پهپاد شاهد 129

پهپاد شاهد 129 نامی اشنا برای دوستاران میلیتاری در ایران است . این پهپاد از جمله نخستین  پهپادهای مسلح ایران  بود که به نظر می اید  به شکل گسترده ای در نقش شناسایی و مسلح مورد استفاده قرار گرفته است. ایران از زمان جنگ ایران و عراق  از پهپادهای تصویر بردار هدایت رادیو کنترل استفاده … ادامه خواندن پهپاد شاهد 129