سوخت های ژل

با افزایش تقاضا برای بهبود کارایی و ایمنی سوخت های مورد استفاده در پیشرانه راکت ها و موشک ها در دهه اخیر بنظر میرسد سوخت های “ژل” جواب خوبی به این نیاز باشد.سوخت های “ژل” ویژگی های سوخت های مایع…

درباره

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.