هواپیمای شناسایی راهبردی اس ار ۷۱ بلک برد

هواپیمای شناسایی راهبردی اس ار ۷۱ بلک برد

در سال ۱۹۵۷ امریکا هواپیما جاسوسی یو۲ را به عرصه میدان فرستاندن. یو۲ تحت کنترل سازمان سیا بود و  امریکا با در نظر گرفتن سقف  پرواز ۲۱۰۰۰ متری خود گمان  میکرد  که هیچ هواپیمای  ویا موشک روسها به ان نمی…

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.