توان موشکی کره شمالی

توان موشکی کره شمالی تاریخ به روز رسانی: دی  1399 دیالوگ های رد بدل شده بین مقامات پیونگ یانگ و واشنگتون انسان را به یاد دیالوگ  رهبران امریکا و شوروی در دهه 60 میلادی می اندازد. با وجود فروپاشی شوروی، امریکا در دو دهه گذشته همچنان با فرزند خواندگان و دوستداران لنین در چین و … ادامه خواندن توان موشکی کره شمالی