هویتزرخودکششی ماستا و کاوالتسیا

هویتزرخودکششی ماستا و کاوالتسیا

در سال ۱۹۷۱ یک بررسی  در ارتش شوروی نشان داد که توپخانه خود کششی جدید ۱۵۲ م م  شوروی یعنی اکاتسیا از توپ مشابه غربی ها ولی با کالیبر  ۱۵۵ م م یعنی توپ خودکششی ام۱۰۹ پاینتر است. اگرچه اکاتسیا تحرک خوبی…

توپ ها و راکتهای توپخانه ای ایران

توپ ها و راکتهای توپخانه ای ایران

در این مقاله به توپ های و راکت های توپخانه ای موجود در ایران می پردازیم . این تسلیحات قابل هدفگیری هستند ولی قابل هدایت نیستند. البته مهمات هدایت شونده در سطح جهانی برای هر دو این سلاح ها وجود…

راکت های توپخانه ای سری فراگ

راکت های توپخانه ای سری فراگ

راکت های سری فراگ تاثیر بسیاری بر روی راکت های توپخانه ای بزرگ بعد از خود گذاشتند و در جهان چندین راکت بر اساس فراگ توسعه یافتند  که راکت های سری زلزال در ایران از جمله انها هستند در اواخر…

راکت ۱۲۲ میلیمتری BM-21(گراد )

راکت ۱۲۲ میلیمتری BM-21(گراد )

راکت انداز ۱۲۲ میلیمتری ۴۰ لول  BM-21گراد یک راکت  توپخانه ای  زمین به زمین غیر هدایت شونده پر آوازه  و مشهور ساخت شوروی می باشد.(این راکت را در ایران به اشتباه کاتیوشا می نامند این در حالی است که ام بی ۱۳ کاتیوشا…