تاریخ دامپزشکی ارتش ایران

تاریخ دامپزشکی ارتش ایران

تاریخ دامپزشکی ارتش ایران دایره دامپزشکی ارتش قبل از اداره دامپزشکی کشوری تاسیس شد. دکتر”کاره” دامپزشک نظامی فرانسوی در زمان مظفرالدین شاه به عنوان دامپزشک اصطبل سلطنتی در ایران مشغول فعالیت گردید. مدتی پس از اینکه کاره ایران را ترک…

درباره

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.