تانک AMX-30

تانک AMX-30

اگرچه طی جنگ جهانی دوم با اشغال فرانسه تحقیقات روی خودروی های زرهی به شکل موقت  در این کشور قطع شد ولی بعد از جنگ فرانسه به سرعت خود را بازیافت و به سراغ توسعه تانک رفت. حتی در سال…

خودروی زرهی مسلح EE-9 کاسکاول

خودروی زرهی مسلح EE-9  کاسکاول

در دهه ۱۹۶۰ امریکا و برزیل یک توافق  نامه مشترک امضا کردند که هدف ان دسترسی اسان برزیل به تسلیحات دست دوم مازاد  ارتش امریکا بود. برزیل در ان زمان  کشور فقیری بود و توان خرید تجهیزات نو زیادی نداشت…

تانک سبک اسکورپیون

تانک سبک اسکورپیون

پس از جنگ جهانی دوم نیروی زمینی  انگلستان ترکیبی از خودرو های چرخ دار زرهی سبک و تانک بود.ارتش انگلستان از نسخه از تانک متوسط کرامل برای  شناسایی  میدان نبرد استفاده میکرد. این تانک وظیفه حرکت در مناطق پیش روی…

تانک ارجون

تانک ارجون

مرکز تحقیقات  هندی  DRDO از دهه ۱۹۶۰ در هند برنامه تولید تجهیزات زرهی و توپخانه را در پیش گرفته است. این شرکت در سال ۱۹۷۲ برنامه ساخت یک تانک بومی را  اغاز کرد. در ان  زمان  بیش از ۲۰۰۰ تانک…

تانک های موجود در نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران

تانک های موجود در نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران

در این  مقاله به تانک های موجود در ایران  که همکنون در خدمت هستند می پردازیم . برای کوتاه  شدن این مقاله به تانک های  که در طول تاریخ ارتش نوین ایران وارد خدمت  شده و همکنون در خدمت نیست…

تانک M-47

تانک M-47

در زمان جنگ کره  ،  امریکا از تانک های چون شرمن و ام ۴۶ استفاده میکردند. هر دو تانک کارایی چندان بالای در برابر تی ۳۴ های کمونیست ها  نداشتند. شرمن که کارایی بسیار بدی داشت و ام  ۴۶ نیز…

تانک آلتای

تانک آلتای

ارتش ترکیه  سال های زیادی از تانک های امریکایی چون ام ۴۸ و ام ۶۰ پاتن و تانک های المانی لئوپارد ۱و و۲ بهره می برند. این ارتش  برای افزایش قدرت زرهی  خود در دهه  ۱۹۹۰ دست به ارتقاء تانک…