تاریخچه فعالیتهای موشکی هند به چهار دهه قبل بر می گردد .البته این کشور در ان زمان و حداقل تا اوسط دهه۸۰ میلادی پروژه های موشکی خود را برای انجام امور فضای همچون پرتاب ماهواره دنبال می کرد. با گسترش بر نامه های هسته ای هند در رقابت برای مقابله با دو دشمن دیرینه این کشور در همسایگی هند یعنی چین و پاکستان توجه زیادی به موشکهای بالستیک از دهه۸۰ شد.گسترش برنامه های موشکهای هند به طور چشمگیر وابسته به برنامهای پاکستان است زیرا تقریبا هر دو در یک زمان دست به گسترش برنامهای هسته ای و موشکی خود زده اند و البته به نظر می رسد که هند به دلیله تکنولوژیهای پیشرفته تر در این زمینه از پاکستان جلو تر ولی به دلیل دیر شروع کرده برنامهای موشک خود نسبت به چین ان هم به میزان سه دهه از چین عقب تر باشد.

موشک کوتاه برد تاکتیکی پریتوی

اولین موشک بالستیک عملیاتی هند موشک تک مرحله ای و سوخت مایع پریتوی  بود که دارای برد ۱۵۰ کیلومتر بود و گفته شده دارای یک سرجنگنده ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ کیلوگرمی بود .این موشک دارای برد بسیار کم بود و بعد از ان موشکهای پریتوی ۲ با برد۲۵۰ کیلومتر و یک سرجنگنده قدرتمند تر بود. هند نیز مانند بسیاری از کشورهای جهان در توسعه طرح های موشکی خود از موشک اسکاد روس بسیار بهره گرفته است .بسیاری معتقدند که موشک پریتوی  مدل بهسازی شده موشک اسکاد است.بعدها نمونه کشتی پرتاب این موشک با نام دانشوب برای پرتاب از کشتیهای جنگی ارتش هند نیز با برد ۳۵۰ کیلومتر عرضه شد.اگرچه این سلاح وظیفه انجام عملیاتهای غیر هستی را دارد ولی دارای توان حمل یک سر جنگنده اتمی نیز برخوردار است.این موشک برای هدف قرار دادن تاسیسات کلیدی و ساختمانهای مهم دشمن مورد استفاده می گیرد .اولین مدل  این موشک که پریتوی۱ یا SS-150 نام گرفت دارای یک موتور تک  مرحله  سوخت مایع بود و از سکوی پرتاب متحرک شلیک می شد .موشک دارای طول ۹ متر و قطر ۱٫۱ متر می باشد.وزن کامل موشک ۴۴۰۰ کیلوگرم است و گفته شده می تواند یک سر جنگنده انفجاری ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ کیلوگرمی را حمل کند .برد این موشک ۱۵۰ کیلومتر و میزان خطا ان ۱۰ تا ۵۰ متر است .تمامی خانواده موشکهای پریتوی از سیستم هدایت INS و برای مرحله پایانی پرواز برای تصحیح مسیر از هدایت ماهوارهای GPS استفاده می کند.این مدل از سال۱۹۹۴ عملیاتی بوده و در حال خدمت است.با افزایش برد و دقت این سلاح موشک پریتوی۲ به وجود امد که در واقع با افزایش قدرت موتور سوخت مایع تک  مرحله این موشک برای دست یابی به برد بیشتر به دست امد.این مدل که SS-250 نیز نامیده می شود دارای طول ۸٫۵۶ و قطر ۱٫۱ متر می باشد و از وزن خالص ۴۶۰۰  کیلوگرم و یک سرجنگنده مشابه مدل قبلی استفاده می کند.این مدل دارایخطای ۷۵ متر می باشد و می تواند یک سر جنگنده ۱۰۰۰کیلوگرمی را تا مسافت ۲۵۰ کیلومتر حمل کند. پریتوی۲ در سال۱۹۹۶ ازمایش شد و از سال۲۰۰۰ عملیاتی شده است. البته در ازمایشاتی در هند در سال ۲۰۱۰ با کاهش وزن کلاهک برد به ۳۵۰ کیلومتر نیز رسید.هند ادعا میکند پریتوی ۲ دارای توان انجام پرواز فریب برای فرار از دست سامانه های ضد بالستیک است. اخرین مدل عملیاتی این موشک پریتوی در واقع پریتوی۳ می باشد که SS-350 نیز نامیده می شود که دارای برد ۳۵۰ کیلومتر است. پریتوی۳ نسبت به دو مدل قبلی دارای  تفاوتهای بسیاری می باشد این درحالی است که پریتوی۲ در واقع مدل بهسازی شده پریتوی۱ بوده است.

موشک پریتوی 2

موشک پریتوی ۲

پریتوی ۳ دارای یک مرحله سوخت جامد است و اولین سوخت جامد هندیها . برد ان با یک کلاهک ۱۰۰۰  کیلویی عدد ۳۵۰  کیلومتر و با یک کلاهک ۵۰۰  کیلویی عدد ۶۰۰ کیلومتر است و با کلاهک ۲۵۰ کیلویی ۷۵۰ کیلومتر خواهد بود.این موشک می تواند دو سرجنگنده متفاوت با وزن ۵۰۰ کیلوگرم(برای برد ۶۰۰ کیلومتر)و یک سرجنگنده ۱۰۰۰ کیلوگرمی (برای برد۳۵۰ کیلومتر )را با خود حمل کند.این مدل دارای۵۶۰۰ کیلوگرم وزن خالص است و دارای دارای خطای بهبود یافته ۲۵ متر است.استفاده از سوخت جامد باعث به توسعه مدلی از این موشک با نام دانشوب را که در واقع مدل کشتی پرتاب پریتوی۳ می باشد شده است. این مدل در سال۱۹۹۸ آزمایش شد .تمامی مدلهای پریتوی دارای بدنه از جنس المینیوم و سیستم هدایت INS در کنار سیستم هدایت GPS هستند.تمامی انها  از یک سکوی پرتاب متحرک که یک کامیون ۸*۸ می باشد استفاده میکند.

موشک اگنی ۱

موشک های پریتوی دارای برد کمی بودند اگرچه دقت بالای نسبت به موشکهای بالستیک برد کوتاه داشتند.با وجود اینکه به وسیله این موشک به عنوان یک سلاح اتمی اکثر شهرهای مهم پاکستان در تیر راس این موشکها بود ولی این در مورد چین صدق نمی کرد که هیچ کدام از شهرهای مهم این کشور را نمی شود با پریتوی مورد حمله قرار داد .از این رو هند از اواسط دهه۸۰ میلادی دست به توسعه موشکهای بالستیک میان برد خود زد. این تلاش منجر به ازمایش موشک اگنی۱ در سال۱۹۸۹ شد. این موشک مدل بهسازی شده اگنیTD بود که به صورت اثبات گر فناوری ساخته شد ولی از نظر کارایی بسیار به اگنی۱ شبیه است.اگنی ۱ دارای بدنه ای کشیده است تا مقاومت کمتری ایجاد کند و تنش گرمایی به میزان کمتری بروز کند .اگنی۱ که امروزه دیگر به صورت عملیاتی در دست راس ارتش هند است دارای طول ۱۵ متر،قطر یک مترو ۱۲۰۰۰ کیلوگرم وزن است.این موشک از یک موتور یک مرحله ای سوخت جامد استفاده میکند که به کمک ان می تواند ۱۰۰۰ کیلوگرم مواد منفجره را(سرجنگنده) تا برد ۸۵۰ کیلومتر حمل کند.این موشک می تواند به عنوان یک موشک هسته ای کلاهک اتمی با قدرت تخریب۱۵ تا۲۰۰ کیلوتن TNT را با خود حمل کند ویا به عنوان سلاحی متعارف انواع سرجنگندهای خوشه ای و اتش زا را با خود حمل کند. میتوان با کاهش وزن کلاهک برد موشک را تا ۱۲۰۰ کیلومتر نیز افزایش داد.اگنی۱ دارای لانچر پرتاب متحرک چرخدار است .اگنی یک در رزو های نخست دارای دایره خطای ۱۲۰ متربود ولی گفته شده طی ارتقاعات انجام شده این داریه خطا به ۲۵ متر کاهش یافته است  و همچون موشک پریتوی از دو سیستم INS برای هدایت طول مسیر و از هدایت GPSبرای تصحیح مسیر استفاده می کند.

موشک اگنی ۲

اگنی ۱ از سال۱۹۹۶ یا به قولی۱۹۹۸ به مرحله عملیاتی رسید و به ارتش هند این امکان را داد که تمامی خاک پاکستان را تحت پوشش موشکهای خود قرار دهد ولی این موشک از هدف قرار دادن بخشهای مرگزی و شرقی چین از جمله پایتخت عاجز است از این رو هندوستان دست به توسعه موشک اگنیII و مدلهای برگرفته شده از ان زد .چین از اواخر دهه۶۰ میلادی از توانایی حمله به تمامی شهرهای هند برخوردار بود .طرح موشک اگنی II با موشک اگنی I شروع شد ولی از اینجای که برد موشک  اگنی II بیش از ۲۰۰۰ کیلومتر و برد موشکهای پریتوی بیش ۱۵۰ تا ۳۵۰ کیلومتر بود اگنیI برای پر کردن خلا بردی این دو موشک ساخت شد و از طرفی  قرار بود تا زمان ورود به خدمت اگنیII تا حدی وظایف این موشک را بر عهده بگیرد .طرح اگنی II به صورت مستقیم از طرحهای موشک فضایی هند سر چشمه می گیرد اگرچه بسیاری معتقدند این موشک به کمک کره شمالی در واقع مدل هندی موشک تائو پودونگ کره شمالی است.اگنیII موشک دو مرحله سوخت جامد است که می توان ان را در عرض ۱۵ دقیقه اماده شلیک کرد.این موشک را به طور معمول به وسیله ریل راه اهن ویا کامیون جابجا کرده به محل مورد نظر آورده بر روی سکوی پرتاب عمودی قرار می دهند و بعد ان را شلیک می کنند .از اینجای که در بعضی از نقاط هند همچون مناطق شمالی شرقی هند جاده های مناسبی برای حمل نقل موشک نبود استفاده از راه اهن منطقی به نظر می رسد ولی از طرفی که در یک جنگ احتمالی با قدرتی چون چین ،دشمن اول خطوط راه اهن را مورد هدف قرار می دهد هند دست به طراحی کامیونی برای حمل موشک اگنی II در مواقع اضطراری زد. موشک اگنی دارای دو مدل اگنیII و اگنیIIAT می باشد. اگنیII اولین پرتاب آزمایشی خود را در سال ۲۹ می ۱۹۹۴ انجام داد و گفته شده از سال۲۰۰۱ میلادی به جمع موشکهای عملیاتی ارتش هند پیوسته است. اگنی II دارای طول ۲۰ متر،قطریک متر و وزن۱۶۰۰۰ کیلوگرم به همراه سر جنگنده است.وزن سرجنگنده این موشک ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ کیلوگرم است . برد  اگنی II به درستی معلوم نیست بعضی معتقدند که برد اگنی بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ کیلومتر است.اگر چه رقمهای ۳۰۰۰ و حتی۳۷۰۰ کیلومتر نیز برای این موشک ذکر شده است. چیزی که معلوم است برد اگنی ۲ بسته به کلاهک بین ۲ تا ۳ هزار کیلومتر است.جرج فرناندز وزیر دفاع هند در سال ۱۹۹۹ اعلام کرد که برد رزمی اگنیII 3000 کیلومتر است ولی امروزه معلوم شده که اگنی II در آزمایشات خود به بردهای مختلفی دست پیدا کرده است .این موشک در یک ازمایش در سال۱۹۹۹ به برد۲۳۰۰ کیلومتر و در سال بعد به برد۲۱۰۰ کیلومتر رسیده است.ولی به نظر می رسد این موشک می تواند با یک سرجنگنده ۱۰۰۰ کیلوگرمی مسافتی بالغ بر ۳۰۰۰ کیلومتر را طی کند.اگنی را می توان به کلاهکهای اتمی با قدرت تخریب ۲۰۰کیلوتن مجهزکرد که البته تجهیز ان با سرجنگنهای بزرگتر اتمی نیز مد نظر است.

اگنی 1

اگنی ۱

اگنی II دارای میزان خطای ۴۰ متر می باشد و دارای سامانهای هدایتی مانند اگنی I می باشد . از پردازنده و سامانه های سنجشی پیشرفته ساخت هند بهره میبرد.موتور دو مرحله موشک از دو مرحله سوخت جامد تشکیل شده است که مرحله اول دارای وزن ۱۰۸۰۰ کیلوگرم و وزن سوخت ۹۳۴۲ کیلوگرم  و زمان کارکرد ۴۹ ثانیه است.طول راکت این مرحله ۱۰٫۳ متر می باشد .مرحله دوم  کوچکتر است و دارای وزن۴۲۰۰ کیلوگرم و وزن سوخت ۳۵۷۰ کیلوگرم می باشد.زمان کارکرد این موتور ۳۲ ثانیه است و ۴٫۸ متر طول دارد .مرحله اول بعد از کارکرد تقریبی ۵۰ ثانیه موشک را به ارتفاع ۲۴ تا۳۰ کیلومتری رسانده و بعد از موشک جدا می شود و موتور مرحله دوم کار خود را آغاز می کند. بعد از ان که موشک به ارتفاع ۱۰۰ تا ۱۲۰ کیلومتری رسید موشک مرحله دوم خود را رها کرد و راکت کوچک مرحله اخر که البته جزع راکت دو مرحله ای به حساب نمی اید و به سر جنگنده متصل است ،سرجنگنده را که دیگر تنها ان از موشک باقی مانده است را تا ارتفاع ۴۰۰ کیلومتر بالا برد و بعد از دور زدن مسیر مورد نظر در خارج از جو  دوباره وارد جو شده و در حالی که دارای درجه حرارت ۳۰۰۰ سانتیگراد است به طرف هدفش در اخرین مرحله پرواز حرکت می کند.اگنیII دارای سرعت پروازی ۱۲ ماخ است.

 جرج فرناندز وزیر دفاع هند در سال۲۰۰۱ از تولید محدود این موشک خبر داد گفته شده که هند تا سال۲۰۰۵ به ظرفیت تولید۱۸ فروند موشک اگنی II در سال رسیده است.با وجود کارکرد بالای اگنی II این موشک بازدارندگی کامل را برای هند در مقابل چین به وجود نیاورد .اگر چه هند از سال۱۹۹۸ راسما به کشورهای داری سلاح هسته ای پیوست ولی حرکت خود را از سالها قبل برای ساخت موشکی که بتواند تمامی چین را مورد حمله قرار دهد را آغاز کرده بود.موشک جدید باید از فناوریهای جدیدی از جمله توانای فریب سیستمهای ضد موشک و حسگرها پیشرفته خارج از جو را داشته باشد و همچنین برای افزایش کارای اتمی به سرجنگندهای مجتمع مجهز باشد تا بتواند در یک پرتاب چندین کلاهک هسته ای را به طرف اهداف مختلف پرتاب کند.

موشک اگنی ۳

کار بر روی اگنیIII با ازمایش این موشک در سال۲۰۰۶ میلادی اغازشد.گفته شده این موشک در سال ۲۰۱۱ رسما عملیاتی شده است .اگنیIII موشک است دو مرحله ای با سوخت جامد که بردی ان بسته به کلاهم بین ۳۵۰۰ تا ۵۰۰۰ کیلومتر  ذکر می کنند . موشک اگنیIII دارای طول ۱۷  متر و قطر ۲ متر است.وزن پرتاب این موشک  ۲۲تن  که شامل یک سرجنگنده ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰  کیلوگرمی نیز می شود.یکی از قابلیت این موشک نسبت به موشکهای دیگر اگنی وجود سر جنگندهای مجتمع است.این موشک می تواند سه سرجنگنده مجزا را در درون کلاهک خود حمل کند که هریک ۶۰۰ کیلوگرم وزن دارند. البته هنوز تائید نشده که هند چنین کلاهکی بر روی موشک خود تست کرده باشد.البته این موشک را می توان به یک سرجنگنده انفجار قوی ۱۸۰۰ کیلوی نیز تجهیز کرد(برخی منابع تا ۲۵۰۰ کیلوگرم).داریه خطای این موکش ۴۰ کیلومتر عنوان  شده است .موشک ازیک موتور دو مرحله سوخت جامد استفاده میکند.مرحله اول موتور این موشک دارای وزن ۲۴۰۰۰ کیلوگرم است که شامل ۲۱۰۰۰ کیلوگرم سوخت می باشد.طول این مرحله ۷ متر و به احتمال فراوان زمان پرواز این مرحله ۵۰ ثانیه می باشد.مرحله دوم نیز سوخت جامد است.این مرحله دارای وزن۸۰۰۰ کیلوگرم و وزن سوخت ۶۹۲۰ کیلوگرم می باشد. ارتفاع موتور مرحله دوم ۲٫۵ متر و زمان سوزش ۶۰ ثانیه  است و این موشک نیز دارای سیستم هدایت مشابه اگنی II است که البته همان طور که گفته شد از دایره خطای ان اطلاعاتی در دست نیست اگرچه برخی منبع عدد ۴۰ متر را ذکر کرده اند ..گفته شده این موشک می تواند یک کلاهک ۲۰۰کیلوتنی را با خود حمل کند.

خانواده اگنی

خانواده اگنی

موشک اگنی ۴

از دیگر موشک های سری اگنی میتوان به اگنی ۴ اشاره کرد.اگنی ۴  را باید نسخه توسعه یافته اگنی ۲ دانست که برد ان افزایش یافته. اگنی ۴ دارای دو مرحله سوخت جامد است و برد ان به ۴۰۰۰ کیلومتر می رسد. طول ان ۲۰ متر و زنش ۱۷ تن است و گفته شده توان رساندن یک کلاهک یک تنی را تا برد ۴۰۰۰ کیلومتری دارد. دارای  ژیرسکوپ حلقه لیزری است و از بدنه سبکتر  بهره میبرد و سرعت بیشتری دارد و دقتش به ۴۰ متر میرسد.

اگنی 3

اگنی ۳

موشک اگنی۵

هند بعد از اگنی سه به دنبال موشک دوربرتری رفت. نتیچه این کار اگنی ۵ شد.اگنی ۵ یک موشک قاره پیما است که دارای سه مرحله ای  سوخت جامد است و برد ان ۵۵۰۰ تا ۸۵۰۰ کیلومتر می رسد.اگنی  ۵ نسخه ارتقاع یافنه اگنی ۳ است ولی با برد بیشتر و دارای شاسی متحرک نیز است. وجودش برای اولین بار در سال ۲۰۰۷ فاش شد و اولین تست  به سال ۲۰۱۲ بر میگردد. دومین تست در سال ۲۰۱۳ انجام شد. اگنی ۵ گفته شده ۲۴ ماخ سرعت پرواز در فاز نهایی دارد  و برد تست شده ان تا کنون ۵۰۰۰ کیلومتر است ولی منابع غربی اعتقاد دارد اگنی ۵ توان رسیدن به برد ۸۰۰۰ کیلومتری نیز دارد.موشک ۵۰ تن وزن و ۱۷٫۵متر طول دارد. کلاهک ان ۱٫۵ تن است و گفته شده دقتش تنها ۱۰متر است که در صورت درستی این موضوع  این دقت فوق العاده است . با وجود اینکه این موشک  تا سال ۲۰۱۶ نیز عملیات نمیشد ولی ساخت چنین موشکی بی دردسر نبوده . از چین تا روسیه و امریکا به ساخت اگنی اعتراض  دارند زیرا برد اگنی ۵ بیش از نیاز هند و بیش از دشمنان هند است.از این رو هر بار ازمایش اگنی ۵ با سرصدای زیادی همراه بوده است.از همه مهمتر اینکه هند حتی برنامه توسعه موشک اگنی ۶ با برد ۶ تا ۹ هزار کیلومتر را دارد که البته در مرحله توسعه است. گفته شده اگنی ۶ توان حمل ۱۰ کلاهک اتمی  مجتمع اتمی هدایت شونده را دارد

اگنی 4

اگنی ۴

موشک ساگاریکا

یکی از تحولات بزرگ در توان هسته ای هند  موشک بالستیک زیر دریایی پرتاب ساگاریکا  یا کا ۱۵ است. این موشک سوخت جامد دو مرحله ای در سال ۲۰۱۰ وارد خدمت شد و از زیر دریای های اریهانت پرتاب میشود. این موشک دارای برد ۷۰۰ تا ۲۰۰۰ کیلومتر بسته به کلاهک جنگی است. هر زیر دریایی کلاس اریهانت توان حمل تا ۱۲ موشک اتمی را دارد و بدین ترتیب  هند یک گام از پاکستان که فاقد قابلیت پرتاب موشک از زیر دریایی است جلو افتاده است.این موشک اولین بار در سال ۲۰۰۸ تست شد و به سرعت وارد خدمت شد اکرچه گفته شد تا سال ۲۰۱۰ در خدمت بوده ولی توان واقعی عملیات این موشک از سال ۲۰۱۴ در خدمت هندیها در امد زیرا تا سال ۲۰۱۴ اولین فروند زیر دریایی کلاس اریهانت عملیاتی نبود.در حال حاظر هند تنها یک زیر دریایی با توان شلیک این موشک را در خدمت دارد ولی تا سال ۲۰۲۰ سه زیر دریایی دیگر از این کلاس را دریافت خواهد کرد. چنین توانی برای هند با در نظر گرفتن داشتن توان مشابه توسط چین بسیار مهم است

کا 15

کا ۱۵

موشک پراهار

جدید ترین موشک بالستیک هند موشک کوتاه بر تاکتیکی پراهار است. این موشک با برد ۱۵۰ کیلومتر و سوخت جامد قرار است جایگزین موشک پریتوی ۱ شود. این موشک چند بار تست شده ولی گفته شده در عرض ۲تا ۳ دقیقه امده پرتاب میشود.پراهار با شاسی متحرک پرتاب و وزن ۱۲۰۰ کیلوگرم در حال توسعه است و احتمالا در اینده جایگزین کل خانواده پریتوی شود.

موشک اگنی۱ اگنی۲ اگنی۳ اگنی۴ اگنی۵
طول ۱۵ متر ۲۱ متر ۱۷ متر ۲۰متر ۱۷٫۵ متر
قطر ۱ متر ۱٫۳ متر ۲متر ؟ ۲ متر
وزن ۱۲تن ۱۶ تن ۲۲ تن ۱۷ ۵۰تن
کلاهک یک کلاهک متعارف ۷۰۰ کیلوگرمی و یا اتمی ۲۵۰ کیلوتن تی ان تی یک کلاهک متعارف ۷۰۰ کیلوگرمی و یا اتمی ۲۵۰ کیلوتن تی ان تی یک کلاهک متعارف ۲۰۰۰  ویا ۲۵۰۰  کیلوگرمی و یا اتمی ۲۵۰ کیلوتن تی ان تی یک کلاهک متعارف ۷۰۰ کیلوگرمی و یا اتمی ۲۵۰ کیلوتن تی ان تی یک کلاهک ۱۵۰۰ کیلوگرمی اتمی
پیشرانه تک مرحله ای سوخت جامد دو مرحله ای  سوخت جامد دو مرحله ای  سوخت جامد دو مرحله ای  سوخت جامد سه  مرحله ای  سوخت جامد
برد ۷۰۰ تا ۱۲۵۰ کیلومتر بسته به وزن کلاهک ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ کیلومتر بسته به وزن کلاهک ۳۵۰۰ تا ۵۰۰۰ کیلومتر بسته به وزن کلاهک ۴۰۰۰ کیلومتر ۸۰۰۰ کیلومتر
سرعت در مرحله اخر ۷٫۵ ماخ ۱۲ ماخ ۱۷ تا ۱۸ ماخ ؟ ۲۴ ماخ
سامانه هدایت اینرسی و جی پی اس اینرسی و جی پی اس اینرسی و جی پی اس اینرسی و جی پی اس اینرسی و جی پی اس
خطا ۲۵ متر ۳۰ تا ۴۰ متر ۴۰ متر ؟ ۱۰ متر
لانچر خودروی چرخدار خودروی چرخدار خودروی چرخدار خودروی چرخدار خودروی چرخدار

گرداوری:عبدالحمید تارخ

پوشش موشک های بالستیک هند

پوشش موشک های بالستیک هند

دسته بندی شده در:            
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.