موشک بالستیک

سرعت موشک های بالستیک

سرعت موشک های بالستیک

سرعت موشک های بالستیک

نویسنده: atmix Fatemi

در این مقاله قصد داریم نحوه محاسبه سرعت و زمان رسیدن یک موشک بالستیک را به شما بیاموزیم البته نگران نباشید زیرا که به شکل ساده ضویج داده ایم  و روابطی که در این مبحث مطرح میشود همگی با ریاضیات پایه دوره راهنمایی هم قابل حل می باشد.

موشک های بالستیک یکی از عناصر مهم در میدان نبرد هستند و نقش تایین کننده ای در میدان نبرد چه در نقش اتمی و چه در نقش متعارف دارند

اهمیت بالستیک ها فراتر از ان است که بتوانیم بگوییم،اما بالستیک ها سلاح اصلی جنگ نیستند و نمیتوان با ان یک جنگ را مدیریت و هدایت کرد بلکه بالستیک نقش استراتژیک دارد و ضربات کاری را به مراکز حساس وارد میکند که دشمن را فلج کند…

در نهایت این که ایران یکی از سازندگان اصلی این سلاح است و اصلا کلا بر ان تکیه کرده و چیزی که برای ایرانی ها بسیار جذاب است و دوست دارند بیشتر از این موشک ها بدانند این که این موشک ها چقدر سرعت دارند چقدر  بالا میروند

موشک های بالستیک یک جسم سقوط ازاد هستند یعنی وقتی موشک به یک ارتفاعی  میرسد کلاهک یا همان سر جنگی خود را رها میکند و این سرجنگی به دلیل جاذبه زمین به سمت پایین حرکت میکند و سرعتش 10 متر 10 متر افزایش پیدا میکند(در شتاب 10) تا به یک سرعت و حد مشخصی برسد البته سرعت اولیه پرتاب هم مهم است اما هرچه سرعت اولیه رهایش بیشتر باشد زمان سقوط ازاد هم کمتر خواهد بود.

1- نکته 1این هست که همه فکر میکنند که هرچه ارتفاع بالا برود جاذبه کمتر میشود خوب البته درست هست اما نه با چند کیلومتر مثلا اگر 400 کیلومتر از زمین بالا بروید جاذبه فقط 10 درصد کمتر میشود و بالستیک های کوتاه برد زیر 200 و میانبرد ها  اکثرا زیر ارتفاع 500 و گاها کمی بیش از این ارتفاع پرواز می کنند و تنها هنگامی تغییر شتاب جاذبه محسوس هست که ارتفاع ما در برابر شعاع زمین عددی قابل توجهی باشد مثلا در ارتفاع 2000 کیلومتری دیگر 9.8 جی نخواهد بود و حدود 5.6 جی است یا مثلا در ارتفاع 800 کیلومتری شتاب جاذبه برابر 7.7 جی است این ها را داشته باشید چون خیلی مهم است اگر میخواهید بدانید در هر فاصله شتاب جاذبه چقدر است از فرمول زیر استفاده کنید البته ما کاری به این فرمول نداریم و برای علاقه مندان است:

در این فرمول ساده g  همان شتاب است و G  عدد 6.67 ضرب در 10 به توان منفی 11 است و M  هم جرم زمین است که برابر 6 ضرب در 10 به توان 24 کیلوگرم است و r هم فاصله تا مرکز زمین یعنی که شعاع زمین 6400 کیلومتر است و شما باید ارتفاع مثلا 500 کیلومتر را به ان اضافه کنید و سپس تبدیل به متر کنید به طور کلی M  در فرمول بالا به کیلوگرم و r به متر است

2- نکته بعدی سوای از کاهش جاذبه در ارتفاعات بالا مقاومت هوا هم روی سرعت پرتابه بالستیک تاثیر میگزارد و باعث کاهش سرعت ان می شود اما این که این تاثیر در چه ارتفاعیست باید بگوییم 99درصد هوا زیر 20 کیلومتر و 99.9 درصد زیر 30 کیلومتر قرار دارد و میتواند گفت بالای 50 کیلومتر عملا هوایی وجود ندارد البته نه اینکه نباشد بلکه انقدر ناچیز است که محسوس نیست و 1000 برابر کمتر از سطح دریاست. پس برای این که محاسبات ساده باشد ما سرعت کلاهک بالستیک را در ارتفاع 50 کیلومتری محاسبه میکنیم چون در پایین تر از این ارتفاع محاسبه دیگرممکن نیست چون باید فرمول های مقاومت هوا را هم وارد محاسبه کرد که باید اطلاعات ایرودینامیکی موشک و میزان مقاومت هوای انرا هم داشته باشید.

3- نکته بعدی و مهم تر از همه این که اگر ما دو جسم داشته باشیم یکی 1 کیلوگرم و دیگری 1000 تن  باشد و هر دو از یک ارتفاع رها بشوند و مقوامت هوا روی هر دو برابر باشد این دو جسم در یک زمان به زمین میرسند و سرعت و زمان رسیدنشان هیچ ربطی به جرم ان ندارد مثلا شنیده ایم که در فضای مجازی که میگویند خرمشهر 1800 کیلو سرجنگی دارد یعنی از ان ارتفاع یک سرجنگی 1800 کیلویی رها میشود پس سرعت وحشتناکی دارد خوب باید گفت که اگر شما چه جسم 500 کیلویی و چه جسم 5000 کیلویی را از یک ارتفاع رها کنید با هم به زمین میرسند و سرعتشان هم برابر است و ربطی به جرم جسم ندارد.

اما تراجکتوری موشک های بالستیک در برد های مختلف

ارتفاع پرواز و زمان پرواز انها:

البته میتوانید مورد زیر را هم داشته باشید:

اما حالا میرسیم به محاسبه سرعت موشک های بالستیک چیزی که انتظارش را میکشید این که ببینید موشک های ایرانی چقدر سرعت دارند

اما نکات را فراموش نکنید این که ما از تغییر چند درصدی جاذبه چشم پوشی میکنیم و مقاومت ناچیز هوا را هم در محاسبات نادیده میگیریم چون اصلا لحاظ کردنشان هم تاثیری ندارد.

خوب در اول از همه ما سرعت یک جسم در هنگامی که سرعت اولیه اش صفر باشد را حساب میکنیم که از فرمول زیر به دست می اید و بسیار ساده است:

فرمول بالا رابطه سرعت-مکان(مستقل از زمان) در حرکت سقوط ازاد با سرعت اولیه صفر است

جی همان 9.8 است و دلتا وای هم تغییر ارتفاع به متر است و چون هم جی منفی و هم مسیر حرکت منفیست در نهایت ضربشان مثبت میشود (بستگی دارد صفر را کجا در نظر بگیرید) و شما میتوانید از اول هر دو را مثبت بگیرید.

سوال: یک جسم را از ارتفاع 100 کیلومتری رها میکنیم سرعت این جسم در ارتفاع 50 کیلومتری چقدر است؟پاسخ: جسم 50 کیلومتر(50000متر) سقوط میکند و سرعت اولیه ان هم صفر است و شتاب جاذبه هم 9.8 و سپس این ها را در فرمول بالا میگزاریم و سرعت جسم به دست می اید(برای محاسبات از ماشین حساب mathlab استفاده کرده ایم):

یعنی سرعتی جسم برابر با990 متر بر ثانیه است یا2.88 ماخ!

خوب زمان رسیدن این جسم به زمین چقدر است؟

برای این کار از فرمول زیر استفاده میکنیم

رابطه بالا رابطه سرعت-زمان(مستقل از مکان) در روابط سقوط ازاد با سرعت اولیه صفر است.

با گذاشتن سرعت جسم در فرمول زمان سقوط عدد99 ثانیه است یعنی 99 ثانیه طول میکشد تا جسم از سرعت صفر و ارتفاع 100 کیلومتری به ارتفاع 50 کیلومتری و سرعت 989 متر بر ثانیه برسد.(t به متر بر ثانیه است نه کیلومتر در ساعت)

اما اگر جسم سرعت اولیه داشت چه؟

بیایید یک مثال دیگر بزنیم این بار جسمی را از ارتفاع 400 کیلومتری پرتاب میکنیم سرعت این جسم در ارتفاع 50 کیلومتری چه مقدار است و چند ثانیه طول میکشد تا به این ارتفاع برسد؟

پاسخ طبق فرمول های بالا و محاسبات انجام شده سرعت جسم در ارتفاع 50 کیلومتری برابر است با 2619 متر بر ثانیه یا 7.63 ماخ یا تقریبا 7.6 ماخ.

و 261 ثانیه طول میشد تا از حالت سکون و ارتفاع 400 به ارتفاع 50 و سرعت 7.6 ماخ برسد.

اما اگر جسم سرعت اولیه داشت چه؟؟ مثلا اگر با سرعت 500 متر در ثانیه یا مثلا اگر با سرعت 1500 متر در ثانیه رها شد چه؟؟ ایا انوقت باید عدد 2619 متربر ثانیه را با 1500 متر بر ثانیه جمع کرد؟؟ و انوقت سرعت جسم میشود 4100 متر بر ثانیه؟

پاسخ: خیر چنین چیزی از اساس اشتباه است و شما نمیتوانید این دو را با هم جمع کنید اگر سرعت اولیه بالایی داشته باشید یک اتفاق دیگر هم می افتد! زمان سقوط ازاد شما کم میشود و بنابر این جاذبه کمتر بر شما اثر میکند.

برای این که سرعت نهایی جسم در وقتی سرعت اولیه هم داشته باشد حساب کنید از فرمول زیر استفاده کنید(کم کم داریم به محاسبات سرعت موشک های ایرانی نزدیک میشویم):

فرمول بالا رابطه سرعت- مکان(مستقل از زمان) در حرکت سقوط ازاد با سرعت اولیه است و فرمول زیر هم زمان طی کردن مسیر در فرمول سرعت-زمان مستقل از مکان است(با سرعت اولیه جسم):

حال بیایید سرعت نهایی جسم وقتی که سرعت اولیه 0 دارد را با وقتی که سرعت اولیه 500 و 1500 متر در ثانیه دارد مقایسه کنیم:

1-سرعت در 50 کیلومتری با سرعت اولیه صفر(پرتاب از ارتفاع 400 کیلومتری): 2619 متر بر ثانیه

2-سرعت در 50 کیلومتری با سرعت اولیه 500(پرتاب از ارتفاع 400 کیلومتری):2666 متر بر ثایه

3-سرعت در 50 کیلومتری با سرعت اولیه 1500(پرتاب از ارتفاع 400 کیلومتری): 3000 متر بر ثانیه

همانطور که میبنید تفاوت سرعت جسم ما وقتی با سرعت صفر رها میشود و وقتی که با سرعت 1500 متر بر ثانیه یا 4.37 ماخ پرتاب میشود در نهایت فقط 340 متر بر ثانیه در سرعت نهایی تفاوت ایجاد میشود و بر خلاف تفکر ساده ما 1500 با 2619 جمع نمیشود!

زمان سقوط با سرعت اولیه صفر: 261 ثانیه

زمان سقوط با سرعت اولیه 1500 : 150 ثانیه

یعنی جسم 111 ثانیه زودتر نسبت به وقتی که سرعت نداشت سقوط میکند.

اما نکته بعدی این است که این فرمول ها سرعت سقوط ازاد را به ما میدهند یعنی جسم در محور وای چه سرعتی دارد اما امروز میخواهیم سرعت کلی موشک با دخیل کردن محور ایکس هم به دست اوریم

ببیند سرعت یک کمیت جهت دار است و در واقع وقتی ان را تجزیه کنیم به حرکت در سه محور xyz تجزیه میشود اما ایا واقعا میشود سرعت موشک در محور ایکس را به دست اورد پاسخ بله است!

اما قبلش نکاتی را عرض میکنیم مثلا این که شتاب جاذبه سرعت موشک را در محور وای افزایش میدهد و کاری به سرعت موشک در محور ایکس ندارد مخصوصا این که سیاله ای وجودندارد همچنین موشک در اوج قله خود در محور وای سرعتش تقریبا صفر است و سرعت ان در محور ایکس است

اما در مورد بدست اورد تقریبی سرعت موشک در محور ایکس باید ببینید که موشک در حالت سقوط ازاد چند ثانیه طول میکشد که از ارتفاع بالا به ارتفاع پایین برسد سپس ببینید که موشک باید چند کیلومتر از قله خود تا محل برخورد را در راستای محور ایکس طی کندد سپس زمان سقوط ازاد را بر مسافت نیمه دوم طی شده تا برخورد به هدف تقسیم کرده و سرعت موشک در راستای محور ایکس به دست اورید

سپس برای بدست اوردن سرعت کلی موشک به صورت تخمین ما باید مولفه ایکس و وای را برای بدست اوردن سرعت نهایی تاثیر دهیم

اما نکته دیگر این که چرا از فرمول های حرکت پرتابه ای استفاده نمیشود این است که موشک ها پروفایل های متفاوت سرعت و شتاب متفاوتی هنگام اوج گیری ممکن است داشته باشند مخصوصا وقتی با جدایش مرحله ها و اغاز به کار کردن مرحله دیگر و این که ما اصلا نمیدانیم موشک چه میزان تراست و شتاب دارد اصلا نمیتوانیم از حرکت پرتابه ای استفاده کنیم بنا بر این ما کاری نداریم که موشک با چه پروفایلی و با چه مسیر حرکتی به ارتفاع مثلا 550 کیلومتر میرسد بلکه مهم این است که به چه ارتفاعی میرسد و با چه سرعتی در راستای محور وای سقوط میکند و سپس با چه سرعتی که حرکت کند به برد مورد نظر خود میرسد و سپس با تاثیر این دو مولفه سرعت موشک را به دست اوریم.

به تصویرزیر توجه کنید:

همانطور که مشهاده میکنید سرعت در محور وای(خط ابی)در نوک قله تقریبا ناچیر است و سرعت در محور ایکس(خط قرمز) وجود دارد با تاثیر شتاب جاذبه طی زمان سرعت کم کم در محور وای زیاد شده و سرعت محور ایکس ثابت بوده (اگر چیزی انرا زیاد نکند) و کم کم محور حرکت به سمت پایین متمایل میشود و قوس میگیرد در نهایت سرعت نهایی ما می شود

چون محور زد هم تاثیری ندارد و در واقع موشک در محور زد تقریبا سرعتی ندارد و ما نیز برای عدم پیچیدگی این محور را در محاسبات تاثیر ندادیم.

اما سرعت موشک در محور ایکس چقدر است؟

در یک فرمول به دست اوردن مدت زمان سقوط ازاد را گفته بودیم و همچنین میدانیم موشک در قله خود در نصف برد خود قرار دارد و مثلا اگر برد موشک 2000 کیلومتر است در قله که باشیم 1000 کیلومتر دیگر را باید طی کنیم تا به برد 2000 برسیم اما زمان سقوط هم مثلا 300 ثانیه است پس ما باید در 300 ثانیه که به سمت زمین سقوط میکنیم باید

1000 کیلومتر هم طی کنیم که این میشود 3300 متر در ثانیه سرعت در محورا یکس،حال اگر سرعت در محور وای هم در نزدیک ترین حالت به زمین 3000 متر بر ثانیه باشد سرعت پرتابه در حالت کلی (طبق فرمول بالا) برابر است با4200 متر بر ثانیه  یاحدود 12 ماخ خواهد بود.

حال میرسیم به مبحث تخمین سرعت موشک های بالستیک ایرانی:

1-موشک سجیل:

موشک سجیل یک موشک بالستیک میانبرد دو مرحله ای با هر دو مرحله سوخت جامد است که  یکی از بهترین و پر سرعت ترین موشک بالستیک ایرانی به حساب می اید زیرا بقیه یا سوخت مایه اند و تک مرحله ای و اگر دو مرحله ای هم هستند مرحله اول مایع و دومی جامد است و در کل سجیل در هر دو مرحله جامد و صد البته قیمت بالایی دارد اما طبق اعلام رسمی برد این موشک 2000 کیلومتر و ما هم فقط اعلام رسمی را در نظر میگیریم شاید این موشک 2500 کیلومتر برد داشته باشد اما همان مورد رسمی را در نظر میگرریم.

اما محاسبه سرعت موشک:

همانطور که مدانید ما نمیدانیم سرعت اولیه رهایش سرجنگی موشک سجیل چه مقدار است بنابر این مجبوریم یک بازه برای ان تایین کنیم البته قبلا هم گفتیم سرعت موشک در محور وای ناچیز است اما ما انرا 100 متر بر ثانیه در نظر میگیریم.

ارتفاع پرواز این موشک در صورت برد 2000 کیلومتر450 الی 500 است ولی ما حد بالا را گرفته و ارتفاع ان را 550 کیلومتر در نظر میگیریم میانگین جاذبه هم در طی مسیر 9 است.

موتور این موشک، موشک را در فاصله 1000 کیلومتری به ارتفاع 550 کیلومتری میرساند و طی کردن چنین فاصله و ارتفاعی نیازمند مطرف سوخت بالاییست ان هم برای حمل سرجنگی بزرگ سجیل و سوخت موشک ها قبل از رسیدن  به نیمه دوم حرکت خود یا همان سقوط ازاد تمام میشود

سوال: سرعت موشک سجیل را در هنگامی که از ارتفاع 550 کیلومتر به ارتفاع 50 کیلومتری با سرعت اولیه به سمت

پایین  100 متر بر ثانیه حرکت میکند را به دست اورید و سپس سرعت نهایی موشک را با تاثیر هر دو محور ایکس و وای بدست اورید:

1-سرعت نهایی در محور وای با سرعت اولیه 100برثانیه: 3000متر بر ثانیه یا 8.7 ماخ

2- زمان سقوط ازاد با سرعت اولیه 100 متر بر ثانیه و شتاب جاذبه میانگین9: حدود 320 ثانیه

3- سرعت موشک در محور ایکس:

موشک 320 ثانیه فرصت دارد که خوش را از نوک قله خود که نصف مسیر است به فاصله 2000 کیلومتری برساند که این یعنی طی کردن 1000 کیلومتر طی 320ثانیه یعنی موشک باید سرعت متوسطی حدود 3150 متر بر ثانیه داشته باشد تا در عرض 320 ثانیه حدود 1000 کیلومتر را طی کند و سپس 500 کیلومتر هم سقوط ازاد داشته باشد بنا بر این سرعت موشک در راستای محور ایکس به صورت متوسط حدود 3100 متر بر ثانیه است.

4- سرعت نهایی موشک: با گذاشتن سرعت موشک در دو محور وای و ایکس در فرمول سرعت موشک یا وی در فاصله 50 کیلومتری از سطح زمین برابر با 4200 تا 4400 متر بر ثانیه یا 12 تا 12.8 ماخ.

2- موشک ذوالفقار:

موشک ذوالفقار یک موشک بالستیک کوتاه برد با برد 700 کیلومتر ساخت صنایع هوافضای سپاه پاسداران است که سرعتی هایپر سونیک و بالاتر از 5 ماخ دارد موشک های بالستیک کوتاه برد بسته به بردشان در ارتفاعی زیر 220 تا 250 کیلومتر پرواز میکنند که این ارتفاع در نهایت برد 1000 کیلومتر اتفاق می افتد بنا بر این موشک ذوالفقار در زیر این ارتفاع پرواز میکند اما از انجایی که ما حد بالا را در نظر میگیریم فرض میکنیم ارتفاع پرواز این موشک 200 کیلومتر باشد و سپس سرعت موشک را در ارتفاعِ این بار 30 کیلومتری به دست می اوریم(زیر این مقدار جو وجود دارد و محل شکار شدنش توسط موشک های پدافندی زیر این ارتفاع است.)

سرعت موشک ذوالفقار را هنگامی که از ارتفاع 200 کیلومتری و با سرعت 100 متر بر ثانیه در راستای محور وای دارد را بدست اورید.

1-سرعت نهایی موشک ذوالفقار  در راستای محور وای با سرعت حرکت 100 متر بر ثانیه:

1700 متر برثانیه یا 4.9ماخ سرعت موشک ذوالفقار در راستای محور وای خواهد بود.

2- زمان سقوط ازاد: حدود160 ثانیه

3-  متوسط سرعت در محور ایکس: 2100 متر بر ثانیه

4- سرعت نهایی موشک: حدود 2600 متر بر ثانیه یا 7.5 ماخ

3-موشک دزفول:

دزفول

این موشک،یک موشک بالستیک کوتاه برد/میانبرد با برد 1000 کیلومتر است که با اندکی کاهش کلاهک بردش افزایش پیدا خواهد کرد و در رسته میانبرد ها قرار خواهدگرفت ارتفاع پرواز یک موشک با برد 1000 کیلومتر حدود 250 کیلومتر است.

1-سرعت نهایی موشک در محور وای با سرعت اولیه 100: 2000 متر بر ثانیه در محور وای یا 5.8 ماخ

2- زمان سقوط ازاد:حدود 190 ثانیه

3- سرعت متوسط موشک در محور ایکس طی 190 ثانیه: 2600 متر بر ثانیه یا 7.5 ماخ

4- سرعت نهایی موشک با تاثیر هر دو مولفه وای و ایکس: 3200 متر بر ثانیه یا 9.3 ماخ

4-موشک خرمشهر:

موشک خرمشهر یک موشک بالستیک با برد 2000 کیلومتر است(اعلام رسمی) اما سرجنگی بزرگی حمل میکند در صورتی که سرجنگی این موشک کاهش یافته و به برد 3500 کیلومتر برسد این موشک میتواند نزدیک 700 تا 800 کیلومتر ارتفاع بگیرد در صورتی که این موشک 800 کیلومتر ارتفاع بگیرد و به برد 3500 کیلومتر برسد سرعت موشک را به دست اورید.

1-سرعت سقوط ازد موشک با سرعت اولیه100متر بر ثانیه:

البته در 800 کیلومتری شتاب جاذبه 7.7 جی است و در نزدیکی سطح زمین 9.8 جی است یعنی موشک با شتاب 7.7 جی سقوطش را شروع میکند و کم کم شتاب زیاد میشود بنا بر این اگر میانگین شتاب را بگیریم میشود 8.7 جی بنا بر این 8.7 جی را در فرمول میگزاریم.

سرعت نهایی در محور وای برابر با 3600 متر بر ثانیه یا 10.4 ماخ خواهد بود

2- زمان سقوط ازاد با شتاب جاذبه 8.7: حدود 400 ثانیه

3- سرعت  متوسط موشک در محور ایکس تا این که در زمان 400 ثانیه بتواند 1750 کیلومتر را طی کند تا از قله خود به برد 3500 برسد: 4300 متر بر ثانیه یا 12.5ماخ در محور ایکس

4- سرعت نهایی موشک:  5600  متر بر ثانیه یا حدود 16 ماخ

5- موشک عماد:

این موشک یک موشک میانبرد ساخت سپاه پاسداران با برد 1500 کیلومتر است(طبق اعلامی که شده) و چنین موشکی 350 تا 400 کیلومتر ارتفاع می گیرد.

1-سرعت موشک در محور وای با شتاب 9.3 و سرعت اولیه 100 متر بر ثانیه: 2500 متر در ثانیه یا 7.2 ماخ

2- زمان سقوط ازاد: حدود 260 تا 270 ثانیه

3- سرعت در محور ایکس ها با طی کردن 750 کیلومتر در 260 ثانیه: 2700 متر بر ثانیه یا 7.8 ماخ

4– سرعت نهایی و خالص موشک: 3600 متر بر ثانیه یا 10.5 ماخ

 

تمامی سرعت ها به صورت خلاصه:

1-موشک ذوالفقار: حدود 7.5 ماخ (2600 متر بر ثانیه)

2-موشک دزفول: حدود 9 ماخ (3200 متر بر ثانیه)

3-موشک عماد: حدود 10.5 ماخ(3600 متر بر ثانیه)

4-موشک سجیل: 12 تا 13ماخ (4500تا4200  متر بر ثانیه)

5-موشک خرمشهر: حدود16 ماخ (5600 متر بر ثانیه)

اما یک مثال دیگر:

اگر توجه کرده باشید موشک های بالستیک ایرانی اکثرا اسراییلی ها را تهدید می کند و اسراییلی ها هم به سمت سامانه های ضد بالستیک رفته اند و برای تست این سامانه ها از موشک های شبیه ساز بالستیک استفاده میکنند که مقاله ان هم موجود است در سایت اما نکته مبهم این که برد و سرعت این موشک ها هنگام شلیک از جنگنده مشخص نیست البته کلاهک جنگی این موشک ها خیلی کوچک است تا بتوان ان را روی جنگنده حمل کرد و قطعا کلاهک سبک تر سرعت بیشتری به موشک می دهد.

به تصویر موشک های اسپارو(بلک اسپارو،بلو و سیلور اسپارو ) توجه کنید:

بلک اسپارو شبیه ساز موشک های بالستیک کوتاه برد و سیلور و بلو شبیه ساز میانبرد ها هستند از هیچکدام از این سه موشک اطلاعاتی در دسترس نیست اما روس ها در کلیپی از تاسیسات کنترل فرماندهی خود که منتشر کردند یک تصویر توجه ها را به خود جلب کرده و ان این تصویر بود:

اینجا دریای مدیترانه است و از یک جنگنده موشک بالستیکی شلیک شده که در نزدیکی سواحل اسراییل به زمین امده و در واقع این رصد که روس ها انجام داده اند مربوط به رصد تست موشک اسپارو اسراییلی بوده حال سوای از این که مربوط به کدام نوع اسپارو است همانطور که در مانیتور مشخص هست این موشک 1227 تا 1255 کیلومتر را طی کرده! و طبق تصویر حدود 160 تا 170 کیلومتر هم ارتفاع گرفته. بنابر این این موشک سرعتش در محور وای با شتاب 9.8 در ارتفاع 30 کیلومتری برابر 1600 متر بر ثانیه است یعنی حدود 163 ثانیه طول کشیده تا سقوط کند و به ارتفاع 30 کیلومتری برسد. حال باید طی حدود 160 ثانیه خودش را از نوک قله به برد 1250 کیلومتری برساند یعنی باید 625 کیلومتر را در 160 ثانیه طی کند یعنی سرعتش در محور ایکس 3900 متر بر ثانیه است پس سرعت نهایی ان با احتساب مولفه ایکس و وای برابر 4000 تا 4200 متر بر ثانیه یا 11.5 تا12.2 ماخ است و این یعنی یکی از دو موشک بلو اسپارو یا سیلور اسپارو را اسراییلی ها شلیک کرده اند که شبیه ساز موشک های میانبرد همچون عماد،شهاب و سجیل و.. هستند.

همچنین اسراییلی ها میتوانند از این موشک در سرکوب پدافند اس 300 و باور استفاده کنند.

و نسخه بلک اسپارو هم که نمونه سنگر شکنش ساخته شده میتواند انرژی جنبشی حتی بیش از بمب موپ امریکایی داشته باشد و در کنار راکت اکسترا نمونه هوا پرتاب نقش سنگر شکن بازی کند.

و در پایان:

سرعت هایی که در این مقاله برای موشک ها محاسبه شد تخمینی بوده ولی سعی شده با در نظر گرفتن یک بازه بتوان به تخمین تقریبی و درستی از موشک های ایرانی دست یافت(ممکن است 1 ماخ خطا داشته باشد).

همچنین سرعت های حساب شده برای میانبرد ها در ارتفاع 50 کیلومتری و سرعت حساب شده برای کوتاه برد ها در فاصله 30 کیلومتری از سطح زمین است تا تاثیری ناچیز بر محاسبات ما داشته باشند.(قبل از مواجه با جو است)

در صورت نیاز و علاقه خودتان میتوانید سرعت موشک های بالستیک متفاوت را به دست اورید فقط یادتان باشد تا 500 کیلومتری حق چشم پوشی از کاهش جاذبه را دارید و در ارتفاع بالاتر مثلا800 یا 2000 کیلومتری جاذبه شدیدا کاهش پیدا میکند و باید میانگین جاذبه در طی مسیر را به دست اورید، جاذبه به صورت یک دنباله با افزایش ارتفاع کاسته میشود.

نوشته شده برای جنگاوران،کپی با ذکر منبع ازاد است….

نوشته شده برای جنگاوران،کپی با ذکر منبع ازاد است…..

برای اشنایی با پاتریوت اینجا را کلیک کنید

برای اشنایی با سامانه اروا اینجا را کلیک کنید

برای اشنایی با فلاخن داوود اینجا را کلیک کنید

برای اشنایی با خانواده موشک های فاتح اینجا را کلیک کنید

چه کشورهای موشک بالستیک دارند

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن