در سال ۱۹۵۴ نیروی هوایی امریکا یک مناقصه  برای به خدمت گیری یک سوخت رسان راهبردی را به اجرا گذاشت . یک سال بعد طرح لاکهید ال ۱۹۳ پیروز رقابت شد.ال ۱۹۳ یک جت چهار موتوره بود که موتورهای به صورت دو به دو درون غلاف در انتهای بدنه نصب میشد (مشابه ایلیوشن ۶۲ روسی).در ان زمان بوئینگ بر روی یک جت چهار موتوره کار میکرد که نیروی هوایی به ان نام کی سی ۱۳۵ و لقب استراتوتانکر داد . نیروی هوایی در مرحله اول قرار بود ۲۵۰ فروند ال ۱۹۳ را خریداری کند ولی در نهایت نیروی هوایی تصمیم به سفارش سوخت رسانی بر اساس بوئینگ ۷۰۷ گرفت در حالی که در سال ۱۹۵۵ نه ال ۱۹۳ وجود داشت و نه بوئینگ ۷۰۷٫ در نهایت طراح ال ۱۹۳ بدون ساخت حتی یک فروند رها شد . بوئینگ یک سال بعد بر اساس کی سی ۱۳۵ طرح بوئینگ ۷۰۷ به عنوان یک جت تجاری را توسعه که بعدها یکی از موفقترین طرح های تجاری  جهان شد

در ۱۳ اگوست سال ۱۹۵۶ کی سی ۱۳۵ اولین پرواز انجام داد و در سال ۱۹۵۷ وارد خدمت شد. سفارش اولیه ۲۹ فروند بود ولی تا سال ۱۹۶۵ و پایان تولید این مدل در مجموع ۸۰۳ فروند کی سی ۱۳۵ ساخته شد(برای اشنایی با روش های مختلف سوختگیری هوایی اینجا را کلیک کنید)

کی سی 135 ای در حال سوخت رسانی به بی52 دی

کی سی ۱۳۵ ای در حال سوخت رسانی به بی۵۲ دی

کی سی ۱۳۵ که طرحش به نیمه اول دهه ۱۹۵۰ بر می گردد دارای بالی با ۳۵ درجه پس گرایی بود که در زیر بال دارای چهار موتور در درون غلاف بود. موتورهای توربوجت پرات اندوویتنی جی -۵۷-پی۵۹ دبلیو با توان ۱۰۰۰۰ پاوند در حال پرواز و ۱۳۰۰۰ پاوند در حال برخاست نیرو ایجاد میکردند .برای فراهم کردن این ۳۰۰۰ پاوند رانش بیشتر باید اب به موتور تزریق میشد . از این رو کی سی ۱۳۵ دارای یک مخزن سوخت ۲۵۰۰ لیتری اب برای این کار در درون خود بود . این اب کمک میکرد تا توربین را خنک کننده تا بتوان قدرت بیشتری فراهم کند. دارای  ده مخزن سوخت با ظرفیت ۱۱۳۵۶۰ لیتر سوخت  میباشد و  کی سی ۱۳۵ ای تنها دارای  یک لوله سوختگیری بومی در انتهای بدنه بود که توسط یک اپراتور در انتهای هواپیما کنترل می شد . بوم سوخت گیری نتنها در حالت معمولی زیر هواپیما جمع است بلکه خود بوم نیز درون یک لوله جمع شد تا جای کمی را بگیرد ولی در هنگام سوختگیری باز شده و کشیده میشود. کسی ۱۳۵ نیروی هوایی امریکا به غیر از تعدادی محدودی فاقد غلاف سوخت رسانی شلنگی هستند .ولی تعدادی در خدمت این ارتش و برخی نسخه های صادراتی مجهز به غلاف سوخت گیری مارک ۳۲ بی در نوک بال(در کل دو عدد) با یک شلنگ ۱۴ متری برای سوخترسانی شلنگی به هواپیما های نیروی دریایی و تفنگدارن دریایی شده است.در مجموع کی سی ۱۳۵ میتواند با سرعت ۳۴۰۰ لیتر بر دقیقه با بوم به بمب افکنها و ۱۷۰۰ لیتر بر دقیقه به جنگنده ها با شلنگ سوخت برساند . هواپیمای دارای پنج خدمه بود ،خلبان، کمک خلبان، مهندس پرواز ، ناوبر و کاربر لوله سوختگیری

اولین مدل تولید کی سی ۱۳۵ نسخه A بود که مجهز به موتور پرات اندویتنی جی ۵۷ و بوم سوخت رسانی در انتهای بدنه بود. در مجموع ۷۳۲ فروند از این در ۲۷ بلاک ساخته شده

کی سی ۱۳۵ بی که در واقع یک پست فرمانده ای هوایی برای رئیس جمهور و فرمانده هان ارتش با توان سوخت رسانی بر اساس کی سی ۱۳۵ ای بود و ۱۷ فروند از ان ساخته شد

کی سی ۱۳۵ کیو. نسخه ای تغییر یافته برای سوخت رسانی به اس ار ۷۱ بلک برد بود.از انجای که کی سی ۱۳۵(و تمامی سوخت سرانها)از سوخت مخازن خود سوخت به دیگر هواگردها میدهد باید موتورشان سوخت مشابه حمل کند. زمانی که اس ار ۷۱ با سوخت جی پی ۷ که دارای نقطه اشغال بالای بود وارد خدمت شد و سوختش با باقی هواگرد های نیروی هوایی فرق داشت نیاز به سوخت رسانی با توان سوخت رسانی به این هواپیما بود.نسخه کی سی ۱۳۵ کیو دارای مخزن سوخت ۳۳ تنی رای سوخت جی پی ۷ اس ار ۷۱ و ۵۰ تن سوخت جی پی ۴ برای خودش بود.این مدل همچنین دارای سامانه ناوبری دوربردتر و سامانه ارتباطی پیشرفته تر و امن تر برای پیدا کردن اس ار ۷۱ از چند صد کیلومتر ان سو تر بود . ۵۶ فروند کسی ۱۳۵ ای به این نسخه تغییر یافتند.

کی سی 135 کیو در حال سوخت رسانی به اس ار 71

کی سی ۱۳۵ کیو در حال سوخت رسانی به اس ار ۷۱

اولین برنامه ارتقا بر روی کی سی ۱۳۵ به ارتقاء کی سی ۱۳۵ای گارد ملی بر می گردد که شامل تعویض موتور جی ۵۷ با موتور توربوفن پرات اندویتنی تی اف ۳۳ بود. این اقدام در سال ۱۹۷۵ اغاز شد و در سال ۱۹۸۱ کی سی ۱۳۵ برای کاهش اثرات زیست محیطی به موتور جدید مجهز شد موتور جدید باعث مصرف سوخت ۱۴ % و افزایش برد تا ۲۰ % شد و همچنین دارای ۶۰% صدای کمتر و ۹۰% الودگی کمتر بود و ۳۰% بر قدرت هواپیما افزوده بود و همچنین موتور دارای رانش معکوس برای کاهش باند فرود بود .با افزایش قدرت موتور ۵۰۰ متر از باند برخاستن برای این مدل کاهش یافته بود نسخه ارتقا یافته کی سی ۱۳۵ ایی نام گرفت.با وجود کارایی بهتر ولی نسخه جدید سنگینتر  بود و وزن برخاستن ان ۵ تن کمتر از نسخه قبلی بود. بین سال های ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۱ در مجموع ۱۵۰ فروند کی سی ۱۳۵ ایی ارتقا یافتند.

