ارتش ها

بررسی تجهیزات نیروی دریایی روسیه و نیروی دریایی امریکا

بررسی تجهیزات نیروی دریایی روسیه و نیروی دریایی امریکا

بررسی تجهیزات نیروی دریایی روسیه و نیروی دریایی امریکا

بروز رسانی :اذر 1400

پرسنل

نیروی دریایی روسیه دارای 147000 پرسنل و نیروی دریایی امریکا دارای  329000 پرسنل  است

پایگاه های دریایی

نیروی دریایی روسیه دارای 82 پایگاه دریایی کوچک و بزرک و نیروی دریایی امریکا  دارای 375 پایگاه دریایی کوچک و بزرگ است

ناو هواپیما بر

روسیه

روسیه دارای دارای  یک ناو هواپیما بر از کلاس کوزنتسف که دارای  موتور دیگ بخار و سکوی شیب دار است که به شکل معمول  توان حمل 30 جنگنده و 18 بالگرد را دارد.تنها ناونشین های روسی میگ29  و سوخو33  و نسخه اموزشی سوخو25 است و از بالگردهای کاموف27 و 31  بر روی این ناو استفاده  می شود .این ناو قرار است تا سال 2030 در خدمت بماند. روسها دنبال ساخت یک ناو هواپیمابر  اتمی هستند ولی به دلیل مشکلات  مالی به دنبال  شریک شدن با هند هستند که هنوز برنامه به جای نرسیده است. کوزنتسف از دوران شوروی  برای روسها باقی مانده.این ناو در بهار سال 2019 میلادی در حالی که در یکی از بنادر روسیه در حال تعمیر بود به دلیل افتادن یک بالابر بسیاربزرگ بر روی ان دچار اسیب شد و برخی منابع روسی اعلام کردند که دیگر ارزش تعمیر و برگشت به خدمت ندارد…در حال حاظر روسها همین یک ناو را نیز به شکل عملیاتی ندارند

امریکا

این کشور  بیشترین تعداد ناو هواپیمابر دارد. تعداد ناوهای ان 11 فروند است که همگی سوپر ناو اتمی هستند. 10 ناو از کلاس نیمیتز  و یک ناو از کلاس فورد.. البته در نهایت تا سال 2050 ده ناو کلاس فورد جایگزین ناو های کلاس نیمیتز  می شوند.ناوهای امریکای میتوانند  تا 60 جنگنده و 20 بالگرد را حمل کنند که همنون از جنگندهای اف18   سوپر هورنت و اف35  و هواپیماهای اواکس ایی2 و نسخه های مختلف بالگرد سی هاوک استفاده میکنند

سی وی ان -68 اولین نسخه کلاس نیمیتز

نبرد رزم ناو

روسیه

روسیه تنها  دارنده نبرد رزم ناو هستند و تنها یک فروند از نبر رزم ناو های کلاس کیروف از دوران جنگ سرد و شوروی برای این کشور  باقی مانده است. ناو پترکبیر از این کلاس با وزن28000 تن سنگین ترین شناور جنگی جهان است  که در سال  1997 وارد خدمت شد  اگرچه این ناو در زمان شوروی ساختش اغاز شد ولی در دهه 1990 در روسیه ساختش به پایان رسید .این ناو در حال ارتقا  است و قرار است تا سال 2030 در خدمت باقی بماند

کیروف اولین نمونه تولیدی

رزم ناو

روسیه

سه رزم ناو همگی  از کلاس اسلاوا که در دهه 1980 در زمان  شوروی ساخت شده  در خدمت ارتش  روسیه است این رزم ناوها دارای  فناوری دهه 1970 هستند و بدون هیچ ارتقا خاصی و حتی افزوده شدن سلاح جدید همچنان در خدمت هستند

کلاس اسلاوا

امریکا

22 رزم ناو از کلاس تیکانداروگو همکنون در خدمت ارتش  امریکا است  .. این رزم ناوها مجهز به سیستم ضد موشکی  اجیکس هستند وحتی برای مقابله با موشک بالستیک  به موشک های استاندارد  3 تجهیز شده و هر یک دارای 122 سیلو پرتاب عمود برای حمل موشک های دفاع هوایی از نوع استاندارد2 و3، موشک های ضد زیر دریایی و  موشک کروز  با برد 2500 کیلومتر و در کنار دو توپ127 م م و 16موشک ضد کشتی  و چهار سیستم ضد موشک ارتفاع پست هستند.

رزم ناو -USS Lake Champlain از کلاس تیکانداراگو که در تصویر به خوبی سلول های پرتاب موشکها مشخص است
رزم ناو -USS Lake Champlain از کلاس تیکانداراگو

ناوشکن

روسیه

روسیه دارای 13 ناوشکن از سه کلاس  است که بیشترین تعداد یعنی 9 ناوشکن از کلاس ادلیو ، سه ناوشکن از کلاس  سورمنی و یک ناوشکن از کلاس کاشین است. . کاشین همکنون ذخیره  است و 12 ناوشکن دیگر نیز همگی در دهه 1980 در شوروی ساخته شده اند  در واقع روسها هیچ ناوشکنی  و رزم ناوی در دوران روسیه تحویل نگرفته اند.ادلیو   دارای دو توپ100 م م در برخی نسخه های دو توپ130 م م،چهار سامانه گاتیلینگ  ای کی630، هشت موشک ضد کشتی(در نسخه ادلیو2 که تنها یک فروند ان در خدمت است..ادلیو1 که 8 فروند ان در خدمت است نسخه ضد زیر دریایی است و بدون موشک ضد کشتی)،  64 موشک کوتاه برد دفاع هوایی تور  است و تعدادی سامانه دفاع هوایی برد متوسط

کلاس ادلیو
سوورمنی

امریکا

امریکا دو کلاس ناوشکن دارد..69 فروند ناوشکن کلاس ارلی برگ که البته در نهایت  77 فروند از ان خواهد ساخته شد. این ناوشکن 9800 تنی  دارای  یک توپ127 م م، 96 سیلو عمود و سیستم دفاع ضد موشک  اجیکس است که میتواند موشک های  تاماهاوک با برد 2500 کیلومتر، موشک های  استاندارد 2 و3  در کنار چهار سیستم دفاع ضد موشک و هشت موشک ضد کشتی را حمل کند.ناوشکن بعدی کلاس زاموالت است که سه فروند ان قراراست ساخت شود که دو فروند تحویل شده و یک فروند دیگر در راه است . این ناوشکن که یک ناوشکن  پیشرفته پنهانکار است با قیمت هر فروند سه میلیارد دلار گران ترین شناور جنگی جهان است و میتوند دو توپ 155 م م و 80 سیلو پرتاب عمود را حمل کند

ناوشکن ارلی برگ
دو فروند زاموالت با شماره بدنه 1000 و 1001

ناوچه سنگین(ناو محافظتی)

روسها دارای  نه ناوچه از سه کلاس  هستند. دو ناو از کلاس  کاریواک که در دهه 1980 وارد خدمت شده ،دو ناوچه از کلاس  ناستراشمی که یکی در سال 1990 و دیگری 19 سال بعد در سال 2009 میلادی تحویل انها شد.سه ناوچه کلاس  ادمیرال گریگوروویچ  که پیشرفته ترین ناوچه فعلی انها است و در 2016 تا 2017 تحویل  شده و یک ناو کلاس گورشکف که ان نیز در سال 2016 تحویل شد  و یکی دیگر در سال 2020  و دو ناوچه کلاس  گیپارد که در سال 2003 و 2012 تحویل شده و هر دو در دریای خزر خدمت میکنند. روسها بعد از فروپاشی شوروی  به دلیل محدودیت بودجه تمرکز خود را روی ناوچه های سنگین قرار داده اند

امریکا هیچ  ناوچه سنگین و نه ناوچه سبک ندارد

ادمیرال گریگوروویچ
گورشکف

ناوچه سبک

بیشترین تعداد شناور جنگی  روسها ناوچه های  سبکی هستند که در  ساحل  و ابهای نزدیک در ابهای مرزی این کشور گشت دریایی انجا میدهد

79 ناوچه  از 8  کلاس در خدمت  روسها است  که بعد از چین بیشترین ناوچه در  در خدمت دارد. اکثر این ناوچه ها در دوران جنگ سرد وارد شدند و اکثرا از نداشتن  سیستم پدافندی درست حسابی رنج میبرند  و بیشتر متکی به سامانه های  کوتاه برد مانند گاتیلینگ هستند

دو ناوه از این هشت کلاس  بیشترین تعدادرا دارد یکی 20 ناوچه از کلاس  گریشا که یک ناوچه سبک ضد زیر دریایی است که حتی فاقد موشک ضد کشتی است.25 ناوچه از کلاس ترانتل است که این نسخه  هم در دفاع هوایی توان بالای  ندارد ولی دارای  چهار موشک ضد  کشتی مافق صوت  سانبرن است که البته موشک بسیار خطرناکی ساخته است.12 ناوچه نیز از کلاس  نانیچکا است که ان نیز شبیه کلاس  ترانتل  است که البته  با داشتن پرتاگر موشک اوسا قابلیت دفاع هوایی بیشتری دارد.هر سه این کلاس  ناوچه در زمان شوروی  تحویل شده  .ولی  سه کلاس  ناوچه شامل 5 ناوچه کلاس  استراگاشی  ، شش ناوچه کلاس بویان ام وسه ناوچه کلاس  بویان  همگی طی دو دهه گذشته تولید شده  و از ناوچه های جدید هستند  که مجهز به موشک های ضد کشتی چون خا35 هستند اگرچه در مورد وضعیت پدافندی انها کم بیش هنوز نیز مطلوب نیست

ترانتل3
گریشا
بازدید دو ناوچه بویان از منطقه دریایی بندر انزلی در سال 1394

شناور کشتی

امریکا یک کلاس  جدید از شناورهای جنگی را طی یک دهه گذشته در اختیار گرفته که عملا از نظر وزنی و کارایی ناوچه هستند ولی با نام شناور گشتی از انها نام می برد. این شناورها در دو کلاس اینیپندنت و فردوم میباشند. هر دو کلاس عملا از جمله سریهترین  شناورهای جنگی  جهان با سرعت بیش از 80 کیلومتر بر ساعت هستند .همکنون 19 فروند ایندیپندنت  و 16 فروند فریدوم در خدمت است و اگرچه در مرحله اول هر دو کلاس تنها مجهز به توپ سینه 57 م م و  توپ30 م م بوش مستر سامانه دفاع ضد موشک رم  و پرتابگر موشک هلفایر بودند ولی در نهایت با تجهیز به  موشک ضد کشتی هارپون و ان اس ام  تبدیل به ناوچه گشتی شدند

بالگرد سی اچ60 و فریدوم
ایندیپندنت

شناور های تداروکاتی

روسیه دارای  20 لندین شیپ برای پیاده  کردن نیرو در نزدیکی ساحل است که 15 تایی انها از کلاس روپوچا که میتواند 12 نفربر ابی خاکی 340 سرباز را حمل کند،  همچنین روسیه دارای 32 هاورکرافت  و لندین کرافت با توان  پیاده کردن نیرو در ساحل است

امریکا دارای   100  لندین کرافت  بزرک  و 90 هاورکرافت  است

هوا دریا

نیروی دریایی روسیه اگرچه تنها یک ناو هواپیما بر  دارد  ولی از هواپیمای زیاد که از پایگاه های زمین استفاده میکند بهره می برد

در بحث جنگنده نیروی دریایی روسیه همکنون دارای 20 فروند  جنگنده برتری هوایی سوخو33 برای عملیات  روی ناو هواپیما بر است که البته توان بمب باران هوایی و شلیک موشک ضد کشتی را نیز دارد. قرار بود این جنگنده تا سال 2016 از خدمت خارج  شود که  برنامه لغو شد، همچنین 23 فروند میگ29  کا نسخه ناونشین  میگ29 نیز برای عملیت از ناو هواپیما بر و 7 فروند  سوخو25 دو سرنشینه  اموزشی ناو نشین  باز برای اموزش روی ناو هواپیما بر در خدمت دارد ولی بقیه ناوگان از پایگاه های زمین عملیات انجام میدهد

این ناوگان زمینی عبارتند از 28 فروند میگ31، 18 فروند سوخو27 ،20 فروند سوخو30 اس ام  20 فروند دیگر نیز در راه است و 48 فروند سوخو24 … نسخه های نیروی دریایی  هیچ فرقی با نسخه های در خدمت نیروی هوایی ندارند

در بخش گشت دریایی و ضد زیر دریایی این نیروشامل 5 فروند هواپیما اب نشین بیرف12 است که از دهه 1960 در خدمت است،20 فروند هواپیما گشت دریایی و ضد زیر دریایی ایلیوشین38 ،27 فروند هواپیما گشت دریایی و ضد زیر دریایی توپلوف142 .. همچنین این نیرو دست کم دارای 40 هواپیمای ترابری  از انواع انتونف12،24 ،26 ،72 و 140 است

بالگرد اصلی ناونشین  نیروی دربایی روسیه 79 فروند بالگرد کاموف27 است که نقش ضد زیر دریایی و گشت دریایی را بازی میکند ،16 فروند کاموف29 نسخه ترابری  کاموف27 با توان حمل سرباز برای  حمل و نقل تفنگداران  دریایی است  و در نبود اواکس برای ناو هواپیما بر دو فروند کاموف31  مجهز به رادار زیر بدنه در خدمت  دارد

سوخو33
میگ29 کا
کاموف27
توپلوف142

امریکا

امریکا تقریبا در نیروی دریاییش معادل نیروی هوایی روسیه هواگرد در اختیار  دارد .. این نیرو برای  به شکل عملیاتی اف18 هورنت های خود را از خدمت خارج کرده است  و دست کم 600 هورنت را به شکل ذخیره نگه میدارد . همچنین نیروی دریایی دارای  512 فروند سوپر هورنت است که روی ناو های این کشور عملیات انجام میدهد   و 260 فروند اف35 نیز سفارش  داده است که 118 فروند ان تا فوریه سال 2021 تحویل شده است  اگرچه در نهایت نیروی دریایی 500 فروند  اف35 تحویل خواهد گرفت و دست کن 150 سوپر هورنت بلوک3  دیگر نیز خریداری خواهد کرد.همکنون سفارش نخست شامل 76 فروند سوپر هورنت بلوک3 سفارش داده و قرار است 500 فروند سوپر هورنت قبلی نیز به این نسخه ارتقا یابد  .همچنین این نیرو برای تمرین رزم هوایی  در دانشکده تاپ گان خود  حدود  50 فرند اف5 در اختیار دارد .همچنین این نیرو 155فروند گرولر نسخه جنگ الکترونیک اف18 سوپر هورنت را نیز در خدمت دارد

از دیگر هواگردهای ناونشین این نیرو میتوان به 80 فروند اواکس هاوک ای، 34 فروند سی-2  در نقش  ترابری است . از ناوگان زمین نشین این نیرو که از پایگاه های زمینی  عملیات انجام میدهد میتوان به 37هواپیما گشت دریایی و ضد زیر دریایی  پی3 سی اورین  که در حال جایگزینی با 117 فروند پی8 پوسایدون است که 100 فروند از ان تحویل شده است

از دیگر هواگردهای این نیرو میتوان به 40 هواپیما ارتباطی جت برای حمل نقل بین پایگاه های،  19 فروند هرکولس، 16 فروند جاسوس  الکترونیکی E-6 ، 11 فروند جاسوس الکترونیک E11 ، و حدود 600 فروند هواپیمای اموزشی که 216 فروند ان جت اموزشی  ناونشین تی45 است .

در بخش بالکرد  این نیرو مجهز  به 49 فروند بالگرد جستجو و نجات یو اچ 60 بلک هاوک ، بیش از 30 بالگرد مین روب سی استالیون، بیش از 520 فروند ام اچ 60  سی هاوک  در نقش ضد زیر دریایی و جستجو و نجات  در حالی که 290 فروند دیگر نیز سفارش  داده است، 200 فروند اس اچ 60 سی هاک در نقش ضد زیر دریایی  و حدود 100 بالگرد اموزشی جت رنجر است.

اف18 سوپر هورنت
اف35بی
سی هاوک و شلیک موشک پنگوئن
هاوک ایی 2000

زیر دریایی

زیر دریایی اتمی حامل موشک بالستیک

روسها همکنون  11 زیر دریایی اتمی حامل موشک بالستیک در خدمت دارند که در چهار کلاس در خدمت است.یک زیر دریایی کلاس  دلتا3  یکی از نوع تایفون (که بزرگترین زیر دریایی جهان است  ) در خدمت است  ولی پرتعداد ترین زیر دریایی این کشور  شش زیر دریایی اتمی  دلتا 4 است که همگی در دوران  شوروی در دهه 1980 تولید شده و هر یک حامل 16 موشک اتمی ار 29 با برد 8500 کیلومتر هستند ولی اینده نیروی دریایی  روسیه در بحث  زیر سطحی را زیر دریایی بوری تشکیل میدند. این زیر دریای اولین  حامل اتمی طراحی شده در روسیه بعد از شوروی است که قرار بود 12 فروند  ان ساخته شود   ولی در نهایت این تعداد به 8 فروند کاهش یافت که 5 فروند همکنون در خدمت است و 3 فروند  دیگر در دست تولید. این زیر دریایی بسته به مدل میتواند 16 تا 20 موشک بالستیک اتمی بولاوا هر یک با 6 تا 10 کلاهک اتمی را حمل کند

بوری
دلتا4

امریکا

نیروی دریایی امریکا دارای  14 زیر دریایی اتمی  حامل اتمی همه از نوع  کلاس اوهایو است که دارای  24 موشک  بالستیک قاره پیمای ترایدنت هر یک با  8 تا 12 کلاهک جنگی دارد.امریکا نیز به دنبال 12 زیر دریایی کلاس کلمبیا برای جایگزینی این کلاس است که اولین ان در سال 2021 تحویل خواهد شد

اوهایو

زیر دریایی اتمی حامل موشک کروز

نیروی دریایی روسیه همکنون هشت فروند زیر دریایی اسکار 2 در خدمت دارد که حامل موشک بالستیک ضد کشتی و کروز اتمی است. این زیر دریایی در دهه 1980 و 1990  وارد خدمت روسها شده است

 

اسکار

امریکا  دارای 55 زیر دریایی اتمی پرتاب کننده  موشک کروز است .این 55 زیر دریایی  از 4 کلاس است که شامل  چهار زیر دریایی از کلاس اوهایو … اوهایو  حامل موشک  بالستیک اتمی است ولی چهارتایی اخر با پایان جنگ سرد برای حمل موشک کروز تاماهاوک تغییر یافت  که توان حمل 154 موشک کروز تاماهاوک دارد ، 35 زیر دریایی از کلاس لس انجلس   که توان شلیک 37 موشک کروز تاماهاوک از لوله اژدر افکن خود را دارد(62 فروند از این کلاس  ساخته شد ولی همکنون  35 فروند در خدمت است)، سه زیر دریایی کلاس سی ولف که توان حمل 50 موشک کروز تاماهاوک   را برای پرتاب از زیر دریایی دارد  و 15 زیر دریایی کلاس  ویرجینیا که که توان حمل  12 تا 28 موشک کروز تاماهاوک  را دارند (بسته به مدل) در نهایت 48 فروند تحویل خواهد شد

لس انجلس

زیر دریایی های تهاجمی اتمی

زیر دریایی اتمی تهاجمی وظیفه  کشف و درگیری  با زیر دریایی های و شناورهای دشمن  را دارد. روسیه همکنون 17 فروند از این نوع زیر دریایی در 5 کلاس را دارد که شامل یک فروند  از کلاس سیرا1 ،  دو فروند از سیرا2 ،سه فروند  از ویکتور3، ده فروند از کلاس اکولا  و سه فروند از کلاس یاسن است. کلاس یاسن همکنون پیشرفته ترین زیر دریایی اتمی تهاجمی روسها است که قرار است ده فروند ان وارد خدمت شود

امریکا از  زیر دریایهای اتمی  حمل موشک  کروز خود در این نقش نیز بهره میبرد

اکولا

زیر دریایی تهاجمی دیزل الکترونی

روسها 22 زیر دریایی دیزل الکترونیک دارند که البته پر تعدادترین انها 15 فروند از کلاس کیلو است که در دهه 1980 و 1990  تحویل شده است،شش  زیر دریایی دریایی از کلاس  وارشاوینکا نیز به تازگی وارد خدمت شده که نسخه  پیشرفته تر کیلو است و دو  فروند نیز کلاس لادا که در نهایت  قرار است سه فروند ان تولید شود

امریکا زیر دریایی دیزل ندارد

کلاس کیلو

تفنگداران دریایی

تنفگداران دریایی یک نیروی جدا در امریکا به حساب می ایند ولی در ارتش روسیه زیر مجموعه نیروی دریایی هستند. تفنگدارن دریایی را میتوان بخش نیروی زمینی نیروی  دریایی دانست ولی تعریف درست ان واحدهای هستند که برای عملیات ابی خاکی در ساحل در نظر گرفته اند..ارتش امریکا بزرگترین واحد تفنگدارن  دریایی جهان را به شکلی که این واحد خود دارای نیروی هوایی ، دریایی و زمینی است  و بدون نیاز به هیچ گونه پشتیبانی میتواند  در هر جای جهان عملیات انجام دهد .

در مقاله جدا به معرفی تفنگدارن دریایی امریکا میکنم و در پی ان اشاره ای کوتاه  به نمونه روس ان  نیز خواهیم کرد

مقالات مشابه

مقایسه نیروی هوایی امریکا و روسیه

مقایسه نیروی زمینی امریکا و روسیه

سپاه تفنگداران دریایی امریکا 

گرداوری: عبدالحمید تارخ

نوشته شده برای سایت جنگاوران

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن