تاکتیک های نیروی هوایی شوروی در جنگ افغانستان

ترجمه و گردآوری: وحید مجدی نسب جنگ افغانستان برای کشورهای غربی همانند مدرسه ای بود که در آن اطلاعات بسیاری در مورد ارتش سرخ و نحوه استفاده آنها از تسلیحات مختلف و تاکتیک‌هایشان تدریس می‌شد. این جنگ برای خود ارتش سرخ نیز همانند یک معدن طلا برای امتحان کردن تسلیحات جدید و تاکتیک های مختلف … ادامه خواندن تاکتیک های نیروی هوایی شوروی در جنگ افغانستان