کی سی 135 ای مجهز به موتور جی 57 که دود و الودگی زیاد و سر و صدای بسیار داشت

کی سی ۱۳۵ ای مجهز به موتور جی ۵۷ که دود و الودگی زیاد و سر و صدای بسیار داشت

ولی بزرگترین برنامه ارتقا کی سی ۱۳۵ به نیروی هوایی و تعویض موتور جی ۵۷ با موتور توربوفن سی اف ام ۵۶ بر میگردد.موتور جدید که بر روی فروند ۵۰۰ کی سی ۱۳۵ نصب شد دارای توان ۲۲۵۰۰ پاوند رانش بود و یک افزایش ۱۰۰ % قدرت را برای کی سی ۱۳۵ نسبت به موتور قبلی را فراهم میکرد.موتور جدید باعث شد تا کی سی ۱۳۵ تا ۵۰% بر برد عملیاتیش افزوده شود و سوخت قابل تحویل ۲۵% افزایش یابد ، ۲۵% در هزینه ها هر پرواز صرفه جویی شود و ۹۶ % صدای کمتری تولید کند. برد انتقالی به صورت چشمگیری افزایش داشت به صورتی که از ۱۰۰۰۰ کیلومتر در نسخه A به ۱۷۷۰۰ کیلومتر در نسخه ار رسید . تمامی کی سی ۱۳۵ ای ارتقا یافته به مدل جدید کسی ۱۳۵ ار نامیده که همکنون اصلیترین سوخت رسان ارتش امریکا است. با تعویض موتور کی سی ۱۳۵ کیو نیز کی سی ۱۳۵ تی به وجود امد . کی سی ۱۳۵ ار توان حمل ۱۱۸۴۷۰ لیتر سوخت و یا ۳۸ تن بار را دارد . همچنین در این مدل ناوبر حذف شد

 در این تصویر این کی سی 135 برای سوخت رسانی به جنگنده های ناتو در اروپا در جایگاه لوله بوم سوخت رسانی به شلنگ مجهز شده است

در این تصویر این کی سی ۱۳۵ برای سوخت رسانی به جنگنده های ناتو در اروپا در جایگاه لوله بوم سوخت رسانی به شلنگ مجهز شده است

کی سی ۱۳۵ در مرحله اول برای سوخت رسانی به بمب افکنهای فرمانده ای راهبردی نیروی هوایی ساخته شد ولی با شروع نبرد در ویتنام برای سوخت رسانی به اف۴ فانتوم و اف۱۰۵ مورد استفاده قرار گرفت.بعد از ان کی سی ۱۳۵ چه در نقش سوخت رسان و چه در نقش ترابری در تمامی درگیری ها ارتش امریکا تا تتا کنون نقش بسیاری داشت و در طی جنگ سرد همواره برای انتقال تجهیزات امریکا به پایگاه های نظامی این کشور در سراسر جهان در هر دو نقش سوخت رسان و ترابری  نقش بسیار مهمی را بازی کرده است.

در سال ۲۰۰۶ میلادی به صورت میانگین کی سی ۱۳۵ ایی گارد ملی ، سالانه ۳۵۰ ساعت و کی سی ۱۳۵ ار نیروی هوایی سالانه ۷۱۰ ساعت پرواز داشتند که با وجود سن بالا نیاز به جایگزین انها کاملا حس میشد.البته عمر خدمتی نسخه ایی ۳۶۰۰۰ و نسخه “”ار”” ۳۹۰۰۰ ساعت است بسیاری از این ناوگان حتی یک سوم عمر خدمتی خود را نیز طی نکرده اد ولی با افزایش سن نتنها هزینه تعمیرات این هواپیما افزایش یافته بلکه خستگی سازه نیز به خوبی نمایان است.برای نمونه در سال ۱۹۹۶ هر ساعت پرواز کی سی ۱۳۵ ار رقم ۸۰۰۰ دلار و در سال ۲۰۱۱ هر ساعت رقم ۱۱۰۰۰ دلار هزینه داشته.نیروی هوایی کی سی ۴۶ را برای جایگزینی کی سی ۱۳۵ انتخاب کرده است ولی کی سی ۴۶ که نسخه ای از بوئینگ ۷۶۷ است قیمت بالای داشته و با در نظر گرفتن کاهش بودجه دفاعی ارتش امریکا در حال حاضر نیروی هوایی تنها برای جایگزینی کی سی ۱۰ های نیروی هوایی که وظیفه سوخت رسانی به بمب افکن ها و هواپیماهای ترابری راهبردی این نیرو را دارند، کی سی ۴۶ را خریداری خواهد کرد . این نیرو قصد دارد با ارتقا کی سی ۱۳۵ خود انها را تا سال ۲۰۴۰ یعنی حدود ۸۰ سال از زمان ساختشان در خدمت نگه دارد.همکنون ۴۵۰ فروند کی سی ۱۳۵ در خدمت نیروهای مسلح امریکا هستند که ۱۶۸ فروند کی سی ۱۳۵ ار در نیروی هوایی و ۱۸۰ فروند کی سی ۱۳۵ ایی در گارد ملی خدمت میکنند و مابقی ذخیره هستند.

تفاوت کی سی 135 ار با دیگر مدل ها از شکل غلاف موتور کاملا مشخص است (با تصویر کی سی 135 ای مقایسه شود)

تفاوت کی سی ۱۳۵ ار با دیگر مدل ها از شکل غلاف موتور کاملا مشخص است (با تصویر کی سی ۱۳۵ ای مقایسه شود)

همچنین شیلی با سه فروند، فراسنه با ۱۱ فروند (از نوع کی سی ۱۳۵ ار)،ترکیه ۷ فروند و سنگاپور از دیگر کاربران کی سی ۱۳۵ هستند. البته اسرائیل ، ایران ، کانادا و چند کشور دیگر نیز دارای نسخه سوخت رسان بوئینگ ۷۰۷ هستند .تفاوت اصلی نسخه سوخت رسان در خدمت نیروی هوایی ایران و اسرائیل و چند کشور دیگر با نسخه کی سی ۱۳۵ در موتور انها است که انها از موتور بوئینگ ۷۰۷ بهره می برند . همچنین در سامانه ناوبری و ارتباطی نیز تفاوتها وجود دارد .

مدل KC-135A KC-135E KC-135R
سال ورود به خدمت Juni 1957 Januar 1982 Juli 1984 (USA)
طول ۴۱٫۵ متر
ارتفاع ۱۱٫۷ متر ۱۲٫۷ متر
موتور پرات اندویتنی جی ۵۷-پی ۵۹ با توان ۱۰۰۰۰ پاوند پرات اندویتنی تی اف۳۳- پی دبلیو-۱۰۲ با توان ۱۸۰۰۰ پاوند سی اف ام اف۱۰۸ با توان ۲۲۰۰۰ پاوند
بیشترین سرعت ۹۵۰ کیلومتر بر ساعت
سرعت کروز ۸۵۰ کیلومتر بر ساعت
برد ۱۰۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰۰۰ کیلومتر ۱۷۷۰۰ کیلومتر
سقف پرواز ۱۵۲۰۰ متر
وزن خالی ۴۴٫۶ تن ۵۰ تن ۴۵٫۱ تن
ظرفیت بار ۳۷ تن بار و یا ۸۰ مسافر و ۸۵ تن سوخت ۳۹ تن بار ،۳۷ مسافر و ۹۲ تن سوخت

ترجمه:عبدالحمید تارخ

 

حمل بار توسط کی سی 135

حمل بار توسط کی سی ۱۳۵

کابین کی سی 135 ار

کابین کی سی ۱۳۵ ار

18+

کاربرانی که این مطلب را پسندیده اند:

  • avatar
  • avatar
  • avatar
  • avatar
دسته بندی شده در:        
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.