ارتش ها

بررسی تجهیزات ارتش سلطنتی اردن

بررسی تجهیزات ارتش سلطنتی اردن

از سال1920 یک دسته 150 نفره تحت امیر یک مارشال انگلیسی هسته ارتش اردن را تشکیل دادن. اردن تا سال 1917 جزئی از امپرانوری عثمانی بود ولی با سقوط این امپراتوری تحت حمایت انگلستان در امد اگرچه خاندان هاشمی در این کشور قدرت را در دست گرفت. از سال 1945 این کشور از زیر مجموع انگلستان خارج شد و یک کشور مستقل شد ولی تا سال 1956 تعداد زیادی افسر و فرمانده انگلیسی در این ارتش بود. شاه حسین پادشاه اردن دست به عربی کردن این ارتش زد و هزینه زیادی برای تاسیس دانشکده های مختلف حرفه ای برای تربیت نیروهای بومی زد به شکلی که ارتش اردن اولین ارتش عربی بود که به شکل خاص به دنبال حرفه ای سازی و جذب نخبگان افتاد .. در همان زمان ارتش های عراق سوریه و مصر بیشتر به شکل حزبی و وفاداری فرد به حزب نیرو جذب میکردند میکردند.از جمله نیرو های حرف ای این ارتش نیروی ها ملقب به لژیونر عرب بود که کارایی بسیار بالای داشت

نیروهای اردنی در چندین جنگ حضور داشتند ولی شاید بزرگترین انها جنگ شش روزه بود. این ارتش کارایی بهتری نسبت به دیگر ارتش های عرب دست کم نصب به اندازه خود در برابر اسرائیل در غرب اردن داشت(اردن از غرب با شرق اسرائیل هم مرز است) ولی حمله غافلگیرانه اسرائیل که تومار چند ارتش عربی را طی شش روز در هم پیچید عاملی شد تا این ارتش نیز کاری از پیش نبرد. نبود نیروی هوایی کارامد نیروی زمینی این کشور را روی زمین رها کرده بود. از انجایی که شاه حسین علاقه زیادی به تانک و تجهیزات زرهی داشت و یک مرکز تخصص نوسازی و ساخت تجهیزات زرهی با نام خود وی نیز در این کشور پایه گذاری کرد که این کشور در نبرد زرهی بهتر از دیگر ارتش های عربی در برابر اسرائیل ظاهر شد

این کشور در نبرد فراسایشی سال 1967 تا1973 که یک نبرد هوایی بود نیز با اسرائیل حظور داشت ولی در نهایت تصیم به دست برداشتن از نبرد با اسرائیل گرفت و اعلام بی طرفی در نبرد با اسرائیل کرد .

نیروی زمینی

نیری زمینی اردن اولین یگان تشکیل شده از زمان تشکیل کشوری با نام اردن بود .این یگان در جنگ های 1948 و 1956 اعراب و اسرائیل حضور داشت اگرچه به شکل جدی در نبرد سال 1967 واقعا نقش افرینی کرد .

این نیرو همکنون 10000 نفر نیروی رسمی دارد و البته حدود 90000 سرباز نیز در خدمت دارد. نیروی زمین ارتش اردن در چهار فرمانده ای گرد هم امده یکی فرمانده ای شمال، جنوب، شرق و فرمانده ای مرکزی البته فرمانده ای پنچمی نیز به نام فرمانده ای نیروی های ویژه نیز وجود دارد

فرمانده ای شمال شامل

سه تیپ مکانیزه که هر تیپ شامل سه گردان مکانیزیه مجهز به نفربر، یک گردان تانک، یگ گردان مهندسی یک گردان پشتیبانی و یک گردان ضد تانک است

یک تیپ توپخانه شامل 5 گردان توپخانه

یک تیپ نیرو ویژه شامل 9 گردان نیروی ارتباطی مهندسی و لجستیک

یک تیپ دفاع هوایی که شامل دو گردان دفاع هوایی و یک گردان مهندسی است

فرمانده ای مرکزی

دو تیپ مکانیزه

دو تیپ زرهی که شامل دو گردان تانک سبک و شناسایی، دو گردان تانک، یک گردان توپخانه سبک و دو گردان مهندسی و پشتبانی

یک تیپ توپخانه با شش گردان توپخانه

یک تیپ دفاع هوایی با سه گردان پدافند و یک گردان مهندس و لجستیک

فرمانده ای شرق

دو تیپ مکانیزه

یک تیپ نیرو ویژه

یک تیپ توپخانه با چهار گردان

و یک تیپ دفاع هوایی با سه گردان

و چندین گردان مهندسی، پشتیبانی و ارتباطی مستقل

فرمانده جنوبی که کوچکترین فرمانده ای ارتش است شامل

یک تیپ مکانیزه

یک تیپ نیرو ویژه

و یک تیپ دفاع هوایی

و چندین گردان مهندسی، پشتیبانی و ارتباطی مستقل

فرمانده ای نیرو های ویژه که شامل دو تیپ نیرو مخصوص است

ارتش تاکید بسیاری بر روی نیروی های ویژه دارد . زیرا انها واکنش سریعی نسبت به تهدیدات دارند . یک شبکه پیچیده در سراسر کشور وجود دارد که با کمک سیستم های ارتباطی و رایانه ای پیشرفته ای پشتیبانی شد و هر تهدیدی از جمله تهدایت امنیتی و تروریستی را به سرعت شناسایی و نیروی های ویژه را به سراغ انها خواهد فرستاد این کار باعث شده اردن همواره امنیت بسیار بالای در بین کشور های منطقه داشت باشد در حالی که طی دوران جنگ داخلی در سوریه و عراق این دو کشور مرزهای زیادی با ارن داشتند ولی علیرقم نبرد به داخل خاک این کشور کشیده نشد توان بالای این نیرو ها در نابودی نیروی های تروریستی را نشان میدهد

تجهیزات

تپانچه استاندارد و اصلی ارتش اردن تپانچه برونیگ اچ پی بلژیکی است با کالیبر 9 پرابلم است ولی تپانچه های دیگر چون پی226 المانی گلاک 18 و برتا92 نیز به تعداد زیادی در این ارتش در خدمت است

سلاح سازمانی نیروی های مسلح اردن سلاح امریکا ام16 در نسخه ای2 و ای3 با کالیبر 5.56 م م است و دست کم صد هزار قبضه از این سلاح توسط اردن خریداری شد است. البته نیروهای ویژه این ارتش از کاربین ام16 یعنی سلاح ام4 بهره میبرند و البته برخی یگان های ویزه از سلاح اچ کا416 نیز استفاده میکنند

مسلسل دستی ام پی5 و ام پی7 نیز از دیگر مسلسل های دستی های موجود در خدمت برای نیروهای ویژه و جنگ های شهری هستند

مسلسل اصلی متوسط اردنی ها اف ان مگ بلژیکی است اگرچه نسخه ساخت امریکا ان یعنی ام240 نیز در خدمت انها است مسلسل 12.7 م م برونینگ ام2 نیز بر روی خودروها و تانک های این کشور به عنوان مسلسل سنگین نصب است.همچنین ارتش اردن تعداد نارنجک انداز خودکار 40 م م مارک19 در خدمت دارد که روی خودروهای تاکتیکی نصب می شود و از نارنجک انداز 40 م م دستی ام جی ال ساخت افریقای جنوبی نیز بهره میبرد

راکت ضد زره ار پی پی32 با نام هاشم یک همکاری مشترک بین اردن و روسیه در ساخت یک راکت ضد تانک است که در اردن ساخته می شود و راکت ضد تانک اصلی اردنی ها است این سیستم 700 متر برد دارد و دارای توان نفوذ در 650 م م را دارد و 25000 راکت از ان ساخته شد البته ار پی جی26 و 27 نیز ساخت روسیه در خدمت ارتش میباشد

ار پی جی 32

موشک ضد تانک تاو به میزان 14500 تیره پرتعداد ترین موشک ضد تانک اردنی ها است که طی4 دهه به شکل های مختلف و در مدل های تک و دو مرحله ای به اردن تحویل داده شد .این موشک روی خودروهای تاکتیکی و یا به شکل لانچر برای نیرو پیاده دردسترس است . دست کم 300 لانچر پرتاب برای موشک تاو در خدمت است.البته تاو تنها موشک ضد تانک امریکایی اردنیها نیست . پیشرفته ترین موشک ضد تانک اردنی ها حدود 19 لانچر و حدود 476 موشک جاولین تحویل ارتش اردن شد که جایگزین موشک های قدیمی دراگن شد

البته اردن دست کم 2000 تیر موشک ضد تانک کورنت با 200 لانچر در سال 2009 تا 2010 از روسیه تحویل گرفت . این کشور زمان شوروی نیز تعداد موشک فاگوت در خدمت داشت که دیگر در خدمت ندارد

در ارتش اردن خمپاره اندازهای 60 و81 و120 م م موجود است ولی چند هزار قبضه خمپاره انداز چینی تولید اردن در خدمت است. این کشور از دهه1990 دست به تولید این خمپاره اندزها در سه کالیبر در اردن با کمک چینها زد

هویتزر 155 م م ،ام114 یکی از هویتزر های کششی در خدمت است. این هویتزر در دو دسته20 تایی در مجموع 40 عراده به شکل دست دوم از امریکا خریداری شد، هویتزر کششی دیگر هویتزر 105 م م ام102 ساخت امریکا است که در دهه1970 به شکل دست دوم از امریکا خریداری شد و جدید ترین هویتزر کشش این کشور هویتزر 105 م م ال118 ساخت انگلستان است که در سال 2019 به شکل دست دوم خریداری شده. این هویتزر دارای برد اتش 19 کیلومتر است که در بین هویتزر های 105 م م موجود در جهان بیشترین برد را دارد

در بخش توپخانه خودکششی که البته بیشترین تعداد هویتزرهای این کشور را تشکیل میدهد، این کشور طی سه سری 234 دستگاه هویتزر ام109 ای1 به شکل دست دوم از امریکا تحویل گرفت و البته در سال 2011 میلادی 121 عراده نیز از نوع ای2 از هلند به شکل دست دوم تحویل گرفته است.این هویتزر اصلی ترین هویتزر این کشور است که اردن برای انها حتی مهماتهای هدایت ماهوارهی ایکسالیبر با برد 40 تا50 کیلومتر نیز خریداری کرد است

ام109

هویتزر خودکششی ام110 با کالیبر 203 م م بزرگترین و قویترین توپ اردنی ها است که 120 عراده از انها به شکل دست دوم طی سه سری از امریکا خریداری شد

در بخش راکت های توپخانه ای ارتش اردن دارای چهار نوع راکت توپخانه ای است

راکت 107 م م مینی کاتیوشا راکت پرتعداد این ارتش است که توسط نیروی های پیاده استفاده می شود

راکت انداز Hanwha-70 یک سیستم راکتی 70 م م با لانچر 40 تایی که در واقع همان راکت70 م م هایدرا که از بالگردهای امریکایی شلیک میشود راشلیک میکندو دارای هشت کیلومتر برد دارد.این سیستم ساخت کره جنوبی است و 20 دستگاه از ان که پشت یک خودروی تاکتیکی چهار چرخ نصب شده خریداری شده است

راکت انداز WM-80 ساخت چین دیگر راکت انداز ساخت چین است که شامل یک سیستم راکت 273 م م با برد 120 کیلومتر است .24 سیستم تحویل شده که هر سیستم دارای لانچر با 8 راکت است

12 سیستم راکتی هایمارس در سال 2010 خریداری شد که پیشرفته ترین سیستم راکتی این کشور است. این کشور 430 راکت با برد70 کیلومتر برای این سیستم خریداری کرده است

هایمارس

اردن دارای حدود2500 خودروی تاکتیکی است که اصلیترین انها به تعداد حدود900 دستگاه خودروی مشهور امریکایی هاموی است که بر روی ان مسلسل 12.7 م م، موشک تاو و نارنجک انداز40 م م حمل میکند .

همچنین اردن روی امرپ (خودروی ضد مین )سرمایه گذاری بسیار کرده این ارتش دارای چندین مدل امرپ انهم از مشهورترین انها است که معمولا توسط یگانهای نیروی های ویژه استفاده می شود ، 200 دستگاه امراپ مکس پرو ساخت امریکا که میتواند تا 10 سرباز را حمل کند و در برابر انفجار یکی مین 7 کیلوگرمی مقاومت دارد، امرپ دیگر انها گوکار ساخت امریکا است که نیز توان حمل تا 10 سرباز را دارد و در برابر یک بمب 8 کیلویی نیز مقاومت دارد

سه امرپ دیگر در خدمت اردنی ها است که ساخت افریقای جنوبی است که شامل 200 دستگاه امرپ ار جی33 که ان نیز توان حمل 8 سرباز را دارد و در برابر انفجار 8 کیلو مواد انفجاری مقاومت دارد، 50 دستگاه امرپ ماتادور که میتوان انفجار یک مین14 کیلوگرمی را تحمل کن و 50 دستگاه امرپ مومبی

پر تعداد ترین نفربر ارتش اردن نفربر ام113 است. این کشور طی سالهای مختلف از کشورهای مختل به شکل دست دوم اکثرا این نفربرها را جمع اوری کرد . 34 دستگاه در طی سه سری از بلژیک، 45 دستگاه از عراق، 69 دستگاه درسال 2010 از هلند، 1384 دستگاه از امریکا طی چهار دهه و 8 سری .همکنون حدود 1300 دستگاه ام113 در خدمت ارتش اردن به عنوان پرتعداد ترین نفربر این کشور است و عمدتا به مسلسل 12.7 م م و موشک تاو مجهز هستند و البته حدود 200 دستگاه نسخه فرمانده ای امبولانس و یا ریکاوری نیز از این نسخه در خدمت است

حدود 450 دستگاه نفربر YPR-765 نیز در خدمت اردنیها است .این نفربر نسخه ای از نفربر امریکای ام 113 است که دارای یک برجک مسلح است و از یک توپ25 م م و یک مسلسل 7.62 م م استفاده میکند .

321 دستکاه نفربر رادل ساخت افریقای جنوبی در سال 2002 و 2004 تحویل شده که برخی مجهز به برجک با توپ20 م م و برخی مجهز به توپ دولول روسی23 م م زد اس یو 23-2 هستند

243دستگاه نفربر اسپارتان که نسخه نفربر تانک سبک اسکورپین است در خدمت اردن است البته همکنون حدود 100 دستگاه ان در خدمت است

75 نفربر دست دوم المایی ماردر مجهز به برجک ریموت کنترل با توپ 20 م م و موشک ضد تانک میلان نیز در خدمت است.این نفربرها به شکل دست دوم در سال 2019 تحویل اردن شد.ههمچنین 37 دستگاه نفربر بی ام پی2 در دهه 1980 از شوروی خریداری شد که هنوز تعداد کمی از انها در خدمت است

در بخش تانک سبک شناسایی دو نوع تانک در خدمت اردن است

یکی 50 دستگاه تانک سبک شناسایی اسکورپیون ساخت انگلستان که البته این تانک را به شکل دست دوم از بلژیک دریافت کرد و سپس 19 دستگاه دیگر باز به شکل دست دوم از عراق در سال 1989 دریافت کرد. اسکورپینهای دارای توپ 76 م م هستند ولی اردن در داخل دست به ارتقا انها زده است که شامل نصب یک برجک با یک توپ خودکار 30 م م و دو موشک ضد تانک هدایت نیم خودکار لیزری کورنت است.توپ30 م م به دلیل نرخ اتش بالاتر کارایی بهتری برای پوششی پیاده نظام دارد

اسکوریپن ارتقا یافته

دیگر تانک سبک این ارتش تانک ایتالیا سنتارو است. سنتارو روی یک شاس هشت چرخ سوار است و دارای یک توپ105 م م است که در نقش زره کوب نیز میتواند ایفای نقش کند. اگرچه گفته شده این کشور 141 دستگاه از این تانک را از ایتالیا خریداری کرده ولی میزان واقعی تحویلی 80 دستگاه به شکل دست دوم بوده است

در بخش تانک این کشور چندین تانک از چند کشور مختلف دارد

تانک لگرک پیشرفته ترین تانک ارتش اردن است.این تانک فرانسوی به شکل دست دم از طرفی امارات به این کشور داده شده. امارت تنها مشتری خارجی لگرک است و 80 دستگاه از این تانک را در سال 2020 تحویل اردن داد

تصویری از لگرک های اردنی و یک نفربر مرادر

تانک الحسین در واقع همان تانک همان تانک چلنجر1 انگلیس است. اردن مشتری همیشگی تانکهای انگلیسی بوده است و پیش از این نیز دارند چیفتن و تانک سنجورین بود. در دهه1990 زمانی که چلنجر2 جای چلنجر1 را در انگلستان گرفت ، اردن دست به خرید تانک های دست دوم از انگلستان زد. در سال 1999 اردن 288 دستگاه چلنجر1 را از انگلستان دریافت کرد و چند سال بعد در سال 2002 این کشور 104 دستگاه دیگر نیز دریافت کرد . این تانک پرتعداد ترین تانک در خدمت اردنیها است البته گفته شده 140 دستگاه از این تانک از خدمت خارج شده به عنوان ذخیره نگهداری می شودکه احتمالا تانک لگرک دریافتی از امارات این تعداد را جایگزین شده است

ام60 دیگر تانک اردنی ها است .اردن همیشه مشتری تانک های امریکا بود و در دهه1970 برای جایگزینی تانک های قدیمی ام48 دست به خرید 82 دستگاه تانک ام60 ای1 به شکل دست دوم از امریکا زد، 100 دستگاه دیگر البته از نوع ای 3 به شکل دست دوم در دهه بعد خریداری شد و در سال 1995 یک دستگاه دیگر از نسخه ای3 شامل 88 دستگاه باز از امریکا به شکل دست دوم دریافت شد .در این میان اردن 36 دستگاه تانک ام60 ای1 نیز از عراق دریافت کرد. این تانک در واقع در سال 1980 توسط عراق طی جنگ با ایران از نیروی زمینی ایران غنیمت رفته شده بود که از طرف صدام به اردن تحویل داده شد.هنوز حدود 180 دستگاه از نوع ام60 ای3 در خدمت است که همگی به سایت اتش دیجیتال و سامانه دید حرارتی نسل دوم برای فرمانده و توپچی تجهیز شد اند

همچنین این اتش حدود 100 تانک ام60 ای1 به شکل ذخیره دارد. دست کم 350 دستگاه تانک چیفتن نیز به شکل ذخیره همچنان موجود است. اردن از جمله مشتریان چیفتن است. اولین بار این کشور در سال 1979 دست به دریافت 21 تانک چیفتن زد. این تانکها چیفتن های ایرانی بودند که سفارش توسط دولت انقلابی لغو شده بود و در ادامه 274 دستگاه تانک الخالد در دهه1980 از انگلستان تحویل گرفت. الخالد در واقع همان چیفتن بود که قرار بود طی پروژه ای با نام شیر1 برای ایران تولید شود که شامل ارتقا سیستم کنترل اتش ،شامل نصب رایانه کنترل اتش، مسافت یاب لیزری و سامانه دید حرارتی بود ولی با وقع انقلاب این برنامه لغو شد و اردن صاحب این برنامه شد. 125 تانک چیفتن ارتقا یافت و باقی در قالب برنامه شیر 1 با نام الخالد تحویل اردن شدند که تا سال 2015 میلادی نیز در خدمت بودند.جالب اینکه دست کم 89 چیفتن ایرانی نیز توسط عراق به غنیمت گرفته شد که اردن هدیه داده شد

تانک چیفتن اردنی بعد از خدمت خارج شدن کف دریا رها شد تا تبدیل به مرجان های مصنوعی شوند
تانک چیفتن اردنی بعد از خدمت خارج شدن کف دریا رها شد تا تبدیل به مرجان های مصنوعی شوند

حدود 290 تانک سنجورین ارتقا یافته نیز به شکل ذخیره نگهداری می شود این تانک با نام تریق در خدمت بود که ارتقئاتی در سیستم کنترل اتش و نصب توپ105 م م داشت

در بخش پدافند نیروی زمینی دارای تعدای سیستم پدافندی برد کوتاه است

این ارتش در دهه1980 دست به تحویل 48 دستگاه سامانه ارتفاع پایین 23 م م هدایت رادار شیلکا ساخت شوروی زد ولی مشخص نیست همکنون چند دستگاه انها عملیاتی است زیرا تعدادی به عراق تحویل شد

بین سال 2014 تا2016 این کشور 60 دستگاه سامانه دفاع هوایی هدایت رادار 35 گپارد ساخت المان را به شکل دست دوم از هلند دریافت کرد.این سامانه شامل توپ 35 م م اورلیک روی شاسی تانک لئوپارد است

100 سامانه ام163 دیگر سامانه دفاع هوایی اردن است .ام 163 شامل توپ20 م م گاتلینگ6 لول 20 م م ام61 سوار بر شاسی نفربر ام113 است اگرچه این سامانه قابل هدایت نیست چشمی هدایت می شود

ام 163

50 دستگاه سامانه پدافندی سام13 ساخت شوروی با 1250 موشک فروسرخ استرلا2 در اواخر دهه1980 از شوروی خریداری شد که هنوز در خدمت است

48 اتش بار سامانه دفاع هوایی هدایت رادار اوسا ساخت وروی با 250 موشک در دهه1980 تحویل اردن شد که ان نیز در خدمت است

گفته شده اردن50 سامانه پانستیر اس نیز به روسیه سفارش داده است اگرچه منابع دولتی این مسئله را تائید نکرده و دست کم همکنون این سامانه در خدمت اردن نیست

100 لانچر پرتاب موشک سام18 ایگلا روسی به همراه 1000 موشک به عنوان سامانه فروسرخ شانه پرتاب ارتفاع کم.همچنین 200 تیر موشک سام14 نیز در خدمت بود که مشخص نیست هنوز در خدمت است و یا نه

نیروی هوایی اردن

نیروی هوای اردن اسما از سال 1931 تشکیل شد ولی یک نیروی هوایی رسمی از سال 1948 تشکیل شد.تا دهه بعد نیز توسط انگلیس اداره میشد. این نیرو به سرعت دست به خرید تعداد جنگنده جت که در واقع نسل نخست جت های جنگی بودند از انگلستان زد . جت های چون دی هاویلند ،ونپیر ..در دهه1960 به بعد این نیرو دیگر تجهیزات انگلیسی زیادی دریافت نکردو به سراغ فرانسه و امریکا رفت. جتهای چون اف5 و اف104 و همچنین میراژ اف1 را دریافت کرد.در جریان جنگ شش روزه عملکرد جالبی نداشت و دست کم این نیرو کم تعداد و کوچک بود و خلبانان ان نیز به پای خلبانان اسرائیلی نمیرسیدند .بعدها در چند نبرد از جمله نبرد بر علیه داعش شرکت کرد که یک جنگنده و خلبان خود را نیز از دست داد

نیروی هوای اردن همکنون 12000 نیروی فعال دارد که در هفت پایگاه هوایی گرد هم امده اند .همکنون سه اسکادران جنگنده دارد و 22 اسکادرات هواپیما ترابری ، VIP، پهپاد و بالگرد در خدمت دارد

این نیرو تا همین چند سال پیش همچنان جنگنده های اف5 خود را در خدمت داشت. نخستین بار در دهه1970 با هدیه شاه ایران این جنگنده وارد خدمت ارتش اردن شد. اردن 38 فروند اف5 ای و بی از شاه ایران هدیه گرفت ولی کمی بعد 73 فروند اف5 ایی و اف نیز از امریکا خریداری کرد .اف5 اردنی توان شلیک موشک ماوریک را داشتند و اردن دست کم300 تیر موشک ماوریک نیز برای تجهیز انها خریداری کرد.7 فروند اف5 مورد ارتقا قرار گفتند و مجهز به رادار جنگنده اف5 تایگر شارک شدند ولی در نهایت اخرین اف5 ها در سال 2018 از خدمت خارج شد

در 1981 تا1983 با پول عربستان سعودی این کشور 19 فروند میراژ اف1سی که شامل دو فروند نسخه دو سرنشینه نیز میشد از فرانسه خریداری کرد و طی دو سری دیگر 18 فروند دیگر نیز در همان دهه تحویل گرفت که برای تجهیز انها 250 موشک ماژیک نیز از فرانسه خریداری کرد. این جنگنده تا سال 2015 در خدمت بودند

همکنون تنها جنگنده ارتش اردن جنگنده اف16 است

اردن اولین بار در سال 1997 دست به دریافت 12 فروند اف16 ای و 4 فروند اف16 بی از امریکا به شکل دست دم زد.این اف16 متعلق به گارد ملی بود و دارای رادار بهبود یافته با توان حمل و شلیک موشک اسپارو بود. اردن در سال 1998 برای تجهیز انها 64 موشک اسپارو نسخه ام و 100 موشک سایداندر نسخه ام از امریکا دریافت کرد. اف16 با موشک اسپارو اولین جنگنده اردن با توان بی وی ار یا در واقع درگیری هوا به هوا در برد بالاتر از 15 کیلومتر است

17 فروند اف16 دیگر شامل 16 فروند نسخه A دیگر و 1 فروند اف16 بی باز در سال 2003 به شکل دست دوم تحویل نیروی هوایی اردن شد .

در سال 2006 این کشور 12 فروند اف16 ای ام و 4 فروند اف16 بی ام از بلژیک به شکل دست دوم دریافت کرد. اف1 ای ام و بی ام نسخه ارتقاء یافته اف16 ای وبی است که توان حمل و شلیک موشک رادار فعال امرام را دارد .9 فروند دیگر باز از همین مدل که شامل 3 فروند نسخه بی ام میشد و بقیه نسخه ای ام در سال 2010 از بلژیک دریافت شد .

شش فروند اف16 باز از مدل ای م و ابی ام درسال 2007 از هلند دست دوم تحویل شد و 15 فروند دیگر در سال 2017 باز از طریق هلند دست دوم تحویل اردن شد

اردن برای اف16 خود دارای بمب لیزری و ماهواره ای ، موشک ماوریک و موشک سادیواندر و اسپارو و امرام است.اردن برای تجهیز اف16 خود به موشک رادار فعال امرام سه سری موشک امرام از انواع بی با برد 70 و سی با برد 105 کیلومتر را از ایتالیا(دست دوم) و امریکا تحویل گرفت.

همکنون اردن 44 فروند F-16A و 15 فروند F-16B در خدمت دارد

اردن در سال 2022 دست به سفارش 16 فروند اف16 وی ویپر زد. اف16 ویپر نسل جدید اف16 است که داریا رادار پیشرفته ارایه فازی فعال با برد حدود 400 کیلومتر ، الکترونیک مدرن و هشدار دهنده های مختلف راداری و نزدیک شدن موشک است.این قرارداد 4.2 میلیارد دلار ارزش داشت که شامل اموزش پشتیبانی و خرید سلاح مانند 700 بمب هدایت ماهواره ای و موشک های هوا به هوای پیشرفته امرام و سایدواندر نسخه ایکس و غلاف نشانگذار لیزری اسنایپر است.این اف16 در سال 2024 تحویل خواهند شد

دیگر هواپیما مسلح اردنی های 6 فروند هواپیمای توربوپراپ ای تی802 است. ای تی 802 به عنوان یک هواپیما پشتیبانی هوایی بر اساس یک هواپیمای سمپاش ساخته شد است. البته این هواپیماها که مجهز به یک سنسور دید حرارتی نظارتی با توان نشان گذار لیزری زیر بدنه هستند و میتواند موشک ضد تانک هدایت لیزی و بمب هدایت لیزری حمل کنند در واقع توسط امارت خریداری شدند که تعداد از انها به اردن بخشیده شده است

هشت فروند هواپیما تک موتور توربوپراپ سسنا208 در خدمت است. این هواپیما دارای یک سامانه دید حرارتی و نشان گذار لیزری زیر بدنه است که معمولا به دلیل مداومت پرواز بالا برای گشت زنی و کنترل مرزها استفاده میشود از جمله با دوربین دید حرارتی زیر بدنه کنترل در شب بسیار اسان میشود

اصلیترین هواپیمای ترابری ارتش اردن سی130 هرکولس است . نخستین بار دو فروند سی130 بی در سال 1973 به شکل دست دوم از امریکا تحویل گرفت و دو فروند دیگر به همین شکل در سال 1977 و یک سال بعد دو فروند دیگر ولی این بار از نوع سی130 اچ .در سال 1982 دو فروند دیگر نسخه اچ و یک فروند دیگر از همین مدل در سال 1996 . در سال 2012 سه فروند سی130 ایی باز دست دوم از امریکا تحویل گرفت و 3 فروند دیگر در سال 2022 دست دوم تحویل شد.همکنون تمامی نسخه های بی از خدمت خارج شدند و دارای فعلی شامل سه فروند نسخه ایی و 7 فروند نسخه اچ است

دو فروند هواپیمای سبک ترابری ام28 ساخت لهستان نیز در سال 2014 و 2016 توسط این ارتش تحویل گرفته شده است. ام28 یک هواپیمای توربوپراپ دو موتوره با توان حمل 2.3 تن بار و یا 19 سرنشین است

ارتش اردن از دارندگان بالگرد تهاجمی کبرا است .اولین بار در سال 1982 دست به سفارش 24 کبرا از نسخه اس البته به شکل دست دوم از امریکا زد. برای تجهیز این تعداد 1900 موشک تاو نیز خریداری شد.9 فروند نسخه اف دست دوم در سال200 تحویل شد و سه فروند از همین نسخه در سال2016، 12 فروند کبرا نسخه اف البته با ارتقائاتی که شامل توان شلیک موشک هلفایر بود در سال 2019 سفارش داده شد و 100 موشک هلفایر نیز در کنار ان خریداری شد و البته 16 کبرا نسخه اف اسرائیلی که از خدمت خارج شده بود در سال 2016 تحویل اردن شد.اردن همکنون 44 فروند کبرا در خدمت دارد

اردن18 فروند بالگرد ای اچ-6 نیز به امریکا سفارش داده.این سفارش در سال2022 ثبت شده . ای اچ6 یک بالگرد سبک شناسایی مسلح است که میتواند تا چهار موشک هدایت لیزری هلفایر را در کنار غلاف 7 تایی راکت هایدرا  و یا غلاف 4 تایی نسخه هدایت لیزری این راکت و یا مسلسل های 7.62 و 12.7 م م را حمل کند

پر تعداد ترین بالگرد ترابری ارتش اردن بالگرد یو اچ60 بلک هاک است .این بالگردها به شکل گسترده یا جایگزین بالگردهای یو اچ1 هیویی گشته که زمانی تا 45 فروند انها در خدمت اردن بود البته یو اچ 1 نیز اگر چه از خدمت ارتش خارج شدند ولی در بخش های دیگر مانند پلیس و مرزبانی استفاده می شود

اردن طی چند سری از دهه1990 تا کنون 30 فروند بالگرد بلک هاوک سفارش داده. تمامی نسخه های تحویلی غیر یک سری هشت فروندی همگی دست دوم بودند. نسخه های ای و ال و ام تحویل ارتش اردن شده که البته نسخه های ام در خدمت بیشتر برای حمل و نقل و به عنوان VIP استفاده می شود.

در رده سنگینتر 12 فروند بالگرد ترابری کوگارد ساخت فرانسه قرار دارد که در سال 1988 تحویل شدند که هنوز10 فروند انها در خدمت هستند. ارتقائاتی توسط فرانسه رو انها انجام شده که شامل نصب فلر برای فریب موشک و سامانه ای ناوبری شبانه و ماهواره ای است

4 فروند بالگرد میل 26 به عنوان بزرگترین بالگرد جهان نیز بین سال های 2015 تا2018 تحویل اردن شد . این بالگرد دارای ظرفیتی معادل هواپیمای سی130 هرکولس است و البته در اردن در بخش غیر نظامی نیز از ان استفاده می شود

12 فروند هواپیما اموزشی پی سی21 ساخت سوئیس با موتور توربوپراپ طی 3 سری تحویل اردن شد که تنها هواپیمای اموزشی این ارتش است

در بخش پدافند در نیری هوایی اردن دارای تعداد زیادی سامانه هاوک است..نخستین بار بین سال های1977 تا 1980 این کشور دست به خرید 14 سامانه هاوک نسخه بی به همراه 1100 موشک برای ان زد .در ادامه 10 سامانه دست دوم دیگر در دهه1990 از امریکا به همراه 150 موشک دریافت کرد که همچنان در خدمت است. ارتقائاتی روی رادار ان انجام شده و با انها سامانه های اپتیک حرارتی هماهنگ شده است

منابع زیادی وجود دارند که مدعی هستند اردن سه اتش بار سامانه پاتریوت با 12 لانچر پرتاب در اختیار دارند ولی دست کم این مسئله هنوز تائید نشده

در زیمنه پهپاد به غیر از تعداد زیادی پهپاد شناسایی در انواع مختلف تنها 8 پهپاد بزرگ در خدمت اردن است که شامل 4 پهپاد چینی مسلچ چینی سی اچ4 بی مسلح به موشک های هدایت لیزری و 4 پهپاد شناسایی بزرگ فالکن ساخت ایتالیا است

سی اچ4 بی

نیروی دریایی

اردن مرز دریایی کوچکی دارد. در جنوب اردن تنها این کشور 27 کیلومتر مرز با خلیج عقبه دارد از این رو نیروی دریایی ان نیز بسیار کوچک است که در دو پایگاه گرد هم امده است. این نیرو دارای 700 نفر نیرو بیشتر نیست و از27 شناور تندرو ساحلی استفاده میکند و بیشتر نقش یک نیروی ساحلی را دارد . بزرگترین شناور انها کلاس الحسین ساخت انگلستان است که در واقع شناور کشتی کلاس هاوک است که دارای 91 تن وزن است و از یک توپ خودکار 30 م م و یک مسلسل سنگین استفاده میکند بقیه شناورها نیز تنها به مسلسل 12.7 م م سنگین و مسلسل 7.62 م م استفاده میکرند و هیچ سامانه ضد کشتی ساحل پرتابی در اختیار ندارد

عبدالحمید تارخ

عضویت در کانال تلگرامی جنگاوران برای آگاهی از آخرین مقالات و مطالب نظامی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن