هواپیماهای اموزشی توربوپراپ پی سی ۷ / ۹ /۲۱ و تی ۶

هواپیماهای اموزشی  توربوپراپ پی سی ۷ / ۹ /۲۱ و تی ۶

شرکت پیلاتوس سوئیس یکی از بزرگترین و موفقترین شرکتهای جهان در زمینه  ساخت هواپیماهای کوچک توربوپراپ برای نقش های ارتباطی و اموزشی است. این شرکت در میانه دهه ۱۹۴۰  با ساخت هواپیمای موتور پیستونی اموزشی  پی سی ۲ کار خود…

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.