نفربر تمساح

نفربر تمساح

نفربر تمساح که حاصل تبدیل تانک سنتوریون به این نفربر بوده برجک تانک حذف شد و جای آن به وسیله صفحات زرهی پوشانده شد و به جای برجک تانک ، تعداد پنج دریچه در سقف نفربر تعبیه شد که خدمه…

درباره

تداخل با برنامه های قلیونم داشت نرفتم!¯\_(ツ)_/¯

کیف ضد گلوله

کیف ضد گلوله

این کیف در واقع یک سپر تاشوی ضد گلوله و بسیار پیشرفته است که در برابر هر نوع گلوله‌ای مقاوم است. این سپر که به طور گسترده توسط اسکاتلندیارد و برای عملیات ضد تروریستی استفاده می‌شود در مقابل بمب‌های دستی…

درباره

تداخل با برنامه های قلیونم داشت نرفتم!¯\_(ツ)_/¯

آشنایی با عینک های ضد گلوله برند Revision

آشنایی با عینک های ضد گلوله برند Revision

 آشنایی با عینک های ضد گلوله برند Revision سربازان خط مقدم انگليس در افغانستان، از عينک های آفتابی و عينک ايمنی محافظی برخوردارند كه میتواند در برابر انفجار و گلوله مقاومت کند. همچنين اين عينک ها كه شیشه های چشمی…

درباره

تداخل با برنامه های قلیونم داشت نرفتم!¯\_(ツ)_/¯