هویتزر A-222 Bereg

هویتزر A-222 Bereg

نویسنده علمی محمدی هویتزر A-222 برگ یک سیستم توپخانه ای دفاع ساحلی است که قدمت آن به سالهای جنگ سرد باز میگردد. شوروی سابق دارای مرزهای بسیار طولانی آبی است. این کشور سابق و وارث آن ، روسیه دارای هزاران…

راکت انداز TOS

راکت انداز TOS

داستان راکت انداز توس ۱ به  اوائل دهه ۱۹۷۰ بر میگردد زمانی که ارتش شوروی  خواهان  یک  راکتی توپخانه ای  کوتاه  برد برای درگیر با واحدهای پیاده  دشمن ویا در هم کوبیدن تاسیسات انها در خط مقدم داشت. در ان…

راکت های توپخانه ای سری فراگ

راکت های توپخانه ای سری فراگ

راکت های سری فراگ تاثیر بسیاری بر روی راکت های توپخانه ای بزرگ بعد از خود گذاشتند و در جهان چندین راکت بر اساس فراگ توسعه یافتند  که راکت های سری زلزال در ایران از جمله انها هستند در اواخر…

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.