نکاتی در مورد صنعت حمل ونقل هوایی کشور

نکاتی در مورد صنعت حمل ونقل هوایی کشور

نکاتی در مورد صنعت حمل ونقل هوایی کشور (محسن امیریان) به نام خدا دربخش اول مقاله که با نام خرید هواپیماهای جدید بایدها ونبایدها بود به لیست هواپیماهای خریداری شده واشکالات وارده به آنها پرداختیم دراین مقاله به سوالات وابهامات…

اخبار نظامی جهان — تاریخ انتشار ۱۳۹۵/۱۱/۲۲

اخبار نظامی جهان — تاریخ انتشار ۱۳۹۵/۱۱/۲۲

ترکیه و فروش بالگرد به پاکستان  ترکیه اعلام کرد پاکستان به دنبال خرید بالگرد  تی ۱۲۹ ساخت این کشور  است. مشخص  نیست پاکستان چند فروند از این بالگرد را در صورت  سفارش ، دریافت کند . تی ۱۲۹ نسخه ترکی…