تانک

تانک چوینما هو و پوکپونگ هو

تانک چوینما هو و پوکپونگ هو

اولین تانک کره شمالی تانک تی 34 بود که قبل از جنگ کره انها را از شوروی تحویل گرفت و طی جنگ از انها بهره برد.بعد از جنگ نیز تعداد بیشتری از این تانک را به صورت دست دوم تحویل گرفت و در نهایت  موفق به دست اوردن تانک های پیشرفته تری چون تی 54 و تی55 شد.

کره شمالی  همواره رویای داشتن یگانهای زرهی همچون ارتش روسیه و یا حتی چین داشته.  یگان های زرهی که خط مقدم و پیشانی جنگی نیروی زمینی  باشند و  توسط توپخانه خود کششی پشتیبانی  شود.از این رو بعد از دریافت بیش از  2000 تانک تی 55 تصمیم به تولید یک تانک در داخل گرفت.

 در اوائل دهه 1970 کره شمالی  دست کم دو بار دست به سفارش  تی 62 از شوروی زد  و توانست  حدود 500 عراده را به دست اورد . کره شمالی از این تانک راضی بود و دست  به تولید این تانک در داخل  زد.در دهه 1970 کره شمالی توانست با همکاری شوروی دست به تولید تانک تی 62 با نام چونیما هو  1 زد. چونیما هو 1  نسخه صادراتی تانک تی 62 بود. این نسخه همانند تانک تی 62 شوروی دارای توپ 115 م م بود ولی زره نازکتری داشت و از موتور 550 اسب بخاری قدرت میگرفت  (برای اشنایی با تانک تی 62 به مقاله تانک تی 62 رجوع کنید).مشخص نیست چه گونه مهمات های در کره شمالی برای این تانک تولید میشد  ولی کره شمالی  دارای مهمات های خرج گودی همچون بی کا 15 با توان نفوذ  در 500 م زره و انرژی جنبشی با توان نفوذ  در 350 م م زره را در خدمت دارد . این تانک  در سال 1976 وارد خط تولید  شد و در مجموع حدود 470  عراده از ان تا میانه دهه 1980 ساخته شد. در اوائل  1980 کره شمالی دست به ارتقا جونیما 1  زد و انها را به مسافت یاب لیزری بر روی لوله توپ  مجهز کرد . ایران طی جنگ با عراق توانست  150 عراده تی 62 تولید از کره شمالی را به دست اورد

چونیما هو 1 یا همان تی 62 تولید در کره شمالی
چونیما هو 1 یا همان تی 62 تولید در کره شمالی

کره شمالی  در دهه 1980 دست به ساخته نسخه بومی این تانک زد که ان را چونیما هو 2 نامید. این نمونه دارای یک مسافت یاب لیزری  بر روی لوله توپ بود. این روش نصب مسافت یاب لیزری که در تی 62 ام ارتش شوروی نیز  دیده شده بود بر روی نسخه های ارتقا یافته چونیما هو1 نیز  دیده شد.همچنین این نمونه دارای صفحه های زرهی بیشتر جوشکاری شده  در قسمت بالای برجک بود . گفته شده احتمالا مجهز به موتور ارتقا یافته ای است که قطعات ان از اسلواکی وارد شده  ولی مشخص نیست موتور چه تفاوتی با نسخه روسی دارد. احتمالا قدرت ان 650 اسب بخار است . همچنین چونیما هو 2 دارای  یک سبد  فلزی در پشت برجک است که میتواند یک زره فاصله دار برای ایجاد فاصله با زره برجک باشد  .

چونیما هو 2 . در این تصویر میتوانید نصب یک مسافت یاب لیزری را روی لوله توپ ببینید
چونیما هو 2 . در این تصویر میتوانید نصب یک مسافت یاب لیزری را روی لوله توپ ببینید

کره شمالی در ادامه توسعه چونیما هو  در اواخر دهه 1980 چونیما هو 3 را توسعه داد. این تانک ممکن است یک نسخه نو ساز باشد ویا یک نسخه ارتقا یافته جینما 2 موجود در خدمت . دارای یک روپوش حرارتی برای توپ 115 م م بود و گفته شده دارای زره واکنش دهنده مشابه کنتاکت 1 در دو طرف برجک است. البته تا کنون تصاویر  زیادی از این تانک منتشر نشده و کلا همواره در غرب تفاوت بین چونیما هو  2 و 3 بسیار سخت بوده. همچنین  چونیما هو  3 دارای 16 نارنجک انداز دود زا است که  به عبارتی هشت نارنجک انداز در هر سوی برجک حمل میکند که نخستین نمونه این تانک با نارنجک انداز دود زا است

چونیما هو3. این نمونه دارای نارنجک انداز دود زا و زره واکنش دهنده در قسمت عقب برجک است
چونیما هو3. این نمونه دارای نارنجک انداز دود زا و زره واکنش دهنده در قسمت عقب برجک است

ولی اولین  نسخه چونیما هو  با یک تغییر بزرگ برمیگرد به چونیما هو 4

چونیما هو  4 دارای زره کامپوزیت است این در حالی است که تا پیش از این زره فولادی بوده است. این نمونه دارای  زره کامپوزیت در بخش جلوی تانک و بخشهای جلوی برجک است  و همچنین بخشهای از زره مجهز به زره فولادی جوشکاری شده بود. با وجود این به نظر نمی رسد  وزن این مدل چندان افزایش پیدا کرده باشد. همچنین این نمونه  در دو طرف برجک مجهز به زره واکنش دهنده است اگرچه در اطراف بدنه دیده  نشده است. دارای یک رایانه اتش بالستیک  برای اتش غیر مستقیم    است  و از یک موتور قویتر 750 اسب بخاری استفاده میکند. همچنین سامانه کنترل  اتش کاملا تعویض شده و مجهز به یک تثبیت کننده دو محوره پیشرفته تر شده است . وزن این مدل بین 42 تا 45 تن براورد میشود.

چونیما هو 4
چونیما هو 4

یک نسخه دیگر از چونیما هو4   که بعد از سال های 2000 دیده  شده دارای یک بخش اضافه شدن (سبد)در پشت برجک برای ذخیره  سازی مهمات است  که احتمالا برای افزایش مهمات دم دست لودر  نصب شده بود. از جمله مشکلات  تی 62 این بود که تنها چهار گلوله در برجک قرار داشت  و ما بقی گلوله ها در درون تانک ذخیره میشد که سرعت لود توپ را کاهش میداد .همچنین این نسخه  مجهز به زره های واکنش دهنده  در جلوی  برجک در دو طرف  لوله توپ نصب شده است و دارای نارنجک اندازهای متفاوتی بود. این نسخه دارای چهار نارنجک انداز دود زا در هر سمت برجک است.

نسخه دیگر شناخته شده چونیما هو 5 است. این نمونه گفته شده یک بازسازی زرهی در ارتش کره شمالی  است بر اساس تی 72 و تی 90 توسعه  یافته که تحت تاثیر   تحویل تی 72 در سال 1992 و تی 90 در سال 2001 به کره شمالی(فقط یک  عراده) قرار دارد . این نمونه دارای  یک بخش زره بیشتری در قسمت جلوی برجک است و همچنین زره ناحیه   جلوی بدنه نیز ارتقا یافته است.ولی بزرگترین ارتقا نصب توپ 125 م م 2 ای 46 ام  با گلوله گذاری خودکار  است. همچنین سامانه کنترل اتش  بروز رسانی شده و سامانه اجکت پوکه نیز تغییر کرده است .  گفته شده میزان حفاظت زرهی  چونیما هو 4 دست کم 30% بیشتر از تی 62 است

همچنین نسخه ای دیگر با نام چیونیما هو 6 نیز وجود دارد که دارای زره لاستکی در قسمت جلوی تانک و شش چرخ  است . احتمالا به صورت محدود تولید شده است و جای ان تانک پوکپونگ وارد خدمت شده است

چونیما هو 5
چونیما هو 6

مشخص نیست دقیقا  چند عراده تی 62 روسی و چند عراده  چونیما هو  ساخته شده است ولی همکنون 1000 عراده چونیما هو  و 800 تی 62 در خدمت ارتش کره شمالی است که مشخص  نیست چند عراده از انها جونیما 1 تا 5 است

تانک پوکپونگ

کره شمالی در دهه 1990 توانست بخشهای زیادی  از تانک  تی 72 و  در سال 2001 یک تی 90 را از طریق روسها به دست  اورد . این دو تانک پاییه ای برای ساخت تانک اینده کره شمالی شد. در واقع عملکرد بسیار بد نسخه های صادراتی تی 72 عراقی در برابر ابرامز  این مسئله را در کره شمالی به وجود اورد که تفاوت جوینما2 و 3با تانک کا1 کره جنوبی  تقریبا مانند تفاوت تی 72 با ابرامز است.

تانک جدید که پوکپونگ نامیده شد در سال 2010 به نمایش  در امد ولی به نظر می اید توسعه این تانک از سال 1992 اغاز شد.

شاسی تانک بسیار شبیه تی 62 است .ولی تغییراتی کرده است برای نمونه  یک جفت چرخ بیشتر دارد و همچنین  محفظه موتور شبیه تی 72 است . زره جلوی برجک به صورت شبی دار  تقریبا نوک تیز طراحی شده و زره اصلی ترکیب کامپوزیت دارد. احتمالا تانک دارای زره واکنش دهنده است اگرچه تاکنون  عکسی با این زره روی این تانک دیده نشوده است.

 براورد میشد مقاومت نسخه اولیه پوکپونگ 1 در برابر خرج گود 900 تا 1000 م م و در پوکپونگ2 بین 100 تا 1200 م م باشد

تانک از یک موتور 12 سیلندر 1000 ویا 1250 اسب بخاره بهره می برد که با در نظر گرفتن وزن 44 تن  باید رانش به وزن 22 تا 24 تن بر اسب بخار است . البته کره شمالی  حتی مدعی نصب یک موتور 1500 اسب بخاری نیز روی این تانک هستند

پوکپونگ
پوکپونگ

تانک دارای  یک دکل هواشناسی  بر روی برجک است که وظیفه جمع اوری اطلاعات محیطی مانند سرعت باد ، دما و رطوبت برای  محاسبات سامانه کنترل اتش را بر عهده دارد . تانک دارای  سامانه اتش پی ام کا 3 و 4 تانک تی 72 است  و از سایت دید شبانه  1K13-49  بهره می برد که نسل اول سامانه دید شبانه است و وابسته به نورافکن  فروسرخ. همچنین دارای  مسافت یاب لیزری  با برد 5000 متر است  و گفته شده احتمالا توان درگیر موثر تا برد 2000 متر را در روز دارد ولی نباید این برد در شب  بیش از 800 متر باشد.

اولین سری تانک پوکپونک دارای  توپ توپ 115 م م 2 ای 20 است ولی نسخه ای با توپ 125 م م 2 ای 46 با گلوله گذاری خودکار نیز دیده شده است. تانک همچنین دارای یک مسلسل 12.7 م م بر روی برجک مانند چونیما هو  است ولی در برخی رژهای ارتش کره هم تانک چونیما 3 و4 و همچنین پوکپونگ مسلح به یک یا دو موشک فروسرخ شانه پرتاب پدافندی سام16 دیده شده است

تا کنون چهار نوع  پوکپونگ دیده شده ، پوکپونگ1 مجهزبه توپ 115 م م و پوکپنگ 2 مجهز به یک توپ 125 م م  و زره ارتقا یافته در ناحیه  برجک از جنس کامپوزیت .پوک پونگ 3 که دارای  زره واکنش دهنده در ناحیه جلو بدنه و بخشهای از زره است  و در نهایت پوک پونگ 4 که دارای دو پرتاب کننده موشک ضد تانک ای تی 5 کونکوس و کمی عقبتر یک موشک سام 16ر و یا سام7  نیز روی برجک تانک است.

پوکپونگ 4
پوکپونگ 4

تصویری از تانک کره شمالی پوک پونگ هو..در تصویر چیزی شبیه هشدار دهنده لیزری در دو طرف تانک دیده می شود…..
همچنین تانک دارای دو موشک ضد تانک و دو موشک دفاع هوایی است.. تجهیز تانک به موشک ضد تانک بیشتر ناشی از کارایی کمتر مهماتی است که از لوله تانک های کره شمالی شلیک می شود

 پوکپونگ از سال 2010 وارد خدمت ارتش کره شمالی شده و حدود 200 راده از ان همکنون در خدمت است

 

کره شمالی به صورت چشمگیری  از کره جنوبی در بخش زرهی عقبتر است. تعداد زیادی  از تانک های شمالی ها نسل دوم هستند و در برابر تانکهای کا1 و بلک پانتر کره جنوبی شانسی  زیادی ندارد. عقب ماندگی کره شمالی   در بخش مواد ترکیبی برای زره و الکترونیک و اپتیک از جمله دلایل  تفاوت  بین مدرنترین تانک کره شمالی یعنی پوک پونگ با پیشرفته ترین   تانک جنوبی ها یعنی بلک پانتر است

نام چونیما هو-2 پوکپونگ هو
وزن 40 تن 44.3 تن
طول 6.63 متر 7.2 متر
ارتفاع 2.4 متر 2.3 متر
خدمه 4 نفر 4 تا 3 نفر
موتور موتور دیزل 750 اسب بخار موتور دیزل 12 سیلندر  1000 اسب بخار
رانش به وزن 18.75 اسب بخار بر تن 22.5 اسب بخار بر تن
سلاح اصلی توپ 115 م م  و در نسخه اخر چونیما هو 5 توپ 125 م م توپ 115 م م در نسخه نخست  و 125 م م در نسخه های دیگر
سلاح فرعی یک مسلسل 7.62 م م هماهنگ با برجک اصلی و یک مسلسل سنگین 12.7 م م روی برجک اصلی یک مسلسل 7.62 م م هماهنگ با برجک اصلی و یک مسلسل سنگین 12.7 م م روی برجک اصلی
سرعت 50 کیلومتر برساعت 60 کیلومتر برساعت
برد 450 کیلومتر 500 تا 600  کیلومتر

 ترجمه:عبدالحمید تارخ

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن