معرفی اسلحه کمری هکلر و کخ VP9

معرفی اسلحه کمری هکلر و کخ VP9

اسلحه کمری هکلر و کخ VP9  نام خانواده جدیدی از اسلحه های کمری نیمه اتوماتیک تمام پلیمر محصول شرکت پر آوازه هکلر و کخ آلمان می باشد. هکلر و کخ کار روی این اسلحه جدید را نزدیک به 4 سال…

درباره