سلاح های ضد تانکمقایسه

مقایسه ای بین موشک ضد تانک جولین و کورنت

مقایسه ای بین موشک ضد تانک جولین و کورنت

در این مقاله به قیاس دو موشک ضد تانک کورنت و جوالین میپدازیم.. البته از اساس قیاس این دو موشک جایز نیست برای اینکه دو موشک دو عملکرد متفاوت دارند اگرچه هر دو دارای نقش ضد زره هستند..قیاس این دو موشک برای این انجام شده که جذابیت خود را دارد و میتوان در نهایت به ضعف ها و برتری های هر یک پی برد

جولین یک موشک ضد تانک تاپ اتک و یا حمله برنده از بالا است. در نوع خود اولین موشک ضد تانک بود که بعد  از شلیک اوج گرفته و بعد روی سر هدف شیرجه میرفت. تا پیش از این موشک ضد تانک زمین  پرتاب با سیستم هدایت و روش پرواز  جولین وجود نداشت از این رو این موشک یک انقلاب در بین موشک های ضد تانک بود و از نظر فناوری به کار رفته در نوع خود یک نمونه.

برای اشنایی با جولین اینجا را کلیک کنید

جولین

ولی در عوض کورنت موشک جدید نبود. این موشک یک موشک هدایت نیم خودکار لیزری است.. پیش از این نیز موشک هدایت نیم خودکار لیزری در خدمت بودند البته دو نوع موشک ضد تانک هدایت لیزری وجود دارد. یکی موشک اشیانه یاب لیزری مانند هلفایر و یا بسیاری ازببهای لیزری است که با تعقیب امواج لیزری بازگشتی از هدف به سمت هدف می روند و دیگری  موشک های نیم خودکار لیزری مانند کورنت که با تعقیب خط لیزر تابیده شده از لانچر پرتاب به طرف هدف به سمت  هدف می روند. در رده اول موشک های لیزری کاونده لیزر در جلوی موشک است زیرا باید امواج بازگشتی تعقیب شود ولی در دست دوم مانند کورنت از انتهای موشک که امواج تابشی از لانچر پرتاب را تعقیب میکند، کاونده در عقب موشک است

برای اشنایی با کورنت اینجا را کلیک کنید

موشک و لانچر پرتاب کورنت

روش پرواز این دو موشک با هم کاملا فرق دارد

جوالین یک موشک تاپ اتک است که تا پیش از ان اصلا موشکی با این روش پرواز وجود نداشت. کاربرد با کمک یک دوربین دید حرارتی  که روی لانچر پرتاب موشک قرار دارد هدف را کسب و روی ان قفل میکند و موقت  هدف به موشک داده می شود. موشک زمانی که شلیک  شدن  به سرعت اوج گرفته و در نزدیکی هدف سر خود را پایین داده و به شکل فروسرخ با کاونده تصویر ساز خود هدف را کسب کرده و روی سر ان شیرجه می رود

کورنت مانند همه موشک های ضد تانک یک مسیر صاف را طی میکند. این موشک از نظر پروفایل پروازی مانند تاو و یا کونکورس است یعنی یک مسیر مستقیم را طی میکند  تا به هدف  بخورد…

کدام روش پروازی بهتر است

خود بدون شک روش پروازی جوالین  چرا؟ جولین از بالا به هدف برخورد میکند در نقش یک موشک ضد تانک به برجک تانک برخورد  میکند انهم از بالا جای که بسیار بسیار کمتر از جلوی برجک و بدنه و یا کنار برجک و بدنه زره دارد و بدون شک برخورد مستقیم از بالا به برجک عملا باعث نابودی قطعی تانک می شود ..  در حالی  که کورنت (و یا موشک های مشابه) بارها تانک های پیشرفته را از کنار برجک و بدنه  و یا جلوی برجک و بدنه هدف قرار داده ولی تانک یا صدمه دیده  و یا اصلا از میدان به در نشده…مورد بعد این است که به دلیل  توان تاپ اتک جولین ، جولین  توان دسترسی به نقاطی را دارد که موشکی مثل کورنت ندارد… مثلا کجا؟ پشت بام  یک خانه….فرض کنید دشمن روی پشت بام  یک خانه سنگر گرفته شما با جولین میتوانید موشک را درست روی سر  انها بکوبید ولی با کورنت این کار ممکن نیست.  مورد بعد اینکه جولین توان هدف قرار دادن هدف در پشت یک مانع را دارد. مثلا تانک دشمن و یا خودرو ان پشت یک ساختمان و یا یک تپه است.. عملا در چنین شرایط هرگز با کورنت نمیتوان  هدف را زد ولی جوالین داری  یک پروفایل  پروازی است که موشک شلیک شده،از روی مانع رد شده  و بعد اولین هدف فروسرخ را که میبیند که بدون شک یک هدف  با موتور داغ و یا لوله داغ است حمله میکند

البته جولین را میتوان مستقیم نیز روانه  هدف کرد.. مثلا میتوان ان را به سقف یک ساختمان و یا دیوار ان کوبید زیرا میتوان روش پرواز ان را انتخاب کرد

کلاهک

در نقش ضد تانک هر دو دارای کلاهک خرج گود هستند ولی توان نفوذ کورنت بین 1100 تا 1300 م م بر ضد زره تخت و جولین 600 تا 800 م م..مشخصا  توان نفوذ کورنت بسیار بالاست حتی در جهان کمتر  موشک قابل حمل توسط نیروی پیاده چنین توان نفوذی دارد. البته جولین همان طور که گفته شده چون از بالا یعنی یکی از کمتر زره پوش ترین  بخش های  تانک به ان برخورد میکند از این رو در نهایت با وجود اینکه حدود  نصف کورنت  توان نفوذ دارد ولی باز باعث نابودی کامل  تانک می شود از این رو هرگز مشکل نفوذ ندارد

کورنت به غیر از کلاهک ضد زره خرج گود دارای یک کلاهک تریموباریک  نیز است که معادل انفجار 10 کیلوگرم تی ان تی قدرت انفجار دارد که بر ضد ساختمانها و مراکز تجمع دشمن مورد استفاده قرار می گرید ..جولین با یک دهه اختلاف از سال 2016 میلادی  بر اساس تجارب نبرد در عراق و افغانستان مجهز به یک کلاهک انفجار ترکش شونده با 8.4 کیلوگرمی  شد …کلاهک ترموباریک  کورنت بر ضد اهداف با فضای بسته مانند درون ساختمانها کارایی بهتری دارد ولی کلاهک نصب شد روی جولین در فضای باز کارایی بهتری دارد…

برد

مشخصا کورنت با برد 5500 متر در نسخه  های متعارف(مانند نسخه دهلاویه در ایران ) و 8000 تا 10000 متر در نسخه EM بهبود یافته دارای برد بیشتری از 2500 متر در جولین و 4300 متر در نسخه های جدید این موشک است .از این  رو بدون شک کورنت را میتواند در برد بیشتری استفاده کرد که در میدان  برد در دشت های باز و مناطق خارج شهر بسیار هم موثر است

قابلیت جابه جای

خوب در این زمینه جولین برتر است. کل وزن لانچر پرتاب جولین که از روی شانه نیز شلیک  می شود با موشک 22 کیلوگرم است ولی کورنت  که از روی سه پاییه شلیک می شود دارای وزن کامل 29 کیلوگرم است..البته برای اینکه از هر دو استفاده کنید  یک نفر کافی است ولی برای حمل لانچر و حمل موشک ذخیره برای هر دو دست کم دو نفر سرباز لازم است.. اگرچه شلیک از روی شانه برای جولین امتیازی است زیرا ممکن است برخی مناطق نتوان سه پاییه را روی زمین کار گذاشت ولی در کل حمل هر دو اسان است ولی اینجا جاولین یک امتیاز  دارد که کورنت اصلا ندارد

این امتیاز شلیک از درون ساختمان و یا فضای بسته  است

کورنت مانند اکثر موشک های  ضد تانک و راکتها ی ضد تانک به دلیل  اتش عقبه فاقد  توان شلیک از فضای بسته است زیرا شعله انتهای در فضای بسته میتواند دیوار را خراب و به شلیک کنندها اسیب وارد کند  ولی جولین به دلیل روش پرتاب نرمش میتوان ان را از پنجره یک ساختمان  و یا درون سنگر و یا پشت کامیون شلیک کرد.. این امتیاز در نبرد شهری اهمیت فوق العاده دارد

قابلیت پرتاب اهسته یکی از ویزگی های جولین است

 

فریب

جولین یک سامانه تصویر ساز حرارتی است  یعنی با استفاده از یک روپوش حرارتی میتوان جلوی کشف  هدف با کمک سامانه اپتیکی ان را گرفت البته خوب سامانه هدفگیری  جولین دارای یک دوربین دید  مدار بسته نیز است که به شکل غیر حرارتی نیز میتواند روی هدف قفل کند ولی بدون شک با این کار قابلیت رزم شبانه ان از بین می رود.. البته این مسئله در مورد  کورنت هم صدق میکند زیرا کورنت نیز برای کسب هدف دارای  دوربین دید  حرارتی روی لانچر پرتاب است که البته برای رزم شبانه است و در روز ان نیز میتواند  با سایت روزانه هدف را کسب کند… اگرچه پرده دود میتواند روی قفل لیزری تاثیر بگذارد ولی این مسئله برای کورنت بسیاراحتمال پایبنی دارد  زیرا کورنت همان طور که گفته شده با تقیب امواج  لیزری تابیده شده و نه منعکس شده از هدف به طرف هدف می رود.  اگر کورنت با کمک امواج لیزری منعکس شده از هدف هدایت می شود ، پرده دود  میتواند مانع برگشت و یا رسیدن امواج لیزر به هدف  بشود از این رو روی کار موشک اختلال ایجاد میکرد ولی چون این موشک(کورنت)  در واقع درون یک تونل لیزر تایبده شده از طرف پرتابگر به طرف هدف پیش می رود ایجاد اختلال روی ان بسیار دشوار است ..در کل ایجاد اخلال و فریب روی این دو موشک سخت است

ولی اگر از دید سامانه های  دفاع  فعال چون تروفی و امثال انها نگاه کنیم که ماموریتشان نابودی موشک در اسمان است خوب بدون شک جولین دشمن خطر ناکتری است

تمامی سامانه های دفاع فعال در جهان توان انهدام موشک های و راکت های  که هم سطح هدف پرواز میکنند را دارند ولی تنها تعداد کمی از انها توان هدف قرار دادن موشکی تاپ اتکی که از بالای می اید را دارند این از جمله برتری جولین است

اتش و رها

یکی از برتری های جولین توان اتش و رها است.. یعنی موشک بعد از شلیک دیگر کاری به تیر انداز ندارد و تیر انداز میتواند از منطقه  فرار کرده و با برود.. با در نظر گرفتن توان شلیک از درون ساختمان  و یا خودرو این مسئله را در نظر بگیرد که تیر انداز میتواند  از پناهگاه و یا پشت خودرو بیرون امده موشک را شلیک کرده و به سرعت به درون برگردد ولی کورنت اینچنین  نیست و موشک باید تا لحظه اخر توسط تیر انداز هدایت شود

دهلاویه نسخه تولیدی کورنت در ایران

مسئله بعدی قیمت است

اصلا مسئله  سر این نیست که سلاح روسی ارزانتر از انواع امریکایی هستند این مسئله به کنار.. به دلیل فناوری پیشرفته ازجمله سامانه تصویر ساز فروسرخ که خود گران است و روش پرواز و نوع موتور با توان پرتاب ارام جولین ،  هر تیر این موشک 106000 دلار  است در حالی که هر تیره موشک کورنت که به تبع فناوری پیچیده ای هم ندارد  حدود 20000 تا 30000 دلار است .. این دو رقم قابل قیاس نیستند از این رو کورنت ارزانتر است میتوان به تعداد زیادی از ان خرید بر ضد هر هدفی راحت استفاد کرد اگرچه مشتریان جولین هم دست کم میتوانند خیالشان راحت باشد که اگر موشک گران میخرند با هر شلیک یک تانک را نبود کرده اند

خوب تا اینجا جولین برتری های مشخصی داشت

برخورد از بالا به هدف،توان درگیر با اهدافی که در دید مستقیم نیستند و توان شلیک از درون ساختمان و اسیب پذیر کمتر در برابر سامانه های دفاع و توان شلیک کن و فراموش کند

کورنت هم برتری خود را دارد

برد بالاتر، توان نفوذ بیشتر و البته قیمت کمتر

اسپایک موشک ضد تانک اسرائیلی  نیز برتری های مشابه جولین را بر کورنت دارد با این تفاوت که نسخه های مختلف کورنت دست کم انهای که قابل شلیک توسط سربازان از روی زمین  و یا خودرو هستند بین2500 تا8000 متر برد دارند. البته اسپایک ارزاتر است و هر تیر ان در نسخه اسپایک ال ار با برد 4 کیلومتر 75000 دلار قیمت دارد . البته اسپایک مشتریان بیشتری نسبت به جولین دارد

برای اشنایی با موشک اسپایک اینجا را کلیک کنید

جدول قیاس

موشک کورنت جولین اسپایک ال ار
وزن موشک 11.8 کیلوگرم 14 کیلوگرم
وزن موشک و لانچر 29  کیلوگرم 22 کیلوگرم 45 کیلوگرم
برد موشک 5500 متر 2000 تا 4000 متر 4000 متر
وزن کلاهک در نسخه ضد زره 4.6 کیلوگرم 8.4 کیلوگرم 7 کیلوگرم
وزن کلاهک در نسخه تریموباریک 10 کیلوگرم ندارد 8 کیلوگرم
وزن کلاهک در نسخه انفجار ترکش شونده ندارد 8.4 کیلوگرم ندارد
توان نفوذ در زره 1100 تا 1300 م م 600 م م 700 م م
سیستم هدایت لیزری اپتیک حرارتی اپتیک حرارتی
توان تاپ اتک(حمله از بالا) ندارد دارد دارد
توان حمله از کنار دارد دارد دارد
توان شلیک ارام در فضای بسته ندارد دارد ندارد
حمله به اهداف خارج از دید ندارد دارد دارد

عبدالحمید تارخ

نوشته های مشابه

‫2 نظرها

 1. سلام اقای تارخ
  عزیز دل والا بعیده قیمت کورنت ۶ هزار دلار باشه
  قیمت سال ۲۰۱۲ این موشک برای یک لانچر و ۱۰ موشک نزدیک ۹۰۰ هزار دلار بود
  این قیمتی که زدین خیلی خیلی ارزون هست مطمئنین قیمت موشک کورنت ۶ هزار دلاره؟

  1. سلام این قیمتی است تو منابع امده نمیدونم واقعا چقدره..بزار حقوق این ماه گرفتم برم یکیشو بخرم ببینم چقدر حساب میشه
   ولی تا فردا تحقیقی کاملی میکنم

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن