اطلاعات نظامی اسرائیل: اطلاعات در طول جنگ یوم کیپور (1973)

اطلاعات نظامی اسرائیل: اطلاعات در طول جنگ یوم کیپور (1973)

اطلاعات نظامی اسرائیل: اطلاعات در طول جنگ یوم کیپور (1973) جنگ یوم کیپور در اکتبر 1973، غافلگیری وحشتناکی بود که امنیت و حتی بقای اسرائیل را در خطر قرار داد. در پایان جنگ، اسرائیل ورق بازی را برگردانده و قاهره…

درباره