شده در این بند فرعی، به ایران توسط اتباع این کشورها و یا از داخل یا از طریق قلمروهای تحت حاکمیتشان.این بند باید تا مدت ۵ سال پس از “روز پذیرش برجام” و یا تا زمانی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش تأیید “جمع‌بندی مبسوط” را ارائه دهد، اجرا شود، بسته به اینکه کدام زودتر اتفاق افتد.» – See more at: http://fa.alalam.ir/news/1721873#sthash.4GXjwNDY.dpuf

 • سلام.در اخر مقاله استرالیا مثال زده شده که تعداد کمتر اف۳۵ میخان .خوب اگه کسی بخاد امنیت مرز هاشو برای گشت هواپیما بخره بازم اف۳۵ لازمه نه جنگنده ارزون چون اگه دشمن با هواپیمای نسل پنجم وارد حریم هوای بشه که طرف پشت سوپر هورنت اصلا نمیفهمه یا نفهمه بهتره.. .الان خود ما اف۲۲ اومد اف۴ ما رو کیش داد اف۴نبود مثلا اف۱۸\۵مثلاهاداشتیم بازم فرقی نمیکرداقا جنگنده یا اف۳۵ یا هیچی(اف هیچده و نیم مثلا گفتم نگین نداریم)

  • مثلا اگه بجای اف۴، اف۳۵ داشتیم در دفاع هوایی برای ما تفاوتی داشت؟ در بهترین حالت نه اف۲۲ ، اف۳۵ را میدید و نه اف۳۵ ، اف۲۲ را. اصولا کارایی جنگنده نسل ۵ در برابر جنگنده با مشخصات نزدیک به خودش به درد دفاع هوایی نمی خورد چون هیچ کدام دیگری را نمی بیند و سیستم های آواکس و رادار زمینی که معمولا در فاصله دورتری قرار دارند نیز نمی توانند در کشف آن کمکی بکنند. جنگنده نسل ۵ فقط در برابر جنگنده های نسل پایین تر در دفاع هوایی موثر است. 

   • سلام شما گفتید سیستم های رادار زمینی و آواکس هم نمی تواند کمکی کندپس اگه اینطور باشه یعنی هیچ کاری نمیشه دربرابرشون انجام داد؟؟؟

   • پاسخ به vahid • خرداد ۱۳, ۱۳۹۵ در ۰۱:۵۱  …………….با تکنولوژی راداری فعلی تقریبا وضع به همین صورت است. البته گفته می شود رادار های طول موج بلند از فاصله دور تر می توانند هواپیماهای نسل ۵ را شناسایی کنند.  اخباری در این خصوص روسیه و ایران منتشر کرده اند گذشته از اینکه درستی اخبار ایران را نمی توان تایید کرد، روش این کار نیز مشخص نیست. البته ایران و روسیه مدعی ساخت رادارهای با تکنولوژی سری شده اند.

   • پاسخ به اکبر • خرداد ۱۴, ۱۳۹۵ در ۱۲:۱۱ …………. کار نشد ندارد. ولی باید خیلی از سیستم ها و سیم کشی ها عوض شود در حالی که اف۱۴ ها دیگر دچار خستگی سازه ای شده اند و اگر اخباری ناشی از سقوط آنها منتشر نمی شود به این خاطر است که عملا پرواز نمی کنند. حتی اگر همه این شرایط را به کنار بگذاریم و جنگنده را ارتقا دهیم سایر قطعات آن قابل تهیه نیستند.

 • سلام.من حرف شما رو تو کپی کاری چینی ها قبول ندارم.شما هم زیاد تعصب دارین.بالاخره یه نفر چرخ رو ساخت بقیه ارتقاش دادن.نظر من به خرید سوخو۳۰میگ۳۵جی۲۰وجی۱۰هستش.البته اگه دقت کرده باشید چینی ها تو ساخت رادار به روز خیلی جلو افتادن.الان میتوان گفت رقیب روسیه شدن.شما دانگ فنگ۳رو نگاه کنین با کمترین خطا ۳۰۰۰کیلومتر برد داره.متعصب نباشیم.

  • سلام دانگ فنگ ۳ یک موشک سوخت مایع با دقت حدود هزار متر است کجاش خوب است دقیق.. مسئله بعد اینکه چینیها هنوز برای موتور وابسته به روسیه هستند

  • دوست عزیزبحث جنگنده را با موشک قاطی نکنید. در خصوص اینکه تمام محصولات چینی که الان عملیاتی هستند مونتاژ و کپی محصولات روسی هستند (به جر جی۱۰) آیا نظر دیگه ای دارید!!! نکتهآخر در مورد لیست خرید شما، کشور های با ابعاد و توان اقتصادی ایران بیشتر از ۲ تا جنگنده نباید در خدمت داشته باشند، در غیر این صورت هزینه های نظامی به شدت بالا میره و کارایی پایین میاد.

 • دوستان عزیز
  یک نکته را به دلیل داشتن تخصص در این زمینه و جهت آشنایی شما خوانندگان ذکر میکنم.
  توان ابر کروز ربطی به هواپیما ندارد (درست است که اف ۲۲ سلاح را داخلی حمل میکند
  اما یک اف ۱۵با همان میزان سلاح دراگ بیشتری از اف ۲۲ ندارد و سطح مقطع دراگ ان
  بیشتر نیست) و مربوط به موتور میشود. قابلیت ابر کروز یک موتور با رابطه زیر
  محاسبه میشود.

   = توان ابر
  کروز۰٫۰۱F
  (KN/s) / m (kg/s)

  کشش موتور بدون پس سوز (کیلونیوتن) ضربدر ۰٫۰۱ تقسیم بر دبی
  جرمی خروجی از موتور (کیلوگرم بر ثانیه)

  هرچه این
  عدد نزدیکتر به ۱ باشد توان ابر کروز بیشتر است. برای زمانی که از پس سوز استفاده
  میشود این عدد معمولا بزرگتر از ۱ است و دلیل قدرت پس سور نمایان میشود.

 • سلام و ممنون از مقاله خوبتون. ۱- سرعت کروز در عمل یعنی چی؟ ۲- رادار ارایه فعال و غیر فعال چه فرقی در کاربردشان دارند؟

  • سلام به سرعت بهینه سرعت کروز میگن…. رادار اریه فازی فعال توسط خلبان قابل برنامه ریزی است که چه تعداد فرستنده و گیرنده سامان و چه مقدار بخشهای دیگه بگردن و بسته به ماموریت قابل برنامه ریزی است ولی غیر فعال در داخل کمپانی برنامه ریزی شده و قابل تغییر نیست

   • مثلا میگن پژو ۴۰۵ با ۱۸۰ تا میتونه ۲ ساعت راه بره ولی حداکثر ۲۰۰ تا میره. پس سرعت کروز ۱۸۰ هست درسته؟ در مورد رادار ارایه فعال هم اگه ممکنه با مثال بگید در ماموریتهای مختلف چطوری تغییر تعداد المانهای ارایه مفید واقع میشه.

    • سلام خوب سرعت کروز یعنی سرعتی که سوخت بهینه مصرف بشه بعید است ۱۸۰ برای پژو سرعت بهینه باشه..مثلا فرض کنید یک جنگنده قرار در یک درگیری پیچیده هوایی شرکت کنه که رقیب گردن کلفت خلبان یک جنگنده با ارایه فازی فعال میتونه همه توان رادار در درگیری هوایی صرف کنه نیم ساعت بعد تمام شو در یک درگیری هوا به زمین و یا بخشی برای جستجوی آسمان و بخشیشو برای کاوش زمین

  • سرعت کروز معمولا کمتر از ۱ ماخ است. و معمولا سرعتی است که موتور یک هواپیما بتواند تا پایان مصرف تمام سوخت و یک بار سوختگیری هوایی بدون اینکه دچار مشکل شود با آن سرعت پرواز کند. این مقیاس برای هواپیماهای دور برد که از ابتدا برای چند بار سوختگیری هوایی طراحی می شوند به کار نمی رود.

   • یعنی منظورتون این هست که حرکت با سرعتهای مختلف برای موتور هواپیما در یک پرواز مضر هست؟

   • پاسخ به Humən • خرداد ۱۳, ۱۳۹۵ در ۰۰:۱۶  ……………..واژه مضر بودن را به کار نمی توان برد ولی حرکت با سرعت کروز باعث می شود موتور در عمر مفید خود کمتر دچار مشکل شود.

 • سلام مقایسه خوبی بود.با این عدم فروش جنگنده به ایران. باید دست به ارتقا بزنیم اگر چه هم هزینه بالایی باید بپردازیم.ولی چاره ای جز این نداریم. با تشکر از مقاله خوب تون 

 • با سلام، احتمالا در نظر گرفتن عمر عملیاتی ۶۰۰۰ ساعت برای هواپیماها خیلی دقیق نیست، و بسیاری از آنها عمر بیشتری دارند.  مثلا زمان متوسط تعمیرات اساسی موتور خیلی از جنگنده ها حدود ۳۰۰۰ ساعت در نظر گرفته میشه. 

  • در عمر ۳۰ ساله خیلی چیزهای یک هواپیما عوض می شود، موتور نیز یکی از این قطعات است. ولی برای جنگندههای جدید غربی مانند رافال، عمر موتور تقریبا ۶۰۰۰ ساعت است.

   • با سلام مجدد. من هم منظورم همین است. شما هم که ظاهرا عمر موتور و هواپیما را یکسان مفروض کرده اید !!!. به هر حال بنظر میرسد که مبنای ۶۰۰۰ ساعت عدد درستی نباشد و امروزه برای خیلی از هواپیماها جت جنگی سالانه ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ ساعت پرواز و عمر بدنه را ۱۵۰۰۰ ساعت یا ۳۰ سال مبنا قرار میدهند. !!!

   • سلام.جناب تارخ چرا با وجود اینکه توانایی تعمیر و نگهداری و اورهال  f14 رو داریم ،اقدام به ارتقا سنگین روی f14 نمیزنیم که مطمئنا از لحاظ تکنولوژی از سوخو ۳۰ برتز میشه؟ ایا امکان همچین ارتقایی در کشور وجود داره؟ همون جور که سپاه در بحث موشکی پیشرفت داشته میتونه تو این ضمینه به ارتقای f14 کمک کنه؟ یا با چه کشوری میشه در این طرح پیشنهادی مشارکت داشت؟  

    • سلام بدون شک ارتقا یک جنگنده از ساخت موشک هم سخت است زیرا ما باید راذار عوض کنیم نیاز به رادار داخلی است البته از قرار گزینه ای دردسترس است دوم موتور لازم است که ما اصلا توان ساختش را نداریم الا از خارج وارد شود حالا دیگر اونیک لازم از هشدار دهنده ،فروسرخ، راداری، نمایشگر،رایانه و…..بماند

   • پاسخ به اکبر • خرداد ۱۳, ۱۳۹۵ در ۰۳:۳۶…………شاسی اف۱۴ های ایران دیگر فکر نکنم قابلیت تحمل فشار را داشته باشند.

   • پاسخ به محمد • خرداد ۱۳, ۱۳۹۵ در ۰۱:۰۲ با پوزش به علت دیر جواب دادن. ساعت پرواز یک خلبان جنگنده به طور متوسط حدود ۲۰۰ در سال است(ارتش های درست و حسابی مانند آمریکا و سایر کشور های عضو ناتو حدود ۲۵۰ ساعت ) و به ازای هر جنگنده ۲ خلبان در نظر گرفته می شود. یعنی هر جنگنده در ۳۰ سال ۱۲۰۰۰ الی ۱۵۰۰۰ ساعت پرواز دارد و در این مدت به روز رسانی های لازم مرتب انجام میشود. علت به کار بردن عدد ۶۰۰۰ به عنوان عمر مفید دلایل اقتصادی و در نظر گرفتن ۲۰۰ ساعت پرواز به ازای هر جنگنده بوده است. به هر حال اگر فکر میکنید ایران از جنگنده های خود به میزانی بیشتر از ۶۰۰۰ ساعت استفاده می کند، می توانید ارزیابی مورد نظرتان را با مفروضات جدید انجام دهید. به هر حال فرض مورد نظر شما درست است ولی من فکر نکنم اجرایی باشد.

 • یک بار من مقایسه ی بین میگ۳۱ و اف۱۴ توی مقاله به همین شکل دیدم تو تون مقاله فاکتورهای مختلف بر اساس حداکثر امتیاز ۱۰ درجه بندی شدند و در نهایت میگ۳۱ با دو امتیاز برتری نسبت به اف ۱۴ برنده شد من مخالف شدید مقایسه ی دو جنگنده به این صورت هستم به دلایل زیر:۱آقی رنو شما به رادار ۱۰۰ امتیاز دادید به سرعت ۱۰۰ به برد ۱۰۰ ولی این پارامترها امتیازات یکسان ندارند به نظرم رادار تاثیر بیشتری در مقایسه دارد من میگم رادار تاثیر ۱٫۵ برابری نسبت به سرعت داره حالا یکی میگه ۱٫۴ برابر یکی چیز دیگه و ما نمیتونیم این نسبت رو تعیین کنیم در سایر موارد هم به این صورت مثلا سرعت کروز تاثیر بیشتری نسبت به نسبت به سرعت ماکزیمم داره من میگم ۱٫۱ برابر ۲فاکتور هایی  در نظر نگرفتید مثل توانایی حمل تسلیحات و…..۳برد رادار را شما ۷۰ داده اید قابلیت آرایه فازی را ۱۰ …رادار آرایه فازی تاثیر کمتری براثر جنگ الکترونیک دارد وجنگ الکترونیک می تواند برد رادار را تغییر دهد به نظرم رادار اینگونه باشد :برد رادار۳۵   قابلیت آرایه فازی فعال ۳۰ نقشه برداری ۳ بعدی ۲۵ نقشه برداری ۲بعدی ۱۰۴برد رادار و قابلیت پنهان کاری مکمل هم هستند و ححتما باید باهم بیایند و نه این که فقط یکی را مقایسه کرد مثل مقالاتی در مقایسه سوخو۳۵ واف۳۵ که در سایت های ایرانی پر است ۵ درجه بندی شما از ۱تا ۱۰۰ برای مقایسه چیست واحد ۱ چه معنی میشود رادار با امتیاز ۱ را چه تعریف می کنید؟؟به دلایلی که گفتم همیشه مخالف مقایسه دو جنگنده به صورت امتیاز دهی بوده ام 

  • در این مقاله یک روش تحلیل ، در سطح غیر نظامی مطرح می شود. در ابتدای مقاله اشاره شده که بر اساس نیاز هر کشور ممکن است میزان اثر هر کدام از فاکتور ها متفاوت باشد. اینکه من بگویم ارزش رادار با سرعت یکی است و شما نظر دیگری داشته باشید به علت اینکه حداقل من اطلاعات نظامی و تحلیل نبردهای هوایی و هجومهای زمینی را ندارم مشکلی را حل نمی کند. این مساله در مورد سایر فاکتور ها نیز درست است. شرایط امتیاز بندی نیز توضیح داده شده یک درصد از بیشترین مقدار است.

   • شما این جدول را مخصوص ایران تهیه کردید؟؟؟؟به عنوان نظر شخصیتون برای رده بندی جنگنده ها احترام قائلم ولی این که بخوام به جدول شما برای مقایسه ی جنگنده ها استناد کنم ..نه نمیتونم خیلی برام سخته قبول این نحوه از امتیاز دهی به هر حال از وقتی که برای پاسخ دادن به کامنت ها میذاری ممنونم

  • با سلام . من موافق این نوع مقایسه بر اساس امتیازبندی هستم اما میزان امتیازهای اختصاص داده شده به هر مورد جای بحث دارد ضمن اینکه به نظرم این امتیازها برای هر کشوری بر اساس الزاماتش میتونه متفاوت باشه .به عنوان مثال من برای توانایی جنگ الکترونیک ارزش بیشتری قائلم . خصوصا اگر بخواهیم  نیم نگاهی به آینده داشته باشیم .در مورد خرید اقتصادی کلا موافق نیستم . فرض کنید فردا میخواهید بروید صخره نوردی و قصد دارید یک طناب به روش خرید اقتصادی انجام دهید . خوب این یعنی اینکه با توجه به پولی که میدید طنابی بخرید که احتمال کمتری برای پاره شدن داشته باشد . اما من ترجیح میدم پول شام شبم رو هم به خرید طناب اضافه کنم تا طنابی بخرم که به هیچ وجه پاره نشه تا زنده بمونم و بعدش به اقتصادم فکر کنم .اون روش خرید اقتصادی یا به درد نیوزلند میخوره که کسی کاری به کارش نداره یا به درد روسیه میخوره که ملتش هفت تا جون دارن .شاید بهتر باشه اینطور بگیم که فدا کردن کیفیت در ازای کمیت در تعداد بالا مفید واقع میشه مثل تولید تانکهای کم کیفیت اما پر تعداد روسی در مقابل تانکهای آلمانی .اما در مقیاس پایینتر که با کیفیت و بی کیفیتش و پرتعداد و کم تعدادش , کلا ناچیز و کمه , همون بهتر که با کیفیت باشه تا لااقل دقمون نده و تازه ممکنه به کمک هوش و استعدادمون و البته هم امدادهای غیبی , بتونیم با جنگنده با کیفیت نجات پیدا کنیم 

 • سلام مقالتون خیلی خوب بود ولی ای کاش با توجه به اینکه از منظر اقتصادی هم نگاه کرده کرده بودین به قابلیت شبکه محوری و مسائل اینچنینی امتیاز قرار میدادین چون جنگنده برای مدت زیادی (نزدیک ٣٠ سال) خریداری میشه و اگر قرار باشه در آینده به این قابلیت مجهز بشه با عث افزایش قیمت و تغییرات در جداول مقایسه میشهچند تا سوال هم داشتم که ممنون میشم پاسخ بدین:١- در رابطه با عمر حدودی یک جنگنده که فومودین حدود ۶٠٠٠ ساعته مثلا عمر موتور یک جنگنده غربی ۵٠٠٠ ساعت و یک جنگنده روسی ٣٠٠٠ ساعت است یعنی موتور جنگنده روسی عمرش تمام میشود و موتور نو روی سازه نصب میشود ولی آیا برای جنگنده غربی باید به خاطر ١٠٠٠٠ ساعت پرواز موتوری با عمر ۵٠٠٠ ساعت نصب کرد؟ این را در ذهنم دارم که حتما نیاز نیست از موتور تازه ساخت استفاده شود ولی کلا با توجه به عمر متفاوت موتور ها سازه هواپیم پاسخگویت و نیاز به تغییراتی ندارد؟ در هزینه ها چگونه ایرور گزار است؟٢- توان نقشه برداری دو بعدی جنگنده ها از سطح زمین به درد مثلا نیرو های زمینی میخوره و اگر سه بعدی باشه میشه ازش به عنوان نقشه سامانه ترکام برای هدایت موشک ازش استفاده کرد یا کاربرد های دیگه ای هم داره؟

  • قابلیت اقتصادی اولین گزینه است. در خصوص جنگ شبکه محور نیز فعلا در حد تئوری است و امتحان نشده و من نیز اطلاعات کافی در مورد آن ندارم. در مورد موتور نیز موتور در پایان ۱۰۰۰ ساعت اگر جنگنده دچار خستگی شده باشد و دیگر قابل استفاده نباشد دور انداخته نمی شود  بلکه روی جنگندههای دیگر نصب می شود. نقشه برداری از زمین در مورد تهاجم زمینی بسیار موثر است حداقل من کاربرد دیگری برای آن سراغ ندارم.

 • خیلی جالبه کارایی رادار اف۳۵ پایین تر از اف۱۵ وتایفون در نظر گرفته شده جنگنده ۶۳ میلیون دلاری گرون قیمت در نظر گرفته شده و۸۵ میلیونی ارزون قیمت البته شاید منظور شما هزینه عملیات فقط بوده ولی در کل با توجه به اطلاعات قبلی گفته شده  در این سیات بعضی از حرف های شما تناقض با اون اطلاات بنظر می رسه مثل برد رادار ها برای سطح مقطع ۱۰ مثلا قبلا گفته شده بود رادار سوخو ۳۵ سطح مقطع۳ متر رو از۴۰۰کیلومتر کشف میکنه ولی اینجا شما گفتین سطح مقطع۱۰ رو ازفاصله ۲۸۵ کیلومتر کشف میکنه واینکه خروجی رادارش از رادار میگ۳۵ کمتره در این زمینه هم عجیبه

  • علت پایین بودن ارزش راداری اف۳۵ برد کمتر آن است. در مورد اینکه سوخو۳۵ بتواند سطح مقطع ۳ متر را از ۴۰۰ کیلومتر کشف کند من شک دارم، در این صورت رادار آن حتی از اف۲۲ نیز قدرتمند تر است. به هر حال اطلاعات من در خصوص رادار سوخو۳۵ همین است که آورده شده.

   • شما برد کشف سطح مقطع ۱۰ رو برای اف۳۵ ۳۵۰ کیلومتر اعلام کردین که از اف۱۵ ۶۰ کیلومتر بیشتهر پس برد رادار اف۳۵ بالاتره در ضمن این برد به علاوه سطح مقطع بسیار پایین تر اف۳۵ بتری وکاراییش رو از همه جنگنده های موجود درلیست بالاتر می بره

   • پاسخ به هادی • خرداد ۱۳, ۱۳۹۵ در ۰۱:۰۴   ……………متاسفانه حداکثر برد به جای برد کشف برای سطح مقطع ۱۰ متر مربع در مورد اف۳۵ در جدول درج شده است. این عدد می باید ۲۸۵ کیلومتر درج می شد. ولی محاسبات بر اساس ۲۸۵ کیلومتر انجام شده است. از دقت نظر شما سپاسگذارم

   • فکر بکنم این اشتباه در مورد میگ۳۵ هم شده باشه درسته که رادارش آرایه فازی فعاله ولی محاله برد کشفش بیشتر از سوخو ۳۵ باشه البته در مورد تایفون هم من شنیده بودم برد کشف نهایی رادارش حدود۳۵۰ کیلومتره

   • پاسخ به هادی • خرداد ۱۳, ۱۳۹۵ در ۱۶:۵۶ ………… بعضی منابع برد میگ۳۵ را در حد سوخو۳۵ می دانند (اطلاعات راداری درج شده در سایت جنگاوران نیز رادار میگ۳۵ را در همین حد معرفی می کند) در صورتی که Airpower Australia عدد ارایه شده در این مقاله را برای حداکثر توان خروجی معرفی می کند. البته باید دید به سفارش مشتری چه راداری با چه قابلیتی روی جنگنده نصب می شود … http://www.ausairpower.net/APA-Zhuk-AE-Analysis.html

   • پاسخ به هادی • خرداد ۱۳, ۱۳۹۵ در ۱۶:۵۶ …………در صورتی که برد کشف میگ۳۵ را معادل سوخو۳۵ فرض کنیم ارزش قابلیت رادار آن به ۷۷ کاهش می یابد یعنی ارزش کل جنگنده از ۴۱۱ امتیاز به ۳۹۸ امتیاز کاهش می یابد. گرچه هیچ تغییری در رتبه بندی داخل گروه ایجاد نمی شود ولی فاصله بین میگ۳۵ و جنگنده های غربی بیشتر و فاصله با سوخو۳۰ کمتر می شود.

 • برخی منابع روسی به نقل مقامات اگاه کرملین گزارش داده اند که ایران قرارداد خرید جنگنده پیشرفته سوخو۳۰-اس ام را نهایی کرده و قسمتی از مبلغ ان را پرداخت کرده است.

  • قرارداد بستن و پول دادن یه چیزه، تحویل گرفتن جنگنده یه چیز دیگه. به هر حال امیدوارم هرچه سریعتر جنگنده های جدید را بتونیم در خدمت داشته باشیم

 • هزینه پرواز شامل چه مواردی میشه؟ چرا f-15 نزدیک به سه برابر f-16 هزینه پروازش میشه؟

  • سوخت، نگهداری، تعویض قطعات و هزینه های انسانی عوامل اصلی هستند ولی در خصوص جنگندهای جدید که از مواد جاذب رادار استفاده میکنند ترمیم این پوشش نیز که عمر مفید زیادی ندارد، هزینه زیادی دارد. اف۱۶ طراحی شد که یک جنگنده ارزان باشد ولی هدف از طراحی اف۱۵ حداکثر کارایی بوده است.

 • بجز f-35 سایر جنگنده در توانایی ابرکروز محدودیتی ندارند؟ محدودیت f-35 به چه دلیل است؟

  • این سوال بسیار مهمی است ولی متاسفانه من اطلاعی در این مورد ندارم. سایتی که این مورد را برای اف۳۵ مطرح کرده بود، آن را به عنوان یک عیب مطرح کرده بود. ولی توانایی ابرکروز کمتر از ۱ ساعت عملا فایده ای ندارد. با فرض اینکه سرعت کروز ۹۰۰ کیلومتر بر ساعت باشد و ابر کروز ۱۸۰۰ کیلومتر در یک ساعت ۲ برابر مسیر را طی می کند ولی اگر قرار باشد فقط ۱۵۰ کیلومتر را ابرکروز داشته باشد چندان فرقی در رهگیری دشمن ندارد و فقط برای فرار آن هم به مدت محدود مفید است.

 • یعنی اگه اف ۳۵ توانایی ضد رادار نداشته باشه انقدر ضعیفه حتی یا اون همه سنسور و رادار پیشرفته و توانایی جنگ الکترونیک اف۳۵ دارای ۸ میلیون کد برنامه نویسی که نزدیک ترین تعقیب کننده ی اون یعنی اف ۲۲ فقط ۲ میلیون کد برنامه نویسی داره که این برنامه نویسی پیشرفته امتیازات زیادی یه اف ۳۵ میده مثلا کنترل جنگنده خیلی راحت تر میشه توانایی جنگ الکترونیک بالا میره و…..

  • تمام حرف منتقدان اف۳۵ نیز همین است. در صورت توسعه رادارهایی که بتوانند از فاصله مناسب اف۳۵ را رهگیری کنند اف۳۵ هیچ شانسی در برابر میگ۳۵ یا سوخو۳۵ ندارد. هرچه کد نویسی هم بکنند وقتی ساختار طراحی یک هواپیما نامناسب باشد نمیتواند ضعف سخت افزاری را جبران کند و قدرت مانور اف۳۵ را زیاد کند.

  • تمام بحث منتقدان اف۳۵ نیز همین است. اگر راداری جهت شناسایی اف۳۵ در فاصله مناسب توسعه یابد اف۳۵ توانایی زیادی در دفاع از خود ندارد و به راحتی توسط جنگنده های ارزان قیمت مانند میگ۳۵ و اف۱۶ شکار می شود. در خصوص کد نویسی نیز باید گفت هرچه قدر هم که کدنویسی نرم افزاری انجام شود، نمیتواند مشکل سخت افزاری را حل کند. 

   • اف ۳۵ میتونه تمام جنگنده های بالا رو تو ۱۰۰ کیلومتر شناسایی کنه وبا توجه به موشک امرام نسخه دی میتونه از همین فاصله هم اون ها رو از بین ببره برای شناسایی اف ۳۵ از فاصله ۱۰۰ کیلومتری نیاز به راداری داریم که تو ۵۵۰ کیلومتر سطح مقطع ۱متر مربع رو کشف کنه!!!!!فاصله ی بسیار زیادی بین راداری با این قدرت ورادار های امروزی هست مگر این که رادار تو باند ال داشته باشیم ومن اطلاعاتی از برد کشف این نوع رادار ندارم اگر شما اطلاعاتی دارید ممنون میشم بدونم

   • پاسخ به علی • خرداد ۱۳, ۱۳۹۵ در ۱۲:۱۸ ……….روس ها ادعا می کنند با استفاده از رادارهای جدید باند ال می توانند اف۲۲ را از ۹۰ کیلومتری رهگیری کنند. ولی هنوز هیچ منبع دیگری در این باره اضهار نظر نکرده است. اگر رادار آنها اف۲۲ را در ۹۰ کیلومتری رهگیری کند، اف۳۵ را تقریبا در ۱۶۰ کیلومتر ی می تواند رهگیری کند. البته تمام این ادعا ها تایید نشده است.

   • این رادار باند ال چه ایرادی داره که به تنهایی مورد استفاده قرار نمیگیره؟؟؟چرا باند ایکس استفاده میشه؟؟؟

   • به فرض اگه اف ۳۵ تو فاصله ۱۶۰ کیلومتری توسط سوخو۵۰ توسط رادار باند ال شناسایی شد وقتی نمی تونه محل دقیق اف ۳۵ را تشخیص بده چه فایده سوخ میتونه فقط به سمت اف ۳۵ حرکت کنه وتا اف۳۵ تو رادار باند ایکس معلوم نشه نمی تونه به سمت اون شلیک کنه و باز حق شلیک اول با اف۳۵ باقی می مونه بعد آقای رنو شما چرا یه لینک نمی گذارید برای برد رادار سوخو والا من شنیدم رادار سوخو۳۵ از نظر برد دور برد ترین رادار دنیا هست(به خاطر همین مخالف امتیاز ۷۰ برای برد رادار هستم)آقای تارخ هم میگه تو سایت سازنده برد ۹۰ کیلومتر برای سطح مقطع ۰٫۰۱ متر مربع برای رادار سوخو ۳۵ درج شده والا من که نفهمیدم برد رادار سوخو۳۵ چند؟؟؟

   • پاسخ به علی • خرداد ۱۳, ۱۳۹۵ در ۱۲:۱۸ …………یکی از قابلیت های مهم موشک های جدید این است که مسیر حرکت را تا زمانی که در دید خود موشک قرار بگیرد می تواند از جنگنده دریافت کند و حتی پس از آن نیز اگر جنگنده با مانور مناسب از دید رادار خارج شود باز مسیر اصلاحی به موشک مخابره می شود. اینکه در حال حاضر موشک های روسی تا چه اندازه به این قابلیت دست یافته اند اطلاع ندارم ولی قطعا با قوی تر شدن رادار های هواپیما این قابلیت ها را نیز خواهند داشت.

  • پاسخ به علی • خرداد ۱۴, ۱۳۹۵ در ۰۹:۴۸ ……………. درست است که رادار در باند ال دقت باند ایکس را ندارد ولی خطای آن به قدری نیست که غیر قابل استفاده باشد. میتوان موشک را در آن جهت شلیک و هدایت کرد تا اینکه وقتی به برد رادار موشک رسید خود موشک بقیه عملیات را انجام دهد گرچه شلیک های از این فاصله معمولا شانس زیادی را به جنگنده مقابل برای فرار می دهد اما از این جهت خوب است که اف۳۵ درگیر فرار از موشک می شود تا اینکه به هواپیمای روبرو حمله کند. ……………………..  در مورد رادار سوخو۳۵ هم لینک منبع را قرار میدهم در اواخر مقاله نموداری هست که فاصله تشحیص رادار ایربیس برای سطح مقطع ۱۰ متر مربع را کمی کمتر از ۳۰۰ کیلومتر نشان داده به نظر عدد ۲۸۵ درست است. شما با خیال راحت برد سوخو۳۵ را برای ۱۰ متر مربع نزدیک به ۳۰۰ کیلومتر در نظر بگیرید. برد ۴۰۰ کیلومتر حداکثر برد تشخیص رادار سوخو۳۵ برای هدفی به اندازه یک کشتی است (البته طبق تیزر تبلیغاتی خودشان). ……. اما عدد ۹۰ کیلومتر برای سطح مقطع ۰٫۰۱ متر مربع، مربوط به رادار ریشه بال سوخو۵۰ است و نه سوخو۳۵ که باید به صورت هم زمان با بندهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد. البته ممکن است به صورت سفارشی بر روی سوخو۳۵ نیز نصب شود. ………….. http://www.ausairpower.net/APA-Flanker-Radars.html

   • ممنون فقط یک سوال دیگه ار۷۷ میتونه یه هدف با سطح مقطع ۵متر مربع را تو فاصله ۱۶ کیلومتر تشخیص بده پس برای تشخیص اف۳۵ باید در فاصله ۲یا۳ کیلومتری اف ۳۵ باشه پس اف۳۵ حتی برای خارج شدن از دید زادار ار۷۷ کار سختی نداره!!!

   • شما که گفتید رادار باند ال اف ۲۲ رو تو ۹۰ کیلومتر تشخیص میده اف۲۲ که سطح مقطع راداریش ۰٫۰۰۰۱ متر مربعه نه ۰٫۰۱ متر مربع!!!!چطور شد؟؟

   • پاسخ به علی • خرداد ۲۰, ۱۳۹۵ در ۱۷:۴۰ ……………… متاسفانه اشتباه در نوشتار پیش آمده و منظور اف۳۵ بوده است نه اف۲۲٫ ادعای مطرح شده مربوط به به سایت باشگاه خبرنگاران است و اشتباهات فراوانی در آن وجود دارد. من خودم اطلاعات معتبری در مورد این رادار و قدرت کشفش ندارم و فکر نمی کنم اصلا موجود باشه. ولی به هر حال چه عدد ۹۰ کیلومتر برای ۰٫۰۱ متر مربع باشه، چه برای اف۳۵ یعنی ۰٫۰۰۱ هنوز در مرحله ادعا ست.

   • پاسخ به علی • خرداد ۲۰, ۱۳۹۵ در ۱۷:۴۰ ………… البته در جای دیگری این رقم برای اف۲۲ ۹۰ کیلومتر ادعا شده بود ولی من منبع آن را نتوانستم محددا پیدا کنم که معرفی کنم

 • چرا تو بحث رادار برای برد ۷۰ امتیاز برای فعال بودن ۱۰ امتیاز ؟جنگ الکترونیک باعث تغییر برد رادار میشه و چرا سطح مقطع راداری را در نظر نگرفتید؟؟ارتفاع پرواز؟؟؟تنوع تسلیحاتی؟؟؟سنسور های حرارتی؟؟؟

  • سلام البته اقای نوری باید جواب دهند ولی تقریبا تمامی اینها سامانه تصویر ساز حرارتی دارند و مشخصات پروازی هم این روز ها پیروزی بخش نیست..مثلا گذشت زمانی که فاکس بوت به دلیل سقف پروازی ایمن بود ….

  • به جز اف۳۵ و اف۱۵ کا که محفظه حمل داخلی سلاح دارد هیچ جنگنده دیگری این قابلیت را ندراد و سطح مقطع مسلح تمام این جنگنده ها با لود شکاری بین ۵ تا ۷ متر مربع است به همین دلیل سطح مقطع راداری نقشی در این میان ندارد.

  • بحث برد رادار و امتیاز بندی در سوالی که قبلا پرسیده شده بود جواب داده شده است

 • سلام جناب تارخ آمریکا از هر نوع F35 چه تعداد سفارش داده؟ بقیه چطور؟میشه در مورد FB22 و FB23 و F35E توضیح بدین؟

 • سلام.ممنون از مقاله ی خوبتون به نظر شما اگر ایران امکان خرید همه این جنگنده ها رو داشت مناسبترین جنگنده برای ایران کدوم جنگنده بود؟

  • من اف۱۶ سوپر هورنت را به عنوان جنگنده اصلی و تعداد محدودی اف۳۵ (به نسبت ۳ به ۱) تهیه می کردم. و اگر محدود به جنگنده های روسی باشد به شرط وجود بودجه میگ۳۵ و سوخو۳۵ تهیه می کردم (به نسبت ۲ به ۱) و اگر بودجه نباشد میگ۳۵ و سوخو۳۰ (به نسبت ۱ به ۱).

 • با عرض سلام و خسته نباشید خدمت استاد تارخ و آقای نوری. از اینکه زحمت کشیدین و این اطلاعات مفید رو یک جا و کنار هم ارائه دادین خیلی ازتون ممنونم. واقعا جالب و قابل فهم بود. شاد و پیروز باشید…