در دهه ۱۹۵۰ تی۵۵ و ترکیب ان با  توپ۱۰۰ م م ان برترین ام بی تی  زمان خود بود. توپ ۱۰۰ م م  در ازمایش  نشان  داده  بود که از ۱۵۰۰ متری  به خوبی از روبرو در زره ام ۴۸  نفوذ کند  ولی ام۴۸  در نصف این مسافت توان شکار تی۵۵ را داشت. غرب به سرعت دست به توسعه تانک و توپ جدید زد و نتیجه  این تلاش دست کم  برای امریکا تانک ام ۶۰ پاتن بود. ام۶۰ از نظر زره  و توپ برتر قابل قبولی از تی۵۵ داشت.. گلوله های ای پی سی ، تی ۵۵ توان نفوذ در این زره را در برد بیش از ۸۰۰ متر نداشت . اگرچه مهمات خرج گود برای نفوذ  در این زره برای توپ ۱۰۰ م م ساخته شده بود ولی مشکل این بود این  مهمات کم دقت،  گران و شلیک دقیق ان نیاز به اموزش بود. در اواخر دهه ۱۹۶۰ و دهه۱۹۷۰ شوروی مهمات انرژی جنبشی  برای  تی۵۵ ساخت که توان لازم  برای صدمه زدن به ام۶۰ را داشت . از این رو شوروی دست به توسعه نسخه یا از تی ۵۵ (البته در مرحله اول)برای نصب توپ قویتری  ۱۱۵ م م زد.

کار در سال ۱۹۵۷ اغاز شد و قرار شد طرح جدید  که مجهز  به توپ۱۱۵ م م شود. در سال ۱۹۶۱ در نهایت تانک جدی وارد خط تولید شد  اگرچه در خط تولید جایگزین تی ۵۵ نشد و همزمان با ان تولید شد

قبل از سال ۱۹۶۱ چندین ابجک ازمایشی از  تانک جدید  تولید شد که شامل  ابجک ۱۴۰  که در واقعه  یک شاسی جدید با شش چرخ جدید الومینیومی  و موتوری جدید و توپ۱۰۰ م م دی ۵۴  بود. از ابجکت  ۱۴۰ دو پیش نمونه ساخته شد ولی معلوم شد پر هزینه  و تعمیرات ان سخت است از این رو رها شد و بر اساس برخی ویژگی های تی۵۵ و ابجکت ۱۴۰ طرح جدید ابجکت ۱۵۵  توسعه یافت . ولی در نهایت  این طرح منجر به ابجکت  ۱۶۵ شد که در واقع دارای  زره بهبود یافته  بود و برجک  بزرگتر از تی ۵۵ و زرهی در ناحیه برجک به میزان ۲۴۹ م م بود .سه پیش نمونه از این  مدل ساخته  شد که به عنوان تانک جدید مورد پذیرش قرار گرفت.

با وجود این که طرح جدید از نظر  زره  افزایش قابل قبولی داشت ولی هنوز  توپ۱۰۰ م م راضی کننده نبود وشوروی تصمیمی به نصب توپی جدید بر روی  تانک جدید گرفت تا بتواند با توپ ۱۰۵ م م ال۷ مقابله کند.از این رو توپ۱۱۵ م م بدون خان برای تانک جدید انتخاب شد. توپ۱۱۵ اولین توپ بدون خان شوروی  بود و دارای  یک سامانه اتوماتیک  تخیله پوکه از دریچه پشت سر برجک بود.توپ جدید  یو ۵ تی اس نامیده شد که در ارتش شوروی با نام ۲ ای ۲۰ شناخته میشد. ازمایشات نشان داد سرعت دهانه ان دو برابر  توپ دی ۱۰ تانک تی۵۵ است.تنها مشکلش این بود که دقت دی۱۰ را نداشت و ان نیز به دلیل  بدون خان بودن ان بود ولی به دلیل برتری در بقی  مشخصات این توپ کارامدتر  بود.

ابجکت 140

ابجکت ۱۴۰

توپ جدید بر روی ابجکت ۱۶۵ نصب شد تا ابجک ۱۶۶  نامیده  شد.

تی ۶۲  در یک نگاه شباهت بسیار  به تی۵۵ داشت و در واقع  یک تی۵۵ تغییر یافته با یک توپ۱۱۵ م م بود.کمی کشیده تر بود ولی از تانک های معاصر غربی کوتاه تر بود.

دارای  چهار خدمه  است. رانند در جلو قرار داشت  که دارای  دو  پیرسکوپ دید رو به بیرون  است که می توان ان را به دید شبانه مجهز کرد، گلوله گذار   در سمت راست  برجک قرار داشت و دارای یک پیرسکوپ قابل چرخش برای  دید  رو به بیرون در جلوی دریچه بالای سرش بود . دریچه بالا سر لود  به ان اجازه میداد تا بیرون امده و با مسلسل ۱۲٫۷ م م سنگین روبرجک اتش کند. در سمت چپ توپ  فرمانده و توپی قرار داشت . توپچی در جلو و پایین و فرمانده در عقب و بالاتر زیر دریچه بالای سرش قرار داشت  .یک نور افکن فروسرخ برای دی توپ چی و رانند در جلوی  برجک سمت چپ  قرار داشت  ویک نور افکن فروسرخ دیگر در جلو دریچه فرمانده

توپ چی دارای  یک سایت  اتش  مستقیم تی اس اچ ۲ بی-۴۱  برای  هدفگیری توپ اصلی  در اختیار داشت که بر روی برجک  قرار داشت که توان زوم بین ۳٫۵ تا ۷ ایکس را داشت . می توانست  برای نشان گیری در برد ۴۰۰۰ متر نیز برای مهمات  انرژی جنبشی از ان استفاده کرد ولی برای مهمات خرج  گود این میزان تنها ۲۰۰۰ متر بود. تانک فاقد مسافت یاب لیزری  بود ولی سایت به خوبی برای  اتش درجه بندی شده بود . همچنین یک چشمی دید شبانه TPN-1-41-11 برای درگیر تا برد ۸۰۰ متری وجود داشت که با  نورافکن فروسرخ  توان دید شبانه تا ۱۵۰۰ متر نیز قابل افزایش بود.

فرمانده دارای  یک سایت  دو چشمی تی کا ان ۳  بود که دارای  توان درشت نمایی۵ ایکس برای دید رو به بیرون  بود و دارای یک چشمی دید شبانه نیز بود.

زره  از روبرو  بدنه بخش زیرین  دارای  ۱۰۲ م م زره ۶۰ درجه، از روبروی بدنه بالای بدنه ۱۰۰ م م  زره ۵۵ درجه ، ۸۰ م م  زره صفر درجه در دو طرف بدنه،۲۰ م م کف و ۳۱ م م بر روی بدنه و  همچنین میزان زره برجک عبارت است از ۲۱۴ م م زره ۱۷ درجه  از روبروی  برجک(۲۴۲ م م از سال ۱۹۷۲ به بعد) و ۱۵۳ م م از دو طرف برجک ، ۹۷ م م از عقب برجک و ۴۰ م م از بالا بود . در مجموع از ناحیه  برجک ۱۵% و در ناحیه بدنه ۵%  بهبود  در زره نسبت به تی ۵۵ داشت. تانک تا مدتها فاقد  نارنج انداز دود زا بود

تی 62 ای

تی ۶۲

دارای  یک موتور دیزل ۱۲ سیلندر وی ۵۵  با توان ۵۸۱ اسب بخار است که با وجود افزایش  وزن این تانک به ۴۰ تن  دارای  موتوری با قدرت تی۵۵ بود که وزنش ۳۶ تن بود.با در نظر گرفتن وزن دارای رانش  به وزن تانک ۱۴٫۵  اسب بخار بر تن بود که در قیاس  با ۱۴٫۶ اسب بخار بر تن کمتر از تی۵۵ بود.دارای  یک گیربکس  ۵ دنده رو به جلو و یک دنده رو به عقب بود  و ۹۶۰ لیتر سوخت حمل میکرد. میتواند ۵۸۰ لیتر  سوخت در درون بدنه و ۶۵۰ لیتر سوخت در پشت بدنه حمل کند که در مجموع برد انتقالی ان  با ۱۳۶۰ لیتر سوخت به ۶۵۰ کیلومتر می رسید.

 توپ اصلی همان طور که گفته شد یک توپ۱۱۵ م م بدون خان با  لود دستی بود. این توپ بدون خان می توانست مهمات های انرژی جنبشی ، خرج گود، و انفجار شدید  ترکش شونده و موشک ضد تانک  لوله پرتاب هدایت شونده را حمل می کرد. در جدول زیر لیست  مهماتها  پرتابی از این توپ امده است.

نام نوع مهمات میزان نفوذ در ۲۰۰۰ متری در ۹۰ درجه هسته اصلی سرعت دهانه سال ساخت
بی ام۳ انرژی جنبشی ۲۷۰ م م فولاد ۱۶۵۰ متر بر ثانیه دهه ۱۹۶۰
بی ام۴ انرژی جنبشی ۲۲۰ م م فولاد ۱۶۵۰ متر بر ثانیه ۱۹۶۱
بی ام ۶ انرژی جنبشی ۲۴۶ م م فولاد ۱۶۸۰ متر بر ثانیه ۱۹۶۲
بی ام ۲۱ انرژی جنبشی ۳۳۰ م م فولاد ۱۶۰۰ متر بر ثانیه دهه ۱۹۷۰
بی ام ۲۸ انرژی جنبشی ۳۸۰م م اورانیوم ۱۶۵۰ متر بر ثانیه  دهه ۱۹۸۰
بی کا ۴ خرچ گود ۴۴۰ م م ۹۰۰ متر بر ثانیه
بی کا ۱۵ خرچ گود ۵۰۰  تا ۵۵۰ م م ۱۰۶۰ متر بر ثانیه

همچنین  میتواند مهمات  انفجار  ترکش شونده نیز پرتاب  کند.

دریچه برای پارتاب خودکار پوکه در پشت سر برجک با فلش قرمز مشخص است

دریچه برای پرتاب خودکار پوکه در پشت سر برجک با فلش قرمز مشخص است

  تانک ۴۰ گلوله حمل میکرد  ولی تنها ۴ گلوله  در درون  برجک بود  ۳۶ گلوله  در درون بدنه ذخیره شده بود. همچنین دارای یک تثبیت کننده دو محوره برای لوله بود .  سرعت اتش ۴ تا ۵گلوله بر دقیقه بود که یکی از دلایل   کوچک بودن برجک  بود که سرعت عمل را خدمه را کاهش  میداد و همچنین سامانه تخلیه خودکار پوکه نیز باعث کاهش  سرعت اتش شده بود. در همان زمان تانک ام۶۰ توان اتش  ده گلوله بر دقیقه داشت. در نهایت علیرقم  اینکه  برد اتش  تا ۴۰۰۰ متر  افزایش یافته  بود ولی درشب  همچنان عدد ۸۰۰ متر بود که مشابه  تی۵۵ بود.همچنین نبود یک مسافت یاب لیزری برد واقعی اتش را به ۲۰۰۰ متر کاهش داده بود

همچنین یک مسلسل ۷٫۶۲ م م هم محور با ۲۵۰۰ گلوله و یک مسلسل سنگین ۱۲٫۷ م م با ۲۵۰ گلوله نیز بر روی برجک در اختیار داشت.

تی ۶۲ یک شکست تجاری و حتی نظامی بود. علیرقم  اینکه  دارای   توپ قدرتمند ترین نسبت به توپ ۱۰۰ م م تی ۵۵ بود ولی مشکلات بسیار داشت ، یک توپ بزرگ در یک برجک کوچک که جای خدمه را تنگ  کرده بود.. برای گلوله  گذاری زمان زیادی لازم و سرعت اتش  در حد تی۵۵ بود.  تثبیت کننده لوله ضعیف بود و حتی اتش  به یک هدف در حالت حرکت  با سرعت  کم نیز در فاصله کم سخت بود، سامانه پرتاب  خودکار پوکه  چندین  بار صدمه زیادی به  خدمه زد تا اینکه  در نهایت  در دهه ۱۹۷۰ اصلاح شد،فرمانده  و توپچی  فضای  کمی داشتند و حتی  فرار برای  توپی  در صورت نفوذ مهمات  بسیار سخت بود و در کل  جایگاه برای خدمه انقدر تنگ بود که هیچ تانک  در غرب چنین  جایگاه تنگی را نداشت.ارتفاع برجک کم بود و و این مسئله شلیک در یک جان پناه  شیب دار را دشوار   کرده بود.

یک چهارم  تی۵۵ تولید شد زیرا در مرحله اول مشتریان ترجیه دادند تی۵۵ را حتی تا میانه دهه ۱۹۸۰ خریداری کنند و بعد ارتقائش  دهد و بعد نیز تی ۷۲ را خریدند . تی ۶۲ بازاری نداشت  زیرا دو برابر تی ۵۵ قیمت داشت  .اگرچه توپش توان   نفوذ بالای داشت ولی این برتری  توپ۱۱۵ م م در برابر توپ ۱۰۰ م م تی ۵۵ در اواخر دهه ۱۹۶۰ با ورود به خدمت  مهمات های انرژی جنبشی  جدید از بین رفت زیرا توان نفوذ  بالای داشت و از همه مهمتر به عنوان یک توپ خان دار توپ ۱۰۰ م م دقیقتر  از ۱۱۵ م م بود  .در حالی که تولید تی ۵۵  از سال ۱۹۴۹ تا سال ۱۹۸۱ تولید شد ولی تنها تی ۶۲ بین سال های  ۱۹۶۱ تا ۱۹۷۵ تولید شد

نمایی داخلی تی 62

نمایی داخلی تی ۶۲

نسخه های مختلف تی ۶۲

تی۶۲ ای: نسخه بر اساس تی۵۵ با برجک  کمی بزرگتر و زرهی بیشتر مجهز به توپ ۱۰۰ م م  و سامانه خودکار پرتاب پوکه به بیرون تانک بود. تنها ۵ عراده از این مدل ساخته شد

تی ۶۲ مدل سال ۱۹۶۰ (ابجکت ۱۶۶):  نسخه اصلی تولیدی دارای  توپ ۱۱۵ م م  و سامانه شناسایی  روزانه و شبانه تی کا ان ۳  و سامانه اتش TSh-2B-41 و یک موتور ۵۸۱ اسب بخاری. به این مدل در بالا به ان به صورت کامل پرداخته شد

تی ۶۲ کا: نسخه فرمانده ای بر اساس مدل قبلی   که در سال ۱۹۶۴ ساخته شد و دارای  سامانه ارتباطی جدید قویتر است و توسط فرمانده ها گردان  تانک استفاده می شد. این نمونه تنها ۳۶ گلوله حمل  میکرد  که چهار عدد کمتر از نسخه اصلی بود .

تی ۶۲ کا ان: نسخه دیگر فرمانده ای با سامانه ناوبری متفاوت

تی ۶۲ مدل ام ابجکس ۱۶۶ ام: یک بسته ارتقا برای تی ۶۲  مجهز به سامانه اتش  ولنا که اجازه اتش  دقیق  در برد بالاتر با شلیک محدود تر می دهد،دارای  یک زره تک دوزی شده بیشتر در زیر بدنه برای محافظت از مین ، دو بخش زرهی بیشتر در دو طرف بدنه برای  محافظت  از سیستم تعلیق ،زره افزوده شده در جلوی بدنه به میزان  ۱۰ م م  ،  دو زره نعلی  شکل در جلوی  برجک در دو طرف برای  مقابله با خرج گو و حملات راکتی که باعث ایجاد یک فاصله بین زره و برجک میشود.

سامانه ولنا  شامل سامانه مسافت یاب  لیزری  کی تی دی ۲ با برد ۴۰۰۰ متر  بر روی توپ اصلی  اجازه  کشف فاصله هدف را برای  تنظیم لوله توپ در اختیار  توپچی قرار میدهد. یک سایت اتش جدید TShSM-41U برای توپچی  و سامانه دید ارتقا یافته برای فرمانده. همچنین دارای نارنجک انداز دود زا بود

تی 62 ام در این تصویر به خوبی زره وصل شده بر روی  جلوی برجک مشخص است

تی ۶۲ ام در این تصویر به خوبی زره وصل شده بر روی جلوی برجک مشخص است

با کمک تثبیت کنند   جدید از نوع  میتئور ام ۱  این نمونه توان اتش دقیقتر  را در برد بیشتری در حال حرکت می دهد و همچنین  سامانه اتش بالستیک  جدید از نوع بی وی ۶۲ به تانک اجازه شلیک موشک ضد تانک لول پرتاب ۱۱۵ م م  ای تی ۸ با برد ۵۰۰۰ متر دارد با   سامانه هدایت  لیزری که توان نفوذ در ۶۰۰ م م زره را داشت .این موشک یک موشک هدایت نیم خودکار بود و باید تا زمان برخورد به هدف نشان گذار لیزری روی هدف نگه داشته  میشد.  همچنین این نمونه دارای   یک موتور ۶۲۰ اسب بخار جدید و همچنین یک روکش حرارتی برای توپ اصلی بود. این نمونه  به صورت گسترده ای توسط  شوروی در افغانستان  به کار رفت. مشابه این ارتقا روی تی۵۵ ام و ای ام نیز انجام شد

بر اساس  تی ۶۲ ام  نسخه های دیگر ارتقا یافتند شامل  نسخه فرمانده ای، نسخه های  با موتور  ارتقا یافته و همچنین موتور تی ۶۲ ام وی مجهز به زره اکنش دهنده کنتاکت ۱ میتوان نام برد.

تی ۶۲ در کشورهای زیاد به خدمت گرفته شد  و در چک اسلاواکی  و کره شمالی تولید شد. کره شمالی  این تانک را با نام چونیما  تولید کرد ولی بعدها ارتقا یافت و بر اساس ان نسخه های پیشرفته تری ساخته شد . ارتقائاتی  همچون تجهیز  به موتور قویتر، زره پیشرفته و توپ ۱۲۵ م م با گلوله گذاری خودکار  و رایانه  های دیجیتال  اشاره کرد.

تی 62 ام... بر روی لوله توپ مسافت یاب لیزری دیده میشود

تی ۶۲ ام… بر روی لوله توپ مسافت یاب لیزری دیده میشود

این تانک در جنگ سال ۱۹۷۳  بر علیه اسرائیل توسط مصر و سوریه استفاده شد که علیرقم برتری کامل بر تانک های امریکایی   و انگلیسی اسرائیل  که موفقیت چندانی نداشت   که بیشتر  دلیل ان سازمانده و مشکلات رزمی ارتش سوریه   از جمله در بلندی  های جولان بود. اسرائیل تعدادی را به غنیمت  گرفت که بعدها یا  به کشور های  دیگر فروخت ویا از خدمت خارج کرد(بر خلاف تی۵۵ که ارتقا داد). عراق  در جنگ با ایران از تی ۶۲ بهره بسیار  برد  و نشان داد به خوبی از ام ۴۸ و ام ۶۰ و حتی  چیفتن  برتر است و طی یک درگیر ۲۰۰ تانک ایرانی  در مقابل ۵۰ تی ۶۲ از  دست رفت. سوریه  و لیبی  از تی ۶۲ در جنگ داخلی بهره بردند.

شوروی ۲۰۰۰۰ عراده از این تانک را به خدمت گرفت و بعدها تعداد از انها را به نسخه ام اتقا داد و در افغانستان  در کنار تی ۵۵ اصلیترین تانک ارتش شوروی بود. در چچن به صورت محدود استفاده شد و  همکنون از خدمت خارج شده و تانک ذخیره به حساب می اید

همکنون در ۲۲ ارتش جهان همچنان در خدمت است

مشخصات

وزن کامل:۴۱ تن

 طول:۹٫۳۴ متر

ارتفاع:۲٫۴۰ متر

موتور:یک دیزل ۱۲ سیلندر دیزل  با توان ۵۸۱ اسب بخار

رانش به وزن:۱۴٫۵ تن

سرعت:۵۰ کیلومتر بر ساعت

برد با بیشترین سوخت ۶۵۰ کیلومتر

تسلیحات: یک توپ۱۱۵ م م با ۴۰ گلوله و یک مسلسل ۷٫۶۲ م م  با ۲۵۰۰ گلوله و یک مسلسل ۱۲٫۷ م م سنگین  با ۲۵۰ گلوله

ترجمه:عبدالحمید تارخ

 t-62_color

دسته بندی شده در:
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.