تفاوتهای تسلیحات نامتعارف با تسلیحات ممنوعه

تفاوتهای تسلیحات نامتعارف با تسلیحات ممنوعه

نگارنده: مسعود رضائی پیش گفتار: در این مقاله بدور از جنبه های سیاسی؛ به تعریف جداگانه تسلیحات نامتعارف و تفاوت ان با تسلیحات ممنوعه؛ معاهده های جهانی مربوط به آنها و تسلیحات ساخته شده ای که مشمول تسلیحات ممنوعه میگردد…

انواع مواد منفجره

انواع مواد منفجره

نویسنده و گرداورنده: مسعود رضائی تعریف انفجار: انفجار به یک افزایش شدید در حجم (انبساط بسیار شدید و سریع ماده جامد یا مایع وتبدیل شدن به گاز) و آزاد شدن ناگهانی انرژی می‌گویند که معمولاً با افزایش دما و آزاد…

شبیه سازی کامپیوتری و نقش آن در طراحی هواگردها

  نوشته: reza128 شبیه سازی کامپیوتری از تکنیکهای نسبتا جدیدی است که با توسعه کامپیتوترها همگام بوده و امروزه در تمام زمینه های علمی و تکنولوژی کاربرد دارد در این نوشتار با توجه به اینکه شبیه سازی کامپیوتری بخصوص در…

سوخت های ژل

با افزایش تقاضا برای بهبود کارایی و ایمنی سوخت های مورد استفاده در پیشرانه راکت ها و موشک ها در دهه اخیر بنظر میرسد سوخت های “ژل” جواب خوبی به این نیاز باشد.سوخت های “ژل” ویژگی های سوخت های مایع…