اخبار نظامی جهان — تاریخ انتشار ۱۳۹۵/۱۱/۲۲

اخبار نظامی جهان — تاریخ انتشار ۱۳۹۵/۱۱/۲۲

ترکیه و فروش بالگرد به پاکستان  ترکیه اعلام کرد پاکستان به دنبال خرید بالگرد  تی ۱۲۹ ساخت این کشور  است. مشخص  نیست پاکستان چند فروند از این بالگرد را در صورت  سفارش ، دریافت کند . تی ۱۲۹ نسخه ترکی…