نقش هواپیماهای رزمی توربوپراپ در میدان جنگ مدرن

نقش هواپیماهای رزمی توربوپراپ در میدان جنگ مدرن

نقش هواپیماهای رزمی توربوپراپ در میدان جنگ مدرن تفکر که بسیاری در ایران در مورد  توربوپراپ ها  رزمی دارند ..بیشتر از اینکه واقعیت گرا باشد بر میگردد به عدم اگاهی و سادگی نظامی توربوپراپ ها  مسلح اگرچه از بعد از…

پک فا و مشکلاتی که باید بر ان غلبه کند!

پک فا و مشکلاتی که باید بر ان غلبه کند!

به نام خدا نویسنده: رضا موسوی در سال ۲۰۰۹ گزارشی در وبسایت ایرپاوراسترالیا منتشر شد که سطح مقطع راداری جنگنده چندمنظوره پنهانکار نسل ۵ روسی سوخوی پک فا را عدد ۰٫۰۱ متر مربع اعلام کرده بود و مدعی شده بود…

نکته شماره 5—————–> نقش موشک های پدافندی شانه پرتاب در میدان نبرد

نکته شماره 5—————–> نقش موشک های پدافندی شانه پرتاب در میدان نبرد

نکته شماره 5—————–> نقش موشک های پدافندی شانه پرتاب در میدان نبرد فکر ساخت یک سامانه  پدافندی  شانه پرتاب از جنگ جهانی دوم وجود داشت حتی المانها یک سامانه غیر هدایت شونده را نیز توسعه دادند ولی به شکل عملی…

نکته شماره4=======> نقش بمب افکن های بزرگ در میدان جنگ امروزه

نکته شماره4=======> نقش بمب افکن های بزرگ در میدان جنگ امروزه

نکته شماره4=======> نقش بمب افکن های بزرگ در میدان جنگ امروزه شاید با دیدن بمب افکنهای بزرگی چون ب52 و یا توپلوف 95 ویا  انواع  پیشرفته انها چون توپلوف22 و 160 ویا ب1 لنسر پیش خود بگوید  دیگر  دوران این…