تانک آلتای

تانک آلتای

ارتش ترکیه  سال های زیادی از تانک های امریکایی چون ام ۴۸ و ام ۶۰ پاتن و تانک های المانی لئوپارد ۱و و۲ بهره می برند. این ارتش  برای افزایش قدرت زرهی  خود در دهه  ۱۹۹۰ دست به ارتقاء تانک…

تانک PT-91

تانک PT-91

لهستان یکی از قدرتمند ترین کشورهای اروپای شرقی در زمان جنگ سرد بود. این کشور تانک های شوروی چون تی ۵۵، تی ۶۲ و تی ۷۲ را در داخل تولید کرد. تی ۷۲ اخرین و پیشرفته ترین تانک شوروی بود…

تانک تی ۸۴

تانک تی ۸۴

تی ۸۴ به عنوان اولین تانک بومی اکراین  بعد از استقلال  در شوروی در خارکوف طراحی شد. اکرایین در زمان شوروی محل تولید پیشرفته ترین تانکهای شوروی یعنی تی ۶۴ و تی ۸۰ بود. تی ۸۰ خود فرزند تی ۶۴…

تانک سبک Type 95 ارتش سلطنتی ژاپن

تانک سبک Type 95 ارتش سلطنتی ژاپن

گردآوری وترجمه:صادق عبدالهی با آغاز دهه ۳۰ ژاپنی ها شروع به استفاده از تاکتیک های نبرد مکانیزه و تلفیق نیروی پیاده با زرهی نمودند.برای این منظور باید تانک های سبکی ساخته می شد که قادر به حرکت با پیاده نظام مکانیزه…

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.