تانکجنگ جهانی دوم

تانک کینگ تایگر

تانک کینگ تایگر

تانک کینگ تایگر ویا تایگر2 برترین تانک سنگین  جنگ جهانی دوم  است که از نظر زره و قدرت اتش  بی نظیر بود.هیچ تانکی  طی جنگ جهانی دوم قابل قیاس با تایگر2 نبود و تنها چند  سال بعد بود که تانک های متوسط با قابلیت های  این تانک از نظر زره وارد خدمت شد.

طرح تانک تایگر 2 به زمان حمله به لهستان   بر میگردد.در سال 1937 ارتش المان خواهان طراحی یک تانک سنگین شد .این پروژه به دو کمپانی هنشل و پورشه داده شد.هر دو کمپانی طراحی برجک را به صنایع سنگین  گروپ سپردند  از این رو برجک هر دو طرح کمی شبیه هم  بود  ولی شاسی و موتور فرق داشت.در نهایت طرح هنشل برنده رقابت شد.تانک دارای  یک برجک مکعب  شکل با شیب کمی بود.بر خلاف طرح کمپانی پروشه که برجک شیب زیاد بود طرح هنشل شیب زیادی نداشت .برجک در قسمت سمت چپ از پهلو دارای یک برامدگی بود که در واقع محل قرار گیری  فرمانده بود .تانک از همان پیش نمونه دارای یک توپ 88 م م کی دبلیو کی  بود(نسخه ای از توپ  فلاک 88 که نسخه ای از ان بر روی تاگیر نیز نصب شد) .این توپ از نظر دقت و قدرت در جنگ بی نظیر بود و بهترین انتخاب برای تایگر2 و با وجود هم خانواده  بودن با تایگر1 از ان نیز قوی تر بود. دقت توپ مثال زدنی بود به صورتی که احتمال برخوردش  به هدف در اندازه یک تی34 در 1000 متر 100% در 1500 متر عدد 95 درصد بود.مهمات ان در 2000 متر نیز توان نفوذ در بیش از 130 م م زره را داشت  از این رو هیچ تانکی در جنگ نبود که در مقابل گلوله ان بتواند مقاومت کند.تانک 80 گلوله توپ در درون بدنه و برجک با خود حمل میکرد .به غیر  از توپ اصلی ، تایگر  دارای دو مسلسل 7.92  م م بود یکی بر روی برجک و دیگری هماهنگ  با توپ اصلی بود که در مجموع  5850 گلوله داشت.برجک دارای یک موتور هیدرولیکی برای  چرخش داشت  که از موتور اصلی تانک قدرت میگرفت.بسته به سرعت تانک سرعت چرخش نیز فرق میکرد. ولی بازهم این تانک مانند تایگر1 با سرعت چرخش 360 درجه در یک دقیقه سرعت بسیار  پایینی در گردش برجک داشت.در  سرعت ارام تانک 19 ثانیه و در حالی  که تانک با بیشترین  سرعت  حرکت میکرد 10 ثانیه زمان برای چرخ لازم بود.

کینگ تایگر نیز مانند تایگر1 از توپ 88 م م کی دبلیو کی 43 بهره میبرد. این توپ بهترنی توپ المانها و از بهترین توپهای جنگ بود و محبوبیت بسیار برای المانها داشت و چه در دریا در نقش ضد شناور به عنوان دفاع هوایی وچه در نقش ضد زره از ان استفاده شد.
کینگ تایگر نیز مانند تایگر1 از توپ 88 م م کی دبلیو کی 43 بهره میبرد. این توپ بهترنی توپ المانها و از بهترین توپهای جنگ بود و محبوبیت بسیار برای المانها داشت و چه در دریا در نقش ضد شناور به عنوان دفاع هوایی وچه در نقش ضد زره از ان استفاده شد.

تایگر2 مانند دیگر تانکهای المانی از موتور بنزینی استفاده میکرد .موتور این تانک یک موتور 12 سیلندر اچ ال 230 بود که دارای توان 690 اسب بخار است.با وجود این تایگر2 مانند تایگر1 به دلیل وزن زیادش دارای مصرف سوخت بسیاری بود و بردش بسیار کم.برد تایگر 2 کمتر از 120 کیلومتر در ساعت و سرعت حرکت ان 41 کیلومتر در ساعت بود.گیربکس دارای هشت دنده جلو و چهار دنده عقب  بود .مانند تایگر1،تایگر2 نیز همواره  در مسافت های  زیاد با قطار جابجا میشد.موتور کینگ تایگر  موتورقوی بود ولی بسیار مستعد خراب شدن بود و بسیار زود گرم می کرد.این مشکل گرم کردن همواره برای این تانک تا روز اخر مشکل ساز بود.

زره تایگر  در بین تمامی تانکهای سنگین جنگ جهانی دوم  بی نظیر بود.در واقع این زره بود که تیاگر2  را از باقی تانکها جدا کرده بود.میزان زره تانک به شرح زیربود.جلوی بدنه تانک در قسمت  پایین بدنه 100 م م زره 40درجه ، قسمت  بالای بدنه از روبرو 150 م م زره 40 درجه.از دو طرف بدنه تانک دارای 80 م م  زره 90 درجه، در قیمت بالای بدنه 40 م م زره  صفر درجه ، و زیر بدنه 40 م م زره 90 درجه.برجک تانک بیشترین  میزان زره را داشت .تانک از روبرو برجک دارای 180 م م زره 80 درجه بود.دو طرف برجک دارای 80 م م زره 69 درجه،عقب برجک 80 م م زره 70 مدرجه و بر روی برجک 44 م م زره 0 تا 10 درجه بود.

تایگر 2 نتنها در زره زیاد داشت  بلکه در دو طرف بدنه و برجک  دارای شیب مناسبی نیز بود .

اولین استفاده عملیاتی از تایگر2 به استفاده در نبرد نرماندی در قالب گردان سنگین پانزر 503  در 18 ژوئیه 1944 بر میگردد.در این نبرد تایگر2 برای اولین بار جنگ دندان به تانک های  متفقین نشان داد ولی چند عراده از ان که شامل دو عراده تانک فرمانده ای بود طی بمب  بارانهای هوایی ویا تله های  انفجاری از دست رفتند.در جبهه شرق نیز این تانک در 12 اگوست سال 1944  دیده شد.در این جبهه  نیز  این تانک در اقلب گردان پانزر سنگین 501 وارد عملیات  شد .ولی در این عملیات  حداقل هشت  تایگر 2 در یک کمین روسها  با تانک های  تی34-85 نابود شدند.احتملا از پشت به تایگر2 شلیک شده بود.در کل این واحد بین 12 تا14 تایگر2 خود را از دست  داد که همواره در کمین   تی34-85 و آی اس2 از بین رفتند.وجود تعداد زیادی گلوله  توپ در برجک تایگر2  باعث این شده بود که تنها نفوذ یک مهمات باعث نابودی سریع تانک شود.در هنگام عقب نشینی سربازان المانی در نبرد مجارستان در پایتخت این کشور در بوداپست  تایگرهای  2 گردان 503 در این شهر  دست به نبرد خیابانی با تانک های  شوروی زدند.انها این شهر را 166  روز حفظ کردند و توانستند 121 تانک و 244 خودروی زرهی شوروی را نابود  کنند در حالی  که تنها 25 تایگر2 نابود شد .از این 25 عراده نیز حداقل 13 عراده توسط  خدمه نابود شده بود تا به دست  روسها نیوفتد.بعد از این نبرد تایگر2 در نبرد آردن و همچنین  نبرد در پروس شرقی حضور داشت  و در نهایت  در خیابانهای برلین  از رایش سوم دفاع کرد.به ادعا برخی از منابع تا اوریل سال 1945 تایگر2 در خدمت گردان سنگین 503 پانزر حدود 500 تانک روسی را نابود کرد و در ازاء ان  45 تانک را نیز از دست داد که البته  اکثر  تایگرهای 2 نیز  قبل از رها شدن توسط  خود المانها  نابود  شد.

تایگر2 دو نشان داد در هر درگیری از هر فاصله ای بهترین تانک جنگ است.هیچ تانکی زرهی به میزان تایگر2 نداشت ولی تعدادش انقدر محدود بود خطوط دفاعی المانی ها را که از هر چهار جهت در حال عقب نشینی بود نمی توانست پوشش دهد.
تایگر2 دو نشان داد در هر درگیری از هر فاصله ای بهترین تانک جنگ است.هیچ تانکی زرهی به میزان تایگر2 نداشت ولی تعدادش انقدر محدود بود خطوط دفاعی المانی ها را که از هر چهار جهت در حال عقب نشینی بود نمی توانست پوشش دهد.

در جبهه غرب اگرچه امریکا در اخر جنگ تانک ام26 پرشینگ  را وارد خدمت کرد ولی این تانک نیز نتوانست   در حد تایگر2 ظاهر شود.تانها سلاحی که از پس تایگر2 بر میامد  توپ17 پوندی انگلیسی  یعنی همان دردسر همیشگی تانک های المانها در جبهه غرب بود  (همان توپی که در بخش های  قبلی این سلسله  مقاله نیز دید از پس تمامی  تانک های المانی بر میامد).این توپ در اواخر جنگ برای مقابله با تایگر2 مجهز به مهمات انرژی جنبشی شده بود که توان نابودی 194 م م زره  در 1000 متر را داشت  که برای  ناوبدی  زره کینگ تایگر2  حتی در روبرو در صورت اثابت درست به زره کافی بود.با وجود این همیشه در مقابل تایگر2 ،توپ17 پوندی قرار نگرفت (همان طور که قبلا گفته شد 17 پوندی بر روی شرمن انگلیسی نیز نصب شده بود)و یا اگرهم شرمن  انگلیسی  در مقابل تایگر2  2 قرار  میگرفت تایگر میتوانست  ان را از فاصله 2000 متری قبل از اینکه شرمن به برد مفید برای اتش به کینگ تایگر برسد نابود کند.خدمه کینگ تایگر هرگز نمی گذاشتند  که انگلیسیها برای شلیک به برد موثر سلاح خود برسند.

شوروی توانست  در طی جنگ یک عراده از این تانک را به دست  اورد و ان را برای ازمایش به کوبینکا  منتقل کردند.روسها در این ازمایش موتور این تانک را بسیار مستعد خراب  شدن  یافتند و زره این تانک را علارقم زخامت  بسیار دارای فلز بسیار بد کیفیت  است .این مسئله کاملا درست  بود زیرا المان در محاصره اقتصادی بود و برای تامین  فولاد دچار مشکل و در اواخر جنگ با از دست بسیاری از معادن این وضعیت برتر نیز شد.در نهایت  روسها ادعا کردند که توپ های ضد زره 100 و 122 م م کششی ای19 وبی اس3 میتوند از 500 متری از روبرو بدنه و 1000 تا 1500 متری در برجک نفوذ کند.

تنها دو نمونه تایگر2 ساخته شد.یکی نمونه رزمی اصلی که تایگر2 ای نیز خوانده میشد  که در بالا  در مورد صحبت شد و دیگری نسخه بی که نسخه  فرمانده ای بود.نسخه فرمانده ای  دارایا 68 گلوله 88م م بود(در نسخه رزمی80 گلوله)بخشی از فضای مهمات در این تانک بیسیم و تجهیزات جانبی ارتباطات قرار داشت.این نمونه دارای 5 رادیو مختلف دو دکل رادیو بود که یکی از انها دو متر طول داشت و بر روی برجک قرار داشت.

تایگر2 در خیابان های بوداپست در سال 1944
تایگر2 در خیابان های بوداپست در سال 1944

تولید ببر تا روزهای پایانی جنگ ادامه داشت ولی بسیار محدود.سفارش تولید 1500 تایگر2 داده شده بود ولی به دلیل حجم گسترده بمب بارانهای هوایی متفقین این رقم هرگز محقق نشد.در مجموع 492 فروند تایگر2  از خط تولید خارج شد.این تانک از سال 1943 در خط تولید قرار گرفت ولی تا میانه سال  1944 وارد سرویس نشد.قراربود نمونه ای با یک موتور 1000 اسب بخاری بنزینی و یک توپ105 م م نیز ساخته شود ولی هرگز از یک ماکت فراتر نرفت.تایگرز یک غول بی شاخ دوم بود ولی بسیار دیر وارد میدان نبرد شد.زمانی که وارد میدان نبرد شد متفقین برتری هوایی را در دست گرفته بودند و بمب بارنها کارخانها تولید کنند تانک المان را تعطیل کرده بود.در نهایت تایگر2 اگرچه در همان دوران کم خدمتش بسیار خوش درخشید ولی هرگز اوزه و نام بلند  پانتر ویا تایگر1 را به دلیل حضور محدود در میدان نبرد به خود ندید. واقعیت این بود که تایگر2 هرگز به ان تعداد و ان حد از امادگی نرسید  که چه در جبهه غرب و چه شرق بتواند یک دردسر واقعی باشد.

ufrl

جدول مقایسه ایمقایسه جند تانک مشهور جنگ دوم جهانی

نام تانک کشور سلاح قدرت نفوذ توپ در 500 متر زره از پیشانی موتور وزن (تن) سرعت و برد
ام 4 شرمن ای 3 ایی8 امریکا 76 م م 93 م م (زره 30 درجه) 80 م م بنزینی  470 اسب بخاری 30 40 تا 48 کیلومتر بر  سرعت و 193 کیلومتر برد
کروسیدر مارک3 انگلستان 57 م م 75 م م 51م م گازوئیل  340 اسب بخاره 20 42 کیلومتر درس اعت 322 کیلومتر برد
تی34-85 شوروی 85 م م 90 م م 90 م م گازوئیل  500 اسب بخاری 32 53 کیلومتر درس اعت، 300 کیلومتر برد
پانزر 4 اچ المان 75 م م 91 م م(30  درجه) 88مم دیزل 300 اسب بخاری 25 تن 42 کیلومتر در ساعت و دارای برد 200 کیلومتر
پانتر المان 75 م م 120 م م (30درجه) 120 م م بنزیلی 690 اسب بخاری 44تن 55 کیلومتر در ساعت، برد250 کیلومتر
تایگر1 المان 88 م م 110 م م 120 م م بنزینی 700 اسب بخاری 60 38 کیلومتر در ساعت ، برد 150 کیلومتر
تایگر2 المان 88 م م 140 م م 180 م م بنزین   700 اسب بخاری 68 41 کیلومتر در ساعت و 120 کیلومتر برد

 ترجمه:عبدالحمید تارخ

https://en.wikipedia.org/wiki/Tiger_II

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